Výmena skúseností a názorov

Začiatočný bod a štandardy na pozeranie sa dovnútra

26.11.18 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Moje nedávne konflikty s členom rodiny ma priviedli k osvieteniu sa k novým pochopeniam. Tento člen rodiny je tiež praktizujúcim Dafa.

Vždy na mne nachádzal chyby, pretože môj spôsob robenia vecí starostlivým spôsobom nebol v súlade s jeho nedbanlivým prístupom. Bol ku mne sarkastický a povedal, že mi bude robiť problémy, aby mi pomohol v praktizovaní kultivácie.

Vydržala som to a prinútila som sa nevracať úder späť. Myslela som si: „Nie si taký výrečný ako ja, takže v tomto so mnou nikdy nebudeš môcť súperiť. Myslela som si, že nasledujem Majstrove učenie: „Keď sa s tebou hádajú, nebojuj o slová“ („Nehádaj sa“ z Hong Yin III.) a navonok som sa správala, akoby som mu odpustila, namiesto hádania sa.

Keď povedal, že mi spôsobí ťažkosti, aby mi pomohol v praktizovaní kultivácie, pomyslela som si: „To je smiešne! Ty mi pomôžeš praktizovať kultiváciu? Keď sa v kultivácii pozdvihnem, čo bude s tebou?“

Prešlo niekoľko dní. V tej dobe som si myslela, že mám pravdu a že som sa správala dobre a ostala som pokojná. Avšak nebola som si vedomá toho, že moje myšlienky obsahovali bojovnosť, žiarlivosť, sťažovanie sa, nenávisť, pozeranie sa na iných zhora a ďalšie pripútanosti. Vôbec som sa nepozerala do seba.

Bol na mňa zúrivý kvôli všetkému. Povedal, že som sa k nemu správala zle v predchádzajúcich životoch, takže mu dlhujem a mala by som mu to splatiť. Toto ma vyčerpalo fyzicky i mentálne. Moju myseľ zaplavilo zúfalstvo.

Zrazu som sa prebrala a začala som hľadať vo vnútri. Kvôli jeho neodôvodnenému správaniu som sa stala pripútanou k jeho chybám, takže keď som sa predtým pozerala dovnútra, nenašla som svoje skutočné problémy. Uvedomila som si, že som po dlhý čas ostávala na jednej úrovni a nemala som nové pochopenia, aj keď som neprestajne študovala Fa. Opustila som všetky trápenia, upokojila som sa a v pokoji som študovala Fa.

Pri štúdiu Fa som si uvedomila, že neviem hľadať vo vnútri. Môj začiatočný bod bol nesprávny, pretože som sa pozerala dovnútra, aby som vyriešila problém a navyše boli moje štandardy príliš nízke.

Pozerala som sa dovnútra podľa štandardov na bytie dobrým človekom. Napríklad, keď som čelila jeho bezdôvodnému správaniu, tolerovala som ho na princípe splatenia dlhu, pretože som mu zrejme dlžila z predošlého života. Toto je v skutočnosti princíp bytia dobrým človekom. Bola som pripútaná k splateniu dlhov, namiesto nasledovania Majstrových učení a identifikovania mojich ľudských pripútaností.

V skutočnosti by som ako praktizujúca mala nájsť svoje pripútanosti a opustiť ich. Z perspektívy kultivácie v období nápravy Fa boli tieto konflikty vytvorené zlými elementami, ktoré zneužili naše medzery, aby praktizujúcim Dafa zabránili sformovať jedno telo.

Ako praktizujúci Dafa v období nápravy Fa neuznávame žiadne zasahovanie vnútené zlom. Nasledovaním princípov bytia dobrým človekom nie je možné identifikovať pripútanosti, dokonca ani keď sa pozeráme dovnútra. Bola som uväznená v trápeniach po dlhú dobu a nechala sa unášať niekým z rodiny, kto je tiež praktizujúcim.

Keď som sa k tomuto osvietila, postoj tohto praktizujúceho sa úplne zmenil ešte predtým, než som s ním mala možnosť zdieľať svoje pochopenia. Moje prostredie sa tiež vrátilo do harmonického stavu.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/11/173215.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha