Výmena skúseností a názorov

Skutočné pochopenie učení Fa o nesebeckosti

6.12.18 | Od praktizujúceho z Talianska

(Minghui.org) Nedávno som začal spolupracovať na aktivite objasňovania pravdy miestnym obyvateľom i turistom z Číny. Veľmi rýchlo som si všimol, že moje slová ľuďmi nepohli a nechceli ma ani počúvať. Pozeral som sa dovnútra, aby som videl, kde som sa mýlil. Uvedomil som si, že mojím motívom nebolo ľudí zachrániť. Namiesto toho som bol sústredený na seba a na získanie vlastnej mocnej cnosti.

Akonáhle som identifikoval svoj problém, vedel som, že nastal čas zbaviť sa svojej pripútanosti k sebeckosti.

Majster povedal:

„Sebeckosť je základnou povahou vesmíru minulosti. Kvôli tej povahe je nevyhnutné vytváranie-stagnácia-degenerácia-zničenie a narodenie-starnutie-choroba-smrť. V budúcnosti bude Zákon vše-harmonizujúci a nesebecký.“ (Vyučovanie Zákona na Dafa konferencii v Západnom USA 2004)

Sebectvo bývalo základom našich životov; narodili sme sa s ním. Najdôležitejšou vecou, ktorú nás Majster učí, je stať sa úplne nesebeckým, byť životom pre iných. Toto je skutočným zdrojom šťastia a je to najlepší stav. Je základňou a zárukou dokonalosti budúceho vesmíru.

Majster povedal:

„V budúcnosti bude Zákon vše-harmonizujúci a nesebecký. Kvôli zmene v základnej povahe vesmíru prejde vývoj vesmíru a vlastností bytostí od základu zmenami. Základná povaha vesmíru a nečistosť bytostí vedú k tomu, že degenerované bytosti klesajú nadol. To je spôsobené vytváraním-stagnáciou-degeneráciou-deštrukciou a nezdá sa to mať priamy vzťah k základnej povahe.“ (Vyučovanie Zákona na Dafa konferencii v Západnom USA 2004)

Keď som začal praktizovať, nerozumel som, prečo nás Majster učil dávať druhých na prvé miesto. Keďže som nevedel ako to robiť, nedával som tomu v mysli veľkú váhu. V tej dobe som nedokázal vidieť ani vlastné sebectvo.

Pochopenie môjho sebectva

Ako čas pokročil, moje sebectvo začalo byť zjavné. Tiež som si uvedomil, že sebectvo je zdrojom mnohých pripútaností, ako napríklad súťaživosti, predvádzania sa, dychtivosti po osobnom prospechu a žiarlivosti. Všetky tieto pripútanosti vychádzajú zo sebectva. Aby som svoje sebectvo ochraňoval, nie som odpúšťajúci, mám výbušnú povahu a prechovávam nenávisť. Táto sebeckosť zapríčiňuje všemožné druhy bolesti.

Keď chceme sebeckosť odstrániť, základom je zmeniť naše názory.

Začal som venovať pozornosť tomu, ako sa moje sebectvo prejavuje a pracoval som na tom, aby som ho odstránil. Často som si pripomínal, aby som myslel najprv na druhých. Keď som bol skutočne schopný dať svoje vlastné záujmy bokom, pocítil som, že som v stave pokoja a čistoty. Viem, že Majster mi moju pripútanosť pomáha odstrániť. Ľahko dokážem objasniť pravdu a moje slová majú silu.

Keď sa staneme nesebeckými a dáme iných na prvé miesto, život je krásny.

Keď som začínal praktizovať, iba som akceptoval Majstrove učenia o nesebeckosti, no teraz chápem z hĺbky svojho srdca.

Majster povedal:

„Pomocou kultivácie si zvýšia svoj morálny charakter a naučia sa rozlíšiť dobro od zla, spravodlivé od skazeného, prekročia túto ľudskú úroveň, uvidia realitu vesmíru ako aj životy iných úrovní a dimenzií, a budú s nimi môcť nadviazať kontakt.“ (O Dafa)

Na svojej súčasnej úrovni vidím rozdiel medzi tým, čo je dobré a čo je zlé. Každý večer si pred tým než zaspím pripomínam, aby som bol nesebecký.

Toto je iba začiatok. Viem, že to bude proces, kým sa úplne zbavím sebectva. Budem dávať pozor aj na maličkosti. Budem dávať iných na prvé miesto a snažiť sa čo najviac odstrániť svoju pripútanosť k sebectvu.

Toto je pochopenie na mojej súčasnej úrovni. Prosím poukážte láskavo na čokoľvek nesprávne.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/26/173401.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha