Fa konferencie v Číne

Čínska Fahui: Učenie sa Majstrových učení naspamäť obnovilo moju kultiváciu

12.12.18 | Od praktizujúceho Falun Dafa v provincii Heilongjiang, Čína

(Minghui.org) Na jar 2007 ma prepustili z tábora nútených prác. Nevzdal som sa svojej viery, hoci som bol v tábore dvakrát zadržaný.

Po návrate domov som sa necítil šťastne, skôr naopak, cítil som sa smutne a skľúčene, pretože moja manželka sa so mnou rozviedla. Mal som 48 rokov, kvôli čomu som čelil ťažkostiam pri nájdení si práce.

Moja dcéra šla do iného mesta na univerzitu. Keď som bol väznený, moja manželka sa mi opakovane vyhrážala rozvodom a dokonca ma obviňovala alebo ignorovala. V čase, keď ma prepustili, sa so mnou prestala rozprávať. Bol som veľmi deprimovaný. Ostatní praktizujúci poukázali na to, že som mal dokonca horký výraz tváre.

Skutočné uvedomenie si významu učení

Začal som chodievať do malej skupiny štúdia Fa. Čítal som dve alebo tri lekcie v Čuan Falune. Naďalej som si hľadal prácu, no po niekoľkých pohovoroch ma stále nikto nezamestnal. Takto to pokračovalo ďalšie dva mesiace.

Praktizujúci, ktorého som poznal viac ako 10 rokov, povedal: „Práca, ktorú robia praktizujúci Falun Dafa, je usporiadaná Majstrom. Nie je to tak, že by si si mal hľadať prácu, skôr práca si nájde teba.“ Odrazu som to pochopil a prestal som si robiť starosti. Pokojne som študoval Fa a praktizoval som cvičenia.

Počas nasledujúcich piatich mesiacov som sa prestal znepokojovať kvôli hľadaniu si práce. Namiesto toho som sa sústredil na štúdium Fa. Každý deň som čítal dve alebo tri lekcie v Čuan Falune. V jeden deň môj otec odrazu povedal: „Je veľmi ťažké nájsť si prácu, mal by si pracovať pre našu firmu. Dovoľ mi opýtať sa môjho šéfa.“ Keď jeho šéf počul, že mám nejaké mechanické odborné zručnosti, zamestnal ma. Vedel som, že to bolo usporiadané Majstrom.

Hoci som päť mesiacov intenzívne študoval Fa, vždy som cítil, že čítam učenia len povrchne. Zdalo sa, akoby som nikdy nedokázal pochopiť hlbšie významy a bolo pre mňa ťažké zapamätať si, čo som si prečítal. Počas praktizovania cvičení mi moja myseľ blúdila. Neviem, odkiaľ tie myšlienky prichádzali.

Vedel som, že niektorí praktizujúci, ktorí boli väznení alebo prenasledovaní inými spôsobmi, zažili takúto situáciu, pretože počas väzenia nemohli študovať Fa.

Napriek tomu, že som bol dvakrát poslaný do tábora nútených prác, podarilo sa mi zapamätať si niektoré básne z Hong Yin II, Základy pre ďalší pokrok a tiež časť z Prvej lekcie v Čuan Falune. Avšak nezotrval som v tom a nedokázal som systematicky študovať Fa.

Na podnet od jedného praktizujúceho v roku 2008 som sa začal učiť Čuan Falun naspamäť. Spočiatku bol môj pokrok veľmi pomalý. Zasahovali do mňa rôzne myšlienky a dokázal som sa naučiť len jednu či dve strany každý deň. Premýšľal som: „Je to príliš pomalé! Omnoho účinnejšie je prečítať si tri lekcie za deň.“ Tiež som si myslel: „Je to strata času a keď sa dostanem na koniec, vždy zabudnem, čo som sa naučil!“

Vďaka zotrvaniu a povzbudzovaniu od spolupraktizujúcich som nakoniec pocítil účinky učenia sa Fa naspamäť. Keď som vysielal spravodlivé myšlienky, mal som menej zasahovania a v mojej mysli začalo ubúdať zlých myšlienok. Po ôsmich mesiacoch som ukončil učenie sa Čuan Faluna naspamäť. Bol som veľmi šťastný, no potom som si spomenul na miestneho praktizujúceho, ktorý sa začal učiť Fa naspamäť pred rokom 1999 a do dneška sa naučil Fa niekoľko stokrát. Ako ďaleko som bol od ostatných! Rozhodol som sa, že sa začnem učiť Čuan Falun naspamäť po druhýkrát a trvalo mi to šesť mesiacov.

V súčasnosti sa učím Čuan Falun naspamäť po 16-ty krát. Čítam ho a zároveň sa ho učím naspamäť. Keď čítam, robím to zo srdca. Dokážem sa upokojiť a úplne sa zbaviť zasahovania od nesústredenosti počas štúdia Fa. Skutočne si uvedomujem bezpočetné  vrstvy významov Fa a aký je Majster veľký a súcitný.

Počas procesu recitovania Hong Yin som si uvedomil, aké sú vnímajúce bytosti vzácne, zodpovednosť, ktorú my učeníci Dafa máme, posvätnosť našich sľubov a Majstrov nesmierny súcit, keď nám v učeniach opakovane pripomína naše sľuby.

Objasňovanie pravdy

Potom, čo som sa začal učiť Fa naspamäť v roku 2008, som začal tráviť viac času objasňovaním pravdy o Dafa a rozdávaním informačných materiálov. Začali sme tiež vylepovať informačné nálepky na verejné miesta, aby sme sprístupnili informácie vo väčšej miere. Keď boli vylepené na chodbách, mnoho ľudí si ich prečítalo a ostali tam po dlhý čas.

Spočiatku som na chodbách nechával len zopár nálepiek. Stálo na nich „Falun Dafa je dobrý, pravdivosť – súcit – znášanlivosť sú dobré. Svet potrebuje pravdivosť – súcit – znášanlivosť“ atď. Keď sme sa neskôr s praktizujúcimi rozprávali o tom, ako to robiť účinnejšie, zvolil som niektoré pravdu objasňujúce frázy z webstránky Minghui, pri ktorých som cítil, že inšpirujú ľudí. Napríklad, „Ústava stanovuje, že občania majú slobodu viery a Falun Dafa je v Číne legálny. Praktizovať Falun Dafa je v Číne legálne. Je to ČKS, kto nariaďuje súdnictvu porušovať zákon“ a ďalšie frázy. Červené, modré a zlaté znaky na našich nálepkách vyzerali na chodbách veľmi jasne a oslňujúco.

Pri vylepovaní nálepiek sme sa stretli s problémom. Na potrubiach, elektrických skrinkách, oknách a stenách sa vždy nachádzala vrstva prachu. Kvôli tomu nálepky nelepili veľmi dobre a čoskoro spadli. Riešením bolo to miesto utrieť a potom naň pevne umiestniť nálepku, ktorú som uhladil a zatlačil na ňu. Mnoho z týchto nálepiek sa nedalo odstrániť. Keď som vylepoval druhé kolo nálepiek, zistil som, že niektoré nálepky tam boli po dva roky a stále sa nachádzali v dobrom stave.

Potom, čo som sa v tom stal zbehlým, som každý deň dokázal vylepiť sto nálepiek. Musel som chodiť niekoľko hodín a vedel som, že bez Majstrovej ochrany a pomoci by to nebolo možné. V lete som sa veľmi potil a v zime som musel nosiť ťažké oblečenie. Avšak moje srdce bolo naplnené radosťou.

Keď som každý večer čítal Majstrove učenia, často som mal nové pochopenia.

Keďže moja práca je flexibilná, zvyčajne pracujem len pol dňa a popoludní mám voľno. Takže počas štyroch či piatich popoludní každý týždeň vylepujem pravdu objasňujúce nálepky. Viem, že Majster mi pomáha, pretože keď vkročím do budov, chodby sú vždy prázdne. V pokoji a tichosti si pamätám posvätnosť toho, čo robím. Môj kultivačný stav sa ohromne zlepšil.

Spravodlivé myšlienky odstraňujú zasahovanie

Tiež som sa stretol s niektorými nebezpečnými situáciami. Na jar 2011 som šiel do areálu univerzity s balíčkom nálepiek. Začal som na piatom poschodí budovy a práve som dolepil nálepku na skrinke s meradlom, keď sa ku mne od schodov prihrnul vysoký muž. Schmatol ma za golier a kričal na mňa: „Čo to tu vylepuješ? Poď so mnou na policajnú stanicu!“

Bol som taký šokovaný, až sa mi odrazu pred očami preblesli scény z táborov nútených prác! Moje telo spadlo na zem a stuhlo. Bolo sťa skala. Nemohol ma postaviť, tak mi párkrát kopol do rozkroku. Ležal som na boku v obrovskej bolesti. Potom sa mi pokúsil vziať moju tašku a chcel vedieť, čo v nej mám. Svoju tašku som vsunul pod seba a odstrkoval som jeho ruku. Znova sa mi ju pokúsil vziať a znova som jeho ruku odstrčil. Takto to pokračovalo niekoľkokrát. Dalo sa vidieť, že je unavený, no stále ma držal za golier.

Požiadal som ho, aby ma počúval. Odmietol, no stále ma držal. Povedal som mu: „Myslíš si, že to čo robíš, je pre teba dobré?“ Povedal: „Nevyhrážaj sa mi!“ V tej chvíli sa moje spravodlivé myšlienky vynorili na povrch a nahlas som povedal: „Nemal by si takto tyranizovať nevinných ľudí!“

Akonáhle som to povedal, jeho úchop goliera povolil a párkrát sa zhlboka nadýchol. V tom okamihu ho zavolala jeho dcéra z dolného poschodia a odišiel. Postavil som sa a kráčal som za ním. Situácia vyzerala ako silná búrka, no v mihnutí oka sa stala pokojnou.

Keď sme zostupovali po schodoch a práve sme šli prejsť cez dvere, odrazu ma napadlo, aby som mu niečo povedal. Zaželal som mu: „Prajem ti veľa šťastia.“ Zdalo sa, že ma nepočul. Tak som mu nahlas znova povedal: „Veľa šťastia!“ Vyzeral, že ho to trocha dojalo a potichu povedal: „Nevracaj sa sem.“

Spomenul som si na Majstrove učenie:

Ak pri stretnutí sa s ťažkosťami môže byť vaše myslenie naozaj spravodlivé, potom, keď budete čeliť prenasledovaniu zla a keď budete čeliť zasahovaniu, jediná vaša veta posilnená pevnými spravodlivými myšlienkami dokáže okamžite rozložiť zlo (potlesk), a spôsobí, že tí, čo sú využívaní zlom sa otočia a utečú, spôsobí, že zlo, ktoré vás prenasleduje, sa stratí, a spôsobí, že zlo, ktoré do vás zasahuje, zmizne bez stopy. Všetko, čo k tomu treba, je jediná myšlienka zrodená zo spravodlivej viery. Ten, kto dokáže pevne udržať tú spravodlivú myšlienku a ísť s ňou až do cieľa, sa stane veľkolepým bohom ukovaným Dafa. (Dlhý potlesk)“ („Vyučovanie Zákona na medzinárodnej Fa konferencii v západnom USA“ z Vyučovania Fa na konferenciách VII. časť)

Moc spravodlivých myšlienok

Pred rokom 2009 som sa nemohol upokojiť počas vysielania spravodlivých myšlienok. Sústredil som sa len na slovo „odstrániť“. Nedokázal som ísť hlbšie. Často som čítal články na Minghui o vysielaní spravodlivých myšlienok. Tiež som si myslel, že by som mal vysielať spravodlivé myšlienky po dlhý čas a zmeniť svoju situáciu.

Ostatní praktizujúci sa zhodli, že musíme niečo urobiť na odstránenie zlých faktorov v našej oblasti. Takže pred štúdiom Fa sme dve hodiny vysielali spravodlivé myšlienky. Spočiatku to bolo pre mňa ťažké. Všetkých bolelo zápästie, chrbát a nohy, no všetci sme zotrvali. Po mesiaci ma ruky prestali bolieť a v chrbte a nohách som mal oveľa lepší pocit. Ako som pokračoval v učení sa Fa naspamäť a v objasňovaní pravdy, pocítil som moc vysielania spravodlivých myšlienok. Cítil som sa zabalený v poli čistej energie.

V neďalekom susedstve je 10 starších praktizujúcich, ktorí študujú Fa v skupine každý deň. V jeden deň, keď študovali Fa, prišla polícia a vzala ich do zadržiavaceho centra. Miestni praktizujúci spolupracovali na ich záchrane a my sme začali vysielať spravodlivé myšlienky. Hneď ako som sa vrátil z práce som každé popoludnie dve hodiny vysielal spravodlivé myšlienky na miestny Úrad 610, Oddelenie domácej bezpečnosti a policajnú stanicu, aby som odstránil zlo, ktoré ich kontrolovalo. Ostatní praktizujúci tiež vysielali spravodlivé myšlienky. Avšak po 15 dňoch praktizujúcich stále neprepustili.

Diskutovali sme o tom a zdieľali sme naše myšlienky. Rozhodli sme sa prestať sa sústreďovať na to, kedy ich prepustia a sústredili sme sa len na vysielanie spravodlivých myšlienok. Pokračovali sme v spolupráci s ich príbuznými na ich záchrane. Po 20 dňoch vysielania spravodlivých myšlienok som sa cítil vyčerpaný, no po praktizovaní cvičení som sa cítil lepšie.

Po približne 30 dňoch ma počas meditácie odrazu napadla myšlienka: vrátia sa. Keď som sa na druhý deň na nich opýtal, dozvedel som sa, že všetkých starších praktizujúcich prepustili.

Všetci súhlasili, že sme skutočne zažili moc spravodlivých myšlienok a dôležitosť spolupráce.

Učenie sa Fa naspamäť úplne zmenilo môj kultivačný stav

Učiť sa Fa naspamäť som sa začal v roku 2008. Úplne to zmenilo môj kultivačný stav a zbavilo ma zasahovania, ktorému som čelil počas štúdia Fa, praktizovania cvičení a vysielania spravodlivých myšlienok. Stal som sa sústredenejším pri svojej každodennej práci a mal som čoraz menej bežných myšlienok. Tie roky, keď ma prepustili z tábora nútených prác, boli bodom obratu pre moju kultiváciu a bol to začiatok mojej skutočnej praxe.

Majster si ma cenil a chránil ma počas rokov v tábore nútených prác. Som hlboko vďačný za Jeho nekonečnú milosť. Všetko, čo máme, pochádza od Majstra.

Ďakujem Majster a spolupraktizujúci!

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/15/173254.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha