Zlepšovanie sa
streda, 23. október 2019

Odstraňovanie negatívneho zmýšľania a žiarlivosti

21.12.18

(Minghui.org) Pred niekoľkými dňami mi Wong (prezývka) povedal, že si všimol, že niekto vymazal správy zaslané našej skupine. Najprv si myslel, že to spravili agenti Čínskej komunistickej strany (ČKS), no ukázalo sa, že to urobili iní praktizujúci.

Potom, čo niekto vymazal správu s prosbou o vysielanie spravodlivých myšlienok pre zatknutého praktizujúceho, iný praktizujúci, volajme ho Evan, povedal: „Prosím, nevysielajte pre neho. Ak by si udržiaval spravodlivé myšlienky, boli by ho zatkli?“ Evan bol zvyčajne veľmi kritický a ku všetkému povedal niečo negatívne. Ak nejaký praktizujúci opustil zadržiavacie centrum, Evan to okomentoval: „Ak by bol mával spravodlivé myšlienky, v prvom rade by ho vôbec nezatkli.“

Keď som to počul, uvedomil som si, že mám podobný typ zmýšľania, no nikdy som nepremýšľal, že by na tom mohlo byť niečo nesprávne. Tieto negatívne komentáre zneli neláskavo a sebecky, a tiež vytvárali dojem, že ten, kto ich hovorí, sa nevcítil do kože zatknutého. Bolo to prilievanie oleja do ohňa.

Wong sa zapojil do debaty, aby povedal, že keď sa praktizujúci stretne s trápeniami, jeho spravodlivé myšlienky neboli pravdepodobne dostatočne silné. No ak budeme preňho vysielať spravodlivé myšlienky, môže mu to pomôcť prejsť skúškou. No ak nebudeme, je to akoby sme nespravili nič, keď vidíme, že niekto má problémy. Kritika praktizujúcich, ktorí prechádzajú takýmto trápením, je ako ich tlačenie do ešte menej zvládnuteľnej situácie.

Nakoniec som si uvedomil, že som mal najprv nesprávnu myšlienku – bol to negatívny štýl zmýšľania. Ako praktizujúci Falun Dafa by sme mali dať iných na prvé miesto. Keď je iný praktizujúci v problémoch, mali by sme prinajmenšom vysielať spravodlivé myšlienky. Nemali by sme ho kritizovať.

Identifikovanie žiarlivosti

Keď Wong spomenul dotyčného praktizujúceho, poznamenal, že Evan vyzerá, akoby sa na každého pozeral zhora. Ihneď som pochopil, že to bola žiarlivosť. V tom bode som začal premýšľať.

Prečo mám tieto negatívne myšlienky, špeciálne keď premýšľam o spolupraktizujúcich? Potom som si spomenul, čo som čítal v Konečnom cieli komunizmu – hovorilo sa tam, že záverečný cieľ komunizmu je zničiť ľudskú rasu. Uvedomil som si, že napriek mojim najlepším zámerom som stále kritický a negatívny ohľadne ľudí a vecí vo všeobecnosti. S takouto negatívnou mysľou, ako môžem zachraňovať ľudí?

Napríklad sa starám o svojho otca  a dúfam, že vystúpi z ČKS a bude si pamätať, že Falun Dafa je dobrý. Avšak naše rozhovory vždy končia hádkou. Viem, že sú to príležitosti pre mňa, aby som odstránil svoju súťaživosť a pripútanosť k emóciám. Keď som mu ukázal správy NTD, ohováral ich. Čo je ešte horšie, kritizoval Majstra Li a Falun Dafa. Je to tým, že ČKS mu vymyla mozog.

Najprv som bol zmätený a nerozumel som mu, dokonca som sa naňho pozeral zhora. Cítil som, že nemôže byť zachránený a že by som to s ním mal vzdať. Bol som znepokojený, pretože vždy keď napadol Dafa, zhoršil sa stav jeho choroby kože.

Postupne som si uvedomil, že vždy keď som s ním chcel hovoriť o vystúpení z ČKS, mal som o ňom negatívne myšlienky. Uvedomil som si svoj negatívny štýl zmýšľania a to, že jeho dôvodom  je nakazenosť duchom ČKS.

V skutočnosti môj otec nebol nezachrániteľný. Je otvorený voči novým ideám. Prečo sa takto správal vždy, keď sme sa stretli? Osvietil som sa k tomu, že komunizmus ľudom bráni v záchrane. Môj negatívny štýl uvažovania bol v súlade s týmto cieľom. Staral som sa o svojho otca a mali sme dobrý vzťah. Ako praktizujúci, namiesto toho, aby sme šli s týmto negatívnym uvažovaním, musíme ho odstrániť.

Prestať obviňovať iných

Vždy keď som počul, že praktizujúci prechádza ťažkosťami, pomyslel som si: „Keby len boli venovali viac pozornosti bezpečnosti alebo boli ohľaduplnejší k druhým alebo ak by sa na iných nepozerali zhora, či ak by dobre študovali Fa, ak by neboli nenávistní, či mali rýchlejšie myslenie.“ Uvedomil som si, že moja kritickosť zapríčiňuje, že postupujem podľa týchto negatívnych myšlienkových vzorcov, ktoré sú v priamom spojení s duchom komunizmu.

Sme učeníci Dafa a mali by sme nasledovať princípy Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti a kráčať po ceste usporiadanej Majstrom. Musíme nasledovať pozitívne spôsoby myslenia.

Majster vyučoval:

Zlému človeku vládne závisť.

            Zo sebeckosti a hnevu sa sťažuje na nespravodlivosť voči sebe.

Dobrý človek má vždy srdce súcitu.

            Bez nespokojnosti a nenávisti, berie ťažkosti ako radosť.

Osvietený človek nemá žiadne pripútanosti.

            Potichu pozoruje ľudí vo svete, podvedených ilúziami.

(„Úrovne“, Základy pre ďalší pokrok)

Cítim, že ak odstránime náš negatívny spôsob myslenia, popri odstraňovaniu ducha komunizmu, mali by sme vykopať aj našu žiarlivosť a sebectvo, ktoré môžu byť koreňom našej negativity. Staré sily, ktoré stelesňujú žiarlivosť a sebectvo, nechcú, aby sme uspeli v kultivácii.

V mojich interakciách s inými praktizujúcimi som si všimol, že stále mám nejaké negatívne myšlienky. Verím, že budeme všetci kráčať pevne po našich cestách.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/16/173642.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha