Prehľad prenasledovania

Medzi januárom a novembrom 2018 bolo odsúdených do väzenia 831 praktizujúcich

27.12.18 | Od korešpondenta Minghui v Číne

(Minghui.org) Prenasledovanie Falun Gongu Čínskou komunistickou stranou (ČKS), trvajúce teraz 19. rok, ostáva nezmenené v mnohých oblastiach po celej Číne. Podľa informácií zozbieraných na Minghui.org tento rok bolo za posledných jedenásť mesiacov zaznamenaných 831 praktizujúcich odsúdených do väzenia pre svoju vieru.

Falun Gong, tiež známy ako Falun Dafa, je duchovná prax založená na princípoch pravdivosti – súcitu – znášanlivosti. Bývalý vodca komunistickej strany Jiang Zemin nariadil v júli 1999 celoštátnu kampaň proti tejto praxi. Tí, ktorí praktizujú Falun Gong, sú odvtedy podrobovaní bezohľadnému porušovaniu ich ľudských práv, vrátane svojvoľného zatýkania a väznenia, nútených prác, väzenia, krutého mučenia a odberov orgánov.

Pán Wang Yuelai, občan z provincie Hunan, bol zatknutý 24. januára, keď čítal knihy Falun Gongu s ďalšími troma praktizujúcimi. 10. apríla bol odsúdený na tri roky väzenia s pokutu 5 000 yuanov. 14. mája ho vzali do väzenia a o tri mesiace neskôr začal mať vážne zdravotné ťažkosti, no odmietli ho prepustiť z lekárskych dôvodov aj napriek tomu, že lekár vydal tri oznámenia o jeho kritickom stave. Jeho zdravotný stav sa zhoršoval a 31. augusta 2018 zomrel vo väzení. Mal 56 rokov.

831 odsúdených praktizujúcich pochádza z 27 provincií a priamo spravovaných miest v Číne, pričom Shandong (96), Liaoning (90), Hebei (67), Heilongjiang (58) a Sichuan (48) sú provincie s najväčším počtom odsúdení.

378021 falun gong sentenced jan nov 2018 by province NvyJV8w
Počty praktizujúcich odsúdených do väzenia za jednotlivé provincie

Každý mesiac bolo v priemere odsúdených 76 praktizujúcich, pričom v septembri bolo zaznamenané najvyššie číslo - 110 odsúdení.

Kvôli informačnej blokáde ČKS sa počet odsúdených praktizujúcich Falun Gongu nedá vždy včas zistiť a podrobnejšie informácie taktiež nie sú ľahko dostupné.

Väzenské tresty sa pohybujú od šiestich mesiacov do štrnásť rokov, s priemerom 3,26 roka.

Pán Song Zhigang, narodený v Huludao, provincia Liaoning, bol odsúdený na 14 rokov väzenia súdom v provincii Xinjiang, kde pracoval. Jeho dlhodobý väzenský trest mu bol udelený potom, čo jeho stratený telefón niekto odovzdal polícii, ktorá zistila, že sa na ňom nachádzajú informácie týkajúce sa Falun Gongu.

Z 831 prípadov 233 praktizujúcich čelilo vydieraniu polície alebo dostali pokutu od súdu v celkovej výše 2 704 577 yuanov, priemer bol 11 608 yuanov.

Vek odsúdených praktizujúcich sa pohybuje od 23 do 82 rokov. Najmladší praktizujúci, pán Chen Shuang, bol odsúdený na 7 rokov väzenia v júli za vešanie plagátov s informáciami o Falun Gongu.

82 praktizujúcich malo 65 alebo viac rokov; medzi týmito staršími praktizujúcimi bol priemerný vek 72,6 roka. Najstarší praktizujúci, 82-ročný pán Yang Xiyuan, bol odsúdený na dva roky väzenia 4. januára 2018. Ďalšia praktizujúca, 81-ročná pani Zhang Shuxiang, bola odsúdená na štyri roky väzenia bez otvoreného súdu.

Porušenie postupov stíhania

Keďže v Číne neexistuje zákon, ktorý by kriminalizoval Falun Gong, pre políciu, prokurátorov a sudcov sa stalo bežné, že porušujú právne postupy v trestnom stíhaní praktizujúcich. V niektorých prípadoch takéto porušovania pokračujú dokonca aj potom, čo sú praktizujúci odsúdení.

Porušovanie právneho postupu pri každom kroku trestného stíhania

V prípade štyroch praktizujúcich, pána Wu Dianzhong, pani Li Mingjun, pani Wang Lianrong a pána Geng Dong, ktorí boli zatknutí 7. decembra 2016, úrady porušili právne postupy pri každom kroku trestného stíhania, od polície, ktorá im neukázala povolenie na prehľadanie predtým, než ich zatli a neuviedli zoznam vzatých vecí potom, čo prehľadali ich domy, po sfalšovanie priznaní vo vypočúvacích záznamoch; od prokuratúry, ktorá zmenila prokurátora za zákonom povoleným obdobím po súd, ktorý neupovedomil vopred praktizujúcich o ich pojednávaniach.

Potom, čo boli praktizujúci odsúdení a odvolali sa, prostredný súd potvrdil svoje rozsudky bez pojednávania, ktoré vyžaduje zákon.

Pacientka s rakovinou odsúdená na ďalšie tri roky druhým súdom počas odpykávania si päťročného trestu

Leukémia pani Mou Lihua, ktorá zmizla potom, čo začala praktizovať Falun Gong, sa u nej znova objavila, keď ju zatkli pre jej vieru v roku 2016. Napriek jej zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu ju súd Beipiao v meste Chaoyang v apríli 2017 odsúdil na päť rokov väzenia.

Ženská väznica Liaoning spočiatku odmietla pani Mou prijať kvôli jej zdravotnému stavu, lenže neskôr ustúpili potom, čo na nich prokurátor a súdni úradníci vyvíjali tlak.

Pani Mou bola nútená vykonávať ťažkú prácu napriek jej zhoršujúcemu sa zdraviu. Na jej tele sa objavilo mnoho modrín a na jej ľavom prsníku mala tri nádory, z ktorých vytekala tekutina. Tiež sa jej vyvinul nádor na maternici.

V ďalšom pokuse prenasledovania pani Mou polícia znovuotvorila jej prípad z roku 2009, keď bola prepustená na kauciu zo zdravotných dôvodov. V polovici júna 2018 ju súdil iný súd, súd Longcheng, a udelil jej ďalší trojročný trest väzenia, čím zmenil jej celkový trest na osem rokov.

Pani Mou bola vzatá späť do väzenia minulý september, aby si odpykala druhý trest väzenia.

Sudca a prokurátor tlačia na praktizujúcu, aby si priznala vinu

Pani Liu Xiangmei, obyvateľka z Tianjin, bola nahlásená za poslanie online informácií o Falun Gongu v roku 2017. Čelila tlaku od prokurátora aj sudcu, ktorí sa pokúsili na ňu tlačiť, aby uznala svoju vinu a vzdala sa svojej viery výmenou za svoje prepustenie.

Pani Liu zotrvala pevná vo svojej viere a sudca ju 12. júna 2018 odsúdil na tri roky väzenia. Nikto nebol upovedomený o pojednávaní, ani jej právnici, ani jej rodina.

Potom, čo pani Liu podala odvolanie voči rozsudku, Prostredný súd Tianjin č. 2 potvrdil jej rozsudok 24. októbra bez vypočutia. Sudca stanovil, že toto bolo posledné rozhodnutie o jej prípade a zakázal jej podať odvolanie na vyšší súd.

Pani Liu bola vzatá do Ženskej väznice Tianjin 7. novembra 2018.

Žena odsúdená na tele konferenčnom pojednávaní za menej ako päť minút

Rodina pani Yang Xianghua nevedela, kde sa nachádza a čo sa jej prihodilo potom, čo ju zatkli 7. septembra 2017 za rozdávanie informačných materiálov o Falun Gongu.

Jej rodina zistila až v auguste 2018, že v júni bola odsúdená na päť rokov. V septembri 2018 svojmu právnikovi povedala, že ju súdil Okresný súd Luyuan cez tele konferenciu, pri ktorej sudca vyhlásil jej rozsudok len za tri či štyri minúty od začiatku konania. 

Právnik pani Yang v súčasnosti pracuje na podaní návrhu, aby sa jej prípad prehodnotil. 

Odsúdení za zvyšovanie povedomia o prenasledovaní

Zoči voči brutálnemu prenasledovaniu komunistickým režimom a prísnej cenzúre v hlavných médiách sa mnohí praktizujúci Falun Gongu obrátili na mierové úsilia šírenia informácií o prenasledovaní. Odvážne úsilia mnohých praktizujúcich skončili väzenským trestom na oplátku od úradov.

Jeden transparent viedol k päť a polročnému väzenskému trestu

Pán Wang Baoshan, občan z mesta Tangshan, provincia Hebei, bol zatknutý v práci 3. júla 2017, niekoľko dní potom, čo sa v susedstve 29. júna našiel transparent, na ktorom stálo „Svet potrebuje pravdivosť – súcit – znášanlivosť.

Napriek tomu, že prokuratúra dvakrát vrátila jeho prípad polícii kvôli nedostatku dôkazov, bol pán Wang obvinený na tretí pokus polície. 9. mája 2018 sa objavil na súde a 12. júla bol odsúdený.

Právnik pána Wang podal 30. júla odvolanie na prostredný súd. Avšak až 18. októbra zistil, že prostredný súd už 10. septembra vydal bez vypočutia rozhodnutie o zachovaní pôvodného rozsudku.

Keď právnik šiel 22. októbra do zadržiavaceho centra navštíviť pána Wang, zistil, že ten bol už 17. októbra premiestnený do väznice Jidong, kde nemal povolené rodinné návštevy, pretože sa odmietal vzdať sa praktizovania Falun Gongu.

Dvaja muži väznení za nainštalovanie satelitného prijímača na získanie necenzurovaných správ zo zahraničných médií

Pán Yang Yueliang a pán Liu Wenting, z mesta Cangzhou, provincia Hebei, boli začiatkom októbra 2018 odsúdení na tri a pol a dva a pol roka, pretože pomohli miestnemu občanovi nainštalovať satelitné prijímače, aby mohol sledovať programy z NTDTV, televíznej stanice so sídlom v New Yorku, ktorá sa špecializuje na poskytovanie necenzurovaných správ o Číne, vrátane prenasledovania Falun Gongu.

Program o umeleckej výstave s témou troch hodnôt Falun Gongu, pravdivosť – súcit – znášanlivosť, bol pustený na ich druhom pojednávaní 11. decembra 2017 ako „dôkaz o trestnom čine“.

Odsúdení do väzenia za umiestnenie informácií na sociálne média na odhalenie prenasledovania Falun Gongu

Pán Huang Daimiao, 51-ročný občan z mesta Yichang v provincii Hubei, bol 12. apríla 2018 odsúdený na štyri roky s pokutou 10 000 yuanov, pretože poslal videá týkajúce sa Falun Gongu na WeChat, známu platformu sociálnych médií v Číne. Jeho odvolanie bolo 20. júla 2018 zamietnuté miestnym prostredným súdom.

Ďalší šiesti praktizujúci, vrátane pána Wang Yong, pána Wang Dengli, pani Wang Hui, pána Wang Xin, pána Han Xiaoqiu a pani You Tingting z provincií Hebei a Yunnan, boli zatknutí 22. mája 2017 a každý bol odsúdený na jeden a pol roka niekedy v máji 2018 za poslanie informácií o Falun Gongu na WeChat.

Odsúdení napriek zlému zdravotnému stavu

Niektorí praktizujúci boli počas väzenia vo vážnom zdravotnom stave, no úrady ich odmietli prepustiť zo zdravotných dôvodov a namiesto toho ich odsúdili do väzenia, pretože sa nevzdali svojej viery.

Ženu trpiacu na rakovinu prinútili zúčastniť sa súdu a odsúdili ju do väzenia

Pani Gao Cuifang, obyvateľku z provincie Yunnan, zatkli 29. apríla 2018, pretože zavesila dva plagáty, na ktorých stálo „Falun Dafa je dobrý“. Po prvýkrát sa zúčastnila súdu 10. augusta a bola prinútená sedieť na štvorhodinovom pojednávaní, kde takmer skolabovala kvôli fyzickému nepohodliu.

Jej zdravotný stav sa po pojednávaní rýchle zhoršil. Tesne pred jej druhým súdom 9. októbra jej diagnostikovali rakovinu. Keď ju jej právnik navštívil 7. októbra, povedala mu, že sa jej ťažko dýcha, nedokáže jesť a cíti ostrú bolesť v oblasti hlavy a krku.

Sudca, ktorý mal na starosti prípad pani Gao, zamietol opakované žiadosti na jej prepustenie z lekárskych dôvodov a vyžiadal si tretie pojednávanie bez prítomnosti jej právnika 15. októbra, šesť dní potom, čo jej druhé pojednávanie bolo prerušené, pretože bola príliš slabá, aby prehovorila. Tretieho pojednávania sa nemohol zúčastniť nikto z jej príbuzných.

Sudca odsúdil pani Gao deň po treťom pojednávaní na jeden a pol roka väzenia a pokutu 4 000 yuanov .

Žena vo svojej sedemdesiatke bola poslaná do väzenia s kovovou skrutkou v nohe

Dve ženy z provincie Heilongjiang boli odsúdené do väzenia niekedy v októbri 2018 za rozdávanie materiálov o Falun Gongu.

Jedna z praktizujúcich, pani Yu Guirong, vo svojej sedemdesiatke, mesiac po svojom zatknutí v máji v zadržiavacom centre spadla a zlomila si nohu. Jej dcéra zaplatila 10 000 yuanov ako kauciu, aby dostala lekárske ošetrenie v nemocnici, po ktorom sa mala zotavovať doma. Pani Yu bola neskôr vzatá späť do väzenia s kovovou skrutkou v nohe.

Ďalšia praktizujúca, ktorá bola s ňou zatknutá, 47-ročná pani Wang Hongixa, bola odsúdená na šesť rokov a tiež ju vzali do ženskej väznice Harbin.

Opakovane zatknutí a odsúdení

Bývalá vládna úradníčka bola odsúdená na 5 a pol roka za svoju vieru po predošlom 14-ročnom väzení

46-ročná pani Liu Jialing zmizla 20. júla 2017, na 18. výročie prenasledovania Falun Gongu. Jej rodina nevedela, čo sa s ňou stalo a až v októbri 2018 zistila, že bola odsúdená na päť a pol roka väzenia pre svoju vieru.

Posledné odsúdenie pani Liu nastalo už dva roky potom, čo bola prepustená po deviatich rokoch väzenia v ženskej väznici Tianjin, kde bola podrobená brutálnemu mučeniu, keď sa ju dozorcovia snažili prinútiť vzdať sa Falun Gongu.

Okrem svojich väzenských trestov si pani Liu tiež musela odpykať dva odlišné tresty nútených prác, dokopy päť rokov.

Podnikateľka väznená po tretíkrát, potom čo ju počas jej predošlých väznení opakovane zdrogovali

Pani Guo Chengru, 54-ročná obyvateľka z Tianjin, bola v júli 2018, takmer jeden rok po svojom zatknutí 25. augusta 2017, odsúdená na 5 rokov väzenia a pokutu 5 000 yuanov.

Za posledných 19 rokov bola pani Gao opakovane zadržiavaná a prepúšťaná pre pevné zotrvávanie vo svojej viere.

Počas dvoch rokov v tábore nútených prác ju prinútili užiť neznáme drogy, ktoré poškodili jej centrálny nervový systém, čo vyústilo v stratu jej pamäte. Jej rodina sa v súčasnosti obáva, že ju podrobia ešte brutálnejšiemu mučeniu kvôli tomu, že sa nevzdala svojej viery.

Vážna rodinná situácia

Svojvoľné zadržiavania a odsudzovania nespôsobujú obrovské ťažkosti len samotným praktizujúcim, ale tiež prinášajú obrovský tlak ich príbuzným.

Manžel pani Ren Fengmei prednedávnom odišiel z práce kvôli zdravotným ťažkostiam a dostával len nízke dávky v nezamestnanosti, keď jeho manželku odsúdili na tri roky väzenia v októbri 2018. V úbohom zdravotnom stave sa tiež musí sám postarať o 85-ročnú matku pani Fen.

Manžel pani Tian Yanhua bol ohromený keď videl, že jeho manželka bola 12. októbra 2018 potajomky súdená na Okresnom súde Pingding, keď tam šiel žiadať o jej prepustenie. Pani Tian bola zatknutá 8. mája 2018 za rozdávanie informačných materiálovo Falun Gongu. Neskôr bola odsúdená na dva a pol roka väzenia a pokutu 20 000 yuanov po tajnom súdom procese.

Zatknutie a zadržiavanie pani Tian zničilo jej manžela. Bol natoľko rozrušený, až niekoľkokrát prešiel ako taxikár na červenú a prišiel o svoj vodičský preukaz. Potom, čo urobil skúšku a jeho vodičský preukaz bol obnovený, mal autonehodu a musel zaplatiť 10 000 yuanov na urovnanie prípadu. V súčasnosti je veľmi zúfalý, pretože nemá poňatia, odkiaľ by mohol vziať 20 000 yuanov na zaplatenie pokuty od súdu.

V prípade pani Liu Zongxue, bola jej 25-ročná neter pani Zhu Xiaoting, ktorá nepraktizuje Falun Gong, zatknutá spolu s ňou a odsúdená na tri a pol roka zato, že sa pokúsila chrániť svoju tetu a starú mamu, keď sa k nim do domu ich starej mamy 5. januára 2018 vlámala polícia.

 

Úplný zoznam praktizujúcich na stiahnutie (v angličtine).

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/9/173564.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha