Učeníci Dafa napĺňajú svoje misie

Pozdravujem všetkých učeníkov Dafa, ktorí sa zúčastňujú Fa konferencie v Austrálii!

Keď sa pozrieme na terajšiu situáciu, vidíme, že učeníci Dafa po celom svete úplne rozbili lži a prekrútené veci, ktoré Čínska komunistická strana (ČKS) použila na prenasledovanie učeníkov Dafa pri jej pokusoch o globálnu propagandu, odporovali jej negatívnemu vplyvu a napravili ten neporiadok, ktorý spôsobila. Učeníci Dafa to dosiahli pomocou rôznych prostriedkov, vrátane založenia vlastných médií a webstránok, a robenia vecí na objasňovanie pravdy, vrátane oslovovania vlád rôznych krajín. Všetko toto pomohlo vládam a ľuďom po celom svete, aby videli láskavosť a veľkoleposť Dafa a učeníkov Dafa, pričom to zároveň dovolilo celému svetu, aby sa dozvedel o zločinoch ČKS proti ľudskosti a jej podlom, darebáckom a trestuhodnom správaní. Všetko toto obrátilo situáciu. Najviac si zaslúži blahoželanie fakt, že vaše objasňovanie pravdy umožnilo veľkému počtu ľudí vo svete, aby boli zachránení, a mnoho čínskych ľudí vystúpilo z organizácií zlej strany a majú teraz nádej.

Samozrejme, len Dafa a učeníci Dafa mohli všetko toto dosiahnuť. Takže ak sa chcete činiť ešte lepšie, jedinou cestou je dobré študovanie Fa, pretože len to môže umožniť, aby ste sa dokázali činiť ešte lepšie,  a umožniť vám dokončiť svoju historickú misiu.

Na záver želám Fa konferencii veľa úspechov!

 

Váš Majster,

Li Chung-č’

13. októbra 2019