Gratulačný list

Učeníkom Dafa, ktorí sa zúčastňujú Konferencie zdieľania skúseností NTD a Epoch Times:

Pozdravujem vás všetkých!

Vaše firmy boli založené, keď bolo zlo najdivokejšie a mali ste najväčší možný dopad v poskytovaní pravdy ľuďom v čase, keď to bolo dôležité. Dostali ste sa cez najťažšiu fázu. Naháňate strach tým zlým, pričom zároveň dávate nádej dobrým ľuďom vo svete. Práca učeníkov Dafa sa ešte neskončila, ako učeníci Dafa budete mať veľkolepú mocnú cnosť, ak sa budete dobre činiť vo svojej kultivácii a dostanete médiá na ďalšiu úroveň. Nie je ľahké kráčať dobre po ceste, keď ste uprostred ťažkostí, ale práve to ste robili.

Želám vám ešte viac úspechov a ďakujem vám!

 

Váš Majster,

Li Chung-č’

23. novembra 2019