Zlepšovanie sa
pondelok, 21. október 2019

Základná príčina prenasledovania praktizujúcich

18.1.19 | Od praktizujúceho Falun Gongu z Číny

(Minghui.org) Mary začala praktizovať Falun Gong pred rokom 1999. Odkedy Jiang Zemin, bývalý vodca komunistického režimu, spustil prenasledovanie v roku 1999, Mary bola zadržiavaná, zatvorená v pracovnom tábore a uväznená.

Správca jej komunity nedávno zastavil jej plat, pretože podala trestné oznámenie na Jiang Zemina.

Bola z toho frustrovaná, keďže nepoznala príslušné zákony, ktoré by jej umožnili právne sa brániť. Okrem toho si myslela, že má problémy s charakterom a nemala silné spravodlivé myšlienky. Aj keď podala žalobu, neočakávala dobré výsledky. Neustále bola prenasledovaná, napriek tomu, že hľadala vo vnútri a vysielala spravodlivé myšlienky. Nevedela prísť na to, čo má robiť.

Vyhnúť sa prenasledovaniu

Podobné situácie ako táto sa v skutočnosti dajú nájsť v rôznych oblastiach v Číne. Niektorí z tých, čo praktizovali Falun Gong dlhú dobu, sú stále prenasledovaní, prípadne do nich niečo zasahuje, či už ekonomicky, fyzicky alebo právne.

Tá informácia ma znepokojila. Myslím si, že väčšine prípadov prenasledovania sa dá vyhnúť. Vyskytujú sa, pretože nie sme dostatočne zdatní pokiaľ ide o skutočnú kultiváciu.

Človek by nemal obviňovať dlhoročných praktizujúcich z toho, že nie sú dostatočne zdatní pokiaľ ide o skutočnú kultiváciu – sú dobre oboznámení ohľadne študovania Fa, vysielania spravodlivých myšlienok a informovania ľudí o prenasledovaní páchanom ČKS. Medzi často prenasledovaných praktizujúcich patria aj tí, ktorí sa ostatným zdajú byť veľmi usilovní.

Hneď začiatkom prenasledovania v roku 1999 som bol zatknutý a v zadržiavacom centre som stretol praktizujúcu. Vedela spamäti Čuan Falun, no aj tak v kultivácii zišla z cesty a spolupracovala s políciou na prenasledovaní praktizujúcich. Bol tiež iný praktizujúci, ktorý vedel knihu naspamäť, ale vzdal sa svojej viery.

Nerozumel som, ako je to možné, pretože som si myslel, že praktizujúci, ktorí poznajú knihu spamäti, sa museli kultivovať naozaj dobre. V skutočnosti to nie je pravda. Existujú praktizujúci, ktorí nepoznajú knihu spamäti, ale sú pevní vo svojej kultivácii.

Povrchné čítanie

Čo je príčinou? Dlho som nad tým premýšľal. Pri štúdiu Fa som postupne našiel odpoveď a základnú príčinu – je ňou študovanie Fa povrchne. Mnoho prenasledovaných praktizujúcich má ten istý problém.

Mnohí praktizujúci s tým môžu nesúhlasiť, keďže všetci nasledujeme požiadavky nášho Majstra Li a študujeme Fa. Na povrchu každý deň študujeme Fa určitý čas alebo istý počet strán. Kľúčovou otázkou je: „Prispôsobujeme sa Fa pri tom, ako študujeme Fa?“

Zúčastnil som sa tiež rôznych skupín na štúdium Fa. Všimol som si, že niektorí praktizujúci čítajú nahlas a plynule. Mnohí poznajú povrchný význam každej vety, no nevenujú pozornosť ďalším vnútorným významom. Mnohí sa sústredia na prečítanie všetkých slov správne, ale len niektorí sa skutočne starajú o to, či študujú Fa zvnútra a nielen povrchne.

Spýtal som sa niektorých ďalších praktizujúcich a tí si to tiež všimli. Toto je problém. Rozumiete vnútornému významu, keď študujete Fa? Ak nie, tak sa neprispôsobujete Fa.

Zamerať sa na kvalitu, nie kvantitu

Ak sa niekto neprispôsobuje skutočne Fa, jeho spravodlivé myšlienky nebudú dostatočné. Potom si môže vyvinúť ľudské myšlienky a názory. Keď bude takýto človek čeliť problému, bude k nemu pristupovať s ľudským zmýšľaním. Staré sily využijú medzery a spôsobia prenasledovanie alebo zasahovanie.

Ak spravodlivé myšlienky nie sú dostatočné a zlepšovanie charakteru je pomalé, Majstrove telá Zákona a spravodliví Bohovia nemôže pomôcť. V dôsledku toho praktizujúci trpí prenasledovaním príliš dlho.

Mám ohľadom toho vlastnú skúsenosť. Majster vo svojich prednáškach zdôraznil, že praktizujúci majú dobre študovať Fa. Keď som si uvedomil dôležitosť štúdia Fa, stanovil som si požiadavku: každý deň študovať Fa dve hodiny a zamerať sa na kvalitu namiesto kvantity.

Neprešiel som na nasledujúcu vetu, pokiaľ nejaká veta nevstúpila do môjho srdca. Účinok je veľmi dobrý, ako potvrdzuje moja skúsenosť za posledných 10 rokov. Nestretol som sa so žiadnym väčším prenasledovaním ani zasahovaním. Niektorí praktizujúci, ktorí so mnou boli často v kontakte, boli prenasledovaní. Na mňa sa to nerozšírilo. Po podaní žaloby na Jianga do mňa nič nezasahovalo.

Na stránkach Minghui je mnoho článkov o praktizujúcich, ktorí sa vyhli prenasledovaniu potom, čo zmenili spôsob štúdia Fa a začali mu venovať pozornosť z hĺbky srdca.

Staré sily v skutočnosti nie sú také silné a nemôžu sa porovnávať so spravodlivosťou Dafa. Dafa je všemocný. Staré sily využívajú naše medzery, pretože sme dobre neporozumeli Dafa a kultivácii a neštudovali sme Fa zvnútra.

Majster povedal:

„Fa môže prelomiť všetky pripútanosti, Fa môže vyhubiť všetky zlá, Fa môže rozbiť všetky klamstvá a Fa môže posilniť spravodlivé myšlienky.“ („Odstráňte rušivé zasahovanie“ zo zbierky Základy pre ďalší pokrok (Diel II))

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/11/174590.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha