Zlepšovanie sa
pondelok, 21. október 2019

Brať vážne Majstrovo milosrdenstvo

19.1.19 | Od mladého praktizujúceho Falun Dafa

(Minghui.org) Som mladý praktizujúci, ktorý začal kultiváciu v roku 2007 na naliehanie svojej mamy. Nedávno som nastúpil do novej práce a náhle som si uvedomil, že by som mal brať vážne Majstrovo milosrdenstvo. Všimol som si totiž rozdiel medzi tým, ako som pristupoval k úlohám, ktorými ma poveril môj šéf, a k požiadavkám stanoveným pre praktizujúcich.

Spočiatku som nevedel, ako sa kultivovať. Začal som s pripútanosťou k úsiliu. Keď som narazil na problémy, často som sa nedokázal pozrieť dovnútra a rozpoznať svoje vlastné nedostatky. Nemal som pocit, že som skutočný kultivujúci!

S ďalším štúdiom Fa som získal hlbšie pochopenie učení Falun Dafa a nakoniec som pochopil, že hľadanie vo vnútri je magický nástroj. Je mi ľúto, že mi trvalo tak dlho, aby som si to uvedomil. Slovami nedokážem opísať svoju vďaku Majstrovi Li za Jeho súcitnú spásu a za to, že sa ma nevzdal.

Nedávno som nastúpil do nového zamestnania. V tomto prostredí som sa osvietil k významu slov „určite nebrať Majstrovo milosrdenstvo na ľahkú váhu.“ (Vyučovanie Zákona na konferencii v Chicagu, 2004)

Všimol som si, ako som sa išiel takmer roztrhnúť, len aby som preukázal úctu svojmu šéfovi a kolegom. Mal som obavy, že ma budú kritizovať, pozerať sa na mňa zhora a že sklamem svojho šéfa. Okrem toho som bol pripútaný k predvádzaniu sa a k potvrdzovaniu samého seba. Uvedomil som si, že mám tieto pripútaností, ale nevenoval som im veľkú pozornosť.

Nedávno som študovať Majstrove učenia, kde Majster hovoril o problémoch ohľadom spolupráce medzi praktizujúcimi. Majster poukázal na to, že v práci spravíme všetko, čo od nás šéf chce a snažíme sa pracovať dobre, ale keď narazíme na problémy pri projektoch Dafa, hádame sa s praktizujúcimi.

Náhle som sa cítil veľmi smutne. Uvedomil som si, že som nebral vážne veci, ktoré Majster opakovane zdôraznil, ako študovanie učení Dafa každý deň, pomáhanie ľuďom pochopiť fakty o prenasledovaní a vysielanie spravodlivých myšlienok.

Napríklad ráno som sa nebol schopný zobudiť na vysielanie spravodlivých myšlienok. Vždy som len vypol budík a pokračoval som v spánku. Ak by ma môj šéf požiadal, aby som kvôli niečomu vstal skoro ráno, vstal by som hneď ako by zazvonil budík. V práci som sa snažil robiť veci najlepšie ako som vedel, aby som nesklamal svojho šéfa. Často som však nerobil dobre veci, ktoré Majster žiada od praktizujúcich.

Uvedomil som si, že ako učeník Dafa som sa činil biedne. Nemali by sme robiť dobre len úlohy v práci, ale mali by sme sa činiť ešte lepšie keď príde na Majstrove požiadavky. Vieme, že Majster je súcitný, no nemali by sme pokúšať naše šťastie a očakávať, že Majster nám vždy odpustí naše chyby. Nemali by sme brať Majstrovo milosrdenstvo na ľahkú váhu. Uvedomil som si to už skôr, no ten pocit nebol taký silný ako teraz. Úprimne sa Majstrovi ospravedlňujem. Budem sa činiť dobre, počnúc vstávaním ráno na vysielanie spravodlivých myšlienok.

Majster povedal:

„Niektorí ľudia si jednoducho nedokážu zlepšiť svoju schopnosť porozumenia. Neuvážene robia značky v mojej knihe. Tí naši praktizujúci s otvoreným tretím okom môžu vidieť, že táto kniha žiari všetkými farbami a leskne sa zlatom. Každé slovo nesie podobu môjho tela Zákona. Ak by som klamal, podvádzal by som každého. Tá značka, ktorú ste spravili, vyzerá veľmi tmavo. Ako sa odvažujete svojvoľne v nej robiť značky? Čo my tu robíme? Nevedieme vás kultiváciou k vyšším úrovniam? Sú veci, nad ktorými by ste sa mali zamyslieť. Táto kniha môže viesť vašu kultivačnú prax. Nemyslíte si, že je vzácna? Môžete opravdivo praktizovať kultiváciu uctievaním Budhu? Ste veľmi pobožný a neodvážite sa dokonca ani zľahka dotknúť sochy Budhu, pri ktorej denne pálite kadidlo, ale odvažujete sa zneucťovať Veľký Zákon, ktorý môže naozaj viesť vašu kultivačnú prax.“ (Deviata lekcia, Čuan Falun)

Uvedomil som si, že každá naša myšlienka môže odrážať našu úctu voči Majstrovi a Fa.

Majster za nás trpel tak veľa. Musíme byť zodpovední k sebe, zodpovední k našim sľubom a prevziať zodpovednosť aj za všetky bytosti. Musíme byť hodní Majstrovho súcitného milosrdenstva!

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/12/174604.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha