Zlepšovanie sa
pondelok, 21. október 2019

Zvýšenie pochopenia o chorobovej karme

24.1.19 | Od praktizujúceho Falun Dafa z Číny

(Minghui.org) Chorobová karma je len ilúzia pre praktizujúcich a je zapríčinená negatívnymi faktormi ako sú karma a pripútanosti. Staré sily sa pokúšajú využiť chorobovú karmu na skúšanie praktizujúcich. Túžia pritom zničiť ich kultiváciu.

Ak dokážeme využiť príležitosť na pozeranie sa dovnútra, opustenie pripútaností a odstránime zasahovanie starých síl, prejdeme skúškou a skutočne sa zlepšíme.

Chorobová karma spláca dlhy

„Keď som čítal v Čuan Falune vetu: ‚Keď sa to Cchao-cchao dopočul, myslel si, že Chua Tchuo má v úmysle ho zavraždiť,‘ niečo v mysli mi povedalo: ‚Tá myšlienka bola vyslovená tumorom.‘“

Osvietil som sa k tomu, že nádor v mozgu Cchao-cchaa bol negatívnym duchom, ktorý tam bol preto, aby ho pripravil o život a on tak mohol splatiť dlhy z minulých životov.

Bol to tento tumor, ktorý poslal Cchao-cchaovi správu o tom, že Chua Tuo ho chce zabiť. Cchao-cchao nevedel, že táto myšlienka nie je jeho. A tak jej uveril a dal Chua Tua zavrieť. Ten nakoniec umrel. Bez operácie, ktorú mu však Chua Tuo ponúkal, duch nádoru nakoniec vzal Cchao-cchaovi život.

Prečo mohla byť hlavná duša Cchao-cchaa manipulovaná v takom kľúčovom čase? Ľudské bytosti majú pripútanosti ako podozrievavosť, strach, obraňovanie sa a považovanie sa za neomylného. Toto poskytuje zlým duchom prostredie plné karmy, v ktorom môžu žiť a ľahko tak prekonať aj hlavnú dušu

Nedovoľme ilúziám, aby nás nechali zakolísať

Praktizujúci Falun Dafa nemajú choroby: Majster vyčistil naše telá, keď sme sa začali kultivovať. Chorobová karma sa prejavuje, keď musia byť splatené naše dlhy. Zároveň nám to dáva možnosti na kultivovanie sa.

Avšak staré sily využijú naše ľudské koncepty, aby vyvolali naše ľudské myšlienky a postupne vytvorili strach a podozrievavosť. Tým sa snažia, aby sme stratili spravodlivé myšlienky a odklonili sa od Dafa.

Musíme mať v mysliach jasno a nenechať sa podviesť trikmi starých síl.

Brať chorobovú karmu zľahka

Majster povedal:

„Viete, že keď tathágatha Budha namieril misku vo svojej ruke na Kráľa Opíc, ktorý bol dosť veľký, okamžite sa stal maličkým. Táto schopnosť môže mať tento účinok. Nech je táto bytosť akokoľvek veľká alebo malá, bude okamžite chytená do ruky a stane sa veľmi malou.“ (Čuan Falun)

Majster nám dal silu a my sa musíme naučiť, ako ju používať. Sme kultivujúci a sme iní ako bežní ľudia. Čím viac sa staráme o chorobu, tým viac ju posilňujeme. Ťažkosť sa stane väčšou a my budeme menší. Musíme to otočiť.

Keď som recitoval tento odsek z Majstrovho Fa, hlas v mysli sa ma spýtal: „Ako veľkú misku potrebuješ?“ Moje spravodlivé myšlienky náhle vystúpili a ťažkosť sa zmenšila o veľký kus. V skutočnosti, staré sily nie sú ničím. Dôvodom prečo prišli je iba to, že ich pozvali naše ľudské myšlienky.

Pozeranie sa dovnútra

Pozeranie sa dovnútra je čarovným nástrojom, ktorý nám dal Majster. Je tiež procesom obnovy života. Avšak pozeranie sa dovnútra nemôže byť používané na zbavenie sa ťažkostí a utrpenia.

Sme učeníci Dafa obdobia nápravy Fa – naša kultivácia nie je iba pre nás. Všetko, čo robíme v našom dennom živote, má elementy potvrdzovania Fa a záchrany ľudí. Je to vznešené a posvätné.

Praktizujúci Dafa sú jedným telom. Keď sa jeden praktizujúci stretne s utrpením alebo chorobovou karmou, každý, kto to počuje, by sa tiež mal pozerať dovnútra. Musíme si navzájom pomáhať.

V otázke chorobovej karmy sú zahrnuté aj iné faktory, no Majster nám povedal:

 „Keď je to ťažké vydržať, pokúste sa to vydržať. Keď to vyzerá byť nemožné alebo ťažko realizovateľné, pokúste sa o to a uvidíte, či je to možné.“  (Čuan Falun)

Keď nasledujeme požiadavky Fa a veríme v Majstra a v Dafa, žiadne ťažkosti nás nemôžu zastaviť.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/18/172906.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha