Odbery orgánov

Chorvátsky parlament prijal dohovor proti nelegálnemu obchodovaniu s orgánmi

8.4.19

(Minghui.org) 1. marca 2019 chorvátsky parlament jednohlasne schválil prijatie dohovoru európskeho výboru proti nelegálnemu obchodovaniu s ľudskými orgánmi, čím sa Chorvátsko stalo ôsmou európskou krajinou, ktorá ratifikovala túto dohodu.

Dohovor bol vytvorený v roku 2015, potom čo v roku 2013 Európsky parlament prijal rezolúciu vyjadrujúcu hlboké znepokojenie nad „pokračujúcimi a dôveryhodnými správami o systematickom, štátom povolenom odoberaní orgánov väzňom svedomia, ktorí s tým nesúhlasia, v Čínskej ľudovej republike, vrátane vysokého počtu stúpencov hnutia Falun Gong uväznených z dôvodu ich náboženského presvedčenia, ako i príslušníkov ďalších náboženských a etnických menšinových skupín“

Chorvátsky parlament zdôraznil vedúce postavenie Chorvátska v darcovstve a transplantáciách orgánov v dôsledku etického a profesionálneho transplantačného systému. Prijatím dohovoru sa Chorvátsko pripojilo k iniciatíve posilniť medzinárodné mechanizmy spolupráce ohľadom prevencie a účinného trestania nelegálneho obchodovania s ľudskými orgánmi.

Okrem kriminalizácie samotného činu nelegálneho odobrania orgánu zaväzuje dohovor signatárov kriminalizovať aj podporu a podnecovanie k takýmto činom a taktiež nábor darcov alebo príjemcov pre nelegálne transplantácie.

Dr. Branimir Bunjac, člen parlamentu, počas rokovaní v parlamente povedal: „Naši spoluobčania sa nevedomky zúčastňujú takýchto služieb ako zákazníci – cestujú do zahraničia, najmä do Číny, aby získali orgány rýchlejšie. Človek si musí položiť otázku – ako je možné, že zatiaľ čo v Európskej únii je potrebné na orgány dlho čakať, v Číne nie je žiadna čakacia doba?“

Odkázal na zistenia medzinárodnej organizácie, že Čína vyše desaťročie vykonáva takmer 100,000 transplantácií ročne a to aj napriek tomu, že nemá darcovský systém.

„Keď sa opýtate čínskych úradov na zdroje týchto orgánov, odôvodnia to slovami, že orgány boli získané od väzňov odsúdených na trest smrti,“ povedal. „Lenže v Číne je ročne iba 2,000 takýchto väzňov, čo zjavne nie je dosť na taký veľký počet transplantácií.“

„Šesť obsiahlych medzinárodných správ poukazuje na to, že najbežnejším zdrojom orgánov v Číne sú väzni svedomia. Povedzme to otvorene – sú to náboženskí veriaci, pričom najviac z nich je praktizujúcich Budhovskej školy Falun Gong, nasledujú kresťania, Tibeťania a Ujgurskí moslimovia.“

„Čínske úrady reagovali na tieto správy s tým, že sú to údaje z čierneho trhu. Všetky transplantácie v Číne sú však vykonávané v štátnych nemocniciach pod dohľadom štátu. Takéto vysvetlenie sa preto nezdá byť dôveryhodné,“ dodal Dr. Bunjac.

20190405 Croatia
Člen parlamentu Dr. Branimir Bunjac hovorí o násilných odberoch orgánov praktizujúcim Falun Gongu v Číne.

Dr. Bunjac pripomenul zákony prijaté v Taliansku, Španielsku a Českej republike, ktoré zakazujú občanom týchto krajín vycestovať do Číny s cieľom získať nelegálne orgány a upozornil, že prijatie samotného dohovoru nevyrieši celý problém.

„Je nutné pokračovať v príprave ďalšej legislatívy, obzvlášť keď vezmeme do úvahy, že Chorvátsko je na čele transplantačnej medicíny. Z toho dôvodu by sme mali ísť príkladom, ako v oblasti legislatívy tak aj v praxi,“ povedal.

Chorvátska vláda ohlásila ďalšie iniciatívy na informovanie odborníkov v oblasti zdravia a širšej verejnosti o rozsahu tohto problému, aby sa im pomohlo rozpoznať, predchádzať a nahlasovať neetické transplantačné praktiky.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/3/24/176260.html

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha