Odbery orgánov

Forbes píše o násilnom odbere orgánov v Číne

10.4.19

(Minghui.org) Forbes publikoval 21. marca 2019 správu s názvom „Chceme sa dostať na koreň pravdy o násilnom odbere orgánov v Číne?“ od Ewelina U. Ochab.

2019 3 22 forbes report 01
Hongkong, 12. januára 2013: Znázornenie odberu orgánov živým praktizujúcim Falun Gongu, ktoré sa deje so súhlasom Čínskej komunistickej strany. 

Článok vo Forbes začína spomenutím Medzinárodného dňa OSN za právo na pravdu o hrubom porušovaní ľudských práv a za dôstojnosť obetí.

Autorka opísala štátom povolené násilné odbery orgánov živým väzňom svedomia Čínskou komunistickou stranou (ČKS) „V priebehu posledných rokov niekoľkí výskumníci (vrátane právnikov a vyšetrovateľov) nastolili problém násilného odberu orgánov v Číne, menovite, ilegálnu prax odberov orgánov jednotlivcom bez ich súhlasu.“

Pokračovala: „Napriek tomu, že Čína uvádza, že v Číne sa za rok uskutoční približne 10.000 transplantácií orgánov, všetky v súlade so zákonom, vyšetrovatelia naznačili, že toto tvrdenie je ďaleko od pravdy.  Vyšetrovatelia uviedli, že v skutočnosti sa počty takýchto transplantácií pohybujú medzi 60.000 až 100.000 ročne, čo je výrazne vyššie ako oficiálny čínsky odhad.“

Páchateľmi trestného činu sú úradníci ČKS, ktorí spolupracujú s lekármi, väzenskými orgánmi a vojenskými predstaviteľmi.

Vyšetrovatelia zistili, že väčšina orgánov sa získala prostredníctvom ilegálneho odberu orgánov väzňom svedomia, vrátane praktizujúcich Falun Gongu, tibetských Budhistov, Ujgurov a podzemných kresťanov.

Väzni svedomia zomrú na nútený odber orgánov alebo presnejšie, sú zabití počas tohto procesu.

Násilné odbery orgánov získavajú pozornosť v mnohých krajinách

Správa uviedla, že problém násilného odberu orgánov získal pozornosť v Európskom parlamente, USA, Kanade, Veľkej Británii a mnohých ďalších krajinách. Jednou z najvýznamnejších výziev je nedostatok dôkazov, keďže obete násilného odberu orgánov sú spopolnené.

Správa ďalej uviedla, že Čínsky tribunál, súd nezávislých osôb, sa začal zaoberať otázkou násilného odberu orgánov v Číne. Tribunál vypočul niekoľko svedkov, ktorí poskytli dôležité informácie o tejto praktike.

Hľadanie svedkov a dôkazov

Praktizujúca Falun Gongu, ktorá bola väznená a mučená niekoľko rokov v Číne, povedala: „Každý praktizujúci Falun Gongu musel podstúpiť lekársku prehliadku a krvné testy. Nevynechali dokonca ani tých, u ktorých sa vyvinuli duševné poruchy.“

„Ostatní, nepraktizujúci Falun Gongu, cez to nemuseli prejsť. V tom čase som už vedela, že tieto lekárske prehliadky neslúžia pre naše zdravie. Po prehliadkach som zistila, že niektorí praktizujúci zmizli. Nevedela som, kam sa podeli... Nikdy som viac nepočula o praktizujúcich, ktorí boli premiestnení.“

„Pravdu o týchto lekárskych prehliadkach som pochopila, keď som sa dopočula o odberoch orgánov živým praktizujúcim Falun Gongu od ČKS. Potom som pochopila hĺbku ich podvodu.“

Článok ďalej pokračoval, že toto nie je jediné vyhlásenie a že mnohí ďalší praktizujúci Falun Gongu sa stali svedkami podobných lekárskych prehliadok.

Čínsky tribunál hľadá viac svedkov a dôkazov a svoj konečný rozsudok plánuje vyniesť v júni.

Článok uviedol, že britskí poslanci tiež podnikli kroky na základe informácií o tomto probléme a vyzvali britskú vládu, aby prijala opatrenia a spustila vyšetrovanie.

Verí sa, že „práca prevádzaná Čínskym tribunálom a britskými poslancami môže vrhnúť viac svetla na situáciu väzňov svedomia v Číne a týmto spôsobom si uctiť pamiatku obetí.“

Článok sa končí slovami: „...kvôli dôstojnosti obetí, v minulosti a v budúcnosti, musíme vyšetrovať a hľadať pravdu s konečným cieľom zastaviť takéto hrubé porušovania ľudských práv.“

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/3/26/176281.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha