Karma a cnosť
sobota, 18. január 2020

Americká komisia pre medzinárodnú náboženskú slobodu: Čínsky režim stále vo veľkom rozsahu odoberá orgány

10.5.19

(Minghui.org) Americká komisia pre medzinárodnú náboženskú vieru (USCIRF) vo svojej ročnej správe 2019 vydanej 29. apríla zaradila Čínu medzi krajiny, v ktorých je náboženská viera najviac prenasledovaná. V správe sa taktiež uvádza, že Čínska komunistická strana (ČKS) stále vo veľkom rozsahu odoberá orgány praktizujúcim Falun Gongu.

2019 4 29 gary bauerr
Gary Bauer, komisár USCIRF, povedal, že výbor odporučil, aby vláda USA rýchle a rozhodne potrestala úradníkov a inštitúcie ČKS, ktorí spáchali alebo sa podieľali na vážnych porušovaniach náboženskej slobody. 

Pretrvávajúce a vážne porušovanie náboženskej slobody

Podľa správy bola Čína, kvôli systematickému a pretrvávajúcemu vážnemu porušovaniu náboženskej slobody zo strany ČKS, znova zaradená USCIRF v roku 2019 na zoznam medzi „krajiny s osobitne znepokojivou situáciou“ kvôli porušovaniu náboženskej slobody. Toto je druhé po sebe nasledujúce desaťročie, v ktorom je Čína klasifikovaná ako „krajina s osobitne znepokojivou situáciou“. Správa uvádza veľký počet záznamov systematického, pretrvávajúceho a vážneho porušovania náboženskej slobody v roku 2018.

Prebiehajúce prenasledovanie praktizujúcich Falun Gongu

Správa spomína, ako Jiang Zemin, bývalý vodca ČKS, spustil prenasledovanie Falun Gongu v roku 1999 a založil Úrad 610, inštitúciu, ktorá je nadradená zákonom a má na starosti odstránenie Falun Gongu.

V správe stojí, že praktizujúci Falun Gongu sú svojvoľne zadržiavaní, dávajú im šoky elektrickými obuškami a sú nútení podrobiť sa lekárskym a psychologickým výskumom.

V roku 2018, čínske úrady pokračovali v obťažovaní, zadržiavaní a zastrašovaní praktizujúcich Falun Gongu kvôli ich viere. Bolo hlásené, že mnohí väznení praktizujúci boli bití, podrobení psychickému týraniu, sexuálne zneužívaní, nútení užívať neznáme drogy a bol im odopieraný spánok.

Podľa informácií poskytnutých praktizujúcimi Falun Gongu, ČKS v roku 2018 zatkla a uväznila prinajmenšom 931 praktizujúcich. Minulé leto boli zatknutí niekoľkí praktizujúci, ktorí poslali správy o podpore Falun Gongu cez sociálne média alebo ktorí rozdávali informačné materiály o Falun Gongu na verejnosti.

Správa hovorila tiež o tom, že ČKS vyhlasuje, že od 1. januára 2015 skončila s praxou odberov orgánov väzňom (verí sa, že mnohí zadržaní sú praktizujúci Falun Gongu). Avšak v roku 2018, aktivisti za ľudské práva, lekárski profesionáli a vyšetrovatelia poskytli mnoho dôkazov, že ČKS stále pokračuje v odberoch orgánov vo veľkej miere.

V správe sa uvádza, že v novembri 2018 Súdny úrad Changsha v provincii Hunan v Číne na šesť mesiacov zrušil dvom právnikom licenciu, pretože obhajovali praktizujúcich Falun Gongu a na súde povedali, že Falun Gong nie je kult.

Pokračujúce poškodzovanie náboženskej slobody

V novembri minulého roka, počas pravidelného hodnotenia Číny na pôde OSN, položilo USA niekoľko otázok ohľadom prenasledovania Falun Gongu a zatvorenia kresťanských kostolov v písomnom dotazníku, ktorý bol zaslaný vopred.

Gary Bauer, komisár USCIRF, povedal na tlačovej konferencii ku ročnej správe USCIRF, že situácia v Číne sa stále zhoršuje. V závere dala komisia administratíve sériu odporúčaní, vrátane toho, aby na všetkých dvojstranných stretnutiach medzi USA a Čínou, najmä na prebiehajúcich obchodných rokovaniach, bola predložená otázka náboženskej slobody a ľudských práv.

Komisia tiež odporúča, aby vláda USA okamžite a rozhodne potrestala čínskych úradníkov a inštitúcie, ktoré spáchali alebo sa spolupodieľali na vážnych porušovaniach náboženskej slobody. Nakoniec komisia naliehala na USA a ostatné vlády, aby vyvíjali tlak na čínsky komunistický režim, aby bezpodmienečne prepustil väzňov svedomia.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/2/176692.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha