Odbery orgánov

V Kanadskej snemovni bol jednohlasne schválený návrh zákona na zamedzenie obchodovania s orgánmi

11.5.19 | Od Yizi, korešpondenta Minghui v Ottawe

(Minghui.org) Návrh zákona S-240, ktorý sa zameriava na obchodovanie s ľudskými orgánmi, bol jednohlasne schválený večer 30. apríla v Kanadskej snemovni. Bol predložený senátom a už pred hlasovaním v snemovni bol schválený Výborom pre zahraničné veci a medzinárodný obchod (AEFA).

Zákon mení a dopĺňa Trestný zákon a Zákon o ochrane imigrantov a utečencov v dvoch oblastiach. Prvá je, že s nepovolenou transplantáciou orgánov v zahraničí sa bude zaobchádzať ako s trestným činom. Druhá je, že tým, ktorí sa zapoja do obchodovania s orgánmi, nebude udelený status prisťahovalca či utečenca.

Návrh zákona pôjde späť do senátu na hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch snemovne predtým, než nadobudne právoplatnosť.

Parlamentný tajomník: Nové trestné činy v trestnom zákonníku

Arif Virani, parlamentný tajomník ministra spravodlivosti a generálneho prokurátora Kanady, povedal, že návrh zákona mieri na boj proti obchodovaniu s orgánmi a ochranu zraniteľných osôb, ktorým sú orgány násilne odoberané.

„Návrh zákona S-240 navrhuje posilniť odozvu Kanady na obchodovanie s orgánmi vytvorením štyroch nových priestupkov trestného zákona súvisiacich s týmto konaním, rozšírením mimosúdnej právomoci na tieto nové trestné činy a zmenením a doplnením Zákona o ochrane imigrantov a prisťahovalcov, kde by mal byť pridaný nový dôvod, pre ktorý by imigrant alebo utečenec nemohol byť prijatý v Kanade, ak sa zúčastňoval na konaní, ktoré by podľa návrhu zákona patrilo pod trestný čin,“ vysvetlil.

Konkrétnejšie, návrh zákona kriminalizuje všetky zapojenia sa do odberov orgánov pre transplantácie bez informovaného súhlasu darcu alebo zástupcu osoby vykonávajúcej rozhodnutie.

„Návrh zákona S-240 tiež navrhuje pridať nový dôvod, pre ktorý by imigrant alebo utečenec nemohol byť prijatý v Kanade, do časti 35 Zákona o ochrane imigrantov a utečencov, ak sa zúčastňoval na konaní, ktoré by podľa návrhu zákona patrilo pod trestný čin. V dôsledku toho by imigrant alebo utečenec nemohol byť prijatý v Kanade. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh dáva jasný signál, že kúpa akýchkoľvek orgánov, vrátane od zraniteľných ľudí v zahraničí, je tu v Kanade vážnym trestným činom.“

Poslanci: Kanada nemôže byť spoluvinníkom

„Existujú miliónové obchody vedené Čínskou ľudovou oslobodzovacou armádou, ktorá prostredníctvom svojich vojenských nemocníc vybudovala priemyselnú reťaz, ktorá na príkaz odoberá časti tiel a orgány väzňov svedomia väznených v rozsiahlej trestnej sieti v Číne,“ povedal poslanec Borys Wrzesnewskyj z Liberálnej strany.

Na zastavenie tejto tragédie a ostatných druhov obchodovania s ľudskými orgánmi predstavil vo februári 2018 poslanec Borys návrh zákona C-500, ktorý v 39. parlamente neprešiel. Taktiež neprešli návrh zákona C-381 predstavený poslancom Wrzesnewskyj v 40. parlamente a návrh zákona C-561, uvedený poslancom Irwin Cotlerom v 41. parlamente.

Wrzesnewskyj povedal, že jeho pôvodný návrh z roku 2008 slúžil ako vzor pre podobnú legislatívu v Poľsku a Belgicku. Povedal: „Nastal čas pre Kanadu, aby konala. Kanaďania sa nesmú zapliesť do tohto skazeného a zlého priemyslu, ktorý ťahá peniaze od bohatých a zúfalých ľudí na západe, ktorí platia za orgány a časti tiel najzraniteľnejších v rozvojovom svete: sirôt, chudobných farmárov a väzňov svedomia.“

Bol rád, že návrh zákona tento rok prešiel: „Jedenásť rokov potom, čo som po prvýkrát predložil legislatívu ohľadom obchodovania s ľudskými orgánmi, cítim povzbudenie, že táto legislatíva na boj proti tejto hrôze, na boj proti tejto modernej forme kanibalizmu, bude nakoniec prijatá týmto 42. parlamentom.

Poslanec Garnett Genuis z Konzervatívnej strany zdôraznil význam návrhu zákona: „Myslím si, že by sme všetci mali z princípu súhlasiť, že Kanada nemôže s pokojným svedomím súhlasiť s obchodovaním a odoberaním ľudských orgánov ľuďom bez ich súhlasu a že môžeme zaujať jasný a morálny postoj ohľadom tohto problému základných ľudských práv.“

Povedal, že niekedy sú orgány odoberané veľmi bolestivým procesom, pričom je obeť stále nažive. „Tieto ustanovenia [v návrhu zákona S-240] nevyriešia celkový problém a stále tu zostáva mnoho práce, lenže z formálnej stránky kladú Kanadu na správnu stranu a ukončia akúkoľvek možnosť, aby sa do toho Kanada zapojila,“ povedal počas rozhovoru.

Poslanec Murray Rankin z Novej demokratickej strany povedal: „Pre mňa je to nesmierne dôležité. Chcem sa pridať k Európanom. Chcem sa pridať k ostatným po celom svete, ktorí rozpoznávajú túto pohromu obchodovania s orgánmi a ako Kanaďan stojím hrdo na ich strane a zaoberám sa týmto veľmi reálnym problémom.“

Ukončenie hrozného zločinu

Genuis sa poďakoval za úsilia ostatných poslancov počas obdobia debát o tomto probléme. „Dvaja dobre známi Kanaďania, David Matas a David Kilgour, odhalili niečo šokujúce. Ich usilovný výskum odhalil, že každý rok sa v čínskych nemocniciach transplantuje medzi 60 000 až 100 000 orgánov, pričom prakticky neexistuje žiaden systém dobrovoľného darcovstva. Väčšina orgánov pochádza od väzňov svedomia, v prvom rade od praktizujúcich Falun Gongu.“

Povedal, že kanadská vláda musí pomôcť zraniteľným: „Dnes som mal tento prejav v prítomnosti ľudí, ktorí boli väznení v Číne a vo väzení im urobili krvné testy. Možno, že sa nestali obeťami jedine kvôli tomu, že nezodpovedali potenciálnemu klientovi. Pochopili viac, než čokoľvek iné, aké je dôležité to, čo sa v súčasnosti deje v snemovni.“

Poslanec Murray Rankin z Novej demokratickej strany povedal parlamentu, že jeho strana „celým srdcom“ podporuje návrh zákona a nalieha na všetkých poslancov, aby ho tiež podporili. „Chceme, aby to bolo dedičstvom tohto parlamentu, aby sme mohli adresovať to, čo môj priateľ, tajomník parlamentu [Virani], náležite nazval ‘hrozným zločinom’“.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/5/176732.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha