Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2019

(Li Chung-č’, 17. mája 2019)

 

Dobré ráno!

(Publikum odpovedá: Dobré ráno, Majster!)

Teraz máme jednu Fa konferenciu za rok a niektorí z vás prišli z dosť veľkej diaľky, vrátane Číny, takže sú s tým spojené značné náklady. Na naše každoročné konferencie miniete desiatky miliónov na cestovanie, stravu a ubytovanie, pretože vidíte konferencie ako príležitosť zlepšiť sa v kultivácii a poučiť sa zo skúseností iných. Toto naznačuje, že kultivujúci berú vážne svoju vlastnú kultiváciu. Učeníci Dafa musia robiť dobre tri veci. Ak sa však nebudete dobre kultivovať, nedokážete to spraviť. Samozrejme, uvedomujem si, že niektorí z vás to tiež vnímajú ako príležitosť na to, aby ma videli. V každom prípade by ste si však mali pamätať, že Fa je tu pre vás a že vás môže viesť vo vašej kultivácii.

Vediem normálny život, zatiaľ čo som súčasťou tohto bežného sveta, a musím robiť určité veci ľudskými spôsobmi. Mnoho ľudských záležitostí nemožno riešiť nebeskými spôsobmi. Takže vás žiadam, aby ste robili veci podľa Fa a brali Fa za svojho Majstra. Je to Fa, ktorý umožnil učeníkom Dafa dostať sa do tohto bodu. Je to vďaka nasledovaniu tohto Fa, že veci ako naša dnešná konferencia ako aj vaša osobná kultivácia sú také, aké sú dnes. Myslím tým, že keby nebolo tohto Fa, nedostali by ste sa tam, kde ste dnes. Takže pre učeníka Dafa je kultivácia vždy prvá a najprednejšia a toto platí najmä v záverečnej fáze.

Keď hovorím o záverečnej fáze, vy sami ste videli, že zmeny, ktoré sa dejú tu v tomto svete, postupujú súbežne s väčšími  kozmickými zmenami. Napríklad prenasledovanie učeníkov Dafa zlom dosiahlo koniec slepej uličky a zlo už dokáže sotva udržiavať samé seba. Je to len tak, že mašinéria prenasledovania stále beží. Ale ako som práve naznačil, keďže sme sa dostali do konečnej fázy, mali by sme sa činiť ešte lepšie v tom, čo by sme mali robiť, pretože veci pri konci sú najkritickejšie. Dostali ste sa cez skoršie dni, keď okolnosti boli veľmi zložité a veci boli veľmi zlé, takže nie je dôvod na to, aby ste sa nečinili ešte lepšie teraz, v poslednej fáze. Keď prenasledovanie začalo, médiá vo svete šírili príbehy plné klamstiev od štátom riadených médií Čínskej komunistickej strany, a pre ľudí bolo ťažké prísť na to, čo sa skutočne deje. Ale dokonca za týchto ťažkých okolností učeníci Dafa vo svete dokázali zmeniť názory ľudí tým, že im objasňovali pravdu a prekonali tieto zložité problémy. Takže teraz, keď sme na konci, by ste si mali vážiť všetko, čo ste dosiahli, a nezvoľniť – určite nezvoľnite – vo svojej kultivácii.

Pozoroval som veci a videl som, že pre mnohých učeníkov Dafa v Číne bolo ťažké zostať neovplyvnený tamojšou spoločnosťou, kde sa vzťahy ľudí, ich správanie a spôsob uvažovania pokrivili. Hoci učeníci Dafa majú nasledovať Dafa, hneď ako vykročia zo svojich domovov, sú vystavení takýmto medziľudským vzťahom v bežnej ľudskej spoločnosti. Celá spoločnosť je pokrivená, takže musíte robiť veci takto. Ako ide čas, vaše správanie sa stane nerozlíšiteľné od toho, ako ľudia medzi sebou interagujú v tejto spoločnosti. Dokonca aj v spôsobe, akým uvažujete o problémoch, ste sa prispôsobili tomuto štýlu ľudskej existencie a máte pocit, že takto to jednoducho je. Takže mnoho ľudí, ktorí odídu z Číny do zahraničia, sú prekvapení tým, akí sú tam ľudia jednoduchí a akí sú pokojní, keď rozprávajú alebo dokonca keď niečo robia. Ľudia z Číny, naopak, robia veci extrémnymi, radikálnymi spôsobmi a zachádzajú príliš ďaleko. Taká je ich mentalita. Ale to nie je normálny ľudský stav. Takže keď si prinesiete tento spôsob uvažovania a správania so sebou za hranice Číny, ľudia tým budú znechutení.

Ľudia z Číny sa ostatným takmer vždy zdajú nevyspytateľní a tí sa potom čudujú, prečo sú Číňania takí. V skutočnosti je to výsledkom toho, že skazená ČKS úmyselne pokazila správanie Číňanov a ich charakter a robila to systematicky. Strana skoncovala s ich tradičnou kultúrou, morálkou a univerzálnymi hodnotami. Všetko, čo Číne zostalo, sú tie extrémne komunistické veci, ktoré sú samozrejme odlišné. Ľudia sa z toho začínajú zotavovať iba potom, ako žili v zahraničí po dlhý čas.

Niektorí praktizujúci z Číny teraz žijú v iných krajinách a možno sa v prostredí Číny nečinili dobre. Takže títo praktizujúci by sa vo svojom novom prostredí ešte viac mali kultivovať dobre a činiť sa dobre v tom, čo by mali robiť. Nerobte veci s extrémnym uvažovaním, inak pravdepodobne budete mať rušivý účinok v prostredí, ktoré tu učeníci Dafa majú. Mali by ste vedieť, že ľudia mimo Číny väčšinou nerozprávajú o iných ľuďoch za ich chrbtom. Mnoho ľudí má univerzálne uznávané hodnoty a jednoduché a čestné uvažovanie a správanie, a snažia sa byť dobrými ľuďmi a zaobchádzať s druhými dobre. Normálne sa nebudú pokúšať robiť veci, ktoré ubližujú iným, aby z toho mali osobný prospech, ako to robia niektorí Číňania. Takže tí z vás, ktorí majú mnoho zvykov a spôsobov robenia vecí, ktoré ste si sformovali v Číne, sa skutočne musia zmeniť, keď sú teraz v zahraničí. Hovorím o tom, pretože z Číny teraz prichádza čoraz viac praktizujúcich a prevýšili počet praktizujúcich, ktorí pôvodne žili v iných krajinách. Teraz je ich dokonca väčšina. Takže tým viac musíte venovať pozornosť týmto veciam.

Nemusíte si to uvedomovať, ale predtým v úvodných dňoch, keď prenasledovanie učeníkov Dafa bolo jednoducho zdrvujúce a v Číne to prevzalo formu, o ktorej viete, vo svete to bolo [pre učeníkov Dafa] tiež veľmi ťažké, hoci nečelili násiliu. Bol tam tlak, predsudky a nedorozumenia, ktoré boli dôsledkom toho, že médiá vo svete šírili klamlivú propagandu zo skazených médií ČKS. Nikto vtedy nepoznal pravdu. Vtedy bol počet učeníkov Dafa mimo Číny obmedzený, ale robili veci veľmi efektívne. Založili svoje vlastné médiá a mnoho tímov, ktoré objasňovali pravdu vláde, médiám atď. Založili mnoho miest na zvyšovanie povedomia, spolu s médiami, webstránkami atď. S týmito snahami dokázali obrátiť situáciu mimo Číny a napraviť tie lži a zlé pochopenia, ktoré mali ľudia kŕmení skazenými médiami strany o učeníkoch Dafa. Bolo to výnimočné. Okolnosti, ktoré tu máme dnes, neprišli ľahko, a je to niečo, čo si oni naozaj vážia, že majú. Takže nechcem vidieť, ako praktizujúci z Číny, ktorých uvažovanie a činy sú poškvrnené komunistickými črtami, poškodzujú situáciu tu. Hovorím to, pretože som videl mnoho prípadov, keď mali ľudia v iných krajinách zlý dojem z bežných ľudí z Číny. Ich správanie je skutočne nedôstojné a spôsobuje, že Číňania robia zlý dojem. Nebuďte takí. Ste kultivujúci a mali by ste si byť vedomí svojich nedostatkov. Nie je to len o dojme z Číňanov. Je to ešte väčšie, pretože nesiete zodpovednosť za spásu všetkých  životov vo svete. Takže musíte zmeniť svoje uvažovanie a správanie.

Nemyslite si, že ľudia mimo Číny sú naivní. Hoci ich uvažovanie je relatívne jednoduché, čím je niekoho myseľ jednoduchšia, tým lepšie môže vidieť veci také, aké sú. Títo ľudia jednoducho nevyjadrujú alebo nehovoria o veciach takým spôsobom ako vy, ale vedia veľmi dobre, čo sa deje. Všetky ľudské bytosti majú rovnakú štruktúru myšlienok a všetci majú rovnaký stupeň múdrosti. Ostatní nie sú o nič menej múdri. Majú určité hranice, ktoré neprekročia pri svojom uvažovaní alebo v činoch a majú morálne štandardy, takže nebudú robiť veci rovnakým spôsobom, ako to robia niektorí ľudia z pevninskej Číny. Jedna tendencia, ktorú si ľudia v Číne vyvinuli, je ísť do extrémov v písaní alebo prístupe k veciam. Tento druh správania a uvažovania je skutočne niečo, čo budú ľudia v medzinárodnom spoločenstve ťažko tolerovať. Predtým ako prišla na scénu zlá ČKS, ľudia v Číne v skutočnosti mali dobré hodnoty a snažili sa byť cnostní. Dôvod, prečo skazená ČKS spúšťala jednu kampaň za druhou, bol ten, že Číňania bývali veľmi civilizovaní a zdieľali rovnaké univerzálne hodnoty ako iní. Takže každá následná kampaň bola zamýšľaná na to, aby zničila čínsku kultúru, aby zrazila nadol kultúrne elity a aby vštepila ľuďom zlé komunistické veci. Ich motív bol úplne jasný: spraviť z uvažovania a správania Číňanov niečo ako odpad. Pretože čoraz viac učeníkov Dafa z Číny prichádza žiť do zahraničia, tieto problémy sa stávajú čoraz nápadnejšími, takže som o nich musel hovoriť. Naozaj na to musíte dávať pozor.

Ďalšia vec je, že so všetkými pravdu-objasňujúcimi tímami a aktivitami, ktoré ste spustili ako učeníci Dafa, ste naozaj mali obrovský vplyv pri objasňovaní pravdy a záchrane ľudí. To je vynikajúce! Nie je to o veľkosti a rozsahu toho, čo robíte. Je to o výsledkoch, srdci, ktoré do toho vložíte a o tom, či k tomu pristupujete ako praktizujúci. Tí, ktorí strávili mnoho rokov pred čínskymi konzulátmi a ambasádami a na našich miestach pre objasňovanie pravdy sú skutočne úžasní! Niektorí z nich sú starší praktizujúci, a tak niektorí iní poznamenali, že títo starší praktizujúci sa na tie aktivity „viac hodia“. Nuž, spýtajme sa tých, ktorí to hovoria: ste mladí, ale čo ste robili? Pre všetkých učeníkov Dafa je to rovnaké a záleží na tom, ako sa činíte.

Jeden praktizujúci sa ma raz spýtal: „Majster, koľko ľudí musí vystúpiť zo skazenej ČKS, aby sa zrútila?“ (Majster sa usmieva) Ukázal som päť prstov. Takže si pomyslel: „Aha, päťtisíc ľudí, a potom strana padne.“ (Smiech) Čoskoro vystúpilo päťtisíc ľudí. Potom premýšľal: „Hm, ako to? Majster ukázal päť prstov... Aha, určite mal na mysli päťdesiattisíc.“ Čoskoro vystúpilo päťdesiattisíc ľudí. Potom si pomyslel: „To nesedí. Prečo teda Majster ukázal päť prstov? Aha, mal na mysli päťstotisíc.“ (Majster sa usmieva) Teraz to prekročilo hranicu 5 miliónov aj 50 miliónov a ten počet je teraz väčší ako 300 miliónov. Čína ma viac ako 1,5 miliardy obyvateľov, takže päťtisíc nebolo nič. (Majster sa usmieva) V skutočnosti som to myslel symbolicky. Myslel som tým, že veci, ktoré robíme, sú kritické a zasadzujú smrteľný úder morálke skazenej ČKS. Ako sa darí ČKS teraz? Všetci jej členovia, s výnimkou tých pár, ktorí sú pri moci, uvažujú: „Kedy to padne?“ A pokúšajú sa pripraviť si cestu na ústup, keď to padne. Všetci z nich si robia prípravy na jej koniec. Pokúšajú sa presunúť si svoje peniaze do zahraničia, posielajú svoje deti do zahraničia a pracujú na tom, aby pre seba v iných krajinách získali legálny status, vrátane pasu. Pripravujú sa na to, že sa vykradnú preč hneď ako sa niečo prihodí. Všetci z nich majú takú mentalitu, že koniec je blízko.

Podvádzajú jeden druhého, aby udržali chod režimu. Mnoho tajných agentov je oddaných tomu démonovi ropuchy a podvádzajú súčasného šéfa strany. Vytvárali falošné správy dokonca aj predtým, ako súčasná čínska administratíva prišla k moci a odvtedy v tom stále pokračujú a vytvárajú ich. Administratíva teda vie veľmi málo o tom, čo sa skutočne deje niekde inde a klamlivé správy, ktoré dostávajú, sa dajú vystopovať späť k tomu démonovi Jiangovi. Ich vládne nariadenia sa dokonca nedostanú ani von z ich ústredia v Zhongnanhai. Ich vnútorný boj pokračuje a postupom času sa iba zintenzívnil, bojujú na život a na smrť. Súčasného vodcu strany teraz nemá rád nikto, bez ohľadu na to, čo robí, stratil dôveru demokraticky zmýšľajúcich reformátorov ako aj funkcionárov ČKS. Nikto voči nemu nie je naozaj lojálny.

Ako sami vidíte, skazená strana nebude mať dlhé trvanie. Je to preto, že samotná existencia ČKS a prenasledovanie učeníkov Dafa sú zamýšľané na skúšanie učeníkov Dafa starými silami, nie? Čína je ako pec najvyššieho Taoistu na tavenie učeníkov Dafa a plameň bol vystupňovaný. Je to ako vážna skúška, navrhnutá na zbavenie sa ľudského uvažovania a pripútaností. Samozrejme, to trápenie je ťažké zniesť, ale to, čo z nej vyjde, je skutočné zlato. Skazená ČKS v tomto procese slúži ako uhlie a čím horúcejší je plameň, tým sa zdá živšia. Ale pozrite sa na to potom, ako plameň dohorí, a uvidíte, že bolo vytavené skutočné zlato. A čo sa stane zo skazenej ČKS? Popol. Len fúknete, fúúú – a je preč. (Potlesk) Človeku je ľúto učeníkov Dafa, keď sú prenasledovaní, ale skutočne poľutovaniahodní sú ľudia, ktorí išli so skazenou ČKS – to sú skutočne tí, nad ktorými treba cítiť ľútosť. Budú musieť prevziať zodpovednosť za všetky zločiny, ktorých sa dopustila zlá strana počas histórie.

Ak o tom uvažujete, skazení vodcovia ČKS spáchali všetky druhy strašných zločinov, avšak tiež si mohli užívať mnoho vecí. Počas svojich životov spravili mnohé zlé veci, pričom si užívali všetky potešenia, ktoré im boli dostupné. Ale súčasný vodca strany by mal uvažovať o tomto: ak naďalej pôjdeš so skazenou stranou, budeš tým bláznom, ktorý bude postavený pred súd za všetky tie zločiny, ktoré spravila. Inými slovami, bude tým, kto bude na konci zodpovedný za všetky zločiny ČKS. Myslím, že vidíte ako to funguje, nie? Je to preto, že je vodcom skazenej ČKS. Niekedy sa mi v skutočnosti zdá, že si myslí, že môže použiť ČKS na to, aby si udržal moc. Tak by to mohlo byť predtým, ale teraz? V Číne to bolo tak, že dokonca aj keď bol niekto sám na toalete, neodvážil by sa kritizovať skazenú ČKS. Naozaj to tak bolo. Komunistickí duchovia boli všade. Teraz boli tí skazení duchovia odstránení a všetci ľudia nadávajú na skazenú stranu. Je to takmer akoby sa jej kritizovanie stalo nevyhnutnou súčasťou konverzácie, keď ľudia spolu jedia a keď niekto o nej nehovorí zle, druhí si budú myslieť, že nie je v poriadku. Takéto je to teraz. (potlesk) V tomto bode sa ČKS dostala na pokraj zrútenia, avšak ty sa na ňu spoliehaš, aby ti pomohla udržať si moc. Nezrátal si si to zle? ČKS sa spolieha na teba, aby sa udržala, nie naopak! Ak by dnešný človek pri moci jednoducho povedal: „Nechceme už ČKS,“ potom by nevydržala ani deň. Na druhý deň by bola preč. (Potlesk) Je to preto, že každý na ten deň čaká. (Potlesk) Povedal by som, že ten človek pri moci naozaj robí niečo hlúpe.

Ale nech je to akokoľvek, my vidíme veci jasne. Ja som len hovoril o tom, ako sa majú veci v súčasnosti. V tomto bode nezostáva mnoho elementov, ktoré by mohli skúšať učeníkov Dafa, zostáva málo uhlia. Nemožno už vytaviť oveľa viac opravdivého zlata. Nepovedali by ste potom, že oheň čoskoro dohorí?  Toto sa čoskoro stane. (Nadšený potlesk) Takže čo bude nasledovať hneď potom? Bude to dovŕšenie kultivačnej praxe učeníkov Dafa, nie? (Potlesk) Aj keď niektorí učeníci Dafa budú pokračovať so mnou v období nápravy Fa ľudského sveta, aj tak tam musíme vytýčiť hranicu. Éra učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa je niečo monumentálne. Nebudem hovoriť o tom, čo sa stane potom.

Minulú noc, keď som hovoril na oslave na Hore, poznamenal som, že som často hovoril o starých silách. Ten koncept je vám väčšinou jasný, ale stále vám je trochu nejasné, ako sa sformovali staré sily. V skutočnosti, keď o tom uvažujete, existujú historické dôvody pre vznik starých síl. Vesmír prechádza cez proces vytvárania, stagnácie, degenerácie a zničenia, pričom ľudské bytosti podliehajú narodeniu, starnutiu, chorobe a smrti. Ako si uvedomujete, keď niekto dospieva, keď má povedzme 15, 16, 17 alebo 18 rokov, je v procese rastu. Potom okolo 18, 19 alebo 20 rokov až do tridsiatky je v procese stagnácie. Následne od približne štyridsiatky začína upadať, čo je proces degenerácie. A keď je jeho telo vo veľmi zlom stave a nefunguje, pokračuje v starnutí až do bodu smrti, a to je proces zničenia.

Pre ľudské bytosti je ten proces dosť krátky, ale uvedomujete si, aký dlhý a vleklý je pre vesmír? Alebo čo to znamená pre kozmické telo ešte väčšieho rozmeru? Pokúsim sa čo najlepšie nájsť slová, aby som to popísal. Fáza vytvorenia trvá nespočetne, nespočetne, neopísateľne veľa biliónov rokov. Môžete si predstaviť, koľko životov bolo zrodených a nakoniec umrelo počas rozsahu tých neopísateľne veľa biliónov rokov! Nebeské bytosti tiež prechádzajú cez cyklický proces, nie je to tak, že nikdy nezomrú.  Ale vedia, kedy zomrú a vedia, kedy sa narodia. Je to len tak, že si so sebou neprinesú svoje spomienky z minulosti. Rozdiel je hlavne v tom, že ich životy majú veľkú dĺžku a v nejakom bode sa im dokonca môže zdať život nudný. Počas procesu, ktorý som popísal, sú bytosti obnovené a ich životy prechádzajú cez cykly. Ale bytosti v cyklickom procese si neuvedomujú, že len v samotnej fáze vytvárania sa narodili nespočetné bilióny krát. Používam tu pojem „bilión“, keďže to je najväčšia jednotka, ktorú ľudia zväčša používajú na počítanie. Použiť ako jednotku yi (100 miliónov) by nestačilo. Je to záležitosť nespočetných biliónov. To číslo je nepredstaviteľné dokonca aj pre nebeské bytosti, ani nehovoriac o ľuďoch. Rozpätie času vo vesmíre je nesmierne veľké.

Potom je tam fáza stagnácie, ktorá je najdlhšia. Jednoducho neexistuje spôsob, ako opísať neuveriteľnú dĺžku a trvanie tejto fázy, ani použitím koľkýchkoľvek biliónov. Vo vesmíre nie je ani jeden život, ktorý by mohol súvisle existovať počas existencie vesmírneho vytvárania, stagnácie, degenerácie a zničenia, alebo čo i len od vytvorenia po stagnáciu. Dokonca ani najvyššia bytosť vo vesmíre [tak dlho neexistovala]; ani najvyššie životy [tak dlho neexistovali]. Je to podobné metabolickému procesu ľudského tela, kde pôvodné bunky človeka už neexistujú. Takto je to pre všetky životy, ide to takýmto štafetovým spôsobom. Keďže tieto fázy boli také obrovské a dlhé, ak by ste sa spýtali bytosti z fázy stagnácie, aké to bolo počas fázy vytvárania, jednoducho by to vôbec nevedela, aj keby si to chcela predstaviť.

Keď sa to dostane do obdobia degenerácie, to je tiež dlhý proces, mimoriadne množstvo času – nespočetné bilióny rokov. Ich počet je ako počet častíc, ktoré sa nachádzajú v priestore tu – predstavte si len, koľko častíc je vo vzduchu! Ak by ste sa spýtali bytostí vysokých úrovní vo fáze degenerácie, aké boli bytosti vo fáze stagnácie, vôbec by to nevedeli. Prečo? Pretože aj Fa vesmíru sa počas priebehu tohto procesu odchýlil – všetko prechádzalo procesom narodenia, starnutia, choroby a smrti – alebo vytvorenia, stagnácie, degenerácie a zničenia.

Keď sa to dostane do fázy zničenia, to je opäť veľmi dlhý proces, ktorý sa skončí tak, že veci smerujú k úplnému zániku. Toto obdobie sa tiež meria nespočetnými biliónmi rokov času. V rámci tejto fázy sú stále nespočetné úrovne Bohov, s ešte väčšími Bohmi, ešte väčšími a ešte väčšími Bohmi, ako aj Vládcami a Pánmi každej ríše. Keď sa ich spýtate, aký bol vesmír počas úvodného alebo stredného obdobia, vôbec to nebudú vedieť.

Takže prečo vznikli staré sily počas mojej nápravy Fa? Ak by som nenapravil a neobnovil Fa do začiatočného štádia cyklu vytvárania, stagnácie, degenerácie a zničenia, určite by sa to nemohlo považovať za nápravu Fa. (Potlesk) Ale žiadne z úrovní a úrovní Bohov počas fázy zničenia vôbec nevedeli, aké to vtedy bolo, pretože sú to nebeské bytosti z fázy zničenia. Hoci medzi Bohmi rôznych úrovní sú rozdiely v ich ríšach, žiadna z úrovní sa nemôže rovnať štandardom, ktoré tam pôvodne boli. Celý vesmír sa pokazil, takže smeroval k zničeniu. Boli to presne bytosti z obdobia zničenia, z ktorých sa sformovali staré sily a ktoré mi povedali: „Tvoje napravovanie Fa týmto spôsobom nebude fungovať. Nikdy sme nič také predtým nevideli. Nebude to úspešné. Pomôžeme ti, aby to uspelo.“ A tak spravili to, čo spravili. Ale aký je ich štandard? Sú Bohmi z obdobia zničenia, Kráľmi z fázy zničenia vesmíru, takže čo si myslíte, čo mohli dosiahnuť tí Bohovia, ktorí sa chceli zapojiť a pomôcť mi napraviť Fa? Ich najvyššie štandardy boli len najvyššími štandardmi fázy zničenia vesmíru. Takže ak by sa veci robili ich spôsobom, bol by Fa skutočne napravený? Mohol by byť skutočne napravený, ak by som išiel podľa nich? Ak by boli použité ich štandardy, mohli by byť veci obnovené k tomu, aké boli v úvodnej fáze vytvárania? Veci by boli navrátené späť ku štandardu fázy zničenia a nespravili by sme žiaden pokrok. Môžete si predstaviť, ako by to bolo ďaleko od najzákladnejšieho štandardu vesmíru – toho z obdobia vytvárania.

Takže sa môžete čudovať, ako mohli byť takí odvážni, aby spravili to, čo spravili. Oni si úprimne mysleli, že majú pravdu. Uvažovanie najvyšších entít starých síl bolo: „Som najvyšší z Bohov a toto je to, čo viem. Neexistuje vyššie poznanie ako to moje. Toto je pravda.“ Ale neuvedomili si, že tie ich veci sú štandardmi fázy zničenia. Keď niekedy vyučujem Fa, učeníci Dafa tomu rozumejú, pričom staré sily v skutočnosti nie. Niekedy som si myslel, že len predstierajú, že tomu nerozumejú. Ale prečo robia veci takýmto spôsobom? V skutočnosti je to kvôli faktu, že keďže mám ľudské telo a konám viac-menej ako ľudská bytosť, pričom oni si myslia, že konajú ako božské bytosti, ich postoj je: „Ako by bolo možné, že by sme ti neboli nadradení?“ A to bol pre nich kameň úrazu. Fa, ktorý som učil, je vyjadrený jednoduchými a priamymi slovami a princípmi a netreba nič hádať. Všetko je jasne vyložené. Ale tie bytosti v období zničenia sú zvyknuté na to, že musia vylúštiť a vydedukovať význam a myslia si, že človek musí vynaložiť úsilie [a hľadať pod povrchom], aby objavil skutočnú podstatu niečoho. A na to sú zvyknutí. Preto hoci Fa, ktorý učím, nie je pre ľudské bytosti tajomný, aj tak sú v skutočnosti zmätení, pretože sú presvedčení, že Fa nemôže byť taký priamočiary. Takže niečo také priamočiare sa pre nich zmenilo na niečo „mystické“. Sú zmätení chýbajúcou tajomnosťou. (Majster sa smeje) Naozaj. Takže teraz viete, ako vznikli staré sily.

Žiadne bytosti nevedia, čo sa skutočne pokúšam dosiahnuť, pretože žiaden z dokonca najvyšších Bohov tohto obdobia nevie, aká bola fáza vytvárania vesmíru, alebo aké bolo najskoršie štádium vytvárania. Sú od toho ďaleko, a preto nemôžu porozumieť [tomu, čo robím]. Dokonca povedali: „Nevieme, ako spraviť to, čo chceš. Robíme to, čo vieme ako spraviť.“ Ale ak nevedia ako, načo sa do toho zapájali? Hovoria veci ako: „Nemám na výber, lebo to bol príkaz od tých nado mnou.“ Keď som nakoniec chytil toho najhoršieho z nich, toho najvyššieho, povedal: „To, čo robím, je najlepšie. Pomáhal som ti.“ Avšak nespočetné životy boli zničené – nespočetné životy po celom vesmíre.

Ako učeníci Dafa by ste sa mali kultivovať nasledovaním Fa, ktorý som učil. Raz som povedal jednu vec: „Môžete sa vykultivovať akokoľvek vysoko, ak na to máte odvahu!“ Ako viete, kultivačná prax nie je ľahká. Musíte sa zbaviť karmy, prejsť cez skúšky, čeliť ťažkým situáciám s ľuďmi, ktorí skúšajú váš charakter, pričom mnohé z nich je ťažké prekonať – ani nehovoriac o väčších skúškach. Ako ich môžete prekonať? Ľudia, ktorí si to uvedomujú, to považujú za odstrašujúce. Je to ťažké. Je to naozaj skutočne ťažké! A akokoľvek zlé môžu byť medziľudské veci, s ktorými sa stretnete, stále sa na ne musíte pozerať pozitívne: „Aha, toto mi môže pomôcť zlepšiť sa.“ A keď problémy nastanú medzi vami a inými, nezáleží na tom, koho chyba to je, musíte hľadať najprv v sebe. Ak si kultivujúci nedokáže vypestovať tento zvyk, ak sa nedokáže pozerať na veci opačným spôsobom oproti tomu, ako to ľudia normálne robia, potom bude stále uviaznutý na ľudskej úrovni – prinajmenšom ohľadom tej veci, ktorú nedokázal rozriešiť.

Keď vznikne konflikt s inými, niekedy nie ste pokojný, ale potom sa upokojíte a uvažujete o tom a uvedomíte si: „Som kultivujúci. Nebolo odo mňa správne, že som bol taký a neprešiel som tou skúškou dobre.“ Určite to bola skúška, ako viete. Je to preto, že ako som učil, všetko, čo zažívate v živote potom, ako sa stanete časťou nášho spoločenstva kultivujúcich, má svoj dôvod, nič nie je náhodné a všetko to slúži pre váš rast. Avšak mnohí z vás sa snažia zbaviť zodpovednosti a navyše pri tom postupujú dosť prefíkane. Niekedy dokonca aj keď s niečím ľuďom pomáham, klamú mi do tváre alebo sa so mnou hádajú s úbohými výhovorkami. Keď sledujem ako to robia, zdá sa mi to dosť zábavné, ale zároveň rozumiem tomu, že takíto sú ľudia. Ľudské myslenie dominuje vo vašej časti, ktorá nebola úplne skultivovaná a takíto sú jednoducho ľudia.

Ponechal som vám to, čo potrebujete pre život v tomto ľudskom svete a neovplyvní to vašu kultivačnú prax. Môžete viesť normálny život. Ale keď narazíte na problémy s ľuďmi, sú to kritické chvíle pre vás ako učeníkov Dafa – nech už je to ohľadom vášho vlastného zlepšenia alebo ohľadom spolupráce s inými pri dobrom robení troch vecí, ktoré by ste mali robiť. To je kritické pre váš duchovný pokrok. Na začiatku bolo mnoho vecí, ktoré nešli dobre kvôli problémom, ktoré ste si sami vytvorili, takže ste sa nečinili dobre v tom, v čom ste sa mali. V začiatočných dňoch prenasledovania boli chvíle, keď ste sa pozerali na veci s ľudským uvažovaním, neustále ste medzi sebou mali konflikty a dokonca ste sa rozčúlili. Ale ten hnev, ktorý ste cítili a tie myšlienky, ktoré ste mali pri konfliktoch s inými, boli všetko ľudské veci!

Mali by sme byť čestní a veľkodušní a dobre medzi sebou spolupracovať. Nie je to o tom, koho myšlienka je najlepšia. Keď niekoho myšlienka nie je vynikajúca, alebo tak dobre premyslená, mali by ste potichu nájsť spôsob, ako pomôcť, aby fungovala a to vo všetkých aspektoch!  Toto bude to, čo vám prinesie obdiv nebeských bytostí a spravíte to bez toho, aby ste niečo povedali! To, kto prišiel s tou myšlienkou, nie je dôležité, namiesto toho je dôležité to, kto sa činil dobre vo svojej kultivácii v tomto procese. Každý, kto sa kultivoval, sa zlepšil. (potlesk) Hovorím o tejto veci, aby som vám povedal, že sme teraz dosiahli konečnú fázu. Môžem vám jasne povedať, že predtým som usporiadal, že toto prenasledovanie sa skončí tento rok (srdečný potlesk), po dvadsiatich rokoch. Hoci neskôr do toho zasahovali staré sily a trochu veci zmenili, v peci dochádza uhlie a ten plameň už nie je dostatočný. Takže táto záležitosť sa čoskoro skončí. Takže to je ešte viac dôvod pre vás, aby ste sa činili dobre. Nedávno som povedal: „Rozmýšľajte o tom, kto má to privilégium stať sa učeníkom Dafa.“ Treba na to veľmi silný predurčený vzťah.

Keď som predtým chodil autom, niekto poznamenal, že niektorí ľudia nerozumejú pojmom z fyziky ako „častice“ a „molekuly“. Nuž, používam len slovník, ktorí majú teraz ľudia. Ako inak to môžem vysvetliť? Dokonca aj keby som skutočne popísal veci [ako by som chcel], bolo by to v skutočnosti dosť podobné. Ak by planéty, ktoré môžeme vidieť, boli pozorované z miesta, kde by sa javili také malé ako molekuly, neboli by presne ako molekuly? Keď sa obrovské bytosti vo vesmíre pozerajú na Zem a na iné planéty v priestore, nevyzerajú rovnako, ako pre nás vyzerajú molekuly? A v očiach ešte väčších bytostí, nevyzerá Zem tak, ako pre nás vyzerá atóm? Takto sa veci javia vyšším nebeským bytostiam. Vonkajší priestor je naplnený planétami, ibaže váš zrak nemôže niektoré z nich vnímať. Človek nikdy nebude schopný uvidieť vesmír v jeho úplnosti, akokoľvek pokročilá môže byť jeho technológia, pretože vo vesmíre sú všetky možné prekážky, ktoré mu bránia vidieť. Preto som povedal, že [len vyššie božské bytosti] môžu vidieť vesmír do všetkých jeho detailov. Je to preto, že človek nikdy nebude schopný uvidieť vesmírne telo také, aké naozaj je.

Takže inými slovami, taký je ten koncept, bez ohľadu na úroveň. Keď sa väčšie bytosti pozerajú na úroveň pod nimi, to, čo vidia, sú drobné častice; keď sa menšie bytosti pozerajú na úroveň nad nimi, to, čo vidia, sú planéty. Nepovažovali by bytosti žijúce na úrovni atómov tie atómy za planéty? A keď sa tie bytosti žijúce na úrovni molekúl pozrú na Zem – wow, vyzerá taká obrovská. Takže taký je vzťah medzi časticami na každej úrovni a časticami, ktoré sú väčšie alebo menšie ako ony. Sú jednoducho vrstvy a vrstvy a vrstvy úrovní častíc, medzi ktorými je Zem, ktorá je len jednou časticou, Slnko, Mliečna cesta, ktorú môžeme vidieť a všetko ostatné. Celá štruktúra vesmíru je v podstate takáto.

A nekončí to pri týchto časticiach, ktoré ľudské oko môže vidieť ako častice alebo planéty. Sú tiež iné druhy častíc, ktoré ľudia nemôžu vidieť. A hoci molekuly existujú v tejto dimenzii, nevyzerajú všetky rovnako. Na molekulách s rôznymi formami existujú nespočetné bytosti a všetky z nich sú v tejto dimenzii, kde sú ľudské bytosti. Spolu s molekulami sú tu tiež častice, ktoré existujú v iných formách. Takže priestor tu je naplnený až po okraj. Ľudské bytosti a iné bytosti na tejto úrovni sú akoby ponorené do pôdy. Súčasná veda pozná len častice, ktoré môže vnímať. Vysvetľujem veci len pomocou ľudských vedomostí, ktoré sú nám dostupné, pričom v skutočnosti je tam toho viac – oveľa, oveľa viac. Keďže je tu toľko životov – je ich neuveriteľný počet – keď dýchate, vdychujete množstvo molekúl, ktoré vytvárajú vzduch, ktorý prijímate, a pretože tie molekuly sú tiež planétami, môžete si predstaviť, koľko svetov a koľko bytostí na nich je. Všetky ich vdýchnete a vo vnútri vášho tela sa premenia na živiny, ktoré potrebuje vaše telo. (Majster sa smeje)

Keďže všetko z tohto zahŕňa hlboké veci a v minulosti boli ľudské vedomosti obmedzené, božské bytosti nikdy o ničom z tohto nehovorili, ani by toho neboli schopné. Ježiš povedal, že „všetci zhrešili“, ale nevyjadril jasne, čo ten „hriech“ vlastne je. Ja som o tom tiež hovoril a povedal som, že kým človek žije, nevyhnutne vytvára karmu – jedením, bývaním, pohybovaním sa, interakciou s inými v tomto svete atď. Takže predpokladajme, že by ste sa chceli vyhnúť vytváraniu karmy, ktorá vyplýva z interakcií s inými, kým žijete v tomto reálnom svete, a prijali by ste mníšsky život alebo by ste sa rozhodli jednoducho meditovať čelom k stene. Ale aj keby ste tam len bez pohybu sedeli, stále by ste vytvárali karmu (Majster sa smeje), pretože mnoho svetov sa mení len tým, že ste nažive. Ale nech je to akokoľvek, tiež som vám vysvetlil princíp, že človek má mať primerané životné prostredie, a karma vytváraná vedením normálneho života, ktorý zabezpečuje vašu existenciu, sa nebude rátať ako vaša chyba. Tento druh karmy sa samozrejme nebude počítať proti vám. Avšak zahŕňa to ďalší problém: tieto činy majú za následok karmu, to je isté. To bolo myslené v Novej Zmluve pod tým, že „všetci zhrešili“. Kvôli tomuto niektorí ľudia povedali, že ťažkosti sú v živote nevyhnutné a že ak by niekto prešiel celým svojím životom bez choroby, určite by išiel do pekla, keď sa jeho život skončí. Prečo? Nesplatil by žiadnu karmu zo svojho života, ktorá by sa stala obrovskou. Karma predstavuje hriechy, takže by ich musel ísť splatiť do pekla. Taký je ten zmysel. 

Z tohto dôvodu ako kultivujúci nepovažujeme zažitie niečoho trochu nepríjemného alebo namáhavého v našom dennom živote za zlú vec. Niekedy, keď sa odstraňuje vaša karma, môžete si myslieť: „Ach nie, som chorý. Prechladol som,“ „Necítim sa dobre,“ alebo „Bolí to.“ Ale to sa v skutočnosti odstraňuje vaša karma. Novší praktizujúci tomu ešte tak nerozumejú a myslia si: „Aha, nemal by som používať slovo ‚choroba‘, keď sa necítim dobre. Mal by som povedať, že ‚odstraňujem karmu‘.“ Ale to nie je ten zmysel. Vy skutočne odstraňujete karmu. Vaša duchovná cesta bola dobre usporiadaná a vaše telo nemá dovolené mať chorobu. Skutočne, nemá dovolené mať chorobu. Je to preto, že teraz vás žiadna choroba nemá dovolené napadnúť. Každý patogén by bol zabitý pozitívnou energiou, ktorú máte. Ale ľudia vytvárajú karmu a tá karma sa prejaví vo vašom tele spôsobom, ktorý pripomína chorobu. Ak sa karma prejaví vo vašom nose, bude zapchatý alebo bude z neho tiecť, čo vás môže viesť k tomu, aby ste si mysleli: „Och, prechladol som.“ Myslíte si, že ste prechladli. (Majster sa usmieva) Ale to nie je prechladnutie. Ak sa karma prejaví vo vašom bruchu, bude vás bolieť brucho a budete si myslieť: „Ach jaj, musel som dnes niečo zjesť.“ (Majster sa usmieva) Ale nie je to tak. Bolo to spôsobené karmou, ktorá tam bola poslaná. Prečo teda bola poslaná zo všetkých miest práve tam? V skutočnosti nemusela byť poslaná špecificky tam, mohla byť poslaná na iné miesto. Posielajú ju tam, keď máte nejakú pripútanosť a ich cieľom je pomôcť vám v kultivácii.

Napríklad povedzme, že pred začatím praktizovania ste mali vážnu chorobu, z ktorej ste sa pomocou praktizovania zotavili a máte z toho radosť. Ale z času na čas sa môže vyskytnúť myšlienka: „Mal som predtým vážnu chorobu, ale pravdepodobne sa nevráti.“ Takže v tejto myšlienke je obsiahnutá predstava, že sa pravdepodobne nevráti. V skutočnosti máte obavy, hoci na povrchu uvažujete o tom, že ste v poriadku. Keď to staré sily uvidia, chytia sa toho: „Čo je toto?“ (Majster sa smeje) Nereagovali by takto? Vtedy predtým, keď prenasledovali nasledovníkov Ježiša a Šákjamuniho, bolo to z podobných dôvodov, pričom prehlasovali, že im „pomáhajú v ich kultivácii“. Keď vidia, že sa stále trochu obávate tej choroby, počkajú kým vaša karma narastie do určitého množstva, spoja ju dohromady a potom ju hodia na to miesto vo vašom tele a vy na to môžete  reagovať slovami: „Ach nie, choroba sa vracia!“ (smiech)

Ako kultivujúci, vaša myseľ bude skúšaná týmto spôsobom. Keď sa to stane, bude to pre vás skutočná skúška, ktorá odhalí, či sa na to pozeráte ako praktizujúci alebo ako bežný človek. Ak sa na to pozeráte ľudským spôsobom, staré sily si potom budú myslieť, že by ste radšej mali ísť do nemocnice alebo navštíviť lekára. V prípade ľudí, ktorí neboli takí usilovní alebo ktorí sú novými praktizujúcimi, musíme vziať do úvahy ďalšie veci. Je to preto, že ak úroveň uvažovania niekoho nie je dostatočná – to znamená, že jeho úroveň tam ešte nie je – a vy naliehate a hovoríte mu: „To nie je choroba,“ on o tom nebude naozaj taký presvedčený. Jeho ríša mysle nedosiahla tú úroveň, takže on naozaj verí tomu, že „To je choroba!“ V tom prípade by sa naozaj mal ísť dať liečiť do nemocnice, pretože keď staré sily skúšajú ľudí, nie je to len také zahrávanie sa s nimi. Myslia to vážne. Ich uvažovanie je: „Nie je mojím želaním, aby si sa stal Bohom. Hneď ako uvidím tvoje ľudské uvažovanie, určite ťa stiahnem dole. Teraz si povedal, že je to choroba, takže ja zariadim, aby tá časť tvojho tela naozaj vyzerala tak, že má chorobu – až po röntgen a výsledky vyšetrení.“

Mnoho z našich ľudí umrelo z týchto dôvodov. Nie je to škoda? Avšak nedá sa nič robiť, pretože neboli usilovní. Niektorí z nich boli usilovní, ale mali len tento jeden problém a nedokázali úplne opustiť svoje obavy. Takže je to veľmi zložité. Mohli byť pevní vo všetkých ostatných aspektoch, ale jednoducho nespĺňali štandard v tejto jednej veci. Ako viete, v kultivačnej praxi má človek dosiahnuť stav „bez opomenutí“. Ak máte opomenutie, nechajú vás ísť do Neba? Takže toto sa deje. Hoci staré sily sa zrodili v období zničenia a ich štandardy sú nižšie, aj tak sú požiadavky tých úrovní stále tu a musíte byť bez pripútaností – alebo bez pripútaností podľa ich štandardov. Budú naliehať: „Musíš naplniť naše štandardy.“

Mnoho praktizujúcich sa vždy činilo dobre v projektoch, ktoré vedú učeníci Dafa a zdvojnásobili svoje snahy. Ale je tiež mnoho takých, ktorí robili polovičatú prácu, keďže už nie je toľko tlaku. Ale mali by ste vedieť, že zachraňujete životy a že na to slúži všetko, čo robíte. Takže nemôžete zvoľniť. Tak mnoho životov čaká na vás, aby ste ich spasili. Môj obdiv smeruje k niektorým praktizujúcim, ktorí pracujú na Dafa projektoch ako je Minghui, ktorí nie sú schopní pripojiť sa k mnohým aktivitám, ako iní praktizujúci. Často sa nemôžu zúčastniť iných udalostí alebo aktivít učeníkov Dafa. Dokonca aj keď sa ich zúčastnia, nemôžu odhaliť, na čom pracujú, pretože sme napokon v jedinečnom období. Iní môžu povedať o tom, že pracujú ako reportéri pre The Epoch Times alebo ako redaktori správ pre NTD atď. a je tam pocit hrdosti, ktorý pochádza z tých veľkých zodpovedností, ktoré učeníci Dafa prevzali. Ale tí, o ktorých hovorím, nemôžu také veci povedať a musia si ich nechať pre seba, dokonca aj veľké veci, ktoré mohli dosiahnuť. Možno by to nebola veľká vec, ak by išlo len o deň alebo dva, alebo rok či dva. Ale je to už dvadsať rokov. (Potlesk) V skutočnosti je mnoho praktizujúcich, ktorí potichu pracovali na projektoch učeníkov Dafa alebo na iných veciach a všetci z nich sú skutočne mimoriadni. Nebeské bytosti skutočne majú voči vám veľký rešpekt. Ja mám tiež veľký rešpekt voči takýmto ľuďom. (Potlesk)

Poviem zároveň niekoľko slov o Shen Yune. Ako ste videli, aby bol Shen Yun veľmi účinný pri zachraňovaní ľudí, musí byť v každom ohľade vodcom vo svojej oblasti a prekonať iných v technike, úrovni zručnosti a umeleckom majstrovstve. Musíme dosiahnuť to, čo iní nespravili alebo nemôžu spraviť. Iba keď budeme v každom ohľade lepší ako všetci ostatní, budeme môcť mať veľký účinok a pritiahnuť obrovské publikum. Nedokázali by sme toho veľa, keby sme to robili len povrchne.

V čase, keď Shen Yun začal, ako všetci viete a ako som spomínal predtým, praktizujúci nespolupracovali medzi sebou tak dobre. Sledoval som, ako reaguje publikum a počul som všemožné poznámky. Kvalita tých čísiel nebola veľmi dobrá a niektorí diváci hovorili veci ako: „Ach, toto nie je veľmi dobré.“ Necítil som sa dobre, keď som to počul. Učeníci Dafa dávali do toho svoje srdce. Ale čo iné sa dalo spraviť? Pracovali na tom tvrdo, hoci nespolupracovali tak dobre. Vložili do toho mnoho námahy. Takže neskôr som sa rozhodol, že sa do toho zapojím a povediem ich, povediem ich a pomôžem im sa vyvíjať a uvidím, ako to pôjde. Ale teraz, keď som prevzal vedenie, nemôžem ho pustiť z rúk, keďže nie je nikto, kto by dokázal robiť to, čo robím ja.

Shen Yun je mimoriadny v každom ohľade. Iné umelecké skupiny v mnohých aspektoch nemajú to, čo máme my. Prekonávame ich ohľadom techniky, nášho štandardu kvality a nášho spôsobu fungovania. Zároveň, keďže naši umelci sú kultivujúci, dokážu toho spraviť viac pri vynaložení menšej námahy. Prečo to robíme takto? Pretože je to potrebné pre záchranu ľudí. A samozrejme, musíme zabezpečiť, že to pri záchrane vnímajúcich bytostí skutočne dosiahneme. Na každom predstavení viac ako 90% divákov z jedného alebo dvoch tisíc ľudí v publiku zažije následne úplnú zmenu v myslení a pochopia mnohé veci. (Potlesk) Porozumejú tomu, akými ľuďmi sú učeníci Dafa a že majú dobrú vieru a prečo ČKS prenasleduje učeníkov Dafa. Všetky klamstvá sú rozbité tichými pravdami ukázanými v predstavení. (Potlesk) Ľudia pochopia všetko bez toho, aby bolo niečo povedané, okrem úvodných slov moderátorov. Naozaj by bolo ťažké pre iné spôsoby objasňovania pravdy vysvetliť všetko tak jasne, tak všestranne a dosiahnuť taký veľký účinok – aj keby sa do toho vložilo obrovské úsilie.

A všetko sa to dosiahne v jednom kroku. Niektorí ľudia sa potom, ako vidia predstavenie, chcú naučiť Falun Gong. Niektorí vyjadrujú svoje porozumenie tomu, čo robíme. Niektorí dokonca hovoria, že videli na javisku skutočné, konkrétne božské alebo nebeské bytosti. Takže účinok bol obrovský. So šiestimi spoločnosťami a vystúpeniami, ktoré majú priemerne 1500 divákov, sa to rovná jednému miliónu ľudí pre tohtoročné turné. (srdečný potlesk) Milión – milión ľudí v publiku. Vidíte, akú silu to má v záchrane ľudí. Vplyv Shen Yunu naďalej narastá, alebo povedané bežnými slovami, jeho trh neustále rastie a dopyt presahuje to, čo dokážeme pokryť. Takže čo robiť? Tento rok znova zakladáme nový súbor. (Majster sa smeje, nadšený potlesk) Zasahovanie zo strany ČKS sa ukázalo ako márne. Keďže tá prehnitá mašinéria prenasledovania stále beží, nemôžu sa dočkať toho, aby nám spôsobovali nejaké ťažkosti. Ale v tomto bode už nemôžu dosiahnuť takmer nič, pretože svet už Shen Yun dobre pozná.

Shen Yun sa vo svojom obchodnom fungovaní nespolieha na mediálnu propagáciu. Naša popularita pochádza prevažne z osobného odporúčania. Je to podobné ako keď som verejne vyučoval Fa [v Číne], ako možno viete: žiadne médiá mi nepomáhali s propagáciou, naša prax sa šírila osobným odporúčaním. Osobné odporúčania sa šírili rýchlo, od človeka k človeku. Rovnako to platí pre Shen Yun dnes. Sila produktu Shen Yun si získala celosvetové uznanie. Preto o ňom ľudia tak vysoko zmýšľajú. Ľudia o ňom hovoria na verejnosti ako aj doma so svojimi rodinami a takýto druh efektu snehovej gule je skutočný. Keď poviete svojim priateľom, že niečo je dobré, vedia, že to myslíte vážne. A to isté platí pre niečo, čo poviete svojej rodine. Takže ľudia veria tomu, čo bolo povedané. Reklama nemôže dosiahnuť takýto účinok. Takže počet ľudí, ktorí chcú vidieť Shen Yun, neustále rastie. V niekoľkých prípadoch, keď predstavenia museli byť zrušené, niektorí ľudia, ktorí si kúpili lístky a museli prijať vrátenie peňazí, mali v očiach slzy. Prečo to tak bolo? Je to preto, že mnoho ľudí vie, aké dobré predstavenie to je a ľudia si vymieňali chválu o Shen Yune v súkromných rozhovoroch. Z toho, čo niektorí ľudia hovoria, môžeme rozpoznať, že skutočne pochopili, čo Shen Yun robí. A všimli sme si, že v posledných pár rokoch majú ľudia čoraz jasnejšie v tom, čo robí Shen Yun. To je to, čo chceme, aby sa dialo.

Mnoho ľudí v histórii, ktorí šírili opravdivú vieru, umrelo kvôli prenasledovaniu. Keď sa niečo dotkne zakorenených predstáv ľudí alebo ich osobných záujmov, budú reagovať ľudským spôsobom. Shen Yun sa prejavuje len ako predstavenie a je na každom človeku, či ho chce vidieť. Navyše nie je zdarma, ľudia musia minúť peniaze, aby ho videli, a to celkom dosť. Ľudia prichádzajú zo svojej vlastnej slobodnej vôle a tí, ktorí ho nechcú vidieť, si nemusia kúpiť lístky. Takže by tam nemal byť problém. My len robíme predstavenie. Ale toto je niečo, na čo životy čakali. Nikto si nepredstavoval, že pre záchranu vnímajúcich bytostí bude použitý tento prístup. Ale je to preto, že sa svet stal takým, akým je, a z histórie existuje mnoho poľutovaniahodných lekcií. Nech je to akokoľvek, učeníci Dafa, snažíme sa uvažovať o spôsoboch, ako zachrániť ľudí a je to takáto vec.

Práve som hovoril, že ČKS dochádzajú triky, ktoré by mohla použiť, aby nám spôsobila ťažkosti. Dokonca sa znížila k tomu, že sa vydávali za praktizujúcich a hovorili iracionálne veci. Riaditeľ divadla nám raz ukázal list, ktorý napísala ČKS. Považoval ho za zábavný a povedal, že použili všetky druhy intríg a všetci o tom vedia. Pre ČKS je čoraz ťažšie podplácať ľudí, keďže peniaze v ich vreckách teraz dochádzajú. Jednoducho povedané, teraz nás nemôžu zablokovať, nemôžu nás zablokovať ani pomocou peňazí. Je to preto, že ľudia vedia – vedia, že Shen Yun je dobrý – a chcú ho vidieť. Raz som žartoval, že keď niekde nejde dobre predaj lístkov, prečo nezavolať čínskej ambasáde alebo konzulátu? (Smiech) A povedať im, že organizujete Shen Yun a možno by mali niečo spraviť. (Smiech) Je to preto, že hneď ako ČKS spustí nejakú propagandu a pokúsi sa narušiť veci, alebo nechá o tom publikovať nejaký článok, úžasné! Všetci budú vedieť, že Shen Yun prichádza a rýchlo si ho prídu pozrieť. (Potlesk)

Dnes ešte zostalo trocha času, takže vám odpoviem na niektoré vaše otázky. (Potlesk) Môžete teraz podávať nahor papieriky s otázkami.

 

Otázka: Dafa sa šíri už dvadsaťsedem rokov. V úvodnom čísle predstavenia Shen Yun tohto roku Majster povedal: „Nasledujte ma v zostúpení do sveta, Fa napravuje ľudský svet.“ Znamená to, že náprava Fa ľudského sveta vstúpila do novej etapy?

Majster: Samozrejme, predstavenie je iba predstavenie. Ale keď sa pozeráme na súčasnú situáciu, všetci chápete, že náprava Fa ľudského sveta je už takmer tu. (Publikum tlieska) Keď hovoríme o Shen Yune, ako pokračuje v predstaveniach, ľudia budú vedieť, čo robí. Keď ste usporiadali v New Yorku sprievod, jeden človek stojaci povedľa sa spýtal: „Čo títo ľudia robia?“ Viete, čo povedal niekto spomedzi ľudí, ktorí ho sledovali? Bol to len bežný divák a povedal: „Oni zachraňujú všetkých ľudí na celom svete.“ (Publikum tlieska)

 

Otázka: Prostredie je teraz uvoľnenejšie ako predtým. Niektorí študenti už nevenujú toľko pozornosti svojej kultivácii a objasňovaniu pravdy ako predtým a venujú mnoho energie svetskej práci alebo svetskému životu. Čo by sme mali urobiť, aby sme sa navzájom povzbudili a pomohli sa všetci udržať v stave usilovnosti?

Majster: Tri veci učeníkov Dafa boli už veľmi jasne vysvetlené. Robili ste ich všetky? Ak nie, choďte ich robiť. Nemyslite si, že miesta na objasňovanie pravdy sú len pre staršie ženy. Okrem toho, ak chcete niečo robiť,  je v skutočnosti mnoho vecí, ktoré môžete robiť. Vo vašom prostredí, dokonca aj keď len publikujete na internete zopár dobrých článkov, môžete zohrať svoju úlohu. Ako učeníci Dafa by ste mali robiť to, čo máte robiť.

 

Otázka: Tento rok je dvadsiate výročie založenia webstránky Minghui. Učeníci Dafa pracujúci pre Minghui nasledovali Majstra v náprave Fa dvadsať rokov a berieme to ako privilégium a mimoriadnu poctu. V tomto procese sme boli zoceľovaní, očisťovaní a ukovávaní pomocou Dafa a prešli sme mnohými skúškami a ťažkosťami. Každý učeník, ktorý do tej práce vložil svoje srdce, má pocit obrovskej odmeny v porovnaní s tým, čo sme obetovali. Počas posledných rokov sa počet pozdravov, ktoré webstránka Minghui každý rok dostáva na Svetový deň Falun Dafa, zvýšil z desaťtisíc na viac ako dvadsaťtisíc. V období Nového roka a ďalších sviatkov sme zvyčajne zaneprázdnení tým, že triedime a publikujeme pozdravy, ktoré poslali iní ľudia, a zriedka máme príležitosť sami zablahoželať. Pri príležitosti dvadsiateho výročia by sme chceli vyjadriť Majstrovi našu vďačnosť za jeho súcit a spásu, za to, že nám učeníkom zveril takúto posvätnú misiu a za to, že nás ukováva. (Majster sa usmieva, publikum tlieska)

Prešlo dvadsať rokov a niektorí naši pracovníci majú už cez osemdesiat rokov (Majster: Je to tak, roky vám pribúdajú) a tí, čo boli mladí, sú teraz v strednom veku. Chceli by sme sa Majstra spýtať, kedy nastúpi mladšia generácia učeníkov Dafa a bude niesť zodpovednosť za prácu Minghui, tak ako sme to vtedy spravili my?

Majster: Vyzerá to tak, že mladí ľudia majú nerealisticky vysoké životné ambície a je pre nich ťažké upokojiť svoju myseľ. Ste učeníci Dafa, takže ak niečo chcete spraviť, musíte to spraviť pevne a vážne, keďže ste kultivujúcimi. V minulosti mohol niekto uspieť vo vykultivovaní sa na božskú bytosť len tým, že meditoval čelom k stene deväť rokov. Nerobil nič iné a úspešne sa vykultivoval na nebeskú bytosť jednoducho sedením oproti stene. Hoci pri záchrane ľudí sa môže niekto cítiť trošku osamotený, máte však ešte veci, čo treba spraviť. (Publikum tlieska)

 

Otázka: Existujú študenti, ktorí sa niekoľko rokov kultivovali v Dafa a neskôr prešli k budhizmu. Budú mať takíto ľudia v budúcnosti ešte príležitosti?

Majster: Áno, budú. Pokiaľ niekto neprejde na stranu zla, stále má príležitosti. (Publikum tlieska) Hovorím, že ak si učeník Dafa, v tomto bode už neostalo mnoho príležitostí. Čas, ktorý majú učeníci Dafa, je veľmi krátky, pretože keď sa toto skončí, ďalšie príležitosti už nebudú.

 

Otázka: Niekoľko jednotlivcov, ktorí sa nazývajú študentmi, sa použitím právnych prostriedkov svetských ľudí súdilo alebo vyhrážalo našej asociácii Dafa, Minghui a niektorým našim projektom.

Majster: Dovoľte mi povedať vám, že tí, čo robia takéto veci, bez ohľadu na vaše výhovorky, zapojili ste sa do činov, ktoré robia démoni! Učeníci Dafa trpia a každý bojuje proti prenasledovaniu a zachraňuje ľudí, avšak vy spôsobujete zasahovanie a poškodzujete [snahy] učeníkov Dafa zvnútra. Neuvedomujete si, aký vážny je tento hriech? Tvrdíte, že ste kultivujúci, avšak používate zákony svetských ľudí na útok proti kultivačným záležitostiam. Zákony svetských ľudí určujú, ako majú ľudia riešiť ľudské veci. Namiesto toho, aby ste prekonali pripútanosti, ktoré máte a dobre sa činili vo svojej kultivácii, používate zákony, aby ste sa vyhli odstráneniu tých pripútaností – robíte veci, ktoré robia démoni. Bez ohľadu na to, kto to je, každý kto chce zažalovať projekt učeníkov Dafa, asociáciu Dafa alebo nejakého človeka či niečo, čo súvisí so spásou ľudí alebo s kultiváciou, okamžite s tým prestaňte!! Príležitosti sa míňajú a čas sa takisto míňa. Navyše musíte nahradiť straty, ktoré ste spôsobili!! (Publikum tlieska)

Niektorí ľudia dokonca použili dávny čínsky výraz „odstrániť zlých ministrov pri cisárovi“. Som ja svetský človek? Ja som tvoj Majster. Myslíš si, že je niečo, čo neviem? Je niečo, čo by som nevedel vyriešiť? Potrebujem teba, aby som sa niekoho zbavil? Si toho hodný? Ako môžeš hovoriť takéto veci? Ja zachraňujem teba! Snažíš sa ty zachrániť mňa? Keď niekto vstúpi na démonickú cestu, odváži sa povedať čokoľvek.

Majster ti dáva šancu, takže sa ponáhľaj a okamžite naprav zlý dopad, ktorý si mal. Avšak nie je už mnoho času, takže to sprav rýchlo! Staré sily ťa držia vo svojich pazúroch a spôsobujú, že si iracionálny a nútia ťa pokračovať v robení tých vecí.

 

Otázka: Ľudská spoločnosť vyvíja veľké dáta. V Číne sa inštaluje čoraz viac sledovacích kamier. Okrem toho existuje rozpoznávanie tváre, rozpoznávanie postavy a tak ďalej, a vo veľkom sa používa analýza dát. Čelia učeníci Dafa, ktorí rozdávajú letáky a objasňujú pravdu, väčším bezpečnostným hrozbám? Alebo sa tým nemusia znepokojovať?

Majster: Učeníci Dafa majú cesty učeníkov Dafa. Ak po nich pôjdete spravodlivo, budete mať menej zasahovania. Po celý čas hovorím, že keď kráčate svojou cestou spravodlivo, nebudete mať problémy. Ak robíte veci s ľudskými pripútanosťami, hoci robíte veci Dafa, bude ťažké vyhnúť sa problémom. Ale je naozaj ťažké dosiahnuť takýto štandard a mať požadovanú úroveň. Ak nemáte potrebnú základňu, bude to naozaj ťažké dosiahnuť, takže sa stretnete s problémami.

Avšak na druhej strane si myslím, ako všetci viete, produkty vyrobené v Číne majú v očiach ľudí vo svete najhoršiu kvalitu, je tak? Čo sa týka týchto sledovacích kamier, počul som, že z každých tisíc nainštalovaných je päťsto pokazených (publikum sa smeje a tlieska), a v momente ako jednu opravia, nejaká ďalšia sa pokazí. Takže produkty, ktoré vyrábajú, majú mizernú kvalitu, navyše je tam ľahostajný postoj, ktorý majú ľudia, keď robia veci... Každopádne všetko, čo zlá ČKS robí, skončí nakoniec nejakým škandálom. Nepokúšajú sa, aby svet používal ich technológiu 5G? Po čase bude každý vedieť, že ich veci majú biednu kvalitu, budú teda môcť pokračovať? Čoskoro to každý vyhodí. (Publikum tlieska)

 

Otázka: Keď pomáhame praktizujúcim, ktorí trpia vážnou chorobovou karmou, napríklad ich zapojíme do hlbšieho zdieľania a čistíme ich dimenzionálne pole, my sami následne zažívame určité trápenia, napríklad musíme vydržať fyzické a duševné utrpenie, alebo sa staneme cieľom falošného obvinenia z iných dimenzií. Má sa to považovať za normálnu obetu, alebo je to preto, že nemáme dostatočné schopnosti?

Majster: Je našou zodpovednosťou pomáhať učeníkom Dafa prekonať ich trápenia, malo by sa to robiť a nie je to nesprávne. Avšak ak sa ten samotný človek nezmení a spolieha sa úplne na externú pomoc, absolútne to nebude fungovať. Ak vďaka vašej pomoci bude ten človek mať čoraz spravodlivejšie myšlienky, potom mu vonkajšia pomoc od vás môže pomôcť dosiahnuť čoraz lepšie výsledky. Takýto je tam vzťah.

 

Otázka: Prešlo dvadsať rokov a skupina ľudí spomedzi zahraničných študentov trvá na tom, že Minghui nie je vhodný pre svetských ľudí, a tak odmietajú propagovať Minghui. Medzi zahraničnými študentmi webstránka Minghui stále narážala na relatívne väčší odpor a v porovnaní s Čínou jej nie je prikladaná taká dôležitosť a uznanie. Po celý čas premýšľame nad tým, ako vyriešiť tieto otázky.

Majster: Je pravda, že časť obsahu na Minghui je určená pre praktizujúcich a ich zdieľanie, a keď tam niekoho úroveň nie je, nebude to schopný pochopiť. Avšak niektoré články sú vhodné pre svetských ľudí. Naozaj sú však stále ľudia, ktorí sami pre seba vytvárajú prekážky. Hoci je Minghui platforma pre kultivujúcich a hovorí o tom, ako kultivujúci zlepšujú svoj xinxing, niektorí svetskí ľudia to dokážu pochopiť.

Ľudia v tejto spoločnosti sú na odlišných úrovniach. Vidíte na ulici bežne vyzerajúcich ľudí, avšak všetci sú odlišní. Morálka niektorých ľudí je vyššia a ich pochopenia sú odlišné. Niektorí majú ešte vyššiu morálku a ich pochopenia sú ešte odlišnejšie. Niektorí ľudia majú určité schopnosti a niektorí majú ešte väčšie schopnosti. Je mnoho takýchto ľudí a pochádzajú dokonca z rôznych spoločenských vrstiev. Čo sa týka ľudí s takýmito schopnosťami, tí, čo majú rovnaký druh schopnosti, sú medzi sebou v spojení; tí s ešte väčšími schopnosťami sú tiež v určitej spoločenskej triede. Všetci sa dokážu navzájom spojiť. Táto ľudská spoločnosť nie je taká jednoduchá, ako by si to človek mohol predstavovať. Nepozerajte sa na ľudskú spoločnosť so skostnatenými názormi.

 

Otázka: Môj kultivačný stav je niekedy dobrý a niekedy nie. Niekedy som pripútaný k veciam, ktoré mám rád – surfovanie po internete na počítači, hranie videohier, hranie sa s mobilom – a to ma spomaľuje v kultivácii. Čo by som mal spraviť, aby som sa dokázal ovládať a ostal usilovný?

Majster: Ľudia hovoria, že byť závislý... dovoľte mi povedať, čo je závislosť. Ľudia na poli medicíny veria tomu, že návyk sa objaví, keď je časť nervového systému spojená s návykovým správaním stimulovaná a vyvinie sa do dostatočného stupňa. V skutočnosti to tak nie je. Čo sa v skutočnosti deje? Vo vašom tele sa postupom času vytvorí ďalšie „ja“, ktoré má presne rovnakú podobu ako vy. Avšak je zložené z tej veci a ovláda vás. Pretože je vytvorené zo silnej pripútanosti a má vašu podobu, má rovnako veľkú túžbu ovládať vás. Bolo nakoniec vytvorené silnou pripútanosťou.

Toto tiež platí pre drogovú závislosť. Ľudia, čo berú drogy, povedia, že o nič nejde a že užívať drogy pre nich nie je nejaká veľká vec. Iste, mali z toho dobrý pocit, [keď to skúsili]. Spravíte to znova? Nie je to veľký problém. Spravíte to ešte raz? V poriadku, v tom bode to už nedokážete mať pod kontrolou. Prečo je to tak? Potom, čo tú látku vdýchnete, vytvorí to tenkú a jemnú vrstvu vás samých. Bude stačiť jedno vdýchnutie, pretože je to vysoko návykové. Keď to vdýchnete druhýkrát, toto tenké a slabé „ja“ bude o niečo hustejšie. Ďalšie vdychovanie to ešte viac zosilní. Následné užívanie to bude čoraz viac upevňovať a zosilní sa to. Bude to mať úplné zloženie a štruktúru vášho tela, vrátanie vašej mysle a je to démonické „ja“ zložené výlučne z tej drogy. Samozrejme, nemusí robiť nič iné, ono len chce, aby ste užívali tú drogu. Nebude akceptovať, ak droga nebude alebo keď sa zastaví užívanie. Prečo? Lebo je to teraz živé. Čo sa teda stane potom? Ako si môžete predstaviť, keď prestanete tú drogu brať, v dôsledku metabolického procesu vášho tela sa to stane čoraz slabším, ešte slabším, až  zomrie. Ono ale nechce zomrieť, takže vás núti pokračovať v užívaní drogy, aby ste to posilnili.

To isté platí aj pre surfovanie po internete na počítači a hranie videohier, ide o rovnaký princíp. „Ideš sa toho vzdať. Vzdáš sa toho a necháš ma zomrieť?“ Nenechá ťa. „Musím ťa prinútiť, aby si surfoval po internete.“ Nechceš? Nenechá ťa pracovať; nenechá ťa študovať; spôsobí, aby si sa tým v mysli zaoberal. Spôsobí, že ak nesurfuješ, budeš surfovať dokonca aj vo sne.

Celý čas som o tom premýšľal... Ľudia sú ľahko ovládateľní inými bytosťami. Ľudské telo je v skutočnosti len nádoba, ktorú človek zdedil od svojich rodičov a ktorá je vytvorená jedlom, ktoré skonzumoval. Rastie s konzumáciou jedla, ale v skutočnosti je slabé a hocičo ho môže ovládať. Všetky veci vytvorené v iných dimenziách majú inteligenciu. Hoci sú to bytosti nízkych úrovní, môžu ho ovládať, pretože ľudské telo je slabé.

 

Otázka: Každý deň prichádzajú na naše miesta objasňovania pravdy desaťtisíce turistov z pevninskej Číny. Nemáme dosť ľudí na objasňovanie pravdy. Avšak pochopenie praktizujúcich v našej oblasti nedrží krok. Niektorí hovoria, že teraz už nemusíme objasňovať pravdu. Niektorí neobjasňujú pravdu dokonca aj keď prídu na tie miesta a namiesto toho študujú Fa alebo si niečo robia na mobile. Dlhoroční študenti len zriedka chodia na tie miesta objasňovať pravdu.

Majster: Nuž, náprava Fa sa neskončila, takže robenie troch vecí, ktoré majú robiť učeníci Dafa, sa neskončilo! Čo myslíte tým, že „sa to skončilo“ alebo „netreba objasňovať pravdu“? Tak mnoho bytostí čaká na to, aby ste ich spasili, ako by mohlo byť prijateľné neobjasňovať pravdu?! Dokonca aj ja vám s tým pomáham! Spasenie svetských ľudí bola pôvodne vaša záležitosť. Ja zachraňujem vás a vy zachraňujete svetských ľudí. Teraz vám s tým dokonca aj ja pomáham. Ste ešte učeníkom Dafa, ak to nerobíte? Ako na tom budete v záverečnom momente, keď sa budú vyrovnávať všetky dlhy? V tom bode bude už príliš neskoro na plač.

 

Otázka: Naše médiá prinášajú určité informácie, ktoré poskytli „dôverné zdroje“, ako napríklad politické predpovede alebo vzostup a pád politikov. V minulosti verili takzvaným exkluzívnym správam, ktoré poskytovali tajní agenti ČKS, čo ovplyvnilo dôveryhodnosť novín. Toto spôsobilo nepochopenie u svetských ľudí, ktorí si myslia, že naše médiá boli zneužité ČKS.

Majster: Áno, Hongkong je komplikované miesto, takže musíte byť na pozore. Čo sa týka určitých jednotlivcov, pozrite sa, ako sa správajú, a budete vedieť, ako sa kultivovali; sledujte, ako sa správajú, a budete vedieť, čo je to za človeka. Ide len o to, že na posudzovanie vecí by ste nemali používať ľudské pocity. Máte dobrý vzťah a myslíte si, že ten človek je dosť dobrý – hodnotíte to pomocou ľudských pripútaností a ľudských pocitov. Ak použijete Fa na hodnotenie a pozriete sa na toho človeka, budete vedieť [aký je]; budete dokonca poznať jeho kultivačný stav a hneď budete vedieť povedať, aký je to človek.

 

Otázka: Chcel by som sa spýtať na to, že zakaždým, keď sme usporiadali veľkú akciu v Hongkongu, niektorým praktizujúcim z iných krajín, ktorí sa plánovali zúčastniť, bol odmietnutý vstup a poslali ich späť. V poslednej dobe je hraničná kontrola v Hongkongu stále horšia.

Majster: Áno, viem o týchto veciach a tiež ich pozorujem. Avšak učeníci Dafa sú učeníci Dafa, sú pozoruhodní.

 

Otázka: Niektorí študenti sami vytvorili skupinu a išli do rôznych oblastí propagovať Shen Yun a pomáhať počas predstavení. Zloženie ľudí v týchto skupinách je dosť komplikované a u niektorých nepoznáme ich pozadie. Väčšina z nich nemá odporúčanie od asociácie Dafa. Títo študenti narušujú kultivačné prostredie miestnych praktizujúcich, ktorí pomáhajú Shen Yunu.

Majster: Zdá sa, že to nie je také vážne. Aktívne robenie vecí, ktoré pomáhajú projektom Dafa, by sa podľa môjho názoru malo podporovať. Čo sa týka niektorých jednotlivcov, ktorí sa na určitú rolu nehodia, mali by ste to povedať organizátorovi. Choďte im to povedať a ak to naozaj nefunguje, môžete osloviť manažéra Shen Yunu. Toto nie sú nejaké veľké problémy.

 

Otázka: The Epoch Times sú teraz platené noviny.

Majster: To je povzbudivé, gratulujem vám! (Publikum tlieska) Hongkonské vydanie The Epoch Times sa úplne stalo novinami, ktoré sa predávajú v stánkoch, čo znamená, že je v pozitívnom cykle a to je výborné.

 

Otázka: ...hovorí sa však, že situácia je dosť zlá. Učeníci si myslia, že cieľom publikovania The Epoch Times je objasňovanie pravdy a spása ľudí.

Majster: Nie je taká zlá. Myslím si, že aj keby sa predalo len 100 kusov, je to úspech. Nie je dobrá vec, ak sa The Epoch Times stanú médiom hlavného prúdu spoločnosti? Mali by ste sa pozerať na celkový obraz. Čo sa týka objasňovania pravdy, ak sa nepoužije The Epoch Times, môžeme použiť iné médiá. Nie je aj Vision Times? Tie môžete rozdávať zadarmo. S tými, čo sa nestali platenými novinami, sa toho dá spraviť veľa a môžete sa pokúsiť robiť ich ešte lepšie. Môžete preniesť účinné články do iných médií na objasňovanie pravdy. Nepoviem veľa. Schvaľujem tento vývoj novín.

 

Otázka: Majster už hovoril viac ako hodinu.

Majster: To je v poriadku. (Publikum tlieska) Nechcem zasahovať do vašej prestávky na obed. Ešte [odpoviem na] tieto a už prosím neposielajte ďalšie otázky.

 

Otázka: ČKS na Západe prenikla do oblastí vzdelávania a médií, a do ľudí na Západe, vrátane našich praktizujúcich, vštepuje značné množstvo pokrivených názorov, čo vedie k väčším ťažkostiam pri spáse ľudí.

Majster: Tie ťažkosti tam určite budú, ale nie je to také vážne. Mali by ste im povedať, čo z toho je kultúra ČKS. Nemajú niektorí praktizujúci pocit, že nie je čo robiť? Môžete sa do toho pustiť a pracovať na tomto.

 

Otázka: Zistil som, že niektorí obchodníci, svetskí ľudia, vyrobili žlté tričká s nápisom „Falun Dafa“ a predávajú ich prisťahovalcom, aby sa mohli zúčastniť aktivít Dafa. Čo by sme mali s týmito obchodníkmi spraviť?

Majster: V niektorých prisťahovaleckých krajinách môžu takéto veci oklamať imigračných úradníkov. Táto situácia existuje, avšak je to veľmi ťažké riešiť. Choďte objasniť pravdu tým obchodníkom: Hoci si zarobil peniaze, nie je to nejaká veľká suma, avšak spravil si tú najhoršiu vec. Povedzte im, aké je to vážne. V skutočnosti, z iného pohľadu, ak by mali ľudia všade vo svete na oblečení „Falun Dafa je dobrý“, ČKS bude vystrašená. (Publikum tlieska)

 

Otázka: V súčasnosti existuje veľký spor medzi niektorými študentmi a Dafa asociáciou a môže to byť dosť intenzívne. Z môjho pohľadu, na jednej strane, Dafa asociácia má  naozaj problémy, na ktoré študenti upozorňujú, a na druhej strane, Dafa asociácia hrá počas nápravy Fa nezastupiteľnú úlohu. Ako by sa bežní študenti mali pozerať na takéto problémy?

Majster: Tí, čo práve prišli z pevninskej Číny, radi rozpútavajú takéto veci. Mimo Číny sa veci robia inak. Miestne asociácie Dafa už viedli učeníkov Dafa pri tom, ako kráčali cez najťažšie obdobie. Vedia, ako funguje spoločnosť mimo Číny a ako sa v nej pohybovať. Nie je to také, ako si to predstavujete! Rozhodne nevtiahnite skupinu ľudí do toho, aby išla proti asociácii Dafa. Nerobte také veci! Z toho, čo robíte, majú démoni radosť, a tak je to so všetkými takýmito vecami. Asociácia Dafa vás len vedie alebo organizuje, aby ste sa mohli zúčastniť niektorých skupinových aktivít, alebo zariadi, aby ste spolu študovali Fa. Nemali by ste ich brať ako Majstra; nemali by ste o nich zmýšľať tak, že sa úspešne vykultivovali na Bohov a nemajú žiadne nedostatky. Oni len majú umožniť všetkým pracovať spoločne. Tie veci by mali byť iniciované a spravené vami samými, avšak vy sa stále zameriavate na druhých.

Samozrejme, keď robíte tieto veci, ktoré spôsobujú, že členovia asociácie Dafa vyzerajú v očiach ostatných zle, keďže oni sú tiež jednotlivci, ktorí sa kultivujú, ak sa dotknete ich ľudských pripútaností, určite si budú chcieť zachovať tvár, aby bolo pre nich ľahšie viesť ľudí a dávať im úlohy. Takže aj ich pripútanosti vystúpia. Čím im to robíte ťažšie, tým viac vystúpia ich pripútanosti. Nie je to narúšanie nášho prostredia učeníkov Dafa?

Viete, že nie sú Bohmi ani ľuďmi, ktorí už ukončili kultiváciu. Sú takí ako vy, okrem toho, že im Majster dal úlohy a požiadal ich, aby ich vykonali. Vždy sa snažíte o niečo vonku a hľadáte vonku. Nenoste sem tie vaše zvyky z pevninskej Číny!

 

Otázka: Už prešiel dlhý čas, odkedy vydavatelia Minghui publikovali článok „Čo musia všetci učeníci Dafa vedieť.“ Mimo Číny sú však stále študenti, ktorí používajú rôzne výhovorky, aby mohli pokračovať v používaní softvéru riadeného ČKS. Myslíme si, že zakaždým, keď vydavatelia napíšu oznam alebo požiadavku, je to skúška pre učeníkov, či dokážu prekročiť ľudskosť. Tí, čo to nedokážu nasledovať, nechcú opustiť ľudskú ríšu.

Majster: Všetky mobilné telefóny, počítače a ďalšie elektronické zariadenia, ktoré so sebou nosíte, zariadenia, ktoré sa pripájajú na internet, všetky sú odpočúvacími zariadeniami. Nie je to iba skazená ČKS, kto sa čoraz viac zaujíma o učeníkov Dafa. Dovoľte mi povedať vám, že mnohé krajiny vás monitorujú. Môžete si myslieť, že ste bežný študent a že nikoho nezaujímate, avšak oni zaznamenávajú vašu každodennú konverzáciu, vrátane toho, kedy idete nakúpiť potraviny a kedy jete, a analyzujú o vás všetko, čo môžu. Viete, ako firmy analyzujú komerčné dáta? Robí sa to tak isto. Poznajú vás veľmi dobre, pokiaľ máte so sebou mobilný telefón.

 

Otázka: V pevninskej Číne sú právnici, ktorí majú dosť odvahy, aby chránili zákonné práva učeníkov Dafa, neustále vystavení útlaku. Pre praktizujúcich, ktorých zatkli a prenasledovali, je veľmi ťažké nájsť si právnika. Je to spôsobené tým, že sme sa na právnikov príliš spoliehali? Ako by sme sa k tomu mali postaviť?

Majster: Spravte to, čo si myslíte, že treba spraviť. Ak poviem, čo by ste mali robiť, ČKS sa na to dopredu pripraví. Použite svoju múdrosť.

 

Otázka: Nedávno jeden študent zažil veľké trápenia v kultivácii a musel opustiť svoj projekt. Iní praktizujúci už zastávajú viaceré role a sú vo svojich projektoch veľmi zaneprázdnení. Hoci mu niekedy veľmi chcú pomôcť prekonať to trápenie, nie sú schopní spraviť to tak, ako by chceli. Ako to dobre vyvážiť a lepšie pomôcť praktizujúcim?

Majster: Všetko, čo sa stane v kultivácii, je na to, aby ste sa sami kultivovali. Ak sa na to spýtate mňa a ja vám poviem, čo robiť, tá skúška bude okamžite zrušená. Hoci je to veľmi ťažké – a ja to vidím – nie je to problém, ktorým sa musíte zaoberať? Nie všetky konflikty sú negatívne; niektoré konflikty sú pozitívne. Nepovedali by ste, že keď sa vyskytne problém, máte pri jeho vhodnom riešení príležitosť na zlepšenie sa v kultivácii?

Niekedy sa naši praktizujúci, ktorí sú koordinátormi v určitej oblasti alebo projektovými vedúcimi, dožadujú toho, aby ma videli. Avšak ja sa s nimi jednoducho nechcem stretnúť. Niektorí ľudia, ktorí sú koordinátormi v určitej oblasti, sa chcú so mnou stretnúť. Keďže sú koordinátormi, Majster by sa s nimi mal stretnúť. Niekedy si myslím, že ak sa s ním nestretnem, on je koordinátor a nezdá sa to byť správne; ale ak sa s ním mám stretnúť, naozaj sa s ním nechcem stretnúť! Prečo sa s ním nechcem stretnúť? Viete prečo? Je to preto, že ak sa s vami stretnem, len čo odpoviem na otázku, ktorú ste položili, vaša skúška bude úplne anulovaná. Ak pri stretnutí s vami nepoviem ani slovo, to sa tiež nezdá byť správne – nie je to tak? Ste napokon kultivujúci, takže mňa, svojho Majstra, nemôžete stále brať za niečo ako vyššieho manažéra a prichádzať si ku mne po inštrukcie. Majster sa stará iba o kultiváciu; Majster nie je šéf. Preto čo sa týka vecí, na ktorých pracujete, musíte nájsť spôsob, ako kráčať svojou vlastnou cestou. Sami sa čiňte dobre, to je vaša cesta v kultivácii a to je vaša mocná cnosť.

Veci, ktoré robíte, nie sú samé osebe kultiváciou. Či je to vaša firma, váš Dafa projekt alebo čokoľvek, čo robíte, to samotné nie je kultivácia. Avšak váš prístup k práci, to ako pristupujete k tým otázkam a ako riešite problémy, či k nim pristupujete s použitím štandardu učeníka Dafa a kultivujúceho a dobre ich zvládate – to je kultivácia! Avšak zdá sa vám to zložité a chcete sa spýtať Majstra, ako to robiť. „Musím sa spýtať Majstra, či v tomto projekte robím správnu vec.“ Stále odtláčate svoju kultivačnú cestu na mňa. Neviete, že keď som sa s vami stretol, boli ste veľmi šťastný, že ma vidíte, takže som sa tváril, že aj ja som šťastný, ale vo vnútri som sa cítil veľmi nedobre. (Majster sa smeje)

Je to preto, ako viete, ľudia sa kultivujú v nevedomosti a bez poznania, či sa kultivovali správne alebo nie, avšak musia takto pokračovať, až kým nakoniec nedosiahnu dovŕšenie. Pretože človek sám vyhodnocuje čo je správne a čo je nesprávne, počíta sa to ako jeho kultivácia. Ak by ste sa na to mali spýtať mňa [a ja by som vám odpovedal], nepočítalo by sa to. Nerobili by ste to potom zbytočne? Niektorí ľudia povedia, že sa nebudú nič pýtať a budú sa len tešiť z toho, že videli Majstra. Hneď ako ma vidíte a vo vnútri cítite ohľadom niečoho uistenie, takisto sa to potom už nepočíta.

Pretože ste učeníci Dafa, požiadavky na vás musia byť vysoké. Keď človek sedí v meditácii čelom k stene, komu môže klásť otázky? Keď je čelom k stene, jeho myseľ nie je vôbec nečinná. Môžu sa vynoriť najrozličnejšie trápenia. Ako ich vyrieši? Nemá sa koho spýtať. Požiadavky na vás sú napokon ešte vyššie ako na neho – on sa snaží o osobné dovŕšenie, zatiaľ čo vy nesiete obrovskú zodpovednosť za spásu vnímajúcich bytostí. Vy ste učeníci Dafa a úroveň, ktorú v kultivácii máte dosiahnuť, značne prevyšuje tú jeho, takže požiadavky na vás sú vyššie. Viete, že staré sily sa ma kedysi pokúšali prinútiť, aby som išiel na Severný pól? Nechceli, aby som sa s vami stretával a aby ste ma našli.

 

Otázka: Som koordinátorom v médiách. Nedávno do nášho média nastúpilo mnoho mladých ľudí a niektorí sú dlhodobými praktizujúcimi. Pracujú veľmi tvrdo, avšak zlepšenie ich zručností je obmedzené. Mali by sme...

Majster: Pýtate sa ma na pracovné veci. (Majster sa smeje) Naozaj ma beriete ako svojho šéfa.

 

Otázka: Čo by mali učeníci robiť, aby čo najviac znížili vaše bremeno?

Majster: (Majster sa smeje) Nemusíte sa tým trápiť. Nikto z vás s tým nemôže nič spraviť. Nie je na to spôsob. Nemôžem vám dokonca ani povedať o mojej situácii. Povedal som: „Na vysokých miestach je neznesiteľne chladno.“ Nie je to tak, ako ste to chápali: Niekto je vysoký úradník a nemá sa s kým porozprávať, takže je trošku osamotený. Musím niesť obrovský tlak ako aj ťažkosti vnímajúcich bytostí. (Všetci učeníci s vďačnosťou tlieskajú.)

 

Otázka: Ako máme v našich politických komentároch riešiť niektoré otázky súčasného režimu a obchodnú vojnu medzi Čínou a USA?

Majster: Zlá ČKS prenasleduje Falun Gong, že? Odhaľte ju a povedzte všetkým o hrozných veciach, ktoré spravili. Všetky metódy skazeného režimu zlej strany sú nespravodlivé. Je zdrojom všetkých konfliktov v ľudskej spoločnosti. Nikto so zdravým rozumom by rozhodne nemal byť na rovnakej strane ako ona.

 

Otázka: Hneď ako sa študent stretne s problémami ako sú fyzické trápenie alebo iné trápenia, ostatní praktizujúci zakaždým hovoria: „Určite má nejaké problémy“ a čo najviac sa snažia pomôcť mu pozerať sa dovnútra.

Majster: Poviem to takto: Ak sa učeník Dafa stretne s nejakými trápeniami alebo odstraňovaním karmy, určite je príčina na jeho strane a mal by sa pozerať do vnútra. Áno, keď to nájde a hneď sa v tomto ohľade začne správať dobre, situácia sa okamžite obráti a zlepší, a zmení sa v pozitívnom smere. Niektorí ľudia nie sú ochotní počúvať, keď druhí spomenú ich nedostatky. Najmä študent, ktorý je uprostred skúšky a trpí, keď poviete „určite máš problémy“, bude to pre neho ťažké zniesť a nebude ochotný počúvať. Ak nie je ochotný počúvať, dbajte na to, ako k nemu budete pristupovať.

 

Otázka: Je niekoľko tímov, ktoré vyvíjajú koordinované úsilie ohľadom vyšetrovania odberov orgánov a objasňovania pravdy hlavnému prúdu spoločnosti. Chcel by som sa spýtať, či by sme ich mali celkovo koordinovať?

Majster: Opäť bude lepšie, keď to prediskutujete a vyriešite vy sami. Spravte to, čo si myslíte, že je efektívnejšie. Ak je koordinované úsilie a spolupráca efektívnejšia, potom to robte; ak to robíte oddelene a hráte svoje úlohy v rôznych oblastiach, môže to mať tiež účinok. V každom prípade o tom rozhodnite sami. Nech použijete ktorýkoľvek prístup, je to v poriadku.

 

Otázka: Nedávno sa medzinárodná situácia značne zmenila a situácia na Taiwane je trochu zložitá a mätúca. Rád by som Majstra poprosil, aby povedal zopár slov učeníkom na Taiwane.

Majster: Poviem teda zopár slov, keď chcete zopár slov. (Publikum sa smeje, tlieska.) Najviac vás zaujíma to, či zlá ČKS spojí Taiwan s Čínou, že? Dovoľte mi povedať vám, že toto požehnanie ČKS nedostala. (Publikum tlieska) Ohľadom toho, čo sa stane, keď bude skazená ČKS preč, Bohovia už dávno spravili usporiadania. Bez skazenej ČKS nebude nikto nikoho nútiť. Ak sa ľudia budú chcieť spojiť, tak sa spoja; ak nebudú chcieť, tak sa nespoja.

Čo sa mňa týka, na týchto veciach mi nezáleží. V mojej mysli sú ľudia na celom svete. Nech ste z ktoréhokoľvek národa alebo z ktorejkoľvek oblasti, všetkým ponúkam spásu a všetkých chcem zachrániť. To isté by malo platiť pre učeníkov Dafa. Nepozerajte sa zvrchu na tohto alebo na tamtoho. Nech je to akýkoľvek národ, hoci sú ľudské kože na povrchu odlišné, vnútri tej kože sú väčšinou nebeské bytosti. Dnešní ľudia sa líšia od ľudí z minulosti.

 

Otázka: V ére internetu sú všade falošné správy a je ťažké odlíšiť pravé od falošného. Čo sa týka prezidentských volieb na Taiwane a v Amerike v roku 2020, budú falošné správy ovplyvňovať úsudok ľudí?

Majster: Chaotická doba je plná chaosu a  pre ľudí je veľmi ťažké dosiahnuť niečo dobré. To je prejavom chaotickej doby. Počas volieb v USA mnohí ľudia neočakávali, že bude zvolený Trump, ale on zvolený bol. Mnohí ľudia majú pocit, že určitá vec má nejak dopadnúť, avšak napokon dopadne inak. Vždy som hovoril jednu vec: povedal som, že ľudstvo ovládajú Bohovia a Bohovia o všetkom rozhodujú. Ak poviem príliš veľa alebo pôjdem do detailov, ovplyvní to spásu vnímajúcich bytostí, takže nebudem hovoriť do detailov. (Publikum tlieska)

 

Otázka: Už viac ako desať rokov som nevidel svoju rodinu v Číne. Rád by som sa spýtal, či je pre nás šanca vrátiť sa do Číny?

Majster: Pre učeníkov Dafa je časť ľudských pripútaností ponechaná kvôli zachraňovaniu ľudí a aby ste boli schopní žiť medzi svetskými ľuďmi. Keď máte takéto myšlienky, nepočíta sa to za pripútanosť, keďže každý by sa chcel stretnúť so svojou rodinou. Chcete aby som potvrdil, že sa s nimi budete môcť stretnúť, ale nebolo by vhodné, aby som to prezradil, že? (Majster sa smeje) Je to preto, že sa stále musíte kultivovať. Teraz som práve začal hovoriť o [politickej] situácii. Vyzerá to tak, že situácia sa vyvíja veľmi rýchlo a keď čas skazenej ČKS vyprší, rozpadne sa rýchlo, veľmi rýchlo. (Publikum tlieska) Keď sa voda vzdúva, (Majster rukami naznačuje rastúcu vlnu), keď stúpa a rastie, nejaký čas to trvá, než dosiahne vrchol; avšak keď padá (Majster rukami naznačuje padanie vlny) – „šplech“ – padne veľmi rýchlo. (Majster sa smeje, publikum tlieska) Bez ohľadu na to, ako chcú uniknúť tí ľudia, čo spravili nedobré veci, nebudú mať na to dosť času.

 

Otázka: Desaťtisíc učeníkov Dafa z celého sveta zúčastňujúcich sa Fa konferencie posiela pozdrav veľkolepému a milosrdnému Majstrovi!

Majster: Ďakujem vám všetkým! (publikum nadšene tlieska)

 

Otázka: Teraz mnohí koordinátori často hovoria: „Tento človek má problém.“ Len čo to vyslovia, kultivačné prostredie tohto študenta sa môže okamžite zmeniť. Koordinátor tak môže tohto študenta obrať o právo a príležitosť zúčastniť sa na projektoch.

Majster: Naši koordinátori by nemali ľahkovážne hovoriť takéto veci. Aj keď objavíte problémy, mali by ste ich potichu pozorovať a nepovedať nič, pokiaľ to naozaj nebude nevyhnutné. Avšak niektorí ľudia sa prejavujú neobvyklým správaním a robia veci po svojom, bez ohľadu na to, čo si druhí myslia alebo hovoria. Ak je to tak, mali by ste vo svojej kultivácii a každodennom živote viac skúmať svoje vlastné správanie, bližšie sa pozrieť na svoj kultivačný stav a porovnávať sa s druhými – konali ste zvláštne? Nie ste príliš extrémny? Nerobíte veci príliš po svojom?! Keďže ste v medzinárodnej komunite a sme v súčasnom špeciálnom období, vaše správanie môže ľahko viesť k tomu, že si druhí budú myslieť, že nie ste v poriadku. Takže obe strany musia tejto záležitosti venovať pozornosť.

Opakovane som zdôrazňoval, že študenti, ktorí opustili pevninskú Čínu, musia venovať pozornosť týmto otázkam. To čudné správanie a metódy, ako aj extrémne prístupy k veciam, naozaj nie sú vhodné. Dokonca aj televízne hry v čínskej spoločnosti sú plné vzájomných intríg. Mimo Číny to však neuvidíte. Všetko, čo zobrazujú literárne a umelecké diela, sú intrigy a úklady – medzi bežnými ľuďmi ako aj darebákmi. Literárne a umelecké diela, novely, televízne hry a filmy sú toho plné, akoby ľudia nemali nič lepšie na práci, iba intrigovať a bojovať proti sebe. Ľudia si myslia, že televízna hra alebo film je dobrý, ak ľudia zničia svojich protivníkov uspokojivým spôsobom. Takýmito sa stali ľudské srdcia a pozerajú sa na veci pokriveným spôsobom. Aby ste sa napravili, musíte tomu naozaj venovať osobitnú pozornosť.

Zažil som stav ľudí v Číne pred kultúrnou revolúciou. Krok za krokom som videl zmeny v čínskych ľuďoch a vidím ich jasne. Vždy som bol odlišný od bežných ľudí. Nenechám sa unášať trendami a nepohybujem sa podľa sociálnych hnutí skazenej strany. Ostal som jasne uvažujúcim a jasne vidím tie veci strany také, aké sú. Všetci svetskí ľudia sa v tých trendoch stratili, takže oni sami nedokážu vidieť veci jasne. Upokojte sa a pozrite sa na seba. Nechoďte do extrémov a nevyvolávajte v ostatných pocit, že ste čudní. Ak to spravíte, problémy medzi praktizujúcimi nebudú také zložité.

Zahraničným dlhoročným praktizujúcim, ktorí žili mimo Číny po dlhý čas, sa zdá takmer nemožné spolupracovať s tými, ktorí práve prišli z pevninskej Číny. Hoci aj oni pred rokmi prišli z Číny, ľudia čo opustili Čínu v tom čase neboli takíto. Ľudia v Číne dnes sa veľmi zmenili, takže praktizujúci, ktorí dlho žijú mimo Číny, nerozumejú, čo sa stalo.

Tu pre dnešok skončím. „Učeník Dafa“ je mimoriadny titul, ktorý neexistoval nikdy od začiatku nebies a zeme. Náprava Fa vesmíru sa takisto nikdy neudiala. Keď sa [predtým] vesmír pokazil, bol zničený a bol vytvorený nový. Ako všetci viete, Boh je schopný vytvoriť ho jedinou myšlienkou. Avšak keď je vytvorený nanovo, je tam ten problém, že pôvodné bytosti, esencia vytvorená počas dlhého časového obdobia, sa stratí. Nič neostane a všetko bude vytvorené nanovo. Keď všetko prejde tým procesom znova, nemusí to byť už také isté. Takže som mal pocit, že by bola škoda všetko to stratiť. Navyše, všetky tie bytosti boli napokon vytvorené božskou bytosťou. Tá božská bytosť ich chcela zachovať, z milosrdenstva, a tak sa podujala na túto akciu.

Tým som chcel povedať, že toto je niečo, čo sa nikdy nestalo. Od začiatku nebies a zeme nikdy neexistoval takýto veľkolepý kozmický jav nápravy Fa vo vesmíre a od začiatku nebies a zeme nikdy neexistovali učeníci Dafa. Majster vytvoril túto veľkolepú vec a viedol vás, aby ste vstúpili do tejto historickej chvíle. Mali by ste sa dobre kultivovať, čo najviac sa pokúsiť ukázať, kto naozaj ste, zatiaľ čo zachraňujete vnímajúce bytosti a činiť sa ešte lepšie!

Ďakujem vám všetkým! (Dlhý, nadšený potlesk publika)

 

(Preklad môže byť ďalej vylepšovaný. Dátum aktualizácie: 30. júna 2019)

 


Linka na DOC súbor