Články od vydavateľov

Falun Gong zakazuje zabíjanie druhých aj seba

21.5.19

(Minghui.org) Falun Gong je starodávna pokročilá kultivačná prax budhovskej školy vedená princípmi pravdivosti, súcitu a znášanlivosti. Medzi jej hlavné učenia patrí kniha Čuan Falun, ktorá učí ľudí zlepšovať si svoj charakter nasledovaním pravdivosti, súcitu a znášanlivosti a tiež učí súbor piatich pokojných a pomalých meditačných cvičení, ktoré pomáhajú rozvíjať múdrosť a harmonizovať myseľ a telo.

V učeniach Falun Gongu sa jasne píše, že zabitie druhých alebo spáchanie samovraždy sú zakázané. Preto ktokoľvek, kto sa pokúša napadnúť a obviňovať Falun Gong tvrdením, že Falun Gong navádza k samovražde alebo vražde, sa neodváži nechať ľudí prečítať si Čuan Falun alebo iné originálne texty Falun Gongu. Títo ohovárači vedia, že napriek upadajúcej morálke mnoho ľudí v sebe stále má svedomie a nebude veriť lžiam, keď sa dozvie pravdu.

Zakladateľ Falun Gongu pán Li Chung-č’ v Čuan Falune ohľadom zabíjania píše „Pre praktizujúcich sme stanovili prísnu požiadavku, že nemôžu zabíjať životy.“ (Siedma lekcia) Ďalej hovorí: „Otázka zabíjania je veľmi citlivá. Pre praktizujúcich sme stanovili prísnu požiadavku, že nemôžu zabíjať životy. Či je to budhovská škola, škola Tao, alebo škola Čchi-men, bez ohľadu na to, ktorá škola alebo učenie to je, pokiaľ je to opravdivá kultivačná metóda, bude hľadieť na túto otázku veľmi rozhodne a zakáže zabíjanie – to je isté.“ (Siedma lekcia, Čuan Falun)

Okrem toho pán Li píše: „Nemali by ste praktizovať Súcit? Aby sa človek prispôsobil povahe vesmíru, byť pravdivý, súcitný a vydržať, musí praktizovať Súcit. Ak sa stále dopúšťate zlých skutkov, ako si môžete zvýšiť kung? Ako môže byť vaša choroba vyliečená? Nie je to opačné ako to, čo by naši praktizujúci mali robiť?“ (Ôsma lekcia, Čuan Falun)

Pán Li sa k otázke zabíjania vyjadril aj v iných knihách. V knihe Falun Gong pán Li svojich študentov učí: „Zabíjanie je najhorším prehreškom – je to zlý skutok a vytvorí veľmi ťažkú karmu. Karma je prvotný činiteľ, ktorý spôsobuje choroby ľudí. Samozrejme, nie vždy sa prejavuje vo forme choroby – môže sa prejaviť aj tak, že sa človek stretne s nejakými nepríjemnosťami a pod. Všetko je to spôsobené činnosťou karmy. Preto praktizujúci nesmú robiť nič zlé. Akékoľvek zlé správanie vytvorí zlé odkazy a bude mať vážny dopad na vašu kultiváciu.“

V hnihe Základy pre ďalší pokrok pán Li študentom radí: „Budhovská povaha človeka je Shan a prejavuje sa ako milosrdenstvo, myslenie najprv na druhých pred robením vecí a schopnosťou vydržať utrpenie. Démonická povaha človeka je skazenosť a prejavuje sa ako zabíjanie, kradnutie a okrádanie, sebeckosť, zlé myšlienky, rozsievanie nezhôd, podnecovanie ťažkostí cez rozširovanie povier, žiarlivosť, skazenosť, hnev, lenivosť, krvismilstvo a tak ďalej.“ („Budhovská povaha a démonická povaha“)

V Prednáške v Sydney pán Li vyjadril prísne varovanie, že „spáchanie samovraždy je hriešne“.

Falun Gong bol predstavený verejnosti v Číne v roku 1992. V priebehu nasledujúcich siedmich rokov každý desiaty človek praktizoval Falun Gong a čítal Čuan Falun; v čínskej spoločnosti sa od človeka k človeku šírilo veľa príbehov dosvedčujúcich zázračnú moc Falun Gongu pri zlepšovaní zdravia, udržiavaní kondície a pozdvihovaní morálky. Kvôli žiarlivosti a strachu sa však vtedajší vodca čínskej komunistickej strany (ČKS) rozhodol vyvolať v ľuďoch nenávisť voči Falun Gongu a v roku 1999 spustil prenasledovanie tejto praxe.

V januári 2001 ČKS na Námestí nebeského pokoja zinscenovala incident sebaupálenia a vyhlasovala, že Falun Gong učí ľudí páchať samovraždy. Keď bola svetu odhalená pravda, že nikto z upálených ľudí nebol praktizujúcim Falun Gongu a že celý indident bol falošný, svetu sa ešte viac odhalila zlá povaha ČKS.

Pozrime sa na zvyšok sveta. Počas revolúcií v roku 1989 sa zrútil „veľký brat komunistická strana Sovietskeho zväzu“ a jeho krvavá minulosť vyplávala na povrch. V roku 1999 začal „malý brat ČKS“ prenasledovať spravodlivú Cestu Falun Gong a tým si vybral cestu zničenia. V priebehu nasledujúcich 20 rokov boli zločiny ČKS odhalené stránkou Minghui založenou praktizujúcimi Falun Dafa a ďalej podrobne a systematicky rozpracované v troch vynikajúcich knihách - 9 komentárov ku komunistickej strane, Rozloženie kultúry strany a Konečný cieľ komunizmu. Pozostatok ČKS lape po vzduchu a jeho dni sú zrátané.

Vo Vietname v posledných rokoch rapídne narastal počet praktizujúcich Falun Gongu. Táto prax je obzvlášť populárna medzi mladými ľuďmi, ktorí dobre ovládajú používanie internetu. V posledných dňoch si niektorí ľudia mimo Číny z neznámich príčin osvojili opotrebovanú ohováračskú taktiku ČKS a tvrdia, že praktizujúci Falun Gongu vo Vietneme boli zapojení do vraždy. Spustili tým vlnu mediálnej kampane proti Falun Gongu.

Podľa pozorovateľov sa stalo presne to isté, ako keď predtým ČKS spustila prenasledovanie Falun Gongu a médiá najaté ČKS mobilizovali ostatné médiá, ktorým nezáleží na pravde a ktoré sa zaujímajú iba o šokujúce titulky, aby slepo šírili ďalej ohováračskú propagandu ČKS.

Mnoho ľudí možno vie, že 20. apríla 2000 zverejnil časopis Wall Street Journal článok s názvom „Praktizovanie Falun Gongu bolo správne, tvrdila pani Chen až do posledného dňa“. Nasledujúceho roku získal autor tohto článku Ian Johnson Pulitzerovu cenu za rok 2001 za medzinárodné reportáže o obetiach brutálneho potláčania hnutia Falun Gong čínskou vládou.

Vždy keď sa na povrch vyplavý takýto dôležitý problém, je to zároveň čas na overenie svedomia a reportážnych schopností médií a reportérov. Sme zvedaví, ktorý reportér vystúpi tentokrát a nechá zažiariť pravdu.

Niektoré mediálne spoločnosti na Taiwane sa rozhodli informovať o tomto prípade vraždy vo Vietname a očierňovať Falun Gong. Bez ohľadu na to, či sa pokúšajú udržať pri živote ČKS, alebo sú motivovaní ekonomickými záujmami, ktoré im sľúbila ČKS, útoky týchto mediálnych spoločností na pravdivosť, súcit a znášanlivosť iba urýchlia zánik ČKS. V skutočnosti sa už vo Vietname objavujú ľudia, ktorí spochybňujú túto ohováračskú kampaň proti Falun Gongu; okrem toho sú tam aj médiá, ktoré poukazujú na to, že polícia na mieste nanašla žiadne dôkazy zapojenia sa praktizujúcich Falun Gongu.

Od roku 1999 do 2019 boli knihy Falun Dafa preložené do 40 jazykov a tejto praxi sa tešia ľudia vo vyše 80 krajinách. Pri mnohých príležitostiach medzinárodné spoločenstvo videlo pokojnú, dobrotivú a odolnú povahu praktizujúcich Falun Gongu. Ako hovorí čínske príslovie, láskaví vidia láskavosť, múdri vidia múdrosť. História ukázala, že spustenie ohováračskej kampane v tejto dobe nielenže nedokáže podoprieť ČKS, ale tiež umožní viacerím ľuďom porozumieť pravde o Falun Gongu. Čím viac ľudí rozumie pravde o Falun Gongu, tým skôr ČKS poslednýkrát vydýchne.

Svet potrebuje pravdivosť, súcit a znášanlivosť. Iba tí, ktorí majú svedomie, ktorí si vážia pravdivosť, súcit a znášanlivosť a ktorí žijú v súlade s pravdivosťou, súcitom a znášanlivosťou, budú požehnaní Bohmi a budú mať svetlú budúcnosť.

 

Vydavatelia Minghui
20. máj 2019

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/20/177698.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha