Kultivačná prax
sobota, 16. október 2021

Majster Li Chung-č’ prednáša na Newyorskej Falun Dafa konferencii zdieľania skúseností 2019

25.5.19 | Od Cai Ju, korešpondenta Minghui

(Minghui.org) Newyorská Falun Dafa konferencia zdieľania skúseností 2019 sa uskutočnila 17. mája 2019 v Barclay centre v Brooklyne. Zúčastnilo sa jej približne 10 000 praktizujúcich Falun Dafa. Majster Li Chung-č’, zakladateľ Falun Dafa, prednášal a odpovedal na otázky počas približne dvoch hodín.

2019 5 18 new york fahui 01
Majster Li prednášal a odpovedal na otázky na Newyorskej Falun Dafa konferencii zdieľania skúseností 2019
2019 5 18 2019 new york fahui 02
Majster Li prednášal a odpovedal na otázky na Newyorskej Falun Dafa konferencii zdieľania skúseností 2019
2019 5 18 2019 new york fahui 03
Priestor štadióna, v ktorom sa konala konferencia

Keď Majster Li prišiel do konferenčnej haly okolo 10:50 dopoludní, všetci v publiku sa postavili a srdečne tlieskali,.

Javisko zdobili vázy s čerstvými kvetmi spolu s veľkým transparentom „Newyorská Falun Dafa konferencia zdieľania skúseností 2019“ v angličtine a čínštine. Báseň Majstra Li „Dafa je dobrý“ bola napísaná zlatými znakmi na veľkých modrých transparentoch na oboch stranách javiska:

„Falun Dafa je dobrý

Postupne do ľudskej ríše vstupuje

Vnímajúce bytosti, nebuďte netrpezlivé

Bohovia a Budhovia sa už usmievajú“

(Hong Yin II)

Na veľkej LCD obrazovke bol zobrazený text: „Nebesia a Zem oslavujú 27. výročie predstavenia Falun Dafa na verejnosti“ v angličtine a v čínštine, čo bolo viditeľné zo všetkých smerov. Zobrazenia božstiev a nebies bolo vidieť na LCD obrazovkách, ktoré zvnútra lemovali štadión.

Praktizujúci zdieľajú svoje kultivačné skúsenosti

2019 5 18 2019 new york fahui 04
Praktizujúci číta svoju skúsenosť

Tohtoročná konferencia bola pôsobivým stretnutím. Dvanásti praktizujúci – z New Yorku, Bostonu, Atlanty, Veľkej Británie, Nemecka, Izraela, Indie, Japonska a Hongkongu – zdieľali svoje skúsenosti o propagácii predstavenia Shen Yun, práci v médiách a zvyšovaní povedomia na turistických miestach. Medzi nimi boli dlhoroční praktizujúci, ktorí sa kultivujú viac ako 20 rokov, ako aj mladí praktizujúci, ktorí ich rýchle dobiehajú a pracujú na projektoch. K dispozícii bol simultánny preklad v deviatich jazykoch.

2019 5 18 2019 new york fahui 05
Praktizujúca číta svoju skúsenosť

Práca v mediálnych projektoch

Pani Zhang z USA začala praktizovať Falun Dafa v roku 1996 a do Austrálie imigrovala v máji 1999. Zapojila sa do mnohých pravdu objasňujúcich aktivít, od výroby plagátov a dizajnu pre webstránku NTD TV, po zvyšovanie povedomia na turistických miestach.

Povedala, že počas koordinácie novoročnej oslavy televízie NTD v Melbourne v roku 2006 sa stretla s nejakými konfliktmi a výzvami, no oslava bola nakoniec úspešná. Povedala, že sa potom pozerala dovnútra a zlepšila si svoj charakter, vďaka čomu sa napravili jej vzťahy so spolupraktizujúcimi.

Jej matka zomrela v roku 2011, čo na ňu malo obrovský dopad. Začala si ceniť príležitosť kultivovania sa s ostatnými praktizujúcimi. Po vzostupoch a pádoch sa jej myšlienky stali jasnejšími a dokázala sa učiť Dafa z hĺbky svojho srdca. Nemá v sebe žiaden hnev, len vďačnosť.

Pani Hu z Hongkongu sa vzdala svojej dobre platenej práce v spoločnosti, aby sa stala obchodnou zástupkyňou novín The Epoch Times. Naučila sa, ako sa vzdať ega a spolupracovať s ostatnými na objasňovaní pravdy v hlavnom prúde spoločnosti a pomáhať pri marketingu novín.

V roku 2018 Hongkong opäť usporiadal predbežné kolo tanečnej súťaže televízie NTD. Praktizujúci, ktorí boli do toho zapojení, boli pred touto udalosťou opatrní a neodhalili žiadne informácie, aby sa vyhli sabotáži. Úspešne prenajali športové centrum a personálu objasnili pravdu. Napriek nejakým ťažkostiam sa tanečná súťaž v Hongkongu úspešne uskutočnila.

Vzdanie sa pripútanosti k úsiliu počas objasňovania pravdy v Britskom parlamente

Rob Gray z Veľkej Británie zdieľal svoju skúsenosť o koordinácii fóra v Britskom parlamente o násilných odberoch orgánov živým praktizujúcim v Číne. Povedal, že spočiatku nedokázal kontaktovať ostatných praktizujúcich. Neskôr si uvedomil, že ako koordinátor by mal byť úprimný pri pomáhaní druhým, keďže kooperácia a podpora medzi spolupraktizujúcimi je veľmi dôležitá.

Gray a jeho tím sa navzájom povzbudzovali, aby neboli pripútaní k výsledkom, ale aby objasňovali pravdu v tomto procese a zachraňovali vnímajúce bytosti. Čoraz viac zákonodarcov sa dozvedelo fakty. Britský parlament diskutoval o násilných odberoch orgánov v Číne a táto udalosť bola pokrytá aj hlavnými médiami vo Veľkej Británii.

Zlepšovanie sa počas účasti na projekte Shen Yun

Fu Yu, tanečník v Shen Yune, zdieľal svoju skúsenosť o tom, ako ostal doma, kým sa mu hojila poškodená šľacha. Pozeral sa dovnútra a všimol si svoju pripútanosť k projektu. Najväčším ponaučením, ktoré si z toho odniesol bolo, že pochopil, čo znamená ceniť si niečo. Jeho vytrvalosť a viera v Dafa mu pomohli dostať sa cez ťažké časy.

Zheng Hongmei z Nemecka začala pomáhať s logistikou pre Shen Yun a vážila si túto príležitosť. Pracovala tvrdo a stala sa spoľahlivou členkou logistického tímu. Prešla od jednoduchej práce k aktívnej spolupráci a vo všetkom sa snažila zlepšiť.

Tiež hovorila o tom, ako pristupovala ku konfliktom s ostatnými praktizujúcimi. Zistila, že prechovávala sentimentálne pripútanosti k tímu kvôli ich dlhodobej spolupráci.

Záchrana vnímajúcich bytostí

Pani Venus Upadhayaya z Indie sa rýchle zapojila do práce v médiu potom, čo začala praktizovať Falun Gong v roku 2011. Zdieľala svoju skúsenosť o tom, ako bola jedinou osobou pracujúcou pre noviny The Epoch Times v Indii.

V apríli 2014 sa stala reportérkou pre indický Epoch Times a neskôr jej na šesť mesiacov jej prácu zamietli. Potom šla pracovať do jednej spoločnosti, až kým ju kontaktovali, aby založila pobočku televízie NTD v Indii. Povedala, začala pracovať pre televíziu NTD, aby naplnila svoje prehistorické sľuby.

Štúdium učení a prekonávanie konfliktov pomohlo jej tímu dozrieť. Krátky film na zvýšenie povedomia, ktoré tím vytvoril, získal 10 miliónov kliknutí. Povedala, že si váži Majstrove vedenie, ktoré jej umožňuje zachraňovať vnímajúce bytosti počas práce na mediálnych projektoch.

Konferencia sa skončila krátko po piatej popoludní.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/19/177682.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha