Názory
pondelok, 06. júl 2020

Odmietnutie víz: USA podnikajú významné kroky proti porušovateľom ľudských práv

29.6.19 | Zhong Sheng

(Minghui.org) Webstránka Minghui vydala 31. mája 2019 oznam pre porušovateľov ľudských práv, špeciálne pre tých, ktorí prenasledujú praktizujúcich Falun Gongu. 

Oznam začína slovami: „Predstaviteľ Amerického ministerstva zahraničných vecí nedávno oznámil rôznym náboženským skupinám, že vláda Spojených štátov zavádza prísnejšie podmienky pre udeľovanie víz a môže odoprieť víza páchateľom, ktorí sa dopúšťajú porušovania ľudských práv ohľadom náboženského presvedčenia. Toto sa vzťahuje na imigračné víza ako aj na neimigračné víza ako sú napríklad turistické či obchodné víza. Tým, ktorí už víza dostali (vrátane „zelenej karty“) môže byť odopretý vstup do krajiny.“

„Tento predstaviteľ ministerstva povedal špecificky praktizujúcim Falun Gongu, že môžu predložiť zoznam páchateľov zapojených do prenasledovania Falun Gongu,“ píše sa v správe.

Varovanie americkej vlády je zamerané na porušovateľov ľudských práv, ktorí sa pokúšajú dostať do USA a ukazuje, že reakcie medzinárodného spoločenstva na zločiny bývalého vodcu Čínskej komunistickej strany Jiang Zemina – špeciálne na prenasledovanie Falun Gongu – prešli z pokojných apelov do konkrétnych činov.

Prvý súd proti prenasledovateľom

Čínska komunistická strana (ČKS) a Jiang Zemin od roku 1999 zmobilizovali celú štátnu mašinériu v Číne, aby prenasledovali Falun Gong a jeho 100 miliónov nasledovníkov. V dôsledku Jiangovho vyhladzovacieho príkazu „zničiť ich povesť, finančne ich zruinovať a odstrániť ich fyzicky“, boli nespočetní praktizujúci odvlečení do pracovných táborov a väzení a utrpeli nenahraditeľné škody.

Za posledných 20 rokov praktizujúci Falun Gongu, ktorí žijú podľa princípov pravdivosť-súcit-znášanlivosť, pokojne a racionálne ľuďom v Číne i vo svete vysvetľovali o čom táto metóda je a akým prenasledovaním trpí. Taktiež hľadali právnu ochranu pre svoju slobodu viery a práva na odhalenie nelegálnosti prenasledovania.

Prvý súdny proces, ktorí viedli praktizujúci Falun Gongu proti funkcionárom ČKS sa odohral 17. júla 2001. Praktizujúci Peng Liang z Číny dal plnú moc praktizujúcim v USA, aby žalovali Zhao Zhifeia, vodcu úradu Verejnej bezpečnosti v provincii Hubei.  Mladší brat pána Penga, Peng Min a jeho mama, Li Yingshou, obaja v apríli 2001 umreli v dôsledku bitia políciou.

Zhaovi doručili predvolanie na súd a oznam o obvinení v New Yorku počas jeho návštevy v USA v júli 2001. Nasledujúci deň odletel naspäť do Číny. Federálny súd USA ho uznal vinným z protiprávnej smrti, mučenia a zločinov voči ľudskosti za jeho neprítomnosti 21. decembra 2001.

Toto bol tiež prvý zahraničný prípad, kde bol úradník ČKS uznaný vinným za svoje zapojenie sa do prenasledovania Falun Gongu.

Zatykač na Jianga

Praktizujúci Falun Gongu v USA v roku 2002 zažalovali Jiang Zemina a odštartovali tak vlnu medzinárodných žalôb.

Prečo sú súdne procesy proti Jiangovi prijímané po celom svete? Pretože prenasledovanie siaha do celého sveta. Jiangova frakcia sa navyše dopustila troch najvážnejších zločinov ako ich definuje medzinárodné trestné právo – sú to genocída, mučenie a zločiny proti ľudskosti. Tieto sú základom väčšiny súdnych procesov podaných praktizujúcimi Falun Gongu. Medzinárodné spoločenstvo uznalo tieto zločiny medzi najhoršie porušenia ľudských práv. Mnohé civilizované krajiny ako aj tie, ktoré podpísali Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu, ustanovili proti týmto zločinom zákony. Takže praktizujúci Falun Gongu zažalovali Jiang Zemina a jeho komplicov v mnohých krajinách.

Jiang, ktorý bol v Číne v roku 2002 na najvyššom stupni moci, sa pokúšal zastaviť súdny proces v USA „za každú cenu“. Avšak séria podobných súdnych procesov proti nemu sa odohrala, alebo ešte odohrá po celom svete.

30. septembra 2003 bola vo Washingtone D.C. založená Svetová koalícia pre postavenie Jianga pred súd.

21. novembra 2004 štyridsať ľudí, vrátane praktizujúcich Flaun Gongu prenasledovaných v Číne a občanov Nemecka, spolu s asociáciou Falun Gongu v Nemecku, podali u generálneho prokurátora v Nemecku žalobu na Jiang Zemina a policajtom pracujúcim v nútených pracovných táboroch v Číne. Toto bolo po prvýkrát, čo policajti, ktorí sa zúčastnili na prenasledovaní Falun Gongu, čelili kriminálnemu súdu v zahraničí.

27. decembra 2009, sudca Octavio de Lamadrid z Argentínskeho federálneho súdu číslo 9 vyniesol historický verdikt – medzinárodný zatykač na Jiang Zemina a Luo Gana, ktorí sa dopustili zločinov proti ľudskosti a mučenia voči praktizujúcim Falun Gongu. Takýto zatykač nebol nikdy v histórii na bývalého vodcu Číny vydaný.

Obvinenia ďalších funkcionárov

Na zámorských súdnych procesoch boli odsúdení bez ich prítomnosti aj úradníci ČKS Bo Xilai, Liu Qi, Xia Deren, Guo Chuanjie a Zhao Zhifei.

V auguste a septembri 2010 navštívili Taiwan pri rôznych príležitostiach úradníci guvernér Guangdongu, Huang Huahua, výkonný guvernér Shaanxi, Zhao Zhengyong, riaditeľ Kancelárie pre náboženské otázky Wang Zuo'an a zástupca tajomníka strany Výboru komunistickej strany v Hubei a šéfa hubei-ského Úradu 610 Yang Song.
Keď dorazili na letisko, praktizujúci Falun Gongu na Taiwane voči nim na  Tchaj-wanský najvyšší súd podali obvinenia za trestný čin genocídy a porušenie Dohovoru o občianskych právach.

Žaloba na Jianga v Číne vyslala apel na zastavenie prenasledovania a nastolenie spravodlivosti v Číne. Od mája 2015 viac ako 200 000 praktizujúcich Falun Gongu v Číne a ich rodinných príslušníkov, ktorí trpeli prenasledovaním, podali žaloby proti Jiangovi na Najvyššiu ľudovú prokuratúru a na Najvyšší ľudový súd v Číne. Skutočný počet týchto prípadov by mal byť ešte vyšší, nakoľko ČKS a jej internetová blokáda vytvárajú ťažkosti pri zbere informácií.

Praktizujúci Falun Gongu vytrvali v odhaľovaní prenasledovania mimo Čínu, takže brutálne prenasledovanie zo strany ČKS je známe aj svetu. Výročné správy v USA o ľudských právach mnohokrát spomenuli mučenie praktizujúcich Falun Gongu.

Magnitského zákon

Mnohé krajiny vydali zákony či rezolúcie, aby zakázali nelegálne orgánové transplantácie a porušovanie ľudských práv. USA schválilo v roku 2016 Magnitského zákon ľudských práv. Kanadská verzia zákona sa nazýva Spravodlivosť pre obete skorumpovaných zahraničných funkcionárov. Oba zákony sú zamerané na porušovateľov ľudských práv tým, že obmedzujú ich osobnú slobodu a finančné bohatstvo.

Tento zákon bol svetom dobre prijatý. USA, Kanada a Spojené kráľovstvo prijali Magnitského zákon do svojho právneho systému, Austrália je v procese jeho schvaľovania. Tento zákon zaručí, že tí, ktorí porušujú ľudské práva, budú braní na zodpovednosť za svoje činy, vrátane tých, ktorí sa zúčastnili na prenasledovaní Falun Gongu.

V máji 2019 americká vláda odštartovala posilňovanie Magnitského zákona. Toto viedlo k trendu posilnenia tohto zákona v omnoho širšom medzinárodnom meradle.

Varovanie pre zamestnancov Úradu 610

Oznam na webstránke Minghui hovorí: „Apelujeme na učeníkov Dafa z celého sveta, aby neodkladne začali zbierať, sumarizovať a posielať Minghui.org informácie o páchateľoch, ich rodinných príslušníkoch a ich majetkoch, aby sa dala lokalizovať a verifikovať ich identita.“

Podľa „Minghui.org Formulára pre zasielanie informácií o prenasledovateľoch“ , prenasledovatelia zahŕňajú tých, ktorí sa priamo podieľali na prenasledovaní, ako aj tých, ktorí vytvárali pravidlá, vydávali nariadenia a tých, ktorí pri prenasledovaní pomáhali.

Podľa amerických imigračných zákonov, zločiny, ktoré vedú k zamietnutiu víz zahŕňajú:


1. Mimosúdne zabitie (definované ako svojvoľné zabitie, ktoré nebolo potvrdené predchádzajúcim rozsudkom vyneseným pravidelne právoplatným súdom, ktorý poskytuje všetky právne záruky)

2. Mučenie alebo kruté, neľudské či ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie;

3. Dlhodobé väznenie bez obvinenia;

4. Zapríčinenie zmiznutia osôb únosom alebo ilegálne väznenie týchto osôb

5. Iné očividné odopretie práva na život, slobodu alebo bezpečnosť osôb.

6. Nariadenie, podnecovanie, pomáhanie alebo iné zúčastnenie sa na genocíde.

Na základe požiadaviek uvedených vyššie mnohí zamestnanci z Úradu 610 a právneho a súdneho systému spadajú medzi ľudí, ktorým môžu byť zamietnuté víza. Toto sa môže vzťahovať aj na ich rodinných príslušníkov. Mnoho skorumpovaných úradníkov ČKS poslalo svoje deti a majetok do zahraničia. Toto americké opatrenie bude pre nich výstrahou – musia spraviť voľbu medzi ČKS a osobnou slobodou pre seba ako a svoje rodiny. Je nemožné, aby páchali v Číne zločiny a následne ušli do zahraničia s imunitou.

Viac než 320 miliónov ľudí otvorene vystúpilo z ČKS a jej pridružených organizácií, menovite Zväzu mládeže a Mladých pionierov. Dni existencie ČKS sú zrátané a ľudia, ktorých sa to týka, by mali pre svoje dobro vystúpiť z ČKS a prestať prenasledovať Falun Gong.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/6/23/178182.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha