Odbery orgánov

Výsledok tribunálu v Londýne upriamil pozornosť médií na zločiny odberov orgánov v Číne

30.6.19 | Od korešpondenta Minghui Wang Yinga

(Minghui.org) 17. júna 2019 oznámil svoje zistenia nezávislý Čínsky tribunál v Londýne (China Tribunal), ktorý bol založený za účelom vyšetrenia násilných odberov orgánov väzňom svedomia v Číne. Výbor dospel k záveru, že čínska komunistická strana (ČKS) mnoho rokov za živa odoberala orgány praktizujúcim Falun Gongu a že tieto zverstvá pokračujú dodnes.

O konečnom verdikte tribunálu informovalo mnoho mediálnych agentúr, vrátane Reuters, The Guardian, Newsweek, Forbes, ABC Radio Australia a The Globe and Mail.

2019 6 17 independent peoples tribunal 01
Imitácia odberov orgánov praktizujúcim Falun Gongu, Viedeň, Rakúsko, 2018.

Reuters: Čína násilne odoberá orgány členom Falun Gongu

„Čína vraždí členov duchovnej praxe Falun Gong a odoberá im orgány za účelom transplantácie, znie pondelkový rozsudok výboru zloženého z právnikov a odborníkov, ktorí zároveň vyzvali na ďalšie vyšetrovania tejto potenciálnej genocídy,“ napísala vo svojom článku zo 17. júna Sonia Elks z Reuters.

Článok vysvetľuje, že záver bol založený na konečnom rozhodnutí tribunálu, ktorého vyšetrovania potvrdili, že násilné odbery v Číne prebiehajú už aspoň 20 rokov.

Elks ďalej napísala, že hoci sa Peking opakovane pokúšal tieto obvinenia odmietať, výbor odborníkov tribunálu našiel dôkazy, že tieto zločiny pokračujú dodnes a že praktizujúci Falun Gongu sú pravdepodobne hlavným zdrojom orgánov.

„Závery ukazujú, že veľmi veľa ľudí bez príčiny zomrelo neopísateľne odpornou smrťou,“ nechal sa počuť predseda tribunálu Sir Geoffrey Nice v rozhovore pre Reuters.

China Tribunal bol vytvorený Medzinárodnou koalíciou pre ukončenie zneužívania transplantácií v Číne (ICETA), ktorá sa usiluje o ukončenie zneužívania transplantácií v Číne. 17. júna vyhlásil sedemčlenný výbor vo svojom konečnom rozsudku, že tieto zlé praktiky sa objavujú vo veľkej miere, čo naznačuje, že sa jedná o genocídu. „Zločiny proti ľudskosti a mučenie boli spáchané proti Falun Gongu a Ujgurom,“ píše Elk vo svojej správe pre Reuters.

Jennifer Zeng, praktizujúca Falun Gongu, svedčila pred tribunálom, že kým bola zadržiavaná, boli jej vykonané testy krvi a zdravotné skúšky. Dúfa, že zistenia tribunálu spustia akcie na zastavenie zabíjania.

Newsweek: Čínski väzni sú zabíjaní kvôli ich orgánom

17. júna informoval Newsweek: „Väzni v Číne sú naďalej zabíjaní na orgány, uzavrel v pondelok svoje zistenia nezávislý tribunál.“ Autorka článku Katherine Hignett napísala, že praktizujúci Falun Gongu sú pravdepodobne hlavným zdrojom orgánov. Okrem toho neexistujú žiadne dôkazy, že tieto praktiky boli zastavené.

„Na základe viacerých zdrojov sa uvádza, že väzni svedomia sú zabíjaní ‚podľa dopytu‘ za účelmi odobratia a použitia ich orgánov na výnosné transplantačné účely,“ stojí v správe, odkazujúc sa na webstránku tribunálu.

Článok v Newsweeku tiež citoval Jennifer Zeng, ktorá povedala tribunálu, že počas svojho zadržiavania bola spolu s ďalšími praktizujúcimi podrobená dôkladným zdravotným testom, vrátane röntgenu a krvných testov.

„Keď niekto zmizol z pracovného tábora, predpokladala som, že bol prepustený a išiel domov… To sa však v skutočnosti nedá potvrdiť, keďže nebol spôsob, akým by som po mojom prepustení vedela vyhľadať ostatných a teraz sa obávam, že mohli byť vzatí do nemocnice, kde im bez súhlasu odobrali orgány a tým ich zabili.“

The Guardian: Čína odoberá orgány zatknutým

The Guardian informoval, že predsedom Čínskeho tribunálu bol Sir Geoffrey Nice QC, ktorý bol prokurátorom na medzinárodnom kriminálnom tribunáli s bývalou Juhosláviou. Výbor vyhlásil s jednohlasnou rozhodnosťou, že si je „istý, že Falun Gong je zdrojom – pravdepodobne hlavným zdrojom – orgánov pre násilné odbery orgánov.“

„Závery ukazujú, že veľmi veľa ľudí bez príčiny zomrelo neopísateľne odpornou smrťou, že ďalší môžu trpieť podobným spôsobom a že my všetci žijeme na planéte, kde extrémne zlo možno nájsť v moci tých, ktorí v tejto chvíli vládnu krajine s jednou z najstarších civilizácií známych modernému človeku,“ povedal podľa správy Nice.

Článok uvádza, že tribunál zhromaždil dôkazy od odborníkov z medicíny, vyšetrovateľov ľudských práv a iných a vzal do úvahy, že čakacie doby na transplantácie sú v Číne dlhé iba niekoľko týždňov. Keď vyšetrovatelia telefonovali do nemocníc v Číne, bolo im povedané, že zdrojmi niektorých orgánov sú praktizujúci Falun Gongu.

Forbes: Verdikt o odberoch orgánov v Číne

Forbes informoval, že ako konečný verdikt bolo vydané 60-stranové zhrnutie tribunálu s názvom Nezávislý tribunál ohľadom nútených odberov orgánov väzňom svedomia v Číne (Čínsky tribunál).

„Pri skúmaní zločinu genocídy Čínsky tribunál uznal, že Falun Gong a Ujguri sú skupinami, ktoré boli obzvlášť zasiahnuté a že spáchané ukrutnosti spadajú pod Článok II dohovoru OSN o prevencii a treste zločinu genocídy (dohovor o genocíde), “ uvádza správa Forbes.

Okrem toho článok hovorí, že Čínsky tribunál zistil, že boli spáchané zločiny proti ľudskosti definované v Článku 7 Rímskej konvencie. To zahŕňa „vraždu; popravu; uväznenie a iné vážne obmedzenie osobnej slobody v rozpore so základnými pravidlami medzinárodného práva; mučenie; znásilnenie alebo akákoľvek iná forma sexuálneho násilia porovnateľnej závažnosti; prenasledovanie na rasových, národnostných, etnických, kultúrnych či náboženských základoch, ktoré sú medzinárodným právom univerzálne uznané ako neprípustné; a násilný únos.“

Počas diskusie v Dolnej snemovni britského parlamentu, členka parlamentu Fiona Bruce vyzvala britskú vládu k činu. Článok Forbes uvádza, že vyzvala radu OSN pre ľudské práva, aby schválila rezolúciu na ustanovenie „po prvé, špeciálneho sudcu OSN pre situáciu ľudských práv v Číne a, po druhé, vyšetrovaciu komisiu na preskúmanie systematických, rozsiahlych a veľmi vážnych porušovaní ľudských práv v Číne.“

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/6/24/178187.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha