Prednáška na Vysokej škole Fei Tian o klasickom čínskom tanci

(Li Chung-č’, 27. júla 2019)

 

Čo je „klasický čínsky tanec“? Povedzme si o jeho základoch. Jeho pohyby a pózy (shen-fa)[1] majú dávne korene v bojových umeniach a v skutočnosti je slovo pre bojové umenie (wu, ako vo wu-shu) vyslovované rovnako ako slovo pre tanec (wu, ako vo wu-dao)[2]. Toto duálne používanie bolo odovzdané od Bohov. Medzičasom, pocit (shen-yun)[3] z pohybov klasického čínskeho tanca pochádza hlavne z pohybov v tradičnej čínskej opere[4]. V úvodnej fáze bol klasický čínsky tanec v skutočnosti nazývaný „operným tancom“.

Takže prečo niektorí ľudia hovoria, že klasický čínsky tanec je novou tanečnou formou vytvorenou Pekinskou tanečnou akadémiou? Pohyby a pózy (shen-fa), [ktoré vyučuje Pekinská tanečná akadémia] naozaj pochádzajú z bojových umení a tiež z opery. Ale aby vytvorili tanečnú formu vhodnú pre vyučovanie na umeleckej škole a aby to vyzeralo viac v súlade s modernými konceptmi toho, aký by mal byť tanec, Pekinská akadémia pre základy tanca prevzala niektoré z tréningových metód vstupnej úrovne baletu. Čo sa týka tumblingu (tan-zi-gong)[5], ktorý je časťou klasického čínskeho tanca, ten je ešte viac zakorenený v rôznych umeleckých formách, ktoré boli po tisíce rokov tradične časťou čínskej kultúry. Keď to poviem jednoducho, Pekinská tanečná akadémia nevytvorila čínsky klasický tanec. To, čo vytvorila, bol pojem „klasický čínsky tanec“. Vzala jeho pôvodný názov „čínsky operný tanec“ a zmenila ho na „klasický čínsky tanec“.

Pekinská tanečná akadémia sama priznáva, že vnútorný pocit z jej tanca (shen-yun) pochádza zo spôsobu, akým sa ľudia pohybujú v čínskej opere a základné elementy pohybov a póz (shen-fa) pochádzajú hlavne z čínskeho operného tanca a bojových umení. V skutočnosti čínska opera vlastne hovorí, že jej shen-fa sú odvodené z bojových umení; v skutočnosti opera prijala shen-fa tradičných čínskych bojových umení už v dávnom staroveku. Všetko toto nám hovorí, že klasický čínsky tanec je niečo, čo existovalo už dlho a nie je to niečo, čo vynašla Pekinská tanečná akadémia.

Takže prečo Pekinská tanečná akadémia tvrdí, že klasický čínsky tanec je novou formou, ktorú vytvorila? Samozrejme, že nespravila len to, že by jednoducho zmenila názov z „operného tanca“ na „klasický čínsky tanec“ – ustanovila sústavu metód na výučbu klasického čínskeho tanca. Akadémia je skutočne tým, kto dal tejto tanečnej forme nové meno; predtým nazývala klasický čínsky tanec „operný tanec“. Vniesla doň vyučovacie metódy z baletu. Samozrejme, nebolo to všetko, použila tiež formát akadémie, aby vyučovali klasický čínsky tanec. V minulosti sa v Číne štúdium hereckého umenia robilo pomocou tradičných vyučovacích metód. Divadelné skupiny mali prax, kde učitelia viedli učeníkov, a niektorí učitelia si vzali mnoho študentov naraz, dokonca desiatky ľudí, ktorí vytvorili celý divadelný súbor. Ale čo sa týka toho, že klasický čínsky tanec vstúpil na umelecké akadémie a bol vyučovaný ako „klasický čínsky tanec“, Pekinská tanečná akadémia bola asi prvá, kto to v tom čase spravil. Avšak mladí študenti, ktorí išli do školy neskôr, v skutočnosti všetkému tomuto nerozumeli. Navyše skazená ČKS[6] úmyselne poškodzovala čínsku históriu, čo spôsobilo, že títo študenti neboli informovaní o čínskej histórii, takže hovorili, že „klasický čínsky tanec“ je novou tanečnou formou, ktorú vynašla akadémia. Toto samotné je prejavom neváženia si histórie a dedičstva čínskej tradičnej kultúry, ktorá je stará tisícky rokov.

V skutočnosti, v rovnakom čase ako bola založená Pekinská akadémia, provinčné a umelecké skupiny v Číne tiež používali tento druh čínskeho tanca vo svojom vyučovaní a vystupovaní. Ešte v 40. a 50. rokoch, dokonca aj riaditeľka našej akadémie umenia Fei Tian, pani Guo, pôsobila v divadelnej skupine Zhongnan a oni s ním už vystupovali. To bolo ešte predtým, ako bola založená Pekinská tanečná akadémia! Takže inými slovami, približne v čase založenia školy mnoho umeleckých skupín v Číne už používalo vo svojich vystúpeniach klasický štýl čínskeho operného tanca.

Viete, celá terminológia, ktorú používa Pekinská tanečná akadémia vo svojej výučbe klasického tanca, bola prinesená z operného tanca – či sú to mená špecifických tanečných techník a to, čo vyžadujú, alebo pojmy používané v shen-fa a shen-yun. Navyše, tie termíny prevzali a použili ich presne také, ako boli. Toto zahŕňa pojmy ako chong a kao[7], han a tian[8], ning, qing, yuan, qu[9]; tri cesty kruhových pohybov ping-yuan, li-yuan a ba-zi-yuan[10]; shou, yan, shen, fa, bu[11]; liang-xiang[12]; jing, qi, shen[13] a mnoho premnoho ďalších vecí. Základné elementy tanečnej formy – ak chcete ísť doprava, choďte najprv doľava, ak chcete ísť nahor, choďte najprv nadol, ak chcete ísť dozadu, choďte najprv dopredu, ak chcete ísť dopredu, choďte najprv dozadu a tak ďalej – tieto boli prinesené z opery, presne ako boli. Takže hovorím, že Akadémia nevytvorila tieto veci. Boli časťou čínskeho klasického tanca už od začiatku. Odvtedy ako Pekinská tanečná akadémia vzala čínsky operný tanec a premenovala ho na klasický čínsky tanec, všetci v Číne začali používať tento pojem na popis svojho vlastného tanca – od miestnych tanečných skupín po vojenské umelecké skupiny v každej provincii, od amatérskych po profesionálne umelecké skupiny a všetky odborné školy a univerzity, okrem divadelných škôl a divadiel.

Toto nás privádza k Shen Yunu a vysokej škole Fei Tian – nepoužívajú obe klasický čínsky tanec? V skutočnosti na samom začiatku, Shen Yun a vysoká škola Fei Tian vychádzala zo štýlu alebo rytmu (yun-lü)[14] klasického tanca vyučovaného na Pekinskej akadémii, pretože vo vyučovaní shen-fa Pekinská akadémia prinášala štandardizovaný yun-lü. Avšak všetky základné elementy yun-lü dávno existovali. Shen Yun jednoducho využil yun-lü vyučovaný na Akadémii. Rozumiete tomu zmyslu, že? Shen Yun a Fei Tian jednoducho použili yun-lü Pekinskej tanečnej akadémie.

V skutočnosti je dnes klasický čínsky tanec v Číne taký, že v každá provincia má svoj vlastný štýl. Dokonca aj niekoľko vysokých škôl v Pekingu nepoužíva yun-lü Pekinskej tanečnej akadémie a dokonca ho otvorene odmietajú. V celej Číne neexistuje jediná umelecká skupina, ktorá by používala prístup Pekinskej tanečnej akadémie vo svojej výučbe tanca alebo vo svojich vystúpeniach, pretože každý si myslí, že jeho vlastná verzia klasického čínskeho tanca je tá najlepšia. Zvláštnou vecou je, že dokonca aj samotná Tanečná skupina mladých z Pekinskej akadémie vzala klasický čínsky tanec a zmenila ho na nepoznanie, pričom doň vmiešali nejaký takzvaný „moderný tanec čínskeho štýlu“. Pre Pekinskú tanečnú akadémiu je toto skutočne najväčším výsmechom. Ak si nevážite ani sami seba, ako môžete očakávať, že si vás budú vážiť ostatní? Dokonca vzali nejakú vymyslenú vec, ktorú nazývajú „tanec Han-Tang“ a vyučujú ju ako klasický čínsky tanec, pričom v skutočnosti to nie je nič viac, ako pohyby líšky a má to démonickú podobu. Je skutočne smutné vidieť, ako sa toto deje na najváženejšej tanečnej inštitúcii v Číne.

Keď bola založená vysoká škola Fei Tian, chcela vyučovať yun-lü Pekinskej tanečnej akadémie, takže pre účely výuky bolo potrebné používať niektoré z tanečných rutín Akadémie. V skutočnosti Fei Tian mohol použiť yun-lü vyučovaný na Univerzite Minzu v Číne, alebo ktorýkoľvek oblastný alebo provinčný tanečný yun-lü, alebo mohol priamo použiť tanečný yun-lü z opery. Ale keďže v tom čase väčšina inštruktorov na Akadémii umenia Fei Tian boli absolventi Pekinskej tanečnej akadémie, bolo len prirodzené postupovať podľa yun-lü, ktorý sa učili inštruktori. V každom prípade yun-lü Pekinskej akadémie bol správny a napĺňal potreby Shen Yunu, takže bol použitý pre vyučovanie.

Čo sa týka yun-lü, pozrime sa na veci z pohľadu kultivácie. Čínska kultúra bola odovzdaná ľuďom Bohmi a dozerajú na ňu vyššie bytosti. Takže v čase, keď Pekinská tanečná akadémia dávala dohromady študijný program pre klasický tanec, vyššie bytosti už dávno vedeli, že toto je niečo, čo bude Shen Yun potrebovať použiť v budúcnosti. Takže za tou tanečnou formou bola určite božská ruka. Fakt, že Shen Yun bude používať túto tanečnú formu na poskytnutie spásy ľudskému svetu, bola dosť významná vec. Ľudská kultúra sa znova a znova opakuje. Bola tam otázka, či tá tanečná forma bude v súlade s kultúrou, ktorú Bohovia ustanovili pre ľudstvo dávno pred zrodom histórie. Takže aby tieto veci boli použité Shen Yunom na záchranu bytostí, museli byť predtým spravené prípravy. Z tejto perspektívy, tí, ktorí založili výučbové metódy klasického čínskeho tanca Pekinskej tanečnej akadémie, spravili výbornú vec.

Keď sa súbor Shen Yun a vysoká škola Fei Tian dostali až sem, vidíte, že štandardy Fei Tianu a Shen Yunu pre shen-fa sú teraz dosť odlišné od tých, ktoré má Pekinská tanečná akadémia. To, čo Shen Yun a vysoká škola Fei Tian chce dosiahnuť pomocou svojho vyučovania klasického tanca, je úplne odlišné od toho, o čo sa snaží Pekinská tanečná akadémia. Shen Yun chce návrat k tradičným spôsobom a chce prinavrátiť túto tanečnú formu späť do jej najvyššieho stavu, k samotnej esencii čínskej kultúry, ktorá bola odovzdaná Bohmi. Pekinská tanečná akadémia medzičasom nasleduje špirálu úpadku spoločnosti a pokúša sa byť moderná a módna, a poškodzuje to tradičné a klasické. V tomto bode už dokonca pridali do osnov katedry klasického tanca a ich vystúpení moderný tanec v čínskom štýle, súčasný tanec a tú falošnú vec Han-Tang. Takzvaný tanec Han-Tang a jeho pohyby boli v skutočnosti vytvorené tými, čo sú ovládaní duchmi líšky. Nebudú to radi počúvať, to je isté, pretože môžu mať pocit, že sú ohrozované ich oprávnené záujmy. Avšak každý, kto sa to učí, sa stane posadnutý duchom líšky. Človek to nemôže jednoducho ignorovať, keď vidí, ako si ľudia ubližujú. Ale tá vec si to jednoducho namierila priamo do dnešných vysokých škôl. Hoci je to smutné, je to produkt dnešných časov.

Takže keď sa pozeráme na to, kde sú veci dnes, či je to Pekinská tanečná akadémia alebo vysoká škola Fei Tian, alebo Shen Yun, základné elementy klasického čínskeho tanca, ktoré používajú, sú rovnaké. Je to len tak, že ich štandardy pre shen-fa sú rôzne, ich ciele ako inštitúcií sú rôzne a potom ako Fei Tian a Shen Yun predĺžili svoje shen-fa, ich yun-lü sa tiež stali odlišnými. Na počiatku vysoká škola Fei Tian a Shen Yun jednoducho používali yun-lü Pekinskej tanečnej akadémie. Ale v tomto bode, yun-lü Shen Yunu už nie je rovnaký ako ten Pekinskej akadémie a v skutočnosti medzi nimi postupne vznikla dosť veľká medzera.

Ako viete, Shen Yun dosiahol najvyššie štandardy ohľadom tanečného shen-fa. Tieto shen-fa zručnosti sú niečím, o čo sa nesnažili len tí v klasickom čínskom tanci, ale tiež tí v rôznych druhoch tanečných foriem a fyzických umeniach. Ľudia ich hľadali od dávnych časov a niektorí povedali, že tieto tanečné zručnosti nemá žiaden človek. Reprezentujú vrchol dosiahnutia vo všetkých tanečných formách a nazývajú sa „shen dai shou“ (telo vedie ruky) a „kua dai tui“ (boky vedú nohy)[15]. Tréning týchto techník predlžuje končatiny človeka do rozsahu, ktorý prekračuje všetko, čo nejaká iná tanečná forma dokázala dosiahnuť. Dokonca aj balet a umelecká gymnastika stále uvažujú o týchto veciach a pátrajú po nich. Iba o nich počuli, ale nikto ich nevie vyučovať a nikto im skutočne nemôže rozumieť. Takto je to teraz a nikto nevie, ako tieto veci použiť. Ale všetci viete o konceptoch „telo vedie ruky“ a „boky vedú nohy“. Toto sú veci, ktoré boli odovzdané mnou, vaším Majstrom. Študenti a učitelia v Shen Yune ako aj na vysokej škole Fei Tian a akadémii umenia sa ich učia a používajú ich. V tomto bode študenti dostávajú výučbu klasického čínskeho tanca v štýle Shen Yun, nie podľa vzoru Pekinskej akadémie. Takže v podstate Shen Yun má svoj vlastný tanečný model, svoj vlastný yun-lü. To, čo máme teraz, v skutočnosti už nie je to isté, ako veci Pekinskej tanečnej akadémie. Ak by ste vzali tie isté tanečné rutiny – ako pred pár dňami, keď ste pozerali video s niektorými rutinami Pekinskej akadémie tanca – a vykonali ich pomocou shen-fa Shen Yunu, potom by to vyzeralo úplne inak. Takže inými slovami, na začiatku Shen Yun používal ich yun-lü, ale v priebehu času si prerazil svoju vlastnú cestu. So svojimi metódami predlžovania transformoval svoj yun-lü a Shen Yun si teraz vytvoril svoju vlastnú školu. Toto je niečo, v čom rozhodne musíte mať jasno.

Klasický čínsky tanec samotný je naozaj „klasický“ – brilantné vyvrcholenie tisícov rokov kultúry. Ani Pekinská tanečná akadémia nemôže opustiť pojem „klasický“, keďže ho tiež nazýva „klasický tanec“. Prečo ho potom Akadémia nazýva klasický tanec? Ako by mohla byť moderná, novo vynájdená tanečná forma, nazvaná klasickou? Nie je to protirečenie? Tá škola pre neho len vyvinula moderné vyučovacie metódy, pričom všetko, čo je na ňom klasické, existovalo už dávno a dávno už existovali aj jeho základné elementy. To dáva zmysel, nie?

V minulosti som s vami hovoril o tom, ako bola čínska kultúra inšpirovaná Bohmi a ako je Čína špeciálnym miestom – jej kultúra bola prinesená vyššími bytosťami a tie na ňu dozerali v každom ohľade. Všetci ľudia vo svete, bez ohľadu na rasu, boli raz ľuďmi nejakej dynastie v Číne. Potom sa všetci reinkarnovali v Číne po niekoľko stoviek rokov, predtým ako sa reinkarnovali niekde inde, a takto to bolo po päťtisíc rokov. Takže táto kultúra, povedať to priamo, je niečo, čo všetci vo svete predtým zažili. Takže keď ľudia, bez ohľadu na ich rasu alebo národnosť, vidia tie tradičné čísla, ktoré predvádza Shen Yun, majú tento nejasný pocit, akoby to už poznali – najmä keď vidia kultúru, ktorá sa ukazuje vo vystúpení cez klasický čínsky tanec. Keď vidia zobrazenie univerzálnych hodnôt, ktoré malo ľudstvo od dávnych časov a uvažovanie, vieru a zvyky z tradičnej kultúry, všetkému tomu rozumejú. Je to preto, že niekde v ich pamäti ležia skúsenosti z tohto druhu kultúry. Takže keď Shen Yun zachraňuje bytosti pomocou svojich vystúpení, ľudia sú schopní pochopiť, čo pozerajú, a byť zachránení. Ak by ste použili niečo od nejakého iného etnika alebo národnosti, nemalo by to taký veľký účinok a dokonca by to bolo ťažko pochopiteľné.

Povedzme si o ďalšom aspekte tohto. Vtedy v začiatočnom období klasického čínskeho tanca, počas prehistórie, keď Bohovia odovzdávali ľudstvu kultúru, vedeli, že ľudia zdeformujú tanečnú formu, keď ju budú odovzdávať. Ako vieme, ľudia chcú „pokrok“ – chcú vytvoriť svoju vlastnú značku vytvorením niečoho nového, aby pokročili spôsobom, ktorý sa líši od iných, alebo aby robili veci lepšie ako iní. Ale takýto druh uvažovania v skutočnosti mení tradície. Bez ohľadu na to, nakoľko niečo zmeníte, nebude to také dobré ako originál, ktorý bol daný Bohmi. Môžete si myslieť, že je to módne, je to naozaj nové, je to veľmi dobré a zaujímavé, ale nemá to žiaden základ a nie je to niečo, čo dostane nebeskú ochranu alebo bude zvečnené vyššími bytosťami. Takže tým mám na mysli, že nebeské bytosti vzali tieto veci do úvahy, keď začali odovzdávať klasický čínsky tanec, a neodovzdali ho priamo a ani úplne. Niečo z neho bolo odovzdané cez [kráľovský a cisársky] dvor, niečo cez ľudové tradície a niečo cez operu, ale jeho opravdivý shen-fa bol zachovaný v bojových umeniach.

Viete, historicky bola prax bojových umení veľmi vážna vec. V minulosti, tí, ktorí ich praktizovali, bojovali na život a na smrť a museli ich používať na bojovom poli. Ak ste ich robili chaoticky, boli by ste zabití, takže nikto sa neodvážil robiť ich chaoticky, a to efektívne zabránilo tomu, aby sa shen-fa zmenili. Naozaj, série pohybov používaných v bojových umeniach existovali po tisíce rokov a ich shen-fa bolo kontinuálne odovzdávané. Ale v dnešných dňoch ten zlý duch ČKS prišiel, aby prenasledoval Číňanov a zničil čínske tradície. Keď videl, že bojové umenia sú časťou tradičnej kultúry, snažil sa ich zničiť tiež. Takže nechal ľudí vytvoriť nové bojové umenia a chcel sa zbaviť všetkých tradičných bojových umení. Môže to byť tak, že niektorí duchovní kultivujúci, ktorí žijú v horách, si udržali tradičné formy a určite tie skutočné esenciálne veci boli s nimi zachované. Ale čo sa týka bojových umení, ktoré možno nájsť vonku vo svete, boli zničené skazenou ČKS a sú novými bojovými umeniami, ktoré úplne vytlačili tradičné formy. Takže tradičné bojové umenia sú tým, čo efektívne zachovalo svoj shen-fa počas priebehu tisícov rokov.

V čínskej širšej kultúrnej sfére sa umenia navzájom ovplyvňujú a dopĺňajú a môžu sa od seba navzájom učiť. Napríklad mnoho umeleckých foriem si požičalo umenie tumblingu (tan-zi-gong) a mnoho si požičalo shen-fa z bojových umení. Je tak? A ďalšia veľmi kritická vec je pocit (shen-yun), ktorý bol odovzdávaný ako časť opery. Hodnota shen-yun začne byť zjavná, keď sa pokúšate vyjadriť podstatu veci. V niečom priamočiarom ako balet nie je vyjadrenie ich vnútorného významu požiadavkou. Ale v klasickom čínskom tanci, na druhej strane, musíte mať tento aspekt shen-yun, musíte byť schopní vyjadriť emočný výraz a musíte byť schopní vyjadriť všetko, čo chcete. Toto je úloha, ktorú shen-yun môže hrať, napríklad, keď zobrazuje postavy v tanečných príbehoch Shen Yun. Pomocou tohto môžete zobraziť postavy. Pomocou tohto môžete vyjadriť príbeh a pomocou tohto je Shen Yun schopný vyrobiť tanečné divadelné čísla a použiť ich na záchranu ľudí. Keď sa pozeráte na veci týmto spôsobom, môžete vidieť hodnotu a význam kultúry, ktorá bola odovzdaná Bohmi.

Bohmi odovzdaná kultúra má špeciálnu črtu, ktorou je, že musí vziať do úvahy rovnováhu yinu a yangu v ľudskom svete. To jest, každá vec musí mať súčasne pozitívny aj negatívny cieľ. Takže bojové umenia nemohli existovať len pre jednu príčinu a len pre samotný účel bojových umení. Slovo wu muselo mať dvojité použitie, (武wu pre bojové umenie, 舞wu pre tanec) výslovnosť je rovnaká, ale písaný znak je odlišný. Zároveň sa ten istý wu mohol použiť rôznymi spôsobmi. Keď vyššie bytosti niečo robia, nie je to len pre samotný jeden cieľ. Zakaždým, keď sa vo svete objaví niečo nové, je to spojené s vecami vo všetkých iných dimenziách. Takže musia brať do úvahy, aký účinok tá vec bude mať v každej dimenzii: účinok v dimenziách zároveň na vyšších aj nižších úrovniach, vo vertikálnych dimenziách a účinok v horizontálnych dimenziách. Keď sa objaví niečo nové, môže sa to vo svete uchytiť len ak je to niečo, čo bude mať pozitívny účinok vo všetkých dimenziách a môže sa to dobre zharmonizovať so všetkým ostatným. Inak sa tá vec nebude môcť uchytiť, nebude uznaná a nebude pokračovať, keďže musí byť uznaná vyššími bytosťami. Takže keď Božské bytosti niečo odovzdávajú, neodovzdávajú len túto jednu vec bez toho, aby brali do úvahy všetko ostatné. Musia uhladiť všetky tie spojenia medzi masívnou skupinou bytostí. Takže toto nie je jednoduchá vec, je tak? Vôbec to nie je jednoduché.

Keď sa tí v umeleckej komunite začnú o veciach hádať, niekedy to môže byť dosť zaujímavé. Ľudia vo svete čínskej opery spochybňujú Pekinskú tanečnú akadémiu, hovoriac veci ako: Ako môžete hovoriť, že ste prišli s nejakým druhom klasického tanca, keď všetky tie veci sú z opery? A v skutočnosti je to naozaj ich – najmä shen-yun – všetok pochádza z opery. Ale potom ľudia z bojových umení hovoria [ľuďom v opere]: Všetky tance, ktoré používate vo vašej opere, pochádzajú z bojových umení. A je to pravda, takmer všetky sú také. Dokonca aj shen-yun [používaný v opere] je niečo, čo sa vyvinulo zo shen-fa bojových umení a toto platí pre všetky z nich. Keď to vystopujete úplne späť, prídete k bojovým umeniam. Prečo som začal hovoriť o duálnom používaní wu? Keď sa dostanete k jeho koreňu, skutočne sa dostávate k tomu, čo to znamená, je to jeden wu s duálnym použitím: použitý v kultúrnom alebo umeleckom zmysle, znamená tanec. Ak sa používa v bojovom alebo vojenskom zmysle, znamená boj. Jeden kultúrny a jeden bojový, jeden pozitívny a jeden negatívny. Viete, takáto je jednoducho ľudská kultúra – keď niečo prinesiete, prejaví sa to v ľudskom svete dvoma spôsobmi, to je isté. Ak chcete priniesť niečo, čo je úplne dobré, nemôžete, keďže tá vec musí v sebe mať aj niečo zlé. A ak chcete priniesť niečo zlé, tiež to nemôžete spraviť, pretože to v sebe musí mať niečo dobré. Je to preto, že v ľudskom svete majú veci rovnováhu dobrého a zlého, rovnováhu yinu a yangu. Takto sa tieto veci stali, takáto je ľudská kultúra.

Takže prečo sú všetci – na nebesiach aj na zemi – proti zlej ČKS? Vyššie bytosti ju neuznávajú – nie je dobrá a nie je ani tým druhom zla, ktoré Bohovia dovoľujú. Je to odchýlka, veľmi opovrhovaná, skutočne zlé monštrum. Vo vesmíre pre ňu niet miesta. Je to jednoducho niečo, čo sa vyskytlo na konci času, keď ľudia majú mnoho karmy. Nezáleží na tom, ako strašne alebo tyransky koná. Vyššie bytosti ju jednoducho používajú na to, aby zmenšili karmu pre tých, ktorí majú veľa karmy a keď s ňou skončia, zničia ju. Avšak keď je vyššia bytosť medzi ľuďmi, šíri učenia Fa vyšších úrovní na záchranu ľudí, je to iné, a nie je to obmedzované princípmi ľudskej úrovne.

To, o čom som dnes hovoril, bolo stručné, ale tiež presné. Takto naozaj tieto veci vznikli. Rozumeli ste tomu všetci?

(študenti tanca a personál školy, v súlade s čínskou tradíciou, ďakujú svojmu Učiteľovi slovami „xie-xie, Shifu!“)

-------------

(preklad poskytol ShenYun.com, 22. augusta 2019)

(Prebraté z: https://www.shenyun.com/chinese-dance?/chinese-dance/lecture-on-classical-chinese-dance)

 


[1] Doslova „metóda tela“ (身法 shēnfǎ), toto zahŕňa hlavné pózy a dráhy pohybov klasického čínskeho tanca.

[2] Čínsky znak pre bojové umenia (武, ako vo 武術 wǔshù) a tanec (舞, ako v 舞蹈 wǔdǎo) znejú rovnako, obe sú vyslovované v treťom tóne wǔ.

[3] Prvý znak v tomto slove (身韻 shēnyùn) znamená „telo“. Druhý sa týka aury alebo šarmu umelcovho výrazu. Celkový koncept sa týka vyjadrenia vnútornej krásy, alebo vnútorného pocitu, klasického čínskeho tanca. Pojem si netreba popliesť s názvom Shen Yun (神韻 shényùn), ktorý má iný význam.

[4] Tradičná čínska opera (戲曲 xìqǔ) obsahuje viacero umení. Jedna forma v súčasnosti známa na Západe je Pekinská opera.

[5] Doslova „kobercové techniky“ (毯子功 tǎnzigōng), tento termín sa týka celej škály sált a techník tumblingu, ktoré sa často z bezpečnostných dôvodov praktizujú na žinenke.

[6] Čínska komunistická strana

[7] Nakláňať hornú časť tela diagonálne dopredu (衝 chōng) a diagonálne dozadu (靠 kào).

[8] Vtiahnutie hrude (含 hán) a jej vytlačenie von (腆 tiǎn).

[9] Séria požiadaviek, aby boli pohyby esteticky krajšie, doslova: skrútený (擰 nǐng), naklonený (傾 qǐng), kruhový (圓 yuán), oblúkový (曲 qǔ).

[10] Tri cesty kruhových pohybov: kruh v horizontálnej rovine (平圓 píngyuán), kruh vo vertikálnej rovine (立圓 lìyuán) a kruh čísla osem (八字圓 bāzìyuán).

[11] Umelecké majstrovstvo: pohybov rúk (手 shǒu); výrazu v očiach (眼 yǎn); pozícií a foriem (身 shēn); metód (法 fǎ); a práce nôh (步 bù).

[12] Zaujať pózu (亮相 liàngxiàng).

[13] Prvky, ktorými by mal byť naplnený klasický čínsky tanec: duch, energia, duša (精 jīng, 氣 qì, 神 shén).

[14] Rytmus, kadencia alebo pocit (韻律 yùnlǜ) aplikovaný na tanec.

[15] Telo vedie ruky (身帶手 shēn dài shǒu); boky vedú nohy (胯帶腿 kuà dài tuǐ).