Prehľad prenasledovania

Praktizujúci Falun Gongu predložili ministerstvu zahraničných vecí Spojených štátov zoznam porušovateľov ľudských práv

31.7.19

(Minghui.org) Pri príležitosti 20. výročia prenasledovania praktizujúcich Falun Gongu v Číne praktizujúci zo Spojených štátov predložili ministerstvu zahraničných vecí (DOS) zoznam mien porušovateľov ľudských práv a vyzvali na zamietnutie víz a vstupu do Spojených štátov týmto ľuďom.

Toto je následkom rozhodnutia ministerstva z tohto roka sprísniť posudzovanie víz a zamedziť porušovateľom ľudských práv vstup do krajiny. K tomuto rozhodnutiu sa dospelo na základe zákonov Spojených štátov o vstupe a imigrácii a prezidentského vyhlásenia 8697 z roku 2011.

Zamestnanec ministerstva zahraničných vecí potvrdil prijatie zoznamu a povedal, že vo všetkých prípadoch podniknú príslušné kroky. Povedal tiež, že všetci z tých, ktorým boli zamietnuté víza kvôli porušovaniu ľudských práv, boli zapojení do prenasledovania Falun Gongu. Odkazujúc na Minghui.org ako spoľahlivý a dôveryhodný zdroj ocenil, že dôkazy poskytnuté praktizujúcimi Falun Gongu boli vierohodné a dobre pripravené a patrili medzi tie najlepšie.

Keď tento zamestnanec vysvetľoval rôzne zákony ohľadom nespôsobilosti pre víza, spomenul, že niektoré z nich sa vzťahujú aj na manželku a deti páchateľov. Naznačil tiež, že vzorec spáchania zločinu nie je dôležitý, ale špecifické detaily sú. To znamená, že pokiaľ sú známe podrobnosti aspoň jedného činu, páchateľ sa považuje za nespôsobilého pre víza.

Okrem toho spomenul, že mnohé ďalšie krajiny prijali – alebo zvažujú prijatie – podobných zákonov ako zákon Magnitskeho v Spojených štátoch, ktorý môže byť použitý na zamietnutie víz porušovateľom ľudských práv a obmedziť ich majetok v Spojených štátoch.

Za posledných 20 rokov stránka Minghui.org zhromažďovala informácie o veľkom množstve páchateľov a ich skutkoch proti praktizujúcim Falun Gongu. Kľúčoví jednotlivci budú nepretržite vyberaní a predkladaní ministerstvu zahraničných vecí.

Nižšie v prílohe pripájame príklady niekoľkých jednotlivcov z nedávno predloženého zoznamu. Sú v ňom zahrnutí vedúci oddelenia propagandy, komisie pre politické a právne záležitosti (PLAC) a úradu 610, ako aj lekári zapojení do násilných odberov orgánov, sudcovia, policajti z väzení a pracovných táborov. Medzi ich zločiny patria politické rozhodnutia, vydávanie nariadení a aj ich vykonávanie.

Príloha: Čiastočný menný zoznam predložený ministerstvu zahraničných vecí

Nasledujúci 20 jednotlivci sú iba časťou zoznamu, ktorý bol nedávno predložený ministerstvu zahraničných vecí Spojených štátov. Tento výber ukazuje, že zoznam pokrýva ľudí z rôznych oblastí, funkcií a úrovní vlády.

1. Liu Yunshan (刘云山):

Prehľad pozícií Liu Yunshana:

1993–1997: Zástupca riaditeľa oddelenia propagandy ústredného výboru čínskej komunistickej strany (ČKS)

1997–2002: Zástupca riaditeľa oddelenia propagandy ústredného výboru ČKS a vedúci komisie centrálneho plánovania ČKS pre budovanie duchovnej civilizácie

2002–2012: Člen stáleho výboru politbyra ústredného výboru ČKS, prvý tajomník ústredného sekretariátu ČKS a riaditeľ oddelenia propagandy ústredného výboru ČKS

2012–2017: Člen stáleho výboru politbyra ústredného výboru ČKS, prvý tajomník ústredného sekretariátu ČKS, riaditeľ oddelenia propagandy ústredného výboru ČKS a vedúci komisie centrálneho plánovania ČKS pre budovanie duchovnej civilizácie

Potom ako v júli 1999 Jiang Zemin spustil prenasledovanie Falun Gongu, Liu Yunshan sa do toho aktívne zapojil. Ako riaditeľ oddelenia propagandy podnietil obzvlášť závažné porušenia ľudských práv a náboženských slobôd praktizujúcich Falun Gongu, vedúce k ich mučeniu, dlhodobému zadržiavaniu bez obvinenia, únosom a ďalším hrubým odopieraniam práv na život, slobodu a ochranu osôb.

V júni 1999 bola Liu Yunshanovi zverená do rúk propaganda proti Falun Gongu v rámci hlavnej skupiny na riešenie problému s Falun Gongom patriacej k ČKS, ktorú Jiang Zemin založil kvôli prenasledovaniu Falun Gongu. Výkonným úradom tejto skupiny je notoricky známy úrad na prevenciu a spravovanie problémov siekt (Úrad 610). Liu bol v tom čase tiež zástupcom riaditeľa oddelenia propagandy ČKS. Vďaka svojmu aktívnemu zapojeniu sa do prenasledovania Falun Gongu bol v roku 2002 Liu povýšený na riaditeľa oddelenia propagandy a na tejto pozícii ostal 10 rokov až do konca roka 2012.

V roku 2012 bol ďalej povýšený na člena stáleho výboru politbyra so zodpovednosťou za propagandu. V dôsledku vedúceho postavenia Liua v propagande proti Falun Gongu bolo počas týchto rokov prenasledovanie v pevninskej Číne najzávažnejšie. Nespočítateľné množstvo praktizujúcich Falun Gongu bolo protizákonne zadržaných a uväznených, mučených a odsúdených. Mnohí utrpeli závažné zranenia a postihnutia. Obrovský počet praktizujúcich bol tiež zavraždený pri násilnom odbere orgánov zaživa.

2. Zhao Fei (赵飞):

Počas jeho pôsobenia ako vedúceho úradu verejnej bezpečnosti mesta Wuhan (provincia Hubei) a zástupcu tajomníka komisie pre politické a právne záležitosti (PLAC) v období od septembra 2011 do júla 2014 bol Zhao Fei zodpovedný za aspoň tri hromadné zatýkania praktizujúcich v meste Wuhan. Ako náčelník polície mesta Wuhan bol okrem toho zodpovedný za väznenie vyše 30 praktizujúcich Falun Gongu a úmrtie vyše 10 praktizujúcich v dôsledku mučenia.

3. Feng Zheng (冯征):

Od júna 2003 do mája 2011 bol Feng tajomníkom strany a riaditeľom správy väzníc provincie Shanxi. Počas týchto rokov prišlo vo väzení Jinzhong a v ženskom väzení Shanxi o život aspoň päť praktizujúcich v dôsledku intenzívneho zlého zaobchádzania.

4. Liu Hong (刘宏):

Ako zástupca generálneho tajomníka PLAC provincie Liaoning a riaditeľ úradu 610 provincie Liaoning v období od roka 2011 do roka 2017 bol Liu Hong zodpovedný za väznenie, mučenie a úmrtia praktizujúcich počas svojho pôsobenia v provincii Liaoning.

5. Shan Chengfan (单成繁):

Od februára 2012 do januára 2016 bol Shan tajomníkom strany a riaditeľom správy väzníc provincie Liaoning. Liaoning je jednou z provincií, kde boli praktizujúci najviac prenasledovaní vo väzeniach a pracovných táboroch, ako napr. ženská väznica Liaoning a pracovný tábor Masanjia. Od februára 2012 prišlo o život skoro 20 praktizujúcich Falun Gongu, ktorí boli zadržiavaní v provincii Liaoning, pričom ďalší z nich boli zmrzačení alebo dohnaní k šialenstvu.

6. Huang Jiefu (黄洁夫):

Huang slúži ako riaditeľ čínskej komisie pre darcovstvo a transplantácie orgánov a ako zástupca riaditeľa ústrednej komisie zdravotnej starostlivosti. Predtým bol zástupcom ministra na čínskom ministerstve zdravia; riaditeľom komisie pre technicko-klinické použitie v rámci čínskej transplantácie ľudských orgánov (júl 2006); riaditeľ čínskej komisie pre darcovstvo ľudských orgánov (2008); aj ako čestný riaditeľ oddelenia transplantácií orgánov prvej pridruženej nemocnice univerzity Sun Yat-sen; a riaditeľ oddelenia chirurgie pečene v Spojenej fakultnej nemocnici v Pekingu.

Huang je kľúčovým organizátorom odberov orgánov praktizujúcim Falun Gongu v zdravotnom systéme čínskej komunistickej strany. V nemocnici, kde pracuje, sa koná obrovský počet transplantácií a mnohí lekári priamo priznali, že používajú orgány praktizujúcich Falun Gongu. Okrem toho osobne vykonal mnoho transplantácií orgánov. V roku 2012 napríklad povedal, že za rok sám vykonal vyše 500 transplantácií pečene. 28. septembra 2005 vykonal Huang Jiefu transplantáciu pečene, pričom existuje podozrenie, že ako zdroj náhradnej pečene použil troch živých ľudí. Je jedným z hlavných páchateľov zapojených do rozsiahlych násilných odberov orgánov praktizujúcim Falun Gongu, ktorých sa dopúšťa ČKS.

7. Zheng Shusen (郑树森):

V rozpätí rokov 2007 až 2017 bol Zheng zástupcom predsedu a neskôr predsedom oddelenia čínskej protisektárskej asociácie v provincii Zhejiang. Bol zodpovedný za tvorbu a šírenie hanlivej propagandy proti Falun Gongu ako vo vnútri Číny tak aj v zahraničí. Okrem toho, že sám vykonával transplantácie orgánov, prvá pridružená nemocnica univerzity Zhejiang, kde pracuje a organizácie OPO-Čína a Čínska organizácia na zaobstarávanie orgánov, ktorým predsedá, boli tiež zapojené do násilných odberov orgánov.

8. Shen Zhongyang (沈中阳):

Shen bol riaditeľom centra orgánovej transplantácie v prvej centrálnej nemocnici v Tianjine ako aj prezidentom tejto nemocnice. Noviny v Číne uviedli, že Shen so svojím tímom do decembra 2014 vykonali takmer 10 000 transplantácií pečene, pričom správa z vyšetrovania Svetovej organizácie na vyšetrenie prenasledovania Falun Gongu (WOIPFG) ukazuje, že od roku 2006 bolo každý rok vykonaných viac než 5 000 transplantácií.

9. Chen Xinguo (陈新国):

Chen je zástupcom riaditeľa transplantačnej chirurgie inštitútu pre transplantácie pečene v rámci všeobecnej nemocnice ozbrojenej polície v Pekingu. Medzi jeho ďalšie pozície patria: člen stáleho výboru odbornej komisie pre transplantácie orgánov v rámci pekinskej zdravotnej asociácie, člen komisie odborného výboru pre transplantácie orgánov v rámci pekinskej lekárskej asociácie, člen stáleho výboru odbornej komisie pre transplantácie orgánov v rámci nemocničnej asociácie intenzívneho výskumu v Číne a člen výboru odbornej komisie Kardiopulmonálnej resuscitácie v rámci nemocničnej asociácie intenzívneho výskumu v Číne.

Od februára 2002 sa Chen pod vedením Shen Zhongyanga zapojil do klinických transplantácií pečene. Za takmer 6 rokov za zúčastnil na vyše 800 transplantáciách pečene, z ktorých vyše 30 prípadov patrilo živým darcom. Nezávisle uskutočnil vyše 300 odberov orgánov a vyše 300 prípadov transplantácie pečene. Zapojil sa aj do niekoľkých veľmi náročných operácií, vrátane dominovej transplantácie pečene, kombinovanej transplantácie pečene a obličky, tretej transplantácie pečene, transplantácie pečene uprostred tehotenstva, transplantácie pečene pre najstaršieho čínskeho pacienta a transplantácie pečene zo živého darcu bez transfúzie. Keďže od roku 2002 sa Chen Xinguo venoval transplantáciám pečene, pomáhal tiež vyše 10 zdravotným jednotkám v Pekingu aj mimo neho pri rozbiehaní programov umožňujúcim transplantácie pečene.

10. Peng Zhihai (彭志海):

Peng bol zástupcom riaditeľa transplantačného oddelenia čínskej asociácie lekárov (CMDA). Hovorí sa, že vykonal vyše 5 000 transplantácií pečene, čo znamená vyše 400 transplantácií ročne za posledné roky.

11. Liu Xuepu (刘学普):

Od júna 2012 do mája 2017 bol Liu tajomníkom PLAC mesta Chongqing. Podľa obmedzených informácií dostupných Minghui bolo v Chongqingu v samotnom roku 2015 zatknutých 335 praktizujúcich, pričom 50 boli súdení a 19 sú nezvestní alebo boli donútení opustiť svoj domov.

12. Teng Xiaoguang (滕晓光):

Od júna 2010 do júla 2015 bol Teng riaditeľom správy väzníc provincie Heilongjiang ako aj zástupcom vedúceho ministerstva spravodlivosti v Heilongjiangu. Vyše 10 praktizujúcich v tom období zomrelo v dôsledku mučenia.

13. Jiang Chun (蒋春):

Od roku 1999 do novembra 2015 bola Jiang zástupkyňou politického komisára ženskej väznice vo Wuhane, provincia Hubei. V decembri 2015 sa stala politickou komisárkou väzenia Hankou. Vyše 40 praktizujúcich Falun Gongu sa vzdalo svojej viery v dôsledku nátlaku z jej strany. Okrem toho publikovala vyše 10 článkov o tom, ako transformovať praktizujúcich.

14. Qu Shen (屈申):

Qu je bývalým zamestnancom a neskôr zástupcom riaditeľa úradu 610 mestského obvodu Jianghan vo Wuhane v provincii Hubei. Okrem toho viedol centrum na vymývanie mozgov v Jianghane, v ktorom bolo zadržiavaných vyše 1 000 praktizujúcich a aspoň 17 z nich prišlo o život kvôli mučeniu.

15. Jia Fujun (贾福军):

V januári 2014 bol Jia menovaný za riaditeľa ženskej väznice Liaoning a doposiaľ je na tej pozícii. Predtým bol riaditeľom kancelárie v správe väzníc pre Liaoning. V samotnom roku 2006 bolo v tomto väzení zadržiavaných takmer 640 praktizujúcich Falun Gongu a do roku 2015 vo väzení zomrelo 36 praktizujúcich v dôsledku mučenia.

16. Li Chao (李超):

Od mája 2013 do júla 2016 bol Li Chao zástupcom starostu mesta Chaoyang v provincii Liaoning a riaditeľom a tajomníkom strany pre úrad verejnej bezpečnosti mesta Chaoyang. Keď nastúpil na svoju pozíciu, v zaobchádzaní mestskej polície s miestnymi praktizujúcimi Falun Gongu nastala veľká zmena a vyostrili sa snahy zatknúť ich. Po viacerých stretnutiach s miestnymi osobami zodpovednými za bezpečnosť, ktoré zvolal Li a kde naliehal na zosilnenie úsilia pri prenasledovaní Falun Gongu, nasledovali vlny masových zatýkaní.

17. Sun Yongbo (孙永波):

Od júna 2008 do mája 2016 bol Sun tajomníkom strany pre úrad verejnej bezpečnosti provincie Heilongjiang. Od júna 2008 bol tiež zástupcom riaditeľa vedúceho tímu 610 provincie Heilongjiang. V tom období zomrelo v provincii Heilongjiang minimálne 67 praktizujúcich v dôsledku mučenia.

18. Zhang Guojun (张国钧):

Od júna 1999 do júla 2005 bol Zhang riaditeľom Úradu 610 provincie Hebei. Dôsledne sa držal nariadení ohľadom prenasledovania a do novembra 2005 prišlo o život 379 praktizujúcich, čím sa Hebei stala jednou z provincií s najvyšším počtom úmrtí v Číne.

19. Yang Bo (杨波):

Yang bol zamestnancom a neskôr politickým inštruktorom v pracovnom tábore Suihua. Potom bol povýšený a v období od decembra 2003 do augusta 2004 pracoval v správe prevýchovy pomocou práce pre Heilongjiang. Od septembra 2004 pracoval ako zástupca riaditeľa úradu domácej bezpečnosti Heilongjiangu. Čínske média informovali, že za tri roky Yang transformoval vyše 100 praktizujúcich Falun Gongu. Počas svojho pôsobenia v pracovnom tábore tiež používal na uväznených praktizujúcich kruté metódy mučenia.

20. Jiang Tieliang (姜铁良):

Odkedy v júli 1999 začala skupina Jiang Zemina potláčať Falun Gong, Najvyššia ľudová prokuratúra ako aj Najvyšší ľudový súd sa čo najviac snažili nasledovať Jiang Zemina. Medzi ich zločiny patrí nelegálne zatýkanie praktizujúcich bez oprávnenia, ich odsúdenie bez právnych úkonov, často aj bez súdneho procesu. V dôsledku toho bolo za uplynulých 20 rokov mnoho nevinných praktizujúcich Falun Gongu nelegálne odsúdených, „prevychovaných“ pomocou nútenej práce či dokonca prenasledovaných na smrť. Ako človek, ktorý by mal stať na strane zákona, no v skutočnosti sa dopustil takéhoto prenasledovania, by mal prijať plnú zodpovednosť za svoje činy.

Za zmienku stojí prípad zo 17. augusta 2001, kedy obvodný súd Dongcheng z Pekingu nelegálne súdil 25 praktizujúcich Falun Gongu, ktorí 31. decembra 2000 vystavili na Námestí nebeského pokoja 99-metrov dlhý transparent s textom „Falun Dafa je dobrý“ a 18 básňami zo zbierky Hong Yin.

Predsedajúcim sudcom bol Jiang Tieliang, sudca obvodného súdu Dongcheng, ktorý odsúdil všetkých 25 praktizujúcich do väzenia s trestmi pohybujúcimi sa od 3,5 do 10 rokov.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/23/178555.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha