Kultivačné cesty

Spravodlivé myšlienky ukazujú obrovskú silu Dafa

2.8.19 | Od praktizujúcej v provincii Hunan

(Minghui.org) Som mladá praktizujúca Falun Dafa. Kultivačnú prax som začala v 13. rokoch a teraz je to už 19 rokov, odkedy som s kultiváciou začala.

Pripútanosť k bežnému svetu a neschopnosť pevnej kultivácie

Fa som získala čoskoro potom, ako sa moja mama začala kultivovať v roku 1999. Videla som, ako sa jej výbušná povaha postupne zmenila; stala sa láskavou a trpezlivou. A tak som sa aj ja odhodlala praktizovať Dafa a taktiež som zažila skutočné pozitívne zmeny, ako fyzické, tak psychické. Nemusela som už brať lieky a dokázala som byť tolerantná voči spolužiakom. Moje študijné výsledky sa tiež rýchlo zlepšili.

Mali sme obe veľkú radosť z kultivácie Dafa, keď náhle v júli 1999 začalo prenasledovanie. Všetky médiá ohovárali Dafa. Mama a ďalší spolupraktizujúci, ktorí chodili protestovať na vládne úrady, boli obťažovaní, zastrašovaní, diskriminovaní a prenasledovaní. Aj ja som cítila obrovský tlak. No nikdy som sa neprestala kultivovať a pokračovala som v misii učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa: v pomoci pri záchrane ľudí.

Avšak ako som rástla, lákali ma všemožné pokušenia sveta. Omnoho menej som študovala Fa a cvičila som len počas víkendov. Bola som závislá na hudbe, románoch a TV seriáloch. V treťom ročníku na vysokej som dokonca poľavila aj v mojej štúdiu na škole a tri veci, ktoré majú praktizujúci robiť, som robila, len keď ma k nim mama zmotivovala. Vedela som, že to nie je pre mňa dobrý stav, no bolo ťažké to zmeniť.

Jednou rukou som sa držala božskej cesty a tou druhou svetských vecí. Takto som sa motala niekoľko rokov.

Prejdenie skúškou s pevnou vierou v Dafa

Pred pár rokmi som zažila nedobrý fyzický stav. Cítila som tiež veľa tlaku pri mojej každodennej práci a musela som na pol roka odísť z práce, aby som si oddýchla. Počas tejto doby som sa začala učiť Fa naspamäť. Dala som si úlohu naučiť sa denne najmenej dve strany Čuan Falunu a tri básne Hong Yin. Zistila som, že odseky, ktoré som sa každý deň učila, boli presne tým Fa, ktorý som v tej dobe potrebovala, aby ma viedol pri mojich charakterových problémoch v danom čase. Čím viac Fa som sa naučila, tým obohatenejšie som sa cítila. O niečo neskôr som si našla Dafa projekt, ktorý bol pre mňa vhodný. V tej dobe sme s mamou obe praktizovali kultiváciu stabilným spôsobom každý deň.

Avšak tento stabilný stav narušilo naše zatknutie. Počas zatýkania a na policajnej stanici som si recitovala Lunyu a vysielala som spravodlivé myšlienky. Avšak v mysli sa mi neustále vynáral strach.

Keď ma odvážali z polície do centra vymývania mozgov, skutočne som začínala byť vydesená. Budú ma mučiť? Budú ma nútiť vyzradiť informácie o ostatných praktizujúcich? V tej chvíli sa mi v mysli zrazu vynorili slová Majstra Li.

„Keď máš strach, zmocní sa ťa

Keď myšlienky máš spravodlivé, zlo zrúti sa“

(„Čoho sa obávať?“ Hong Yin II.)

Ihneď som si povedala: „Som žiačkou Majstra Li, nikto mi nemôže ublížiť.“ Večer ma nútili dať im detailné informácie o mojej mame a o tom, čo robíme. Vyhrážali sa mi, že ma neprepustia, kým im nedám to, čo chcú. Odmietla som odpovedať na ich otázky. Bola som pevná a rozhodná. Rozhodli sa, že budú v rozhovore so mnou pokračovať na ďalší deň.

Hlboko do noci som ronila slzy a prosila Majstra, aby ma zachránil: „Majster, toto nie je miesto, kde by som mala ostať. Moja mama je stále vo väzení a ja sa musím dostať von a zachrániť ju. Sľubujem, že nepodvediem Dafa ani spolupraktizujúcich, prosím posilnite ma!“

Na ďalšie ráno som z vlastnej iniciatívy požiadala o rozhovor s úradníkmi Úradu 610 a policajtami z Komisie politických a právnych záležitostí. Vysvetlila som im zmeny u svojej mamy a tiež to, čo som zažila po začatí praktizovania Falun Dafa. Vyhlásila som tiež, že sa nikdy nevzdám svojej viery. Požiadala som ich, aby ma okamžite prepustili. Spočiatku veľmi nepočúvali, no potom sa kúsok po kúsku menili a povedali, že o mojej požiadavke popremýšľajú. Počas toho procesu som si neustále v srdci recitovala Fa:

„Ak ste opravdivý praktizujúci, náš Falun vás bude ochraňovať. Ja som hlboko zakorenený vo vesmíre. Ak niekto môže ublížiť vám, bude schopný ublížiť mne. Jednoducho povedané, táto osoba by bola schopná ublížiť tomuto vesmíru.“ (Prvá Lekcia, Čuan Falun)

Taktiež som vysielala spravodlivé myšlienky po dlhý čas. Výsledkom bolo, že ma prepustili na tretí deň ráno.

Keď som sa vrátila domov, našla som prázdne izby. Bola som zdrvená tým, ako mi chýbala mama a obavami o ňu. Nikdy som od nej nebola odlúčená, pripravovala jedlo, viedla ma k štúdiu Fa, večer so mnou zdieľala a brávala ma von objasňovať pravdu. Mučili ju vo väzení? Dala sa na protestnú hladovku? V mysli sa mi neustále objavovali slová policajtov: „Tvoja mama vzala na seba všetku zodpovednosť, aby ťa ochránila. No ty sa neodvažuješ nič priznať!“

Nemohla som spať po celú noc a prosila som znova o pomoc Majstra: „Prosím, pomôžte mi, skutočne nemôžem opustiť sentimentalitu voči svoje mame!“ Ako som Majstra prosila, aby mi pomohol, postupne som cítila, ako moja sentimentalita voči mame oslabuje. Na myseľ mi prišla myšlienka: „Všetci sme učeníkmi Majstra. Čím pevnejší sme počas ťažkostí, tým ľahšie môže Majster pomôcť. Ťažkosti skúšajú, či môžeme opustiť pripútanosti.“ Zrazu som si uvedomila, že staré sily využívajú moju medzeru pripútanosti k sentimentalite, aby oslabili moju vôľu. Nesmiem sa nimi nechať podviesť! Potom som sa donútila študovať Fa a čítať ho nahlas. Cítila som, ako sa moje srdce stále viac upokojuje.

Pozeranie sa dovnútra: Situácia sa zmenila potom, čo sa zmenila moja myseľ

Do mojej mysle prichádzali aj ďalšie vážne zasahovania. Jedným z nich bola nenávisť. Niektorí zo spolupraktizujúcich mi povedali: „Možno mala tvoja mama pripútanosti k strachu, sebectvu, atď.“ V srdci som voči týmto komentárom cítila nenávisť. „Mali by ste jej pomôcť tým, že pôjdete na policajnú stanicu požiadať o prepustenie mojej mamy a koncentrovať sa na vysielania spravodlivých myšlienok. Ako sa s takými negatívnymi myšlienkami môžete sústrediť?“

„Navyše, Majster povedal, že by sa mal každý praktizujúci pozerať dovnútra, prečo sa stále pozeráte na ostatných?“ Ďalším mojim charakterovým problémom bola závisť. Myslela som si: „Moja mama a ja sme boli počas posledných šesť mesiacov usilovné. Prečo máme trpieť týmto, zatiaľ čo tí, ktorí nie sú usilovní, nemajú problémy?“

Našťastie mi dvaja praktizujúci pripomenuli, že by som v tej dobe mala viac študovať Fa a pozerať sa dovnútra, opustiť svoje pripútanosti k nenávisti a žiarlivosti. Upokojila som sa a sústredila som sa na štúdium Fa. Uvedomila som si, že by som sa mala bezpodmienečne pozerať do seba. Všetky negatívne komentáre tu boli, aby mi pripomenuli, že mám opustiť sentimentalitu voči mame.

Sentimentalita je nestabilná a mala by byť nahradená súcitom. Majster v Čuan Falune vysvetlil:

„Iba za okolností démonického zasahovania môžete preukázať, či dokážete pokračovať vo vašej kultivácii, či naozaj môžete pochopiť pravdu, byť neovplyvnený zasahovaním a byť pevný v tejto škole praktizovania. Veľké vlny zmývajú piesok, takáto je kultivačná prax a čo zostane, je opravdivé zlato.“ („Šiesta lekcia“, Čuan Falun)

Keď som opustila svoje pripútanosti, situácia sa zmenila. Mnoho spolupraktizujúcich sa začalo striedať vo vysielaní myšlienok pre moju mamu. Počas zdieľania sme prišli k pochopeniu, že prenasledovanie mojej mamy nie je iba jej vecou, ale že by sme mali sformovať jedno telo a odmietnuť prenasledovanie starými silami pomocou našich spravodlivých myšlienok.

Niektorí praktizujúci zbierali mená a telefónne čísla prenasledovateľov zodpovedných za prenasledovanie mojej mamy a publikovali ich na webstránke Minghui. Niektorí ma povzbudili, aby som presvedčila svojich členov rodiny, aby sa tiež podieľali na záchrannej akcii.

Keď som sa dozvedela, že mama ostala pevná v kultivácii a v zadržiavacom centre objasňovala pravdu, úplne som sa vzdala svojich obáv. Vedela som, že robí veci podľa Majstrových požiadaviek a mala by sa čoskoro dostať von. O menej než mesiac sa z toho temného brlohu dostala pomocou spravodlivých myšlienok, prevzalo to formu ilúzie chorobovej karmy.

Toto je posledné obdobie nápravy Fa. Stále mám mnoho pripútaností, ktoré  musím opustiť. Iba využitím tejto poslednej šance a kladenia na seba prísnych požiadaviek ohľadne myslenia a konanie v súlade s princípmi pravdivosť-súcit-znášanlivosť, sa môžem vrátiť do svojho domova v nebi s Majstrom!

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/31/178663.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha