Kultivačná prax
streda, 13. november 2019

Prekonanie strachu z objasňovania pravdy Číňanom

4.8.19 | Od praktizujúcej Falun Dafa v Kanade

(Minghui.org) Dobrý deň Majster, dobrý deň spolupraktizujúci,

Narodila som sa v Číne v roku 1999. Vychovávala ma moja stará mama, ktorá je praktizujúcou Falun Dafa. Keď som začala rozprávať, dokázala som povedať „Falun Dafa je dobrý“. Stará mama ma učila recitovať básne z Hong Yin ešte predtým, než som začala chodiť do školy.

Po začatí školy som mala čoraz viac domácich úloh, takže som neštudovala Fa tak pravidelne ako predtým. Študovala som len Čuan Falun so svojou matkou počas letných a zimných prázdnin. Avšak Majster Li sa o mňa stále staral. Vždy, keď som mala konflikt so spolužiakmi alebo som musela odstrániť pripútanosti, v mysli sa mi objavil Majstrov Fa. To mi pomohlo nasledovať štandardy Dafa a napraviť si svoje zmýšľanie.

Keď som bola malá, polícia zatkla moju starú mamu,. Skryla som sa za svojho starého otca a neodvážila som sa na nich pozrieť. Táto udalosť mi uvrhla do mojej mysle veľký tieň. Potom som vždy vysielala spravodlivé myšlienky, keď som uvidela policajné vozidlá alebo keď som počula policajné sirény, pretože som sa bála, že možno zatknú miestnych praktizujúcich. Keď som vyrastala, kvôli intenzívnemu psychologickému tlaku a strachu sme s mamou nechodili von objasňovať pravdu o Dafa. Zvyčajne sme chodievali v noci vešať pravduobjasňujúce letáky na kľučky dverí alebo sme vylepovali nálepky s informáciami o Dafa v susedských komunitách. Avšak svojim príbuzným a priateľom sme o Dafa povedali.

Moju matku zatkli v roku 2016, pretože podala žalobu na Jiang Zemina použitím svojho skutočného mena. Až keď som sa vrátila domov zo školy, dozvedela som sa, čo sa stalo. Nedokázala som prestať plakať, keď som počula, že ju vzali preč. Svojej mame som cez telefón povedala, že požiadam políciu, aby ju prepustili. Ako len mohla polícia zatýkať praktizujúcich Falun Gongu, ľudí, ktorí nasledujú princípy pravdivosti, súcitu a znášanlivosti? Lenže z bezpečnostných príčin ma moja matka požiadala, aby som tam nešla. Potom sa vrátila domov o jednej ráno.

Komunitní úradníci odvtedy neustále telefonovali mojej matke. Vyhrážali sa jej a nariadili jej, aby sa vzdala Falun Gongu. Jeden z otcových priateľov, ktorý pracuje na policajnej stanici, nám povedal, že matkin záznam môže mať dopad na moju prihlášku na univerzitu počas procesu „politického posudku“.

V septembri 2016 som sa presťahovala do Toronta, rok pred prijímacou skúškou na univerzitu. O tri dni po príchode som sa stretla so spolupraktizujúcimi a bola som veľmi nadšená, že ich vidím. Bolo to, akoby som videla svojich príbuzných, ktorých som veľmi dlho nevidela. Rozplakala som sa, keď som ich objala. V roku 2017 som sa pridala k Torontskému klubu mladých praktizujúcich. Táto skupina poskytovala dobré príležitosti na objasňovanie pravdy. Uskutočňovali sme mnohé aktivity, aby sme hovorili ľuďom o Dafa a o prenasledovaní, čo mi pomohlo odstrániť moju pripútanosť k strachu.

Hovorenie západniarom o Dafa

Pred odchodom z Číny som veľmi málo objasňovala pravdu, takže som sa nedostala do mnohých nepríjemných situácií. Lenže keď som prišla do Kanady, musela som sa rozprávať so západniarmi. Mám introvertnú povahu a v tom čase som nerozprávala veľmi dobre po anglicky, takže som len rozdávala letáky. Keď sa ma ľudia opýtali, o čom to je, nič som im nepovedala. Keď sa ma pýtali, bola som veľmi zmätená. Zvyčajne som musela poprosiť o pomoc ostatných praktizujúcich.

Po niekoľkých trápnych situáciách som si uvedomila, že by som nemala po celý čas obťažovať ostatných praktizujúcich. Šla som domov a začala som sa učiť naspamäť vety z anglických pravdu objasňujúcich letákov. Napísala som si časté otázky (použitím prekladacej aplikácie) a zapamätala som si ich. To mi pomohlo, keď som sa rozprávala s ľuďmi a keď som im hovorila o prenasledovaní Falun Dafa.

Po nejakom praktizovaní sa moja schopnosť rozprávať sa so západniarmi zlepšila. Mnohí mi povedali: „Ďakujem ti, drahá,“ potom, čo počuli fakty o Dafa. Bola som z toho veľmi šťastná, pretože som vedela, že to povedali kvôli tomu, že boli šťastní, že počuli pravdu. Po mnohých takýchto skúsenostiach som sa stala čoraz odhodlanejšou objasňovať pravdu západniarom. Ich mysle sú čisté, keďže neboli naočkovaní Čínskou komunistickou stranou (ČKS). Stalo sa to však pre mňa veľkou pripútanosťou, pretože som už viac neobjasňovala pravdu Číňanom.

Majster povedal:

„Keďže ľudské bytosti majú city... byť nahnevaný je cit, šťastie je cit, láska je cit, nenávisť je cit, robiť rád jednu vec je cit, nerobiť rád inú vec je cit, predstava, že niekto je sympatický a niekto nie je, koníčky a antipatie – všetko patrí k citom a svetskí ľudia žijú práve kvôli citom. Takže ako praktizujúci a človek, ktorý vystupuje nad a za, nemôžete používať túto logiku na posudzovanie vecí a človek sa od nich musí odpútať.“ (Šiesta lekcia, Čuan Falun)

Urobenie prielomu v objasňovaní pravdy Číňanom

Po príchode do Kanady moja pripútanosť k strachu nezmizla. Bolo to hlavne kvôli môjmu strachu z kritiky od Číňanov. Pri mnohých aktivitách skupiny mladých praktizujúcich som sa zamerala hlavne na západniarov a Číňanov som nechávala ostatným praktizujúcim. Vysielala som len spravodlivé myšlienky, aby som pomohla. Nedokázala som urobiť prielom v objasňovaní pravdy Číňanom.

Počas sprievodu Falun Dafa som spolu s ďalšou mladou praktizujúcou kráčala cez čínsku štvrť a uvidela som skupinu čínskych turistov čakať na ich zájazdový autobus. Táto praktizujúca im začala bez váhania objasňovať pravdu. Spočiatku som sa trocha bála, no neskôr som k nim pocítila ľútosť, pretože som si myslela, že ešte nepochopili pravdu.

Začala som im hovoriť o skazenosti ČKS a o prenasledovaní v Číne. Čoraz viac z nich prichádzalo počúvať ma. „Prosím poďte. Prosím príďte si všetci vypočuť pravdu,“ povedala som si vo svojej mysli. Avšak veci nešli podľa mojich očakávaní. Stalo sa to, čoho som sa bála. Začali nás kritizovať. Cítila som, že sú veľmi otrávení ČKS, no dokázala som sa upokojiť. Vôľa pomôcť im pochopiť pravdu prekonala môj strach. Nakoniec sme však museli skončiť.

Potom sa moja pripútanosť k strachu, ktorú som takmer odstránila, vrátila. Traja z nás, vrátane praktizujúcej, ktorá so mnou objasňovala pravdu, sme v ten večer zdieľali svoje skúsenosti. Moja mama mi povedala, že nič sa neprihodí náhodou a musí tu byť niečo, v čom sa musím zlepšiť. Začala som sa pozerať dovnútra, aby som zistila, či moje pripútanosti zabránili týmto Číňanom, aby si vypočuli pravdu. Keď som o tom premýšľala, uvedomila som si, že som bola pripútaná k svojej povesti a bála som sa kritiky.

Vďaka zdieľaniu s ostatnými praktizujúcimi som sa poučila, že keď vysvetľujme pravdu Číňanom, nemôžeme prechovávať žiadne pripútanosti. Horlivo túžiť po tom, aby vystúpili z ČKS, je taktiež pripútanosťou. Keď im objasňujeme pravdu, naše mysle by mali byť pokojné. Všetko, čo praktizujúci povie, nesie energiu Fa. Dokonca, aj keď im neobjasníme pravdu, mali by sme v nich prinajmenšom zanechať dojem, že kultivujúci sú mierumilovní. Možno pochopia pravdu nabudúce, keď sa stretnú s inými praktizujúcimi.

Na webstránke Minghui som raz čítala správu o tom, ako dvaja čínski medzinárodní študenti dvakrát počuli pravdu o Dafa, no nevystúpili z ČKS. Pozorne si vypočuli praktizujúcich po tretíkrát a rozhodli sa vystúpiť. „Predtým som stretol mnohých praktizujúcich. Prečo som vtedy nevystúpil z ČKS?“ čudoval sa jeden z nich nahlas.

Uvedomila som si, že to, čo povieme, môže odstrániť vrstvu prekážok v mysli človeka. Keď tomuto človeku objasňuje pravdu ďalší praktizujúci, tá prekážka sa stáva čoraz tenšou, až kým táto osoba nakoniec pochopí pravdu a nevystúpi z ČKS. Preto, keď objasňujeme pravdu, nemali by sme mať žiadne pripútanosti. Všetko ide podľa Majstrovho usporiadania.

Hľadanie príležitostí na hovorenie ľuďom o faktoch

Keď som chodila na univerzitu, pracovala som v čínskej reštaurácii. Keď som tam začala pracovať, dcéra vlastníka reštaurácie sa ma spýtala, či mám nejakú vieru. Povedala som, že som praktizujúca Falun Dafa a aká je táto prax výborná a tiež som im povedala o 200 miliónov rov starej skale v Číne, na ktorej stojí „Komunistická strana sa zrúti“. Povedali mi, že ich to nezaujíma, takže som to už znova nespomenula.

V jeden deň mi pani domu z ničoho nič povedala: „Chcela by som počuť viac o Falun Dafa. Prosím, povedz mi o ňom.“ Jej žiadosť ma zaskočila, pretože prešiel už dlhý čas, odkedy som jej Dafa spomenula. Poďakovala som sa Majstrovi, že mi poskytol túto príležitosť, aby som jej objasnila pravdu.

Porozprávala som jej o tom, ako moja rodina trpela, pretože praktizujeme Dafa. Tiež som jej povedala o ukrutnostiach, ktoré spáchala ČKS, ako odbery orgánov živým praktizujúcim Falun Gongu. Šokovalo ju to.

„Neviem toho veľa o tom, čo si mi práve porozprávala,“ povedala. „Nemyslela som si, že sa to skutočne deje v Číne. Zvykla som čítať noviny The Epoch Times  a čítala som o odberoch orgánov živým praktizujúcim. Nevedela som, že sa to skutočne deje. Je to neuveriteľné.“

Keď som jej objasňovala pravdu, neďaleko postával čašník v mojom veku a počúval. Väčšina zamestnancov v reštaurácii vedela, že som praktizujúca Dafa a z času na čas sa ma opýtali na Dafa a prenasledovanie. Vedela som, že to pole sa otvára s Majstrovou pomocou. Zakaždým, keď som im hovorila o výstupe z ČKS, jednoducho to len ignorovali. K výstupu z ČKS sa nevyjadrili. Potom som odišla z práce kvôli svojmu štúdiu. Je to škoda, že som nemala čas, aby som im pomohla vystúpiť z ČKS, no určite ich požiadam, aby vystúpili, ak sa mi v budúcnosti naskytne príležitosť.

Odstraňovanie pripútaností počas objasňovania pravdy

Ak mi to čas dovolil, pomáhala som objasňovať pravdu počas sprievodov spoločne s ďalšou mladou praktizujúcou. Táto praktizujúca je spoločenská a dokáže sa ľahko rozprávať s cudzincami, takže sme mali jednu nevyslovenú dohodu: ja som objasňovala pravdu hlavne západniarom, zatiaľ čo ona objasňovala pravdu hlavne Číňanom.

Potom som si pomyslela, že je to akosi nesprávne a spomenula som to ostatným praktizujúcim. Navrhli, že to môže byť zasahovanie od nejakého druhu zlej substancie. Musela som prekonať túto substanciu, aby som objasňovala pravdu Číňanom. Rozhodla som sa, že musím urobiť prielom. Povedala som si, že na budúcom sprievode musím objasňovať pravdu Číňanom.

Na nasledujúcom sprievode som sa rozhodla rozprávať Číňanom o Dafa. Hneď pred začiatkom sprievodu som uvidela dievča v mojom veku, ako sa pozerá na sprievod. Vysielala som spravodlivé myšlienky po dlhý čas a požiadala som Majstra o podporu. Keď som sa k nej nakoniec priblížila, zistila som, že to bola miestna mladá praktizujúca. Povedala som jej o procese svojho myslenia. Povzbudila ma,  aby som nelipla na žiadnom strachu a že ma podporí.

Avšak až po takmer koniec sprievodu tam neboli žiadni Číňania. Už som to šla vzdať, keď som uvidela čínsku matku s dcérou. Teraz viem, že to všetko bolo Majstrovým usporiadaním. Bola tam so mnou ďalšia mladá praktizujúca, aby so mnou objasňovala pravdu a navzájom sme sa dopĺňali. V rovnakom čase som tiež vysielala spravodlivé myšlienky a prosila som Majstra o pomoc. Našťastie táto matka s dcérou neboli vážne otrávené ČKS. Podporili praktizujúcich Dafa a ocenili veľkoleposť Dafa.

Počas nedávneho sprievodu som bola jedinou praktizujúcou, kto objasňoval pravdu okolostojacim. Trasa sprievodu sa nachádzala o niečo ďalej od veľkých davov ľudí a nevidela som žiadnych Číňanov, až kým som si neskôr všimla starší pár, ako sa pozerá na sprievod. Bez váhania som ich pozdravila. Keď som spomenula Falun Dafa, manželka sa nezdala zaskočená, ale prejavila dobré pochopenie: „V skutočnosti sú celkom dobrí,“ povedala.

Keď som ju požiadala, aby vystúpila z ČKS, povedala, že sa nepripojila k žiadnej organizácii ČKS. Predtým, než som odišla, poďakovali sa mi, že som im dala viac informácií o Dafa. Bola som veľmi vďačná Majstrovi, keď som sa s nimi rozlúčila. V minulosti by som veľa premýšľala a dlho by som vysielala spravodlivé myšlienky predtým, než by som objasnila pravdu Číňanovi. Tentokrát som toľko nepremýšľala, než som ich oslovila. Ďakujem Vám Majster, že ste mi pomohli zbaviť sa zlých zámerov. S Majstrovou pomocou sa tento pár dozvedel viac o Dafa.

Pri objasňovaní pravdy ľuďom som objavila mnoho svojich pripútaností. Napríklad, bola som nadšená, keď som objasnila pravdu západniarom, avšak bála som sa kritiky a váhala som, keď som objasňovala pravdu Číňanom. Bola som tiež bojazlivá. Tieto pripútanosti budem naďalej odstraňovať pri objasňovaní pravdy, až kým mi neostane žiadna pripútanosť.

Ďakujem Vám Majster a spolupraktizujúci.

 

(Prednesené na Fa konferencii v Kanade 2019)

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/28/178619.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha