Zhromaždenia a protesty

Londýn: Praktizujúci Falun Gongu usporiadali celodňové aktivity vyzývajúce na ukončenie 20 rokov prenasledovia

5.8.19 | Od korešpondenta Minghui z Londýna

(Minghui.org) Praktizujúci Falun Gongu z celého sveta každoročne usporadúvajú udalosti, aby si pripomenuli praktizujúcich, ktorí zomreli v dôsledku prenasledovania. Tento rok je obzvlášť dôležitý, keďže je to presne 20 rokov, odkedy čínska komunistická strana (ČKS) začala prenasledovať Falun Gong. Prenasledovanie sa začalo 20. júla 1999 na pokyn bývalého vodcu komunistického režimu Jiang Zemina.

20. júla sa praktizujúci z Veľkej Británie zišli v Londýne, kde usporiadali niekoľko aktivít s cieľom informovať ľudí o 20-ročnom prenasledovaní v Číne. Niekoľkí praktizujúci, ktorí na vlastnej koži zažili prenasledovanie, hovorili o svojich skúsenostiach ako aj o skúsenostiach členov svojej rodiny a vyzvali verejnosť, aby zastavila túto pokračujúcu tragédiu.

Aktivity sa začali o 9:00 ráno tlačovou konferenciou a ukážkou cvičení pred čínskou ambasádou a pokračovali veľkým sprievodom centrom Londýna. Ďalšie zhromaždenie sa potom konalo na námestí svätého Martina. Okrem toho praktizujúci navštívili britskú vládu na ulici 10 Downing Street, aby predložili list so žiadosťou o pomoc a podpísané petičné hárky. Večer sa konala sviečková vigília pred čínskou ambasádou, ktorá tieto aktivity zavŕšila.

2019 7 25 london 720 rally parade 01
Praktizujúci počas pokojného zhromaždenia pred čínskou ambasádou v Londýne, 20. júl 2019

Pokojné zhromaždenie

Počas zhromaždenia pred čínskou ambasádou Dr. Liu z britskej asociácie Falun Dafa priblížil ľuďom zlé zaobchádzanie, ktorému sú od júla 1999 podrobení praktizujúci Falun Gongu v Číne kvôli svojej viere. Vyzval zodpovedných ľudí, aby nasledovali svoje svedomie namiesto nasledovania ČKS a páchania zlých skutkov.

Praktizujúci Falun Gongu, pán Yang, bol spolu so svojimi rodičmi prenasledovaný v Číne kvôli svojej viere. Pán Yang varoval ľudí: „Toto utláčanie sa rozšírilo aj do zahraničia.“ Vysvetlil, že keď sa pred dvoma rokmi zúčastnil aktivít na podporu Falun Gongu, škola, na ktorej študoval, mu v dôsledku tlaku čínskej ambasády zrušila štipendium.

Pán Yang povedal, že dúfa, že títo čínski zástupcovia sa dozvedia pravdu o Falun Gongu. Poznamenal, že je veľký rozdiel, či niekto slepo nasleduje režim ČKS alebo koná podľa vlastného úsudku a ctí si princípy pravdivosti-súcitu-znášanlivosti.

Sprievod centrom Londýna

2019 7 25 london 720 rally parade 03
Sprievod praktizujúcich v centre Londýna, 20. júla 2019

 

2019 7 25 london 720 rally parade 05
Praktizujúci v rámci sprievodu predvádzali cvičenia pri Oxford Circus

 

2019 7 25 london 720 rally parade 07
Veľký sprievod prechádza čínskou štvrťou

Sprievod začal pri čínskej ambasáde, pokračoval ulicami Regent a Piccadilly a dvakrát prešiel okolo čínskej štvrte. Praktizujúci ďalej prešli popri centrále BBC, Oxford Circus a Piccadilly Circus a nakoniec prišli na námestie svätého Martina.

2019 7 25 london 720 rally parade 06
Zek (vpravo) praktizuje Falun Gong od roku 1998

Zek povedal, že už 21 rokov praktizuje Falun Gong. Povedal, že niektorí ľudia ešte stále nepočuli o Falun Gongu a že boli prekvapení, keď sa dozvedeli o zlom zaobchádzaní, ktoré si vytrpeli praktizujúci v Číne kvôli svojej viere.

Zhromaždenie na námestí svätého Martina

2019 7 25 london 720 rally parade 10
Pokojné zhromaždenie a skupinové cvičenia na námestí svätého Martina
2019 7 25 london 720 rally parade 11
Pokojné zhromaždenie a skupinové cvičenia na námestí svätého Martina

Počas zhromaždenia Caroline z britskej asociácie Falun Dafa vyzvala britskú vládu a medzinárodné spoločenstvo na zastavenie prenasledovania v Číne. Dúfa, že ľudia sa dokážu oslobodiť od propagandy ČKS a prijať princípy pravdivosti-súcitu-znášanlivosti.

2019 7 25 london 720 rally parade 12
Ľudia, ktorých zaujali aktivity, sa pýtali na Falun Gong a podpisovali petíciu na zastavenie prenasledovania
2019 7 25 london 720 rally parade 13
Ľudia, ktorých zaujali aktivity, sa pýtali na Falun Gong a podpisovali petíciu na zastavenie prenasledovania
2019 7 25 london 720 rally parade 15
Ľudia, ktorých zaujali aktivity, sa pýtali na Falun Gong a podpisovali petíciu na zastavenie prenasledovania

Na zhromaždení vystúpil s prejavom zástupca Medzinárodnej koalície na ukončenie zneužívania transplantácii v Číne (ETAC), ktorý zdôraznil rozsudok nezávislého tribunálu v Londýne, ktorý prišiel k záveru, že ČKS v Číne neukončila praktiky násilných odberov orgánov praktizujúcim Falun Gongu za živa.

12-ročná Fatong povedala, že jej stará mama Meng Xiue bola v októbri 2016 zatknutá v Číne a odvtedy je zadržiavaná. Fatong sa zapojila do aktivít spolu so svojou mamou a povedala, že dúfa, že táto tragédia sa čoskoro skončí, aby mohla vidieť svoju starú mamu.

Predloženie materiálov britskej vláde

Štyria praktizujúci Falun Gongu, vrátane zástupcov britskej asociácie Falun Dafa a rodinných príslušníkov obetí prenasledovania, išli poobede na adresu 10 Downing Street, aby odovzdali list premiérovi. Okrem toho predložili takmer 90 000 podpisov petície vyzývajúcej vládu, aby pomohla ukončiť túto tragédiu.

Okrem toho praktizujúci pomáhali informovať o prenasledovaní pomocou skupinových cvičení, informačných plagátov a zbieraním podpisov. Praktizujúci Stewart povedal: „Prenasledovanie Falun Gongu, ktorého sa dopúšťa ČKS, ovplyvňuje každého na svete.“

2019 7 25 london 720 rally parade 23
Praktizujúci zavŕšili deň sviečkovou vigíliou pred čínskou ambasádou

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/27/178607.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha