Kultivačná prax
streda, 13. november 2019

Ako som začala čeliť svojmu strachu a prevzala som zodpovednosť za svoju kultiváciu

8.8.19 | Od praktizujúcej Falun Dafa v Kanade

(Minghui.org) Dobrý deň, Majster! Dobrý deň, spolupraktizujúci!

Počas posledného roka som sa intenzívne pozerala dovnútra a zvyšovala si svoj charakter. V tomto procese som našla veľmi hlboké názory, ktoré mi bránili v kultivácii.

Tým prvým bolo nízke vedomie vlastnej hodnoty a sebaúcty. Bola to bariéra, ktorá ma zadržiavala v prejavení svojich myšlienok, zadržiavala ma v objasňovaní pravdy a v postavení sa za veci, o ktorých som cítila, že sú správne, no mohli by iných nahnevať. Toto som si uvedomila, keď som prechádzala sériou situácií, ako boli nezhody v rodine, s manželom či dokonca s inými praktizujúcimi.

Predtým by som sa bola vzdala, pretože som sa vyhýbala konfliktom. Cítila som, že nesúhlas s inými by ich mohol nahnevať a že by sa odo mňa mohli dištancovať. Výsledkom bolo, že som sa vyhýbala citlivým témam a vždy som s názormi iných súhlasila. No ako kultivujúca som sa osvietila k faktu, že mám právo mať vlastný názor, vlastný hlas a svoju pravdu. Začala som teda stáť za svojím vlastným presvedčením.

Moje názory ma blokovali v záchrane ľudí

V minulosti som mala pri objasňovaní pravdy veľké problémy, hlavne pri ľuďoch, ktorí príliš neprijímali to, čo som im hovorila. Mali veľa provokačných otázok, alebo sa so mnou chceli začať hádať. Obraňovala som sa a dokonca som sa s nimi hádala. No aby som sa vyhla konfliktu, zväčša som sa vzdala. Bála som sa, že ak prejavím, ako sa skutočne cítim alebo vyjadrím myšlienku, ktorá je kontroverzná, ako napríklad dnes kontroverznú vieru v Boha, odoženiem ľudí preč a zničím ich šancu na záchranu.

A tak som sa týmto témam vyhýbala a namiesto toho som sa snažila pochopiť veci z ich perspektívy. Často som súhlasila s niektorými ich bodmi, aby som im pomohla pochopiť svoje tvrdenia. No nedávno som si uvedomila, aký márny tento prístup bol. Zistila som, že moja schopnosť empatie s inými a schopnosť zlučovať protichodné názory sa v skutočnosti stali pri mojich rozhovoroch s ľuďmi nevýhodou.

Osvietila som sa k princípu, že dokonca aj dobré veci sa stanú zlými a silné veci sa stanú slabými, ak sa privedú do extrému. Kvality, ktoré som brala len za pozitívne, mali i negatívnu stránku.

Uvedomila som si, že extrémna tolerancia k postojom a túžbam iných je v skutočnosti podvádzaním pravdy. Toto uvedomenie mi pomohlo nadobudnúť dôveru v moje právo hovoriť a zastávať to, čo chápem ako pravdu na svojom súčasnom stupni kultivácie.

Opustenie pochybností o sebe a nízkej sebaúcty bolo bolestivým procesom, pretože tieto veci so mnou boli od detstva a boli popretkávané s mojou osobnosťou. Úplne ovplyvňovali moje interakcie s inými. Cítila som, že je to pud sebazáchovy, pretože som v sebe niesla veľmi silný strach z vylúčenia a prenasledovania. Uvedomila som si, že tento strach z prenasledovania som získala, pretože som vyrastala v ťažkom a nebezpečnom období za silnej komunistickej kultúry.

Tento strach mi vždy hovoril, že je veľmi nebezpečné hovoriť o svojich myšlienkach alebo odhaliť iným, kým skutočne som. Keď som sa presťahovala do Kanady, bola som prekvapená otvorenosťou, s akou ľudia hovorili o sebe, o svojich životoch, o svojej viere, o tom, čo sa im páči a čo nie. Bolo to pre mňa zvláštne a cítila som sa zvláštne. Ako dieťa som čítala príbeh o židovskej žene, ktorá sa skrývala v pivnici, no musela vyjsť von, aby si našla jedlo. Kým sa snažila zamiešať medzi ostatných väzňov počas ranného počítania, bola vytlačená na okraj formácie, kde ju úradník SS uvidel. Povedal jej, že pach pivnice mu prezradil, že nebola odtiaľ a že sa skrývala.

Ten príbeh vo mne skutočne zostal, pretože myšlienka toho, že budem prichytená pri tom, ako som odlišná, alebo pri tom, že moje názory môžu byť podrobené prenasledovaniu, ma vždy vystrašila.

Čelenie svojmu strachu

Keď som si uvedomila, že môj život je ovládaný strachom, začala som pracovať na jeho odstránení. Začala som zdieľať o svojich pocitoch a o svojich skutočných názoroch, vrátane toho, čo si myslím o komunizme.

Počas objasňovanie pravdy jednému starému priateľovi som zažila úžasnú skúsenosť. Bola som obklopená priateľmi a príbuznými, ktorí sú silno ovplyvnení komunistickou ideológiou a mnohí z nich sa považujú za socialistov. Môj kamarát je jedným z takýchto ľudí. Je sčítaný, inteligentný a dobrý v diskutovaní. Je aktivistom, ktorý vždy obhajuje socialistické myšlienky.

V minulosti sme sa zvykli dosť hádať a vyzeralo to, že sa mi ho nikdy nepodarí presvedčiť. Keď som ho nedávno išla navštíviť, úprimne som si želala objasniť mu pravdu, no vedela som, že to bude ťažké. No zároveň som tentokrát mala odlišné pochopenie. Pevne som verila, že moje pochopenia by mali byť rešpektované. Jednoducho som chcela Majstrovi pomôcť zachrániť ho.

Moje srdce bolo naplnené súcitom a vedela som, že zmena chce čas. Bol to nezvyčajný večer, keďže som svojho kamaráta takmer nespoznala, ako zmenil svoje názory. Tentokrát pozorne počúval a súhlasil s mnohými vecami, ktoré som povedala. Ja som zas netrvala na tom, že ho budem nasilu o čomkoľvek presviedčať. Namiesto toho som skutočne počúvala. Bol veľmi šťastný a vďačný za čas, ktorý sme spolu strávili.

V procese opúšťania strachu som mala sen, v ktorom som niekoho zabila. Bolo to veľmi živé a keď som sa prebudila, moje srdce bolo ťažké. No vedela som, že sny môžu niesť symboliku, a tak som začala premýšľať o tom, čo to znamenalo. Uvedomila som si, že necítim žiadnu ľútosť! Vedela som, že ten sen znamenal opustenie mojich názorov a strachu zo skutočného sebaprejavenia.

Ďakujem Majstrovi, že mi pomohol prejsť týmto dôležitým procesom, pretože môj strach ma blokoval v práci na potvrdzovanie Dafa a v mojej kultivácii. Uvedomila som si, že nepotrebujem zakrývať svoje skutočné myšlienky a pocity. Moje pohľady na veci a duchovné zážitky sú pre iných hodnotné a zaujímavé.

Pravda je taká, že toto je prvý článok zdieľanie skúseností, ktorý som napísala, a to vďaka prelomeniu sa cez pripútanosť k strachu a sebapochybnostiam. Chápem čínskych praktizujúcich v tom, koľko strachu v sebe majú. Stále sa učím dôverovať ľuďom a musím si naďalej pripomínať, že ako učeníčka Dafa sa vôbec nemám čoho báť.

Kráčanie napred

Uvedomila som si, že v minulosti moje prílišné nadšenie v objasňovaní pravdy vyvieralo zo strachu. Tvrdý prístup, ktorý som niekedy používala, mohol pôsobiť na iných ako násilný.
Taktiež som opustila potrebu mať pri sebe vždy materiály objasňujúce pravdu. Predtým som ich využívala ako barličku, pretože bolo pre mňa ťažké hovoriť o svojich vlastných skúsenostiach a veľmi som sa spoliehala na letáky a materiály.

Raz som si tieto materiály zabudla vziať na stretnutie. Neskôr mi iná praktizujúca pripomenula, že tieto materiály nevyhnutne nepotrebujem a že ľudia sa aj tak viac zaujímajú o to, čo som sama prežila.

A tak, keď som šla s kolegyňou na obed, aby som jej poďakovala za spoluprácu na projekte, povedala som jej, že praktizujem Falun Dafa. Ona sa zase zaujímala o jogu, takže nebolo ťažké hovoriť o mojej meditačnej praxi. Bola tým veľmi zaujatá. Toto bolo po prvý krát, čo som sa cítila sebaisto pri rozhovore o kultivácii. Potom ma požiadali o usporiadanie cvičení Dafa, kde by som predstavila Dafa svojimi vlastnými slovami. V minulosti by som to nemohla spraviť kvôli strachu, no teraz som na to bola pripravená.

Tento rok som prijala svoje pozadie a svoju kultivačnú cestu a môžem teraz hovoriť s ľuďmi otvorene o Falun Dafa a o mojich pochopeniach komunistickej kultúry. Majster naplnil moje želanie na odstránenie vecí, ktoré ma blokovali v kultivácii.

Mnohé z mojich presvedčení, pocitov a postojov, boli do mňa zasadené komunistickou kultúrou: napríklad strach, sebapohŕdanie, premýšľanie o najhoršom možnom konci a mentalita obete. Prekonanie týchto pripútaností mi tiež pomohlo „vyrásť“. Začala som brať svoju kultiváciu a svoje vzťahy s inými vážnejšie a prevzala som zodpovednosť za svoju kultiváciu. Cítil som, že som ako kultivujúca narástla a ako osoba som bola viac rešpektujúca voči iným.

Prevzatie zodpovednosti za svoju kultiváciu pre mňa znamená, že sa zodpovedám len Učiteľovi. Robím veci, o ktorých si myslím a cítim, že by mali byť spravené. No nie preto, že to chcú iní, alebo že by som chcela niekomu niečo dokázať. Často s tým ide aj pocit osamelosti, no sú aj praktizujúci, ktorí ma povzbudzujú.

Keď som sa zlepšila v kultivácii, moje vzťahy s rodinou a s manželom sa zmenili k lepšiemu. Začala som znova budovať svoj vzťah s rodičmi. Som schopná súcitne vyvažovať ťažké vzťahy v rodine. Vážim si teraz viac svojho manžela a nakoniec dokážem vypočuť, čo mi chcel tak dlho povedať. Snažím sa teraz vyvážiť svoj osobný život, pričom viac myslím na neho. Je teraz veľmi podporujúci voči mojej kultivácii a projektom Dafa.

Prevzatím zodpovednosti za svoju kultiváciu som bola schopná prejsť veľmi ťažkou skúškou. Predtým som v nej už niekoľkokrát neuspela. Týkala sa tlaku z očakávania od iných, požiadaviek a mojej pracovnej vyťaženosti. Keďže pracujem vo veľmi rýchlo sa rozvíjajúcom priemysle s mnohými požiadavkami, dvakrát som sa ocitla v situácii, keď bol na mňa príliš veľký tlak. Prvý raz som sa nervovo zrútila a druhýkrát som mala v práci výbuch hnevu, ktorý mojich kolegov vystrašil.

Nedokázala som prísť na to o čo ide, no všetko na mňa tlačilo, aby som prijala úroveň tlaku a popasovala sa s ním. Necítila som ale, že mám kapacitu alebo túžbu spraviť to. Bola som plná hnevu, frustrácie a nenávisti.

Majster mi dal náznak, že som schopná sa s týmto problémom vyrovnať. Mali sme úprimnú debatu so šéfom, kde mi povedal, že si myslí, že som schopná stať sa líderkou a zvládať tlak. V tej dobe som tú zodpovednosť nechcela prijať.

V mojom súčasnom zamestnaní som znova pod vysokým tlakom za neustále sa meniacich priorít a musím sa veľmi rýchlo prispôsobiť a zároveň dodávať výsledky. Tentokrát presne viem, o čom to je a som schopná vyrovnávať sa s tým a vydržať tlak. Majster to pre mňa naplánoval a táto istota je tým, čo ma doviedlo aj k väčšiemu Dafa projektu, ktorý som schopná viesť popri práci a osobnom živote.  

Toto sú moje kultivačné skúsenosti z posledného roka. Prosím poukážte na čokoľvek nevhodné.

Ďakujem Vám Majster. Ďakujem spolupraktizujúci.

 

(Prednesené na Kanadskej Fa konferencii 2019)

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/1/178677.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha