Prenasledovanie mimo Číny

Odhalenie personálu ČKS pred čínskym konzulátom v New Yorku

9.8.19 | Od Zheng Yan, korešpondenta Minghui

(Minghui.org) Od roku 2002 praktizujúci Falun Gongu v New Yorku pred čínskym konzulátom pravidelne držia transparenty a robia tam spoločne cvičenia. Chodievajú tam dobrovoľne, aby povedali ľuďom skutočný príbeh o Falun Gongu a odhalili podstatu ohováračskej propagandy Čínskej komunistickej strany(ČKS).

Falun Gong, tiež známy ako Falun Dafa, je kultivačným systémom, ktorý pozostáva z jemných cvičení a nasledovania princípov pravdivosti, súcitu a znášanlivosti v dennom živote. ČKS ho prenasleduje od júla 1999.

 

2019 7 30 falun gong ny 720
Zhromaždenie Falun Gongu pred čínskym konzulátom v New Yorku 20. júla 2010.

 

Počas posledných 17 rokov praktizujúci prichádzali pred čínsky konzulát v New Yorku, aby sa postavili za slobodu viery. Mnohí Číňania sa začali prijímať fakty o Falun Gongu a už viac neveria klamstvám ČKS. Avšak stále existujú organizácie ČKS a jednotlivci, ktorí stoja na strane páchateľov a konajú zlé skutky. Nasledujú informácie o niektorých z nich.

Traja jednotlivci

 

2019 7 30 mh ccp hired thug atnewyork 01
Dvaja Číňania sa cez týždeň pravidelne objavujú s ohováračskými transparentmi a vlajkou ČKS.

 

 

2019 7 30 mh ccp hired thug atnewyork 02
Dvaja Číňania sa cez týždeň pravidelne objavujú s ohováračskými transparentmi a vlajkou ČKS.

 

Od mája 2015 tam pravidelne chodia dvaja Číňania, aby obťažovali a napádali praktizujúcich Falun Gongu. Každý deň od 8:30 do 13:00 vystavia transparenty, ktoré ohovárajú Falun Gong a vlajku ČKS. Potom idú späť do Meizhong Huaren Fuwu Gongsi (Amerického-Sino centra služieb) vo Flushingu, aby tam vrátili vozík, transparenty a vlajku.

Odkiaľ pochádzajú títo ľudia? Prečo otvorene vykonávajú politiku prenasledovania ČKS na americkej pôde? Ich konanie by malo byť vyšetrené vládnymi úradmi a organizáciami ľudských práv.

Čo zatiaľ vieme:

Jeden z nich sa volá Ningxiang Liu a má okolo 65 rokov. Prichádza každý deň a je veľmi agresívny. Raz kopol praktizujúceho tak silno, až mu telefón vyletel do vzduchu. Liu býva na adrese 136-19 57th Rd, FL3, Flushing, NY 11355. Býva tam tiež  Liyan Hu, ktorá je pravdepodobne jeho manželkou.

2019 7 30 mh ccp hired thug atnewyork 04
Ningxiang Liu (vľavo) a Way H. Qiu (vpravo) často prichádzajú očierňovať Falun Gong pred čínsky konzulát v New Yorku.

Ďalším je okolo 70-ročný Way H. Qiu. Prichádza každý deň okrem stredy. Býva na adrese 67-18 150th St #405A, Flushing, NY 11367. Býva tam tiež Li Yan Qiu, ktorá je pravdepodobne jeho dcérou.

Tretí človek, ktorý má okolo 55 rokov, prichádza každú stredu namiesto Qiu. Jeho bydlisko je 144-44 38th Ave Unit 1E, Flushing, NY 11354.

2019 7 30 mh ccp hired thug atnewyork 05
Ďalší muž prichádza každú stredu, aby zastúpil Qiu.

2019 7 30 mh ccp hired thug atnewyork 06
Ďalší muž prichádza každú stredu, aby zastúpil Qiu.

Meizhong Huaren Fuwu Gongsi (Americké-Sino centrum služieb) sa nachádza na adrese 135-25A 40 Rd, FL3, Flushing, NY 11354.

2019 7 30 mh ccp hired thug atnewyork 07
Každý deň po svojich aktivitách vrátia vozíky, transparenty a vlajku do Meizhong Huaren Fuwu Gongsi (Amerického-Sino centra služieb).
2019 7 30 mh ccp hired thug atnewyork 03
Každý deň po svojich aktivitách vrátia vozíky, transparenty a vlajku do Meizhong Huaren Fuwu Gongsi (Amerického-Sino centra služieb).

2019 7 30 mh ccp hired thug atnewyork 08
Okrem troch vyššie spomenutých jednotlivcov sa k nim občas pridávajú aj iné osoby.

2019 7 30 mh ccp hired thug atnewyork 09
Okrem troch vyššie spomenutých jednotlivcov sa k nim občas pridávajú aj iné osoby.

Jeden agent miesto opustil

V priebehu rokov niektorí agenti prestali pracovať pre ČKS, keď sa dozvedeli fakty o Falun Gongu, prenasledovaní a propagandistických taktikách strany. Nasleduje jeden príklad.

Istý mladý muž sa po prvýkrát objavil v zime 2015. Vystavil ohováračské transparenty a rozdával letáky, ktoré očierňovali Falun Gong. „Jeden okoloidúci si raz od neho vzal leták. Lenže potom, čo sa so mnou porozprával a vypočul si, čo Falun Gong naozaj je, dal mi ten leták a odišiel,“ spomínala praktizujúca pani Huang, „ten muž sa potom rozzúril. Prišiel ku mne, nadával mi a strkal do mňa.“

Podľa pani Huang a ostatných praktizujúcich bol tento muž veľmi agresívny. Často prišiel veľmi skoro a obsadil miesto, kde praktizujúci zvyčajne vešali transparenty. Keďže praktizujúci nasledujú princípy pravdivosti-súcitu-znášanlivosti, boli k nemu veľmi milí a nehádali sa s ním. Namiesto toho mu povedali o fyzických a duševných prospechoch praxe a prebiehajúcom prenasledovaní v Číne.  

Keď bol tento muž svedkom láskavosti a trpezlivosti praktizujúcich, začal sa meniť. V jeden deň sa pred ohováračskými transparentmi zastavil jeden taxikár a pani Huang mu povedala o Falun Gongu a nenávistnej propagande ČKS. Otočila sa a uvidela tohto muža, ako stojí priamo pred ňou. Avšak namiesto očakávaných nadávok na svoje prekvapenie počula, ako muž povedal: „Robíte dobrú prácu. Stavím sa, že ak budete takto pokračovať, môžete dosiahnuť čokoľvek.“ Potom často pozoroval pani Huang, ako po anglicky hovorí západniarom o Falun Gongu. Keďže tento muž nevedel po anglicky, prekladala mu svoje slová a spätné väzby od ľudí do čínštiny. Muž nepovedal ani slovo a pozorne ju počúval.

Otvorený priestor pred čínskym konzulátom sa nachádza vedľa rieky a v zime je pravdepodobne najchladnejšou a najveternejšou lokalitou v meste. V zime 2015 silný náraz vetra zhodil na zem 90-ročnú praktizujúcu. Tento muž sa ponáhľal, aby jej pomohol postaviť sa. Táto praktizujúca mu predtým často hovorila o Falun Gongu, no vždy bol ticho.

S pomocou tohto muža a ostatných praktizujúcich sa táto staršia praktizujúca dokázala postaviť a chodiť. Tento muž bol prekvapený nad jej rýchlym zotavením a v ten deň ju niekoľkokrát prišiel pozrieť, či je v poriadku. Onedlho potom praktizujúcej povedal: „Už viac nebudem rozdávať tieto [očierňujúce] letáky.“ Nasledujúci deň s tým prestal.

O niekoľko dní neskôr praktizujúcej povedal: „Už sem viac neprídem.“ Potom sa tam už nikdy viac neobjavil.

Zapojené organizácie

Mnoho zahraničných čínskych organizácií má úzke väzby s ČKS. Režim tiež nasadil tajných agentov, aby sa infiltrovali do zahraničných organizácií a ovplyvňovali ich. Hoci tvária ako čínski komunitní vodcovia, niektorí tajní agenti priamo podávajú hlásenia Oddeleniu spojeného frontu, Úradu 610, čínskym ambasádam a konzulátom, aby pomáhali uskutočňovať politiku ČKS mimo Číny.

Počty sú veľmi vysoké. Správa z roku 2005 uviedla, že existuje prinajmenšom 10 000 zahraničných čínskych organizácií. Niektorí vodcovia organizácií boli často pozvaní do Číny na školenie v oblasti vytvárania sietí, riadenia ľudí a diplomacie. Správy v pevninskej Číne ukázali, že niektoré miestne čínske vlády pridelili stovky tisícov yuanov na pokrytie nákladov na tieto školenia.

Zvýšená kontrola

V súčasnosti medzinárodná spoločnosť venuje viac pozornosti porušovaniu ľudských práv v Číne, vrátane prenasledovania Falun Gongu.

Ministerstvo zahraničných vecí USA ohlásilo začiatkom tohto roka, že chce sprísniť udeľovanie víz a môže odmietnuť víza porušovateľom ľudských práv a tým, ktorí prenasledujú náboženské viery, vrátane Falun Gongu. Týka sa to imigračných ako aj neimigračných víz, pre cestovný ruch aj podnikanie. Držiteľom víz, vrátane tých, ktorý už majú udelený trvalý pobyt (zelenú kartu), môže byť ich vstup zamietnutý.

Judy Sgro, kanadská poslankyňa a bývalá ministerka pre imigráciu, pri nedávnom rozhovore povedala, že prenasledovanie Falun Gongu je „neodôvodnené a nespravodlivé“. Očakáva, že sa v Kanade, podobne ako v USA, zavedú právne opatrenia podobné Magnitského zákonu. „Či už hovoríme o Falun Gongu alebo o ľuďoch zapojených do holokaustu, ľudia, ktorí nerešpektujú ľudské práva ostatných a nášho národa by nemali dostať žiadne privilégium na získania víz do USA, Kanady alebo Austrálie.“

V Európe bolo taktiež vidieť pokrok. Bärbel Koflerová z Nemecka, federálna komisárka pre ľudské práva a humanitárnu pomoc, zverejnila 20. júla 2019 tlačovú správu na webstránke ministerstva zahraničia, v ktorej odsudzuje Peking za jeho prenasledovanie Falun Gongu. „Počas posledných 20 rokov Čínsky komunistický režim veľmi tvrdo narábal s praktizujúcimi duchovnej kultivačnej praxe Falun Gong. Praktizujúci Falun Gongu sú prenasledovaní a zatýkaní bez súdneho procesu. Mnohé správy hovoria o tom, že sú mučení a dokonca zomierajú vo väzeniach.“ Požadovala, aby Peking „nasledoval medzinárodné normy a čínske zákony a chránil práva ľudí, vrátane praktizujúcich Falun Gongu.“

Praktizujúci Falun Gongu prednedávnom odovzdali Ministerstvu zahraničných vecí USA zoznam s menami porušovateľov ľudských práv a vyzvali ministerstvo, aby týmto jednotlivcom odmietlo víza alebo vstup do krajiny. Úradník z Ministerstva zahraničných vecí USA potvrdil prijatie tohto zoznamu a povedal, že vo všetkých prípadoch podniknú náležité kroky. Poznamenal, že dôkazy od praktizujúcich Falun Gongu sú dôveryhodné a v dobrom formáte.

Budeme radi, ak nám zašlete ďalšie informácie o porušovateľoch ľudských práv týkajúcich sa Falun Gongu. Akékoľvek informácie sú vítané a môžu byť zaslané na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/2/178702.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha