Kultivačná prax
streda, 13. november 2019

Viera v Majstra a v Dafa

10.8.19 | Od praktizujúcej Falun Dafa v Kanade

(Minghui.org) Dobrý deň Majster, dobrý deň, spolupraktizujúci,

Praktizujem Falun Dafa osem rokov a moje chápanie kultivácie sa neustále menilo. Po nedávnych skúškach som získala jasnejšie pochopenie Fa, niektoré postupne a niektoré rýchlo. Boli vyriešené niektoré pripútanosti, ktorých som sa kedysi nevedela zbaviť. Vo svojej duši viem, že tieto vzácne chvíle mi dáva Majster.

Kultivovanie súcitu

Slová „srdce pozerania sa zhora na druhých“ sú často videné v zdieľaniach skúseností od praktizujúcich a ich význam je zrejmý. Ale prečo? Predtým som si vždy bola istá, že na to existujú dobré dôvody a myslela som si, že som racionálna a vidím obe strany mince. Teraz chápem, že to oslabuje moju kultiváciu.

Keď vidím, že niekto je netaktný alebo hrubý, vynorí sa mi myšlienka: „Ako môže byť tento človek taký?“ Potom nasleduje myšlienka: „Nechaj to tak, len sa kultivuj.“ Potom som ticho a odchádzam. Predtým som si myslela, že keď tak robím, praktizujem kultiváciu. Nedávno som si uvedomila, že som premárnila veľa šancí kultivovať súcit. Súcit nie je niečo, čo si len predstavujeme, ale skutočne ho musíme praktizovať. Pokoj v mojom tóne, dobrá viera prejavená v mojom postoji, úprimnosť vžitia sa do iných ľudí, vedomie zbavovania sa sebectva atď. – všetky tieto vlastnosti sa rozvíjajú a skúšajú prostredníctvom interakcie s ľuďmi.

Keď vidím nesprávne správanie alebo správanie, ktoré spôsobuje, že praktizujúci Dafa v očiach bežných ľudí vyzerajú zle, je moje ticho skutočnou kultiváciou? Ak sa na to skutočne môžem pozerať bez toho, aby som to videla, ako to môžem posudzovať a cítiť sa nepohodlne? Používam „kultiváciu“ ako výhovorku a v skutočnosti si posilňujem zlú látku seba-ochraňovania, sebectva a prefíkanosti? Po mnohých rokoch si konečne môžem pripomenúť, že všetko, čo sa okolo mňa deje, je iba odrazom zlej látky v mojom vlastnom poli. Čaká to na mňa, aby som to našla a odstránila.

Čoskoro potom som sa cítila podráždene: Cítila som záblesk nepríjemného pocitu, ale nedokázala som prísť na to, čo ho vzbudilo. Hovorila som o tom s praktizujúcimi a povedali mi, že by som si mala zlepšiť svoj xinxing, že by som mala opustiť bežné ľudské pripútanosti a že by som to mala ignorovať, atď. Tiež som o tom premýšľala a zdalo sa to dobré, ale stále som nebola rozhodnutá.

Potom jedného dňa praktizujúci poukázal na to, že mi možno chýba súcit. Cítila som, že má pravdu a súhlasila som s ním. Nikdy som sa nepovažovala za súcitnú, ale prostredníctvom každej myšlienky a každej interakcie s ľuďmi by som mala kultivovať súcit. Táto prax je prospešná všetkým, pretože praktizujem súcit a zároveň pomáham druhým. To je veľmi dobré!

Majster povedal:

„Dafa je v dokonalej harmónii: Ak od seba oddelíme tri znaky Zhen-Shan-Ren, každý z nich úplne obsahuje Zhen-Shan-Ren. Je to preto, že hmota je zložená z mikroskopickej látky, ktorá je znova zložená z ešte mikroskopickejšej látky – takto to pokračuje až do konca. Preto sa Zhen skladá zo Zhen-Shan-Ren, Shan sa skladá zo Zhen-Shan-Ren a Ren sa tiež skladá zo Zhen-Shan-Ren.“ („Stručné vysvetlenie k Shan“, Základy pre ďalší pokrok)

Osvietila som sa k tomu, že Shan bez Zhen nie je skutočný Shan.

Majster tiež povedal:

„Náš Falun Dafa je založený na najvyššej norme vesmíru, byť pravdivý, súcitný a vydržať, ktoré kultivujeme súčasne. To, čo kultivujeme, je veľmi obrovské.“(Čuan Falun, Prvá lekcia)

V tom okamihu som pocítila nevysloviteľnú veľkoleposť a pocítila som, že som sa dotkla zázraku stvorenia. Zdá sa, že slová „Zhen, Shan, Ren“ ... „súčasne“ ... osvetľovali všetko vo mne a všetko, čo so mnou súvisí. Želala som si, aby to svetlo vydržalo a aby som mohla zaobchádzať so súcitom so všetkými bytosťami. Zároveň som vedela, že to bolo od Majstra a nebolo to z mojej vlastnej kultivácie. Iba ak budem sama praktizovať kultiváciu, môže to byť moje.

Kultivovanie hlavného vedomia

Tri veci učeníkov Dafa sú viac než jasné. Každodenné správy nám hovoria o významných zmenách v tomto ľudskom svete, ktoré priniesla náprava Fa. Čas vypršal a ľudia sa prebúdzajú. Chcela by som sa s vami podeliť o niekoľko pôsobivých reakcií, ktoré som zaznamenala pri zbieraní podpisov a pri výučbe cvičení.

Muž pozorne počúval vysvetlenie pri zbieraní podpisov a predstavovaní Dafa. Potom ma náhle prerušil a povedal: „Ach, počujem „komunista“, určite podpíšem.“ Niektorí mi povedali, že prišli do Kanady z komunistických krajín a netreba hovoriť viac, hneď to podpíšu. Ľudia ma často povzbudzujú: „Robíte správnu vec. Pokračujte vo svojej dobrej práci.“ Každý z tohto správania bežných ľudí vidí, že zlý komunistický duch sa rýchlo rozpadá a je odstraňovaný. Niektorí ľudia sa úprimne pýtali, ako môžu prispieť na Dafa po tom, čo sa dozvedeli o prenasledovaní.

Keď prechádzam davom a hovorím s ľuďmi, objasňujem im pravdu o Dafa a počúvam ich spätnú väzbu, vidím, že ľudia sa skutočne prebúdzajú a prichádzajú pre Dafa. Tieto reakcie a scény upokojujú moje srdce.

Odstraňovanie myšlienkovej karmy

Myšlienková karma je mocná a môže byť zložitá. Sama som to zažila. Mnohokrát som si myslela, že som to ja, kto uvažuje, ale bola to myšlienková karma, ktorá ma uvádzala do zmätku. Jedného dňa som sa rozhodla odstrániť myšlienkovú karmu. Ako by som to mala urobiť? Urobila som to pomocou učenia sa naspamäť Majstrových slov.

Pamätám si, že to bol štvrtok a využila som všetok čas, čo som mala k dispozícii, aby som si opakovala Majstrov Fa „Vaše hlavné vedomie musí byť silné“ (Šiesta lekcia, Čuan Falun) a častejšie som vysielala spravodlivé myšlienky na odstránenie myšlienkovej karmy. Robila som to aj nasledujúci deň pred štúdiom v skupine Fa.

V ten deň som do skupiny štúdia Fa išla o niečo skôr, takže som si tam sadla a vysielala spravodlivé myšlienky, aby som odstránila myšlienkovú karmu. Prišli dvaja praktizujúci a začali si čistiť svoje plastové tašky a medzitým so mnou hlasno hovorili. Bola som v stave prázdnoty, no mala som vedomú myseľ a cítila som sa oddelená od hluku okolo mňa. Vedela som, že robím správnu vec. Na ceste domov som pokračovala v recitovaní Fa a keď som bola v posteli, predtým ako som zaspala, pokračovala som v opakovaní si Fa.

Potom sa stalo niečo, na čo nikdy nezabudnem.

Vo svojej mysli som recitovala „Vaše hlavné vedomie musí byť silné“ z Čuan Faluna. Keď som si recitovala „Avšak väčšina ľudí ju môže odstrániť a odporovať jej silnými subjektívnymi myšlienkami (silným hlavným vedomím)“, veľmi jasný hlas zvnútra  dodal „nestačí to?“ Bola som šokovaná. Hlas nebol môj; nebol to ženský hlas. Bol to hlas človeka, ale jasne to vyšlo z mojej hlavy. A ten hlas sa zdal starý, vystrašený, beznádejný, avšak neochotný vzdať sa a usilovne bojoval. Pozbierala som sa a uvedomila som si, že to bola myšlienka karma. Ach, konečne to nedokáže vydržať a odhalila sa. Je to tá karma, ktorú musím odstrániť. Pokračovala som v recitovaní Fa, kým som nezaspala. To bola jediná príležitosť, keď som sa naozaj spojila s myšlienkovou karmou ako formou života v mojom poli a zažila som naživo, ako sa snažila predstierať, že je mnou a ovládať ma.

Po dlhú dobu som sa cítila šokovane, keď som na to myslela. Ľudské telo je také slabé, takže nespočetné množstvo zlých vecí môže zasahovať. Niektorí z nich to robia veľmi pomaly. Ak hlavné vedomie nie je silné, môže to byť naozaj ťažké.

Odvtedy úmyselne kultivujem aj slová, ktoré používam. Tu je niekoľko príkladov: Som si vedomá seba a nehovorím veci ako „moje pripútanosti“, pretože tieto pripútanosti sú cudzími škodlivými látkami, nie mnou. Nehovorím veci ako „chorobová skúška“. Ako to môže byť „choroba“? Všetko je skúška xinxingu. Taktiež sa vyhýbam výrazom ako „starší praktizujúci“ alebo „mladí praktizujúci“, pretože vidím ľudské predstavy pripojené k týmto označeniam. Ak sa hádam alebo vzdorujem, som v zajatí starých síl. Niekedy je však ťažké nájsť vhodné slová, ktorá nespúšťajú ľudské predstavy, takže jediná vec, ktorú robím, je, že nereagujem a vyšlem myšlienku, že to neprijímam. Tieto skúšky, či je moja prvá myšlienka na ľudskej úrovni alebo vo Fa, vždy existujú. Čím sú dni jednoduchšie, tým viac cítim vážnosť Majstrových slov o kultivovaní každej jednej myšlienky.

„iba keď to robíš, je to naozaj kultivácia.“ („Pevná kultivácia“, Hong Yin) Je ľahké povedať: „iba keď to robíš, je to naozaj kultivácia“ Keď som cez to všetko prešla, konečne som vyslala tú jasnú myšlienku a fungovalo to celkom dobre.

Pri spätnom pohľade na tento proces som si pomyslela: „tam a späť, hore a dole, nakoniec sa vraciame späť, odkiaľ sme prišli a to je bezpodmienečná viera v Majstra a Fa s poslušným a skromným srdcom.“ Na konci tohto zdieľania mi dovoľte, aby som znova prečítala úvod Majstrovho Lunyu:

„Dafa je múdrosťou Stvoriteľa. Je základom pre stvorenie Nebies a Zeme a pre vytvorenie vesmíru. Zahŕňa všetky veci, od extrémne malých až po extrémne veľké a na odlišných úrovniach existencie vesmírneho tela sa prejavuje odlišne.“ (O Dafa, Čuan Falun)

 

(Prednesené na konferencii Fa v Kanade v roku 2019, krátené)

 

Článok v čínštine

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/3/178710.html

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha