Kultivačná prax
streda, 13. november 2019

Moja kultivácia sa stala pevnou, potom čo som sa začala učiť Fa naspamäť

13.8.19 | Od praktizujúcej Falun Dafa z Kanady

(Minghui.org) Dobrý deň Majster! Dobrý deň praktizujúci!

V roku 1995 začala moja mama praktizovať, a tak som sa dozvedela o Dafa. Bola som príliš mladá na to, aby som sama študovala učenia, takže keď mama čítala Fa a robila cvičenia, niekedy som nasledovala jej pohyby. Keď som vyrástla, prestala som praktizovať Falun Dafa a viedla som život svetského človeka až do roku 2013, keď sa stalo niečo, vďaka čomu som sa vrátila k Dafa. Osvietila som sa k tomu, že milosrdný Majster sa ma nevzdal, hoci som bola stratená v bežnej ľudskej spoločnosti. V roku 2016 sme sa aj s rodinou presťahovali do Toronta. Rada by som vám porozprávala o svojich skúsenostiach.

Kultivovanie sa pomocou učenia sa Fa naspamäť

V našej miestnej skupine na študovanie Fa sme sa nedávno začali učiť naspamäť Majstrove učenia. Snažila som sa udržať krok. Spočiatku som si dokázala zapamätať iba jeden odsek za týždeň. Potom som zrýchlila a snažila som sa naučiť jeden odsek za deň.

Nerozumela som prečo sa mi vždy, keď som sa snažila učiť Fa naspamäť, vynorili všetky druhy zasahujúcich myšlienok; jednoducho som sa nedokázala upokojiť a učiť sa. Napríklad, každý deň hneď ako som začala s prvou vetou, cítila som sa nepokojne. Obávala som sa, že to nedokážem dokončiť a neudžím krok s ostatnými. Prípadne ak si aj dnes zapamätám odsek, bála som sa, že ho zabudnem a budem musieť začať odznova.

Kvôli týmto obavám som necítila veľkoleposť a krásu Dafa. Namiesto toho som mala pocit, akoby to bola úloha, ktorú musím spraviť a bola som unavená. Nebrala som si Fa skutočne do srdca. Bola som kvôli tomu veľmi rozpačitá. Majster zrejme videl, aká som zmätená. Na stránkach Minghui som našla jeden článok, v ktorom praktizujúci spomínal, že keď sa učili Fa naspamäť, neponáhľali sa a učili sa slovo po slove a vetu po vete. Hoci si za deň nezapamätali veľa, osvietili sa k princípom Fa, keďže do toho vložili svoje srdce.

Pomohlo mi to uvedomiť si, že keď som sa učila Fa, vždy som sa ponáhľala. Brala som to ako povinnosť a chcela som to mať rýchlo za sebou. Nebrala som do úvahy, že sa učím Fa, princípy vesmíru a bolo to neúctivé. Keď som si uvedomila, že mám pripútanosť k výsledku, rozhodla som sa ju odstrániť.

Keď som sa znova začala učil naspamäť, opäť som sa cítila nepokojne. Snažila som sa odmietnuť ten nepokoj tým, že som si pripomínala, že sa učím Fa a že si ho musím zapamätať slovo po slove, vetu po vete, v súlade so svojím pochopením Fa. Dokonca aj keď nedokážem dokončiť ani jeden odsek, musím si vziať k srdcu to, čo som sa naučila. Postupne som dokázala spomaliť. Cítila som, že zakaždým, keď som sa učila Fa naspamäť, osvietila som sa k vnútorným významom Fa na svojej úrovni.

Zistila som, že môj stav mysle pri študovaní Fa sa zlepšil. Keďže praktizujem iba krátko, v minulosti to bola vždy mama, kto hral aktívnu úlohu, keď prišiel čas na štúdium Fa. Ja som mala pocit, akoby som iba nasledovala pohyby. Hoci som bola fyzicky prítomná, moja myseľ tam nebola. Chcela som to len mať za sebou. Po nepretržitom učení sa Fa naspamäť som však cítila, že si dokážem vziať Fa do srdca a precítiť bezhraničný a ohromný význam Dafa. Okrem toho som sa vydržala sústrediť, nie ako predtým, keď som bývala mysľou mimo a zasahovali do mňa mnohé vonkajšie činitele.

Majster povedal:

„Keď niektorí ľudia čítajú Čuan Falun, nie sú sústredení, namiesto toho uvažujú o iných veciach a nie sú schopní zamerať svoju pozornosť na kultiváciu. Toto sa rovná mrhaniu časom. A nie je to len mrhanie časom – namiesto toho, aby to bol čas, keď majú stúpať, používajú svoju myseľ na to, aby uvažovali o otázkach a veciach, o ktoré by sa nemali zaujímať, a nielenže teda nestúpajú, ale naopak, ešte v úrovni klesajú. Ak neštudujete dobre Fa, je mnoho vecí, ktoré nebudete schopní robiť dobre.“ („Učeníci Dafa musia študovať Fa“ zo zbierky Vyučovanie Fa na konferenciách - XI. časť)

Ako som pokračovala v učení sa Fa naspamäť, dokázala som splynúť s Fa a porozumela som, ako sa mám ako kultivujúca zlepšovať.

Odstraňovanie „sebeckosti“

Majster nás učil:

„Sebeckosť je základnou povahou vesmíru minulosti. Kvôli tej povahe je nevyhnutné vytváranie-stagnácia-degenerácia-zničenie a narodenie-starnutie-choroba-smrť. V budúcnosti bude Zákon vše-harmonizujúci a nesebecký. Kvôli zmene v základnej povahe vesmíru prejde vývoj vesmíru a vlastnosti bytostí od základu zmenami.“ („Vyučovanie Zákona na Dafa konferencii v Západnom USA 2004“ zo zbierky Vyučovanie Fa na konferenciách - V. časť)

Keď som to čítala v minulosti, nerozumela som tomu, čo to znamená byť altruistický.

Keď som viac študovala Fa a učila sa Fa naspamäť, osvietila som sa k novým významom. Než som začala kultiváciu, vždy keď som na niečo myslela alebo niečo robila, východiskovým bodom som bola ja. Všetko som plánovala podľa seba; najprv som uspokojila seba. Keď som začala praktizovať, vedela som, že musíme odstrániť sebeckosť. Začala som uvažovať z pohľadu ostatných. Moje snahy však boli veľmi povrchné a obmedzené na bytie dobrým človekom. Napríklad, keď som išla na večeru so svojím manželom, dala som mu na tanier kúsok zo všetkého. Keď to však bolo niečo, čo som mala rada ja, dala som to sebe. Ak si vzal veľa z toho, čo som mala rada, bola som nešťastná a sťažovala som sa.

Keď som pochopila, čo je to „altruizmus“, dokázala som sa sústrediť na to, čo má rád on a dať jeho na prvé miesto, namiesto sústredenia sa na to, čo mám rada ja. Okrem toho som sa postupne snažila odstrániť „sebeckosť“ zo svojich myšlienok. Napríklad, keď o mne niekto povedal niečo negatívne, hoci som mala na povrchu pravdu, snažila som sa premýšľať z hľadiska iných a pochopiť, prečo to povedali.

Ako som postupne odstraňovala sebeckosť, osvietila som sa k tomu, čo povedal Majster:

„Samozrejme, pri praktizovaní kultivácie v bežnej ľudskej spoločnosti si máme ctiť rodičov a vychovávať naše deti. Za všetkých okolností musíme byť dobrí a láskaví k druhým, ani nehovoriac o členoch svojej rodiny. S každým by sme mali zaobchádzať rovnakým spôsobom. Musíme byť dobrí na našich rodičov a deti a byť ohľaduplní k druhým vo všetkých smeroch. Keď to robíte, potom vaše srdce nie je sebecké, ale je to srdce súcitu – je to súcit. City sú záležitosťou svetských ľudí a svetskí ľudia žijú práve pre ne.“ (Šiesta lekcia, Čuan Falun)

V minulosti som premýšľala o druhých z pohľadu mojich „pocitov a emócií“. Stále som však bola sebecká. Robila som veci pre iných preto, že to bolo pre mňa príjemné, alebo preto, že som mala rada tú osobu. Nakoniec som pochopila, že iba keď sa už nezameriavame na svoje „pocity“ a „ja“, môžeme si vyvinúť „súcit“ a „altruizmus“.

Zachraňovanie ľudí na miestach na objasňovanie pravdy

Keď som prišla z Číny, videla som veľa miest na objasňovanie pravdy, kde sa praktizujúci tvárou v tvár zhovárali s ľuďmi. Keďže som prišla z prostredia, kde prenasledovanie stále pokračuje, cítila som, že je vynikajúce môcť sa s ľuďmi otvorene rozprávať o pravdivosti a kráse Dafe. Chodila som teda objasňovať pravdu na turistické miesta. Keď som však začala byť zaneprázdnená povinnosťami v škole a zapojila som sa do iných projektov na potvrdzovanie Fa, prestala som tam chodiť. Nedávno som však mala takúto myšlienku: Mala by som naďalej chodiť zhovárať sa tvárou v tvár s ľuďmi na turistických miesta.

Vždy keď teda mám čas, chodím k čínskej ambasáde, do čínskej štvrte a do Queen’s parku a pomáham rozdávať letáky a objasňovať pravdu. Ráno chodím do parku tiež cvičiť. Cez víkend chodím k Niagarským vodopádom, aby som sa pripojila k skupinovým cvičeniam a hovorila ľuďom o Dafa.

Myslím si, že pre mladých praktizujúcich je veľmi prospešné zúčastňovať sa týchto aktivít. Ovládame angličtinu a môžeme pomôcť starším praktizujúcim, ktorí nehovoria po anglicky. Môžeme pomôcť západniarom, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o Falun Dafa, alebo by sa radi naučili cvičenia. Myslím si, že pokiaľ do toho vložíme srdce, Majster k nám privedie ľudí s predurčeným vzťahom.

Zistila som tiež, že vďaka zapájaniu sa do týchto aktivít, som sa veľmi zlepšila. Teraz mám silnú túžbu rozprávať sa s Číňanmi o Dafa, aby mohli porozumieť dobrote Falun Dafa. Zvykla som vyhýbať sa Číňanom a sústrediť sa len na západniarov. Mala som predstavu, že západniari ma neodmietnu. Obdivujem tých, ktorí objasňujú pravdu Číňanom v prvých radoch a ktorí vytrvajú v objasňovaní pravdy ostatným bez ohľadu na ich postoj.

Keď som znova začala chodiť na miesta na objasňovanie pravdy, uvedomila som si, že som postupne odstránila pripútanosť k nechceniu osloviť Číňanov. Popravde povedané, začala som sa na nich sústreďovať pri rozdávaní letákov a objasňovaní pravdy.

Ako mladá praktizujúca by som rada navrhla, aby viac mladých praktizujúcich chodilo von hovoriť s ľuďmi, objasňovať pravdu a preukazovať dobrotu Falun Dafa.

Vyššie uvedené je mojou kultivačnou skúsenosťou a mojím pochopením. Láskavo prosím poukážte na čokoľvek nevhodné.

 

(Prezentované na Kanadskej Fa konferencii 2019)

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/31/178666.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha