Články od vydavateľov

Riešte kultivačné problémy pomocou kultivácie a firemné problémy pomocou firemných prostriedkov

14.8.19

(Minghui.org) Majster Li Chung-č’ nás učil, že kultivácia Falun Dafa sa týka výlučne kultivovania xinxingu a súcitu a že nasledujeme „veľkú cestu bez formy“ (Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Singapure). Majster tiež povedal: „nemáme žádnou konkrétní formu organizace, ani nevlastníme peníze nebo majetek.“ (Vyučovanie Fa na Fa konferencii asistentov v Čchang-čchune)

Majstrove učenia otvorili najvhodnejšiu cestu pre kultivujúcich v modernej spoločnosti, pričom peniaze a majetok sú úplne oddelené od Falun Dafa, no bez toho, aby sa kultivujúci museli stať mníchmi alebo odísť do hôr. Celá spoločnosť je naším kultivačným prostredím. Nasledujeme princípy Fa pravdivosti-súcitu-znášanlivosti, aby sme si kultivovali svoju myseľ a telo. Navzájom sa povzbudzujeme ku „porovnávaj pri študovaní, porovnávaj pri kultivácii“ („Pevná kultivácia“, Hong Yin) a k zvyšovaniu našich ríš.

Avšak odvtedy, čo Čínska komunistická strana spustila svoje všetko zahŕňajúce prenasledovanie Falun Gongu v roku 1999, učeníci a praktizujúci Dafa založili mnoho projektov a firiem, aby čelili prenasledovaniu a objasňovali pravdu. Tieto konkrétne projekty a firmy majú peniaze a majetok, ako aj pracovné pozície a rozdelenie zodpovedností, preto sa pre mnohých ľudí stali skúšobným kameňom. Máme ľudí, ktorí prispievajú nesebecky, no tiež takých, ktorí vyhľadávajú slávu a zisk. Niektorí sa venujú záchrane vnímajúcich bytostí, zatiaľ čo druhí sa nezúčastnene prizerajú, komentujú a súdia. Zatiaľ čo niektorí zotrvávajú v prekonávaní prekážok a napredovaní, tiež tu máme takých, ktorí sa vezú na úspechoch druhých a vyhľadávajú sebauspokojenie. Niektorí sa neustále kultivujú a odstraňujú ľudské názory a pripútanosti, a preto dokážu lepšie objasňovať pravdu; niektorým bránili rôzne zvyky a názory vytvorené v bežnej spoločnosti a nanešťastie spôsobili negatívny dopad na Dafa a projekty na rôznych úrovniach. Takýchto prípadov je príliš veľa, aby sme ich tu uviedli.

Nedávne konflikty, ktoré sa udiali v Epoch Times a v ostatných projektoch, nie sú náhodné. Je to rovnaké vo vnútri aj mimo pevninskej Číny. Pokiaľ je človek v bežnej spoločnosti, rôzne vrstvy spoločnosti majú svoje vlastné spoločenské konflikty, pracovné prostredia majú pracovné konflikty a rodinné prostredia majú rodinné konflikty, ktorým človek musí čeliť. Keď sa prihodí konflikt, je to pre praktizujúceho – ktorý vidí alebo počuje ľudí a udalosti, ktorých sa týka – príležitosť na pevnejšie kultivovanie seba samého a pozdvihnutie sa. Učeníci Dafa, ktorí dobre študujú Fa a skutočne sa kultivujú, veľmi dobre vedia, čo je učeník Dafa: nie je to titul, ktorý si človek udelí, ale dosiahne sa to prostredníctvom pevnej kultivácie vo Fa a prostredníctvom utrpenia, prevzatia zodpovednosti a zoceľovania svojho srdca na ceste k nesebeckosti vyžadovanej novým vesmírom. Veríme, že zoči voči konfliktu sa učeníci Dafa, ktorí sa skutočne kultivujú, preskúmajú a pohľadajú vo svojom vnútri nedostatky, aby mali pozitívnejší vplyv.

Dúfame, že v budúcnosti sa v projektoch Dafa ako aj vo firmách učeníkov Dafa už nebude vyvíjať tlak alebo posudzovať iných na základe jednostranných názorov a „odovzdávaním“ toho, ako Majster človeka uznáva, pričom sa človek zbavuje zodpovednosti za závažnejšie negatívne dôsledky. Dúfame, že každý založí svoje činy na nesebeckosti, súcitných (shan) myšlienkach, nebude pripútaný k vlastným názorom a bude riešiť problémy, ktoré nastanú v kultivácii prostredníctvom kultivácie a problémy, ktoré nastanú vo firme prostredníctvom firemných prostriedkov.

 

Vydavatelia Minghui

10. augusta 2019

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/10/178832.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha