Kultivačné cesty

Využívanie každej príležitosti na dobrú kultiváciu

30.8.19 | Od mladého zahraničného praktizujúceho Falun Dafa

(Minghui.org) Som mladý praktizujúci Falun Dafa a chcel by som  zdieľať niektoré zo svojich kultivačných myšlienok a skúseností. Keď som bol veľmi malý, stál som raz na balkóne a skutočne som videl v diaľke majestátne a skutočné obrazy pretvárania a rozkladu vesmíru. V tom čase som bol žiaľ príliš malý a nekultivoval som Dafa so svojou mamou.

Dnes, po prečítaní Majstrovho najnovšieho článku, skutočne cítim, že existujem len kvôli tomu, aby som sa pripravil na nápravu Fa. Keď som sa narodil, nemal som mnoho karmy, takže som zriedkakedy ochorel. Avšak stal som sa strateným vo svete ľudskej spoločnosti, takže napriek tomu, že Majstrov Fa bol nesmierne jasný, nevážil som si skutočne príležitosť kultivovať sa.

Oficiálne som sa začal kultivovať vo veku 18 rokov. Moje srdce bolo spočiatku veľmi čisté a nemal som mnoho pripútaností. K objasňovaniu pravdy som pristupoval so silnou vôľou zachrániť ľudí a každého, kto ma počúval, som dokázal presvedčiť, aby vystúpil z Čínskej komunistickej strany (ČKS) a jej pridružených organizácií. Avšak keď som začal pracovať, pokúšala ma sláva, zisk a emócie a poľavil som. Pripútanosti k práci a romantike ma zviedli na scestie a nebol som usilovný ako predtým. Teraz sa môžem už len chopiť poslednej príležitosti na kultiváciu a zachrániť viac ľudí.

Pracujem cez deň a keď nemusím pracovať nadčas, chodievam na turistické miesta objasňovať pravdu alebo praktizujem cvičenia dve hodiny. Ak sa mi to nepodarí urobiť, pokúšam sa objasňovať pravdu ľuďom, ktorých stretnem na ulici. Týmto spôsobom zaistím, aby som každý deň robil tri veci. Po odchode z turistického miesta si nájdem nablízku lavičku, kam sa posadím, aby som sa učil Fa naspamäť. Z obáv, že v pohodlí svojho domova by som mohol poľaviť, sa učím Fa naspamäť pred návratom domov.

Stanovil som si cieľ, že každý deň sa naučím naspamäť tri strany z Čuan Faluna, jednu báseň z Hong Yin alebo polovicu až celý článok zo Základov pre ďalší pokrok. Ak všetko beží dobre, dokážem ukončiť učenie sa Fa naspamäť za jednu alebo dve hodiny. Ak nie, môže mi to zabrať niekoľko hodín. Lenže bez ohľadu na to, vďaka procesu učenia sa Fa naspamäť som si uvedomil svoje problémy, chyby, nesprávne činy a pripútanosti. Princípy Fa sú trojdimenzionálne a nevysvetliteľné ľudským jazykom. Raz som si uvedomil, že môj kultivačný stav sa zmenil. Keď som sa odvtedy začal učiť Fa naspamäť, dokázal som cítiť zlepšenie deň za dňom. Vždy keď sa rozhodnem zmeniť sa, pocítim „seba“ v ostatných ríšach, ako sa tiež mení. Keď vysielam spravodlivé myšlienky nasledujúci deň, cítim okolo seba pole, ktoré vydáva veľmi silnú a rozsiahlu energiu. Keď sa pozriem späť na svoje zmýšľanie spred pár mesiacov, vidím vo svojej mentalite obrovský rozdiel.

Cítim sa tiež pokojnejšie a uvoľnenejšie – je to akoby som našiel kľúč k usilovnej kultivácii. Takže skutočne odporúčam ostatným mladým praktizujúcim, aby tiež skúsili učiť sa Fa naspamäť!

Myslím si, že toto je posledná príležitosť, ktorú nám Majster mohol dať, aby sme sa kultivovali a napravovali. Niekedy však nedokážem plne dosiahnuť svoje stanovené ciele a moje slová sú často hrubé a bezohľadné k pocitom druhých ľudí. Moje činy a správanie sa v práci nie sú podľa mňa vždy pravdivé. Tiež som mal pripútanosti k žiadostivosti, lakomstvu a pohodliu. Keďže mám jasno vo svojich pripútanostiach, malo by sa mi podariť všetky ich odstrániť.

Prednedávnom som si uvedomil, že by som sa mal držať najvyšších štandardov vyžadovaných pre dovŕšené božstvo. Keď čelím kultivačnej výzve, musím sa sám seba opýtať, či by božstvo myslelo alebo konalo týmto spôsobom. Potom sa podľa toho napravím. Tiež som si uvedomil, že by som nemal s ľuďmi zaobchádzať odlišne, pretože božstvo sa pozerá na všetky vnímajúce bytosti rovnako. Pokiaľ ide o záchranu ľudí, neexistujú pri nej žiadne preferencie alebo obľúbenci – iba súcit. Ak poľavíme čo i len jeden deň, mnoho ľudí nebude zachránených. Cítim sa veľmi skľúčene, keď turisti odmietnu vypočuť si ma, keď im objasňujem fakty, lenže len ja sám som na vine; môžem viniť len seba za to, že sa nekultivujem lepšie. Keď som si v jeden deň preskúmal svoje myšlienky, uvedomil som si, že mnohé z mojich činov a myšlienok boli motivované emóciami. Napríklad, páčilo sa mi zdieľať s ostatnými praktizujúcimi, pretože som sa chcel potvrdzovať. Kvôli emóciám som radšej uprednostňoval  jednu vec pred druhou alebo som si nechával veci na neskôr. Emócie robia ľudí iracionálnymi a temperamentnými a to zasahuje do úsilí zachraňovania ľudí.

Každý deň sa vonku stretnem s ľuďmi, ktorí stoja v rade na obed a viem, že je to príležitosť, aby som s nimi zdieľal Fa. Častokrát skutočne prejavia záujem o kultiváciu už len pri najmenšej zmienke. Všetci kolegovia, ktorým som objasnil pravdu, prejavili záujem o čítanie kníh Dafa a mnohí z nich už čítajú alebo pozerajú Majstrove prednášky.

Dúfam, že mladí praktizujúci Falun Dafa nebudú ovplyvnení rozčarovaním zo slávy, zisku a emócií v tejto ľudskej spoločnosti. Študujte Fa a vaše hlavné vedomie bude silnejšie a budete vedieť čo robiť a ako to robiť.

Vážme si poslednú príležitosť na usilovné kultivovanie sa a nesklamme tých, ktorí čakajú na Fa!

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/24/179033.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha