Zlepšovanie sa

Hľadanie mojich základných pripútaností

31.8.19 | Od praktizujúcej Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Vždy som v sebe mala niečo vrodene tvrdohlavé, čosi, čo v istých momentoch nekontrolovateľne vybuchlo. Aj keď sa to po čase kultivácie vo Falun Dafa oslabilo, vždy keď som si myslela, že som odstránila koreň problému, zistila som, že ešte viac na odstránenie toho ostáva. Niekedy som sa odstrihla od iných praktizujúcich a študovala som Fa sama.

Majster Li povedal:

„Môžete začať svoju cestu Dafa s týmito myšlienkami, avšak v priebehu praktizovania kultivácie sa musíte považovať za kultivujúceho. Neskôr, usilovným robením pokroku čítaním kníh a študovaním Fa, by ste mali jasne rozpoznať, aké boli vaše názory, keď ste na začiatku prišli k Dafa. Po praktizovaní kultivácie určitý čas, ešte stále sa držíte týchto názorov? Pokračujete na ceste kvôli týmto ľudským pripútanostiam? Ak áno, nemôžete sa počítať medzi mojich žiakov. Znamená to, že vaše základné pripútanosti neboli odstránené a že nie ste schopní pochopiť Fa z vnútra Fa.“ („K Dovŕšeniu“, Základy pre ďalší pokrok II)

Neskôr som si uvedomila, že táto tvrdohlavá vec vo mne nie je niečím, čo je prítomné len v tomto živote. Staré sily túto skúšku naplánovali už dlho vopred a je to veľmi ťažké odstrániť bez neustáleho štúdia Fa. Zistila som tiež, že musím začať hľadať svoje základné pripútanosti.

Nájdenie Falun Dafa

Narodila som sa do chudobnej rodiny, pričom moji rodičia mali duševné ťažkosti. Ukončila som iba základnú školu a peknú stránku života som nepoznala. Chýbalo mi vzdelanie v škole a aj rodinný život a iní ma často označovali za „nevzdelané dieťa divočiny“. V 15-tich rokoch som opustila domov, v ktorom som nikdy necítila teplo domova. Stala som sa tiež veľmi chladnou a nedostupnou. Vyrastanie v ťažkostiach bolo pre mňa motiváciou študovať a mať v živote úspech.

Keď som mala 24 bola som chorá a cítila som, že som na pokraji smrti. Našťastie som ale získala Fa. V komunite Falun Dafa bol každý milý a nikto ma nediskriminoval. Pocítila som tu srdečnú atmosféru ako nikde predtým. Neskôr som tu dokonca stretla aj svojho manžela, softwarového inžiniera zahraničnej spoločnosti, ktorý sa ku mne správa veľmi dobre. Prostredníctvom Dafa som získala všetko, po čom som v minulosti túžila. Mala som z toho radosť a neuvedomovala som si, že je to moja základná pripútanosť.

Majster povedal:

„Viete, že jednou z najväčších výhovoriek, ktorú staré zlé sily v súčasnosti používajú na útok proti Dafa je tá, že vaše základné pripútanosti ostávajú zakopané? Takže aby sa identifikovali títo ľudia, trápenia sa spravili surovejšími.“ („K Dovŕšeniu“, Základy pre ďalší pokrok II)

Keď prišlo prenasledovanie, všetky tieto príjemné veci boli zrazu preč. Moja rodina bola rozbitá a rozdelená. No aj tak som nepremýšľala o svojich základných pripútanostiach. Až pri problémoch s hľadaním práce som začala o svojom probléme premýšľať.

Objavenie pripútaností

Začala som vidieť svoju pripútanosť k sláve: Túžila som po uznaní od ostatných a túto túžbu som si napĺňala prostredníctvom vecí získaných z Dafa. Prišla som ale do ľudského sveta kvôli tomuto? Po nájdení pripútanosti k sláve sa pripútanosti ako žiadostivosť a žiarlivosť stali tiež nápadnejšími.

Na povrchu prešiel môj život veľkou zmenou. Dostala som prácu, o ktorej si ostatní mysleli, že je pre mňa nezvládnuteľná. Venovala som sa marketingu vo veľkej potravinárskej spoločnosti a prešli sme od malej firmy k väčšej, až k veľkému obchodu typu Walmart. Predaje nám prudko stúpli a vrátili sa nám všetky straty. Po troch mesiacoch práce som zarábala lepšie ako moji kolegovia, ktorí tam boli tri roky. Volali ma, aby som rozriešila ťažké zákaznícke sťažnosti, čo som spravila niekoľkými slovami. Vedela som, že ja sama nemám takéto schopnosti a že je to len vďaka Falun Dafa, že som to bola schopná zvládať. Tiež som využívala šance objasniť pravdu o Falun Dafa a prenasledovaní ľuďom okolo mňa, od šéfa firmy až po mojich kolegov a predajcov.

Raz som bola zatknutá a prenasledovaná za organizovanie štúdia Fa. Aj keď som nebola hlavným organizátorom, hrala som tam podstatnú úlohu, keďže som dobrý rečník. Na povrchu to vyzeralo, že som v súlade s Fa, no hlboko vo vnútri to bola moja silná pripútanosť k sláve, ktorá ma viedla k tomu, aby som využila Falun Dafa na vyzdvihnutie samej seba. Straty z tohto prenasledovania boli znížené pod Majstrovou ochranou na minimum.

Držali ma v malej tmavej miestnosti s rukami spútanými za chrbtom. Povedali, že som bola líder a striedali sa pri mojom vypočúvaní. Neodpovedala som im na otázky a snažila som sa ich presvedčiť, aby vystúpili z Čínskej komunistickej strany (ČKS) a jej pridružených organizácií.

Nakoniec vošli do miestnosti traja policajti. Neurobili nič, no ja som cítila, že sa dusím a z inej dimenzie ma úplne obklopil pocit teroru. V srdci som volala Majstra. Nezbili ma, no povedali: „Odvážila si sa to urobiť, no neodvažuješ sa prebrať zodpovednosť.“ Potom odišli. Zvalila som sa na stoličku a začala som premýšľať.

Uvedomila som si, že moja pripútanosť k sláve priniesla škodu Dafa a bolesť Majstrovi i spolupraktizujúcim. Veľmi som to ľutovala a asi pol dňa som využila na to, aby som tieto myšlienky zahnala a tiež na recitovanie Fa. Extrémna únava a strach zmizli a hluk v mojom okolí sa stratil.

Po nejakom čase jedna praktizujúca poukázala na to, že mojou základnou pripútanosťou je pocit menejcennosti. Toto nízke sebavedomie viedlo k tomu, že som sa správala ako silná, no bola to len fasáda na zakrytie mojej nízkej sebahodnoty. Vo vnútri som bola v skutočnosti veľmi slabá.

Jej slová prenikli do môjho srdca, pretože sa to dotklo môjho vnútorného ja. Súhlasila som s ňou a cítila som, akoby niečo zmizlo z mojej hrude a mala som tiež neopísateľný pocit ľahkosti. Už som necítila frustráciu z toho, čo mi táto praktizujúca povedala. Myslela som si, že toto je už všetko, no nebolo to tak.

Potom som sa rozhodla zbaviť sa svojej pripútanosti k žiadostivosti. Avšak nedokázala som to spraviť pomocou skorších kultivačných metód, keďže to bola iná vec. Jedného dňa ma osvietil Majstrov Fa:
„Slepo veriť vede –

            ľudstvo je zdeformované.“

(„Desať ziel sveta“, Hong Yin)


Bola jadrom môjho problému slepá viera vo vedu? Ako sa to mohlo stať? Veď som ukončila len základnú školu. Avšak vždy som chcela študovať a mať úspech. Keď som prišla do kontaktu so vzdelanými intelektuálmi, žiarlila som na ženy a vzhliadala k mužom. Vždy som bola presvedčená, že je za tým pripútanosť k žiadostivosti.

Potom so čítala Majstrov Fa:

„V náboženstvách majú svojich zakladateľov a kňazov, pričom vo vede sú takisto rôzne tituly: rektor univerzity, doktor, magister, bakalár, profesor, asistujúci profesor a tak ďalej. Navyše je to dokonalá forma náboženstva, keďže existuje všade a je veľmi systematická. Ľudské bytosti v ňu veria viac ako veria v akékoľvek náboženstvo a táto viera vznikla nepostrehnuteľne. Ak ju dobre neštudujete, táto spoločnosť vás vylúči: nenájdete si dobré zamestnanie alebo nebudete mať dobrú budúcnosť. Každý vie, že pri bežnom náboženstve musíte najskôr veriť a potom vám umožní vidieť, počuť a cítiť skutočnú, reálnu existenciu bohov. Naproti tomu v náboženstve vedy najprv veci vidíte a postupujete vpred na materiálnom základe, takže potom budete na tom psychicky závislí. Používa opačný prístup.“

„Avšak ja nie som proti vede, pretože tá je tiež produktom vesmíru. Ja vám iba hovorím, čo je veda. Veda nie je vedecká a ľudskej rase priniesla mnoho katastrôf, ktoré nikdy nebudú napravené.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Kanade“)

V minulosti som vždy chcela študovať, aby som dostala dobrú prácu a aby ma ostatní uznávali. Bolo to v podstate uctievanie vedy. Keď som si uvedomila túto základnú pripútanosť, vrstvy žiadostivosti a žiarlivosti sa rozplynuli vo vzduchu.

Sila Fa je ďaleko za hranicami a je nedosiahnuteľná bez usilovného kultivovania sa. Človek môže čítať Fa denne, no neuvidí Fa, keďže každá úroveň má vlastné štandardy.

No ani toto pochopenie nebol ešte koniec procesu. O niekoľko dní bol do môjho tímu presunutý praktizujúci, ktorý sa stal vedúcim. Mal hroznú povahu a nepozeral sa dovnútra. Stále som sa ho pokúšala zmeniť. Dokonca som sa naňho sťažovala a hovorila som, že neštuduje Fa a necvičí, čo robilo komunikáciu veľmi ťažkou. Keďže však vykonával túto prácu už desať rokov, bolo ťažké zmeniť ho. Takže som si pomyslela, že by som mala nasledovať prúd, keďže naši vedúci v tíme neurobia zmeny.

Potom som pochopila, že by som sa v tejto záležitosti mala kultivovať lepšie. Ak budem tieto problémy vidieť, môžem byť aj ja tá, ktorá má problém? No ako by som sa mala zlepšiť?

Keď som o tomto premýšľala, praktizujúci, ktorý šiel okolo, povedal: „Prečo si taký tvrdohlavý?“ Aj keď to vyzeralo, že to hovorí prístroju pri ňom, vedela som, že mi Majster pomáha k niečomu sa osvietiť.

Zmeny vo vnútri

O nejaký čas neskôr som sa necítila dobre. Medzitým ma dosť ostro skritizovala jedna praktizujúca. Mala som pocit, že jej slová sú ako ihly, ktoré sa mi zapichávali do tela. Aj keď som nevidela nič z iných dimenzií, mohla som to cítiť.

V tom čase som vo vnútri cítila aj silný pocit nenávisti. Keď som premýšľala o tých, ktorí ma zranili, moja myseľ bola plná nenávisti. Necítila som nenávisť dokonca ani voči policajtom, ktorí ma vypočúvali, prečo som teda nenávidela spolupraktizujúcu? Sú to všetko Majstrovi učeníci, ak im ublížim, urobím chybu.

Spomenula som si, ako mi raz jeden praktizujúci chcel pomôcť pookriať tým, že mi ukazoval, že mu na mne záleží, ale ja som sa s ním namiesto toho hádala. V tej chvíli mi niečo náhle napadlo: „Ako sa opovažuješ ku mne priblížiť?“ Bola som z tej myšlienky prekvapená. Vedela som, že toto zmýšľanie nie je moje, no kontrolovalo ma a nevedela som, ako to zmeniť.

Spomenula som si na článok z Minghui s názvom „Ľútosť nad Nepravdivosťou“. Napohľad priateľský a usilovný praktizujúci bol v skutočnosti nepravdivý a spätnú väzbu od praktizujúcich si nebral veľmi k srdcu. Iní praktizujúci túto situáciu uvidel tretím okom. Videl, že priateľskosť toho praktizujúceho je len fasádou, ktorú ukazuje veľké božstvo menom „Nepravdivosť“. Keďže daný praktizujúci svoju nepravdivosť nerozpoznal, božstvo sa nemohlo zmeniť a prispôsobiť sa Dafa. Čoskoro na to zomrel a božstvo ostalo nezachránené a rozložené.

Znova som si tento článok prečítala. Praktizujúci môže spraviť skutočné zmeny len keď rozumie princípom Fa a je schopný zmeniť sa vo vnútri.

Začala som tiež počúvať podcast „Ako komunistický duch vládne nášmu svetu“ a pochopila som mnoho vecí, ktoré som si predtým odmietala vziať k srdcu. Začala som sa usilovne kultivovať a opúšťala som pripútanosti, veľké či malé. Onedlho som zas mala spor s jedným praktizujúcim. Keď sa ku mne približoval, pomyslela som si: „Prečo sa aspoň raz nemôže dobre kultivovať? Prečo nemôže prestať viesť prázdne reči?“ Po tejto myšlienke som si bola istá, že vyžadujem od ostatných, aby sa zmenili, namiesto toho, aby som sa menila sama.

Majster povedal:

„Tieto problémy sa už stali veľmi vážnymi. Bolo by dobré, keby mohli hľadať vo svojom vnútri veci, ktoré boli schopní nájsť u iných.“ („Rozhovor s časom“, Základy pre ďalší pokrok)

Raz v práci som premýšľala, ako som kedysi zvykla udržiavať stroje v čistote. Prečo to však už nerobím? Zvoľnila som.

Majster povedal:

„Nezastavím sa, kým najmenšie a najväčšie neprekročím“ („Ťažkosti“, Hong Yin II.)

A tak som sa postavila a začala som čistiť mastnotu z motora. Náhla sa všetka bolesť z môjho tela vytratila! Cítila som, že je to posvätné a že ma bytosti z iných dimenzií sledujú.

Týždeň utrpenia, ktorý som vydržala sa skončil a zmizol aj pocit nenávisti. Zas som pochopila kúsok z Fa. Moje prostredie sa tiež zmenilo a vedúci sa stal veľmi milým.

 

Článok v čínštine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/25/179046.html

Článok v angličtine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha