Učeníkom Dafa, ktorí sa zúčastňujú Fa konferencie v Európe

Kultivácia, ktorú robia učeníci Dafa, nie je len pre ich vlastné duchovné dovŕšenie, ale tiež na pomoc Majstrovi pri záchrane všetkých životov. Máte misiu, ktorú treba naplniť, a preto ste mali príležitosť stať sa učeníkmi Dafa.

Ľudský svet je miestom ilúzie, dimenziou, kde nemôžete vidieť vesmír alebo životy také, aké skutočne sú. Avšak presne z tohto dôvodu sú tu ľudia schopní kultivovať sa. Keď človek nemôže vidieť pravdu, avšak stále verí v Bohov, stále ide proti prúdu spoločnosti a stále sa pozerá dovnútra, keď sa stretne s konfliktmi, ťažkosťami alebo nespravodlivosťou a najprv napraví svoje správanie, potom to, čo robí, je skutočne kultivácia. Zapôsobí to na každú božskú bytosť, ktorá to uvidí, a keď to robíte takto, môžete dosiahnuť dovŕšenie. Ste jednoducho takýmito bytosťami. A navyše, ako učeníci Dafa mi pomáhate pri záchrane životov, zatiaľ čo ste prenasledovaní. Nikdy predtým žiadna skupina veriacich alebo kultivačná škola nerobila niečo také, ako je toto. Hoci je to veľmi ťažké, skutočne ste to robili a dostali ste sa cez to. Tí z vás, ktorí sa doteraz nečinili dobre, ešte sa to neskončilo, takže sa čiňte dobre v tom, čo by ste mali robiť!

Želám vašej Fa konferencii veľa úspechov!

 

Váš Majster,

 

Li Chung-č’

31. augusta 2019

 


Linka na DOC súbor