Zlepšovanie sa

Kultivácia podľa Dafa, nie podľa usporiadaní starých síl

5.9.19 | Od praktizujúcej Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Istá praktizujúca raz zdieľala o dôležitosti našej prvej myšlienky, keď čelíme ťažkostiam. Povedala, že po jedle zvracala, no rýchlo sa zotavila potom, čo negovala toto trápenie a odmietla uznať prenasledovanie starých síl.

Inokedy zas okolo polnoci zažila silnú a ostrú bolesť v nohe. Bolo to ako elektrický prúd a bolesť nepoľavila, až kým nedocvičila všetkých päť cvičení. Pozerala sa dovnútra a pomyslela si, že to bolo zapríčinené jej hnevom na svoje dieťa o niekoľko dní predtým.

Keď som jej príbeh počúvala po prvýkrát, cítila som, že táto praktizujúca má silné spravodlivé myšlienky. Proces, v ktorom negovala tieto trápenia, sa veľmi podobal mojim skúsenostiam. No o niekoľko dní neskôr mi k tomu napadlo zopár ďalších myšlienok a mala som iné pochopenie, ako by sme mali zaobchádzať s ťažkosťami, ktoré sa prihodia.

Kultivácia podľa Dafa, nie podľa usporiadaní starých síl

Často počujeme ľudí hovoriť o tom, ako nasledovať prirodzený priebeh. Ako kultivujúci sa odvolávame na zákony prírody a na charakteristiky vesmíru. Keď sa prispôsobíme charakteristikám vesmíru, môžeme robiť veci dobre. No ak sa od povahy vesmíru odchýlime, nemôžeme veci dokončiť, ani ich spraviť dobre.

Zatiaľ čo sa kultivujeme v bežnej ľudskej spoločnosti, musíme sa prispôsobiť princípom Fa na tejto úrovni. Na druhej strane, Fa má rozličné požiadavky a prejavy na rôznych úrovniach. Pre nás ako kultivujúcich je osvietenie sa k tomu, čo je správne podľa princípov Fa, súčasťou našej kultivácie vo všetkom, čo robíme. Ak robíme všetko na základe Fa, môžeme robiť veci dobre.

Ak toto vezmeme do úvahy, môžeme prípad spomenutej praktizujúcej vidieť v inej perspektíve.

Praktizujúca sa nahnevala po príchode domov na svoje dieťa a naďalej sa v mysli sťažovala – to nebolo v súlade s Fa. Takže jej bolesti v nohe a nepríjemné pocity mohli prísť z karmy, ktorú vytvorila, keď sa hnevala.

Mali by sme pozerať dovnútra sa za všetkých okolností. No táto praktizujúca tam dala myšlienku v pozadí, ktorá najprv uznala staré sily a potom ich negovala.

Staré sily majú tendenciu zasahovať do našej kultivácie s krutým trestom, ak nerobíme veci podľa ich štandardov. Ak si myslíme, že bolesť bola vyvolaná starými silami a pozeráme sa dovnútra kvôli tomuto, potom bude z negovania starých síl niečo ako: „Čo som spravila nesprávne, čo podráždilo staré sily, ktoré ma teraz nútia trpieť?“ A aby sme sa zbavili tejto bolesti, ktorú spôsobili, snažíme sa nájsť príčinu. Keď ju nájdeme, bolesť by mala zmiznúť.

Ako nie úplne dokonalá analógia by mohol poslúžiť príklad, že staré sily sú niečím ako falošní čchi-kungoví majstri. Keď dával náš Majster prednášky, staré sily mali v blízkosti prednášky falošných čchi-kungov.

V skutočnosti je proces našej kultivácie procesom prispôsobovania sa charakteristikám vesmíru a nie procesom uspokojovania starých síl. Nechať staré sily viesť našu kultiváciu je ako keď sa dieťa snaží uspokojiť svojich zlých rodičov – ako môžeme očakávať, že zlí rodičia vychovajú dobré dieťa? Ak sa kultivujeme takto, sme bližšie k starým silám, no nie k Nebesiam.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/26/179060.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha