Zhromaždenia a protesty

Londýn: Sviečkové vigílie na pripomenutie si praktizujúcich, ktorí zomreli počas prenasledovania v Číne

7.9.19 | Od korešpondenta Minghui z Veľkej Británie

(Minghui.org) 20. augusta 2019 sa praktizujúci z celej Európy zišli na sviečkových vigíliách na námestí Trafalgar Square a pred čínskou ambasádou v Londýne, aby si pripomenuli tisíce praktizujúcich, ktorí zomreli v Číne v dôsledku prenasledovania páchaného čínskou komunistickou stranou. Tieto vigílie poukázali na ukrutnosti, ktoré sa dejú v Číne už vyše 20 rokov a vyzvali ľudí z celého sveta, aby pomohli zastaviť prenasledovanie.

2019 8 31 euro fahui candle vigil 01
Sviečková vigília na námestí Trafalgar Square
2019 8 31 euro fahui candle vigil 02
Sviečková vigília na námestí Trafalgar Square
2019 8 31 euro fahui candle vigil 03
Sviečková vigília na námestí Trafalgar Square
2019 8 31 euro fahui candle vigil 04
Sviečková vigília na námestí Trafalgar Square

„Toto je absolútne dôležité“

Caitlin Porter, vysokoškolská študentka anglického jazyka a filozofie, a Rosie Pender, zamestnankyňa televíznej spoločnosti v Londýne, sledovali sviečkovú vigíliu na námestí Trafalgar Square. Podpísali petíciu proti prenasledovaniu. Boli prekvapené, že média hlavného prúdu venujú tomuto prenasledovaniu tak málo priestoru. Ocenili praktizujúcich Falun Gongu za organizovanie takýchto aktivít, ktoré pomáhajú verejnosti dozvedieť sa o tom, čo sa skutočne deje v Číne.

2019 8 31 euro fahui candle vigil 05
Caitlin Porter a Rosie Pender

Caitlin Porter povedala: „Som naozaj prekvapená. Ešte včera som nevedela, čo je Falun Gong a čo sa mu stalo. Teraz ma to všetko [prenasledovanie] veľmi trápi. Mám veľké obavy. Toto [prenasledovanie] vyzerá byť zločinom, ktorý pácha vláda. Je mi z toho strašne.“

Rosie Pender dodala: „Hlavným dôvodom prenasledovania Falun Gongu je to, že [ČKS] sa bojí pozitívnych účinkov, ktoré Falun Gong prináša ľuďom. Táto meditácia môže ľuďom priniesť slobodu [mysle]. Keď ľudia zažijú alebo získajú takú slobodu, nemôžu už byť ovládaní diktatúrou.“

„Toto [vigília] je absolútne dôležitá. Ľudské orgány sú násilne odoberané a ľudia sú umlčiavaní. Toto je ten najhorší spôsob zneužívania.“

Rosie Pender to uzavrela slovami: „Keď sa takéto veci nedejú im samým, ľudia sa ľahko nechajú zaslepiť. Ľudia by si však mali klásť otázku, že čo keby sa niečo takéto stalo členom ich rodiny? Každý by mal mať dovolené byť šťastný a získať slobodu.“

„Môj podpis je jednou z kvapiek, z ktorých sa stáva oceán“

Umelkyňa Shina povedala, že počula o prenasledovaní, pretože videla pokojný protest pred čínskou ambasádou, ktorý trvá nepretržite už mnoho rokov.

2019 8 31 euro fahui candle vigil 06
Shina povedala, že skupinové cvičenia praktizujúcich ju veľmi upokojujú

„Prenasledovanie je zlé,“ povedala Shina. „Každý by mal mať svoju vlastnú vieru. Oni [praktizujúci Falun Gongu] iba meditujú, aby získali lepšie zdravie a upokojili svoju myseľ. Čo je na tom zlé?“

„Nikomu neubližujú. Nikto nemá právo brániť im praktizovať svoju vieru. Skutky čínskej vlády sú absolútne zlé.“

Povedala, že odbery orgánov praktizujúcim zaživa sú neprijateľné. Shina podpísala petíciu a povedala: „Čím viac ľudí to [petíciu] podpíše, tým viac ľudí sa o tomto probléme dozvie. Veci sa teda môžu zmeniť. Britská vláda by mala konať a pomôcť zastaviť toto prenasledovanie. Môj podpis je jednou z kvapiek, z ktorých sa stáva oceán.“

„Sloboda vierovyznania je základným ľudským právom. Mali by mať právo držať sa svojej viery bez obáv z poškodenia svojich životov [zo strany ČKS],“ prehlásila Shina.

„Podporujem takýto protest“

Marcello, univerzitný profesor zo São Paula v Brazíli, bol v Británii, aby sa zúčastnil konferencie leteckej vedy a natrafil na praktizujúcich Falun Gongu pri sviečkovej vigílii na námestí Trafalgar Square.

2019 8 31 euro fahui candle vigil 07
Marcello podporuje pokojný protest praktizujúcich

Marcello povedal, že počul o situácii v Číne. Nedávno videl správy o potláčaní ľudských práv v Číne a vedel, že ľudia sú zadržiavaní na miestach ako pracovné tábory a že s nimi jednajú ako s otrokmi.

Keď sa dozvedel o násilných odberoch orgánov praktizujúcim Falun Gongu zaživa v Číne, povedal, že je to hrozné: „Odbery orgánov ľuďom zaživa sú porušovaním ľudských práv. Je to úplne neprijateľné a malo by to byť zastavené.“

„Podporujem takýto protest. Takéto aktivity sú veľmi dôležité. Ľudia musia konať a spraviť niečo na ukončenie prenasledovania. Dnešné aktivity sú veľmi dôležité pre zastavenie mučenia. Je dôležité umožniť viacerým ľuďom dozvedieť sa, čo sa deje v Číne.“

Sviečková vigília pred čínskou ambasádou

30. augusta usporiadali praktizujúci sviečkovú vigíliu aj pred čínskou ambasádou v Londýne s cieľom protestovať voči 20-ročnému prenasledovaniu zo strany ČKS.

2019 8 31 euro fahui candle vigil 08
Sviečková vigília pred čínskou ambasádou
2019 8 31 euro fahui candle vigil 09
Sviečková vigília pred čínskou ambasádou
2019 8 31 euro fahui candle vigil 10
Sviečková vigília pred čínskou ambasádou

Táto sviečková vigília sa konala presne na tom miesto, kde praktizujúci Falun Gongu z Veľkej Británie pokojne protestujú proti prenasledovaniu nepretržite už 19 rokov.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/4/179171.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha