Zlepšovanie sa

Nebuďme pohnutí ľudskými záležitosťami

12.9.19 | Od praktizujúceho Falun Dafa z Číny

(Minghui.org) Na internete som sledoval situáciu v Hongkongu. Často som sa pozeral, či sa udiali nejaké zvraty vo vývoji a či je situácia naklonená v prospech ľudí z Hongkongu alebo či sa veci hýbu smerom k demokracii.

Keď som videl vyhrážky čínskej komunistickej strany, jej lživé taktiky a prípravy na potlačenie ľudí v Hongkongu, bol som veľmi nespokojný a mal som o nich obavy.

Včera som sa cítil bezmocný a zdeprimovaný. Niečo ma trápilo a pri vysielaní spravodlivých myšlienok som bol zmätený. Pozrel som sa dovnútra a uvedomil som si, že som bol silno ovplyvnený situáciou v Hongkongu.

Lipnutie na ľudských názoroch

Dúfal som, že odpor ľudí z Hongkongu môže doviesť Čínu k demokracii. Stále som prechovával ukryté očakávania, že lídri ČKS spravia zmeny. Za týmito ľudskými názormi stála pripútanosť ku skončeniu nápravy Fa tento rok. Dúfal som, že z udalostí v spoločnosti vyčítam nejaké „náznaky“.

Očakávania a nádeje prameniace z ľudského srdca však prinesú iba nespokojnosť. Dôvodom, prečo som bol nespokojný s lídrami ČKS, bolo to, že som si o nich stále prechovával ilúzie.

Keď som hľadal hlbšie, objavil som, že sa spolieham na svetských ľudí, či už lídrov ČKS alebo spravodlivých ľudí vo svete. Keď sa potom situácia nevyvinula tak, ako som očakával, cítil som sa bezmocne a deprimovane.

V tejto záležitosti som bol veľmi ovplyvnený udalosťami v Hongkongu a pozeral som sa na veci z pohľadu svetských ľudí. Z toho hľadiska sa ČKS zdala byť veľmi silnou a spravodlivé sily s tým zdanlivo nemohli nič spraviť.

Skutočnosť, že som sa staral o situáciu v Hongkongu, bola sama osebe pripútanosťou. Všetko je usporiadané božskými bytosťami a tieto udalosti odhaľujú zákerné správanie ČKS. Kým vykonávajú svoje brutálne a agresívne činy, svet vidí na vlastné oči ich skutočnú povahu – skazenú, ukrutnú a lživú. Ľudia sa prebudia; nie je teda potrebné, aby sme sa obávali.

Nazeranie na situáciu z hľadiska potreby Fa

Myšlienky praktizujúcich nesú ohromnú energiu. Ak sa mnohí z nás pozerajú na situáciu s ľudskými myšlienkami, nielenže stratíme svoj smer, ale okrem toho dáme starým silám zámienku na zasahovanie. To môže mať negatívny dopad na naše úsilie zachrániť vnímajúce bytosti.

Keď som si tieto veci uvedomil, vysielal som spravodlivé myšlienky na odstránenie svojich pripútaností k spoliehaniu sa a negatívnych myšlienok. Látky, ktoré má predtým otravovali, zmizli.

Potom som recitoval Fa a cítil som sa istejšie a pokojnejšie. Bol som obklopený silnou energiou a moje porozumenie kultivácie bolo silné a jasné. Cítil som, že záležitosti vo svete sú ďaleko odo mňa. Nemal som s nimi nič spoločné a nemusel som sa nimi znepokojovať.

ČKS je veľmi ohavná a naničhodná. Tí, ktorí nechcú vystúpiť z organizácií ČKS sú poľutovaniahodní a úbohí. Všetky životy si musia vybrať medzi dobrom a zlom. To, čo si vyberú, potom určí ich pozíciu v budúcnosti. Dafa a náprava Fa určujú štandard. Nemali by sme byť zaujatí udalosťami vo svete a je to práve dobrý čas na opustenie takýchto myšlienok.

Myslím, že by sme mali pokračovať v dobrom robení troch vecí. Pokiaľ ide o ľudské záležitosti, môžeme si o nich prečítať, ale nemali by sme si ich vpúšťať do srdca a určite by sme nemali byť do nich ponorení. Ak je to možné, mali by sme radšej čítať články na Minghui.

Pamätám si oznam od vydavateľov Minghui s názvom „Výzva pre zasielanie článkov zdieľania skúseností na 16. čínsku Fahui na stránkach Minghui“. Píše sa tam: „Učeníci Dafa prešli 20 rokmi kultivácie počas nápravy Fa. Pri príležitosti 20. výročia odporovania prenasledovaniu a objasňovania pravdy sa pozastavme a obzrime sa späť na našu doterajšiu cestu kultivácie a napĺňania našej misie. Opíšme, ako sme prekročili svoje ľudské predstavy a ostali sme neovplyvnení pokrútenými názormi a ako berieme Fa za svojho učiteľa a krok za krokom kráčame cestou späť k svojmu pravému ja. Naše zdieľanie skúseností podporí všetkých, aby sa držali Majstrových slov „porovnávaj pri študovaní, porovnávaj pri kultivácii“ („Pevná kultivácia“ zo zbierky Hong Yin) a pomôže viacerým praktizujúcim dobre kráčať na zvyšku kultivačnej cesty.“

V súčasnosti je najdôležitejšou vecou nebyť pohnutý záležitosťami v ľudskom svete. Upokojme svoje srdcia a napíšme článok na 16. čínsku Fahui na Minghui.org. Toto znamená nasledovať Majstrove usporiadania nápravy Fa, odstraňovať zlé prvky, zachraňovať vnímajúce bytosti a postupovať k dovŕšeniu.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/9/2/179154.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha