Fa konferencii v Južnej Amerike

Pozdravujem všetkých učeníkov Dafa, ktorí sa zúčastňujú Fa konferencie!

Kultivácia Dafa sa líši od všetkých iných náboženstiev a kultivačných praxí, pretože učeníci Dafa prišli s misiou a vyžaduje sa od nich, aby počas priebehu svojich individuálnych ciest k dovŕšeniu zachraňovali vnímajúce bytosti. Je to zodpovednosť, ktorú učeníci Dafa musia niesť, pretože väčšina ľudí vo svete zostúpila z nebies a stali sa ľuďmi, aby získali Fa. Táto misia robí učeníkov Dafa veľkolepými, pretože sa máte stať nebeskými bytosťami mimoriadnych úrovní!

Dúfam, že budete všetci viac študovať Fa a viac objasňovať fakty, a že každý bude dobre kráčať po svojej ceste kultivácie.

 

Váš Majster,

Li Chung-č’

15. septembra 2019

 


Linka na DOC súbor