Objasňovanie pravdy

Bez strachu poukázať na zlú povahu komunizmu

29.9.19 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Japonsku

(Minghui.org) Pred pár dňami som stretol človeka, ktorý žije v zahraničí už viac než 10 rokov. Snažil som sa mu objasniť pravdu o Falun Dafa, no nebol ochotný ma počúvať, pretože mal dojem, že sa to týka politiky.

Usmial som sa a povedal som mu: „Toto nie je vecou politiky. Prečo Čínska komunistická strana prenasleduje Falun Gong? V skutočnosti je komunizmus pre Čínu niečím cudzím. Ak by nebol zničil čínske tradície, nemohol by sa stať súčasťou čínskej spoločnosti.

„Čínska tradičná kultúra hovorí o úcte k Bohom, no ČKS propaguje ateizmus. Tradičná kultúra hovorí o rešpekte k nebesiam a zemi, no strana hovorí o boji s nebom a zemou. Tradičná kultúra hovorí o starostlivosti k susedom a starším ľuďom, no strana chce, aby zlý duch strany zničil ľudskosť a donútil ľudí oddeliť sa od svojich blízkych. Je to protipól našich čínskych tradícií. Navyše hlavné princípy Falun Gongu, pravdivosť-súcit-znášanlivosť, sú esenciou čínskych tradícií. Reprezentujeme skutočnú čínsku kultúru.“

Prebudenie

Bol tým šokovaný. Zrejme nikdy o tom z takéhoto uhla nepočul. A asi ani neočakával, že mu človek, ktorý bol sám prenasledovaný, povie niečo takéto. Po nejakom čase sa z nás stali priatelia. Často mi písal správy a prosil ma, aby som mu o Falun Gongu povedal viac.

V skutočnosti mi zabralo dlhý čas, kým som bol o Dafa schopný hovoriť takto. Keďže som vyrástol v Číne, mal som myslenie vymyté propagandou strany. Aj keď som od mlada cítil voči politike znechutenie a mal som k strane odpor, stále som mal myslenie ovplyvnené názorom, že „kritizovanie komunistickej strany je zapájanie sa do politiky“. A aj keď som vedel, že tento názor nie je správny, nevedel som povedať prečo, až kým som si neprečítal jeden rozhovor s taiwanským vzdelancom. Jeho náhľady mi pomohli odlíšiť dobré od zlého.

V tomto rozhovore hovoril o tyranii ČKS. Reportér ho prerušil a povedal: „Vravíte, že strana nie je dobrá?“ Pozrel sa naňho a s dôstojnosťou mu odpovedal: „Áno, chcem povedať, že komunistická strana nie je dobrá. Nie je dobrá, tak prečo by som to nemohol povedať?“

Táto veta ma úplne prebudila a rozložila moje nesprávne názory. Je to skutočne pravda. Človek môže povedať, že odpad je špinavý, a že zlodeji sú zlí, pretože to tak je. Prečo by potom človek nemohol povedať, že strana je zlá? Dokonca bežný človek, ten učenec, to môže pokojne skonštatovať. Čoho sa teda obávam?

Komunistická teória je nesprávna

Neskôr som si v práci musel prečítať mnoho dokumentov o komunistickej teórii a o histórii strany. Čoskoro som si uvedomil, že je to vzácna príležitosť v kultivácii, ktorá mi umožňuje rozlíšiť dobro od zla a lepšie objasňovať pravdu.

Pri čítaní týchto dokumentov som uvidel absurdnosť komunistický teórií. Napríklad vyhlásenie o odstránení súkromného vlastníctva. Avšak mať peniaze nie je hriechom. Chamtivosť však hriechom je. To, čo strana podnecovala, bola práve chamtivosť na majetok iných ľudí. Strana to nazvala „revolúciou“. V skutočnosti to bolo posilňovanie démonickej strany ľudskej povahy, aby ľudia neviazane kradli a zabíjali.

Marx taktiež nesprávne vyhlásil, že „pracujúca trieda“ a „kapitalisti“ sú nezlučiteľní. Takzvaná „proletárska revolúcia“ sa však neudiala v rozvinutých kapitalistických krajinách, ako predpovedal. Namiesto toho prebehla v Rusku, relatívne nevyvinutej poľnohospodárskej krajine.

Uvedomil som si, že je to kvôli faktu, že komunizmus je plný nenávisti. Ignoruje dobrotu ľudskej povahy a odmieta uznať, že konflikty medzi ľuďmi sa dajú vyriešiť vyjednávaním a kompromisom. Komunisti namiesto toho vštepujú do ľudí nenávisť a podvádzajú ich tým, že im hovoria, že sú ohrozené ich osobné záujmy. Aby ich nestratili, dokonca zabíjajú.

Nakoniec som si uvedomil, že takzvané „dobro“ v termínoch ČKS nie je ani náhodou dobrom. Je to nenávisť, chamtivosť a zloba. Je to najtemnejšia časť ľudskej povahy, jej démonická časť. Tieto pochopenia s stali príkladmi, ktoré používam pri objasňovaní pravdy. Pokúšam sa použiť jednoduchý jazyk a príklady, ktoré ľuďom uľahčia pochopiť to a zapamätať si to.

Ľudia sa musia súrne dozvedieť, že strana je zlá

Keď som si už myslel, že úplne rozumiem zlej povahe strany, vyšla nová kniha od vydavateľov Deviatich komentárov ku Komunistickej strane – Konečný cieľ komunizmu. Každý z jej článkov bol šokujúci. Ukázalo sa, že komunizmus je zlý duch, ktorý sa rozšíril do celého sveta. Či sa nazýva „socializmus“ alebo „kapitalizmus“ je duchovi jedno, kým dosahuje svoj konečný cieľ – zničiť ľudstvo.

Teraz už lepšie dokážem rozlíšiť dobro od zla a pochopil som, aký až zlý komunistický duch je. Zničil nebeskú kultúru do takéhoto stupňa. Navyše je súrne a dôležité, aby sme teraz ľuďom vysvetlili pravdu o strane.

Záver knihy Konečný cieľ komunizmu hovorí v časti o Číne: „Bohovia chcú zachrániť ľudí, no komunistický duch chce ľudí zničiť. Tento moment má v histórii najvyššiu dôležitosť, pretože je spätý s prežitím civilizácie a s osudom ľudstva. V tomto momente zároveň existujú kríza i nádej. Ľudia sú v ilúzii a nie sú schopní to na pohľad rozpoznať.“

Nemali by sme už teda byť zmätení vecami, čo nám vštepovala strana a nemali by sme sa báť poukázať na nich. Vážme si čas a racionálne objasňujme pravdu svetu. To je skutočný súcit kultivujúcich a to je skutočná záchrana ľudí pred duchom komunizmu.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/9/10/179259.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha