Kultivačná prax
sobota, 05. december 2020

Konferencia zdieľania skúseností v Melbourne, Austrália: Nasledujme princípy Dafa a staňme sa lepšími praktizujúcimi

24.10.19 | Od korešpondenta Minghui v Austrálii

(Minghui.org) Austrálska konferencia Falun Dafa zdieľania skúseností 2019 sa uskutočnila 13. októbra v Mestskej hale Melbourne. Konferencie sa zúčastnilo približne 1 000 praktizujúcich z celej Austrálie. Majster Li Chung-č’, zakladateľ Falun Dafa, poslal konferencii pozdrav.

Majster povedal:

Najviac si zaslúži blahoželanie fakt, že vaše objasňovanie pravdy umožnilo veľkému počtu ľudí vo svete, aby boli zachránení, a mnoho čínskych ľudí vystúpilo z organizácií zlej strany a majú teraz nádej.

Samozrejme, len Dafa a učeníci Dafa mohli všetko toto dosiahnuť. Takže ak sa chcete činiť ešte lepšie, jedinou cestou je dobré študovanie Fa, pretože len to môže umožniť, aby ste sa dokázali činiť ešte lepšie,  a umožniť vám dokončiť svoju historickú misiu.“

(„Učeníci Dafa napĺňajú svoje misie“)

2019 10 13 australia fahui 02
Austrálskej konferencii Falun Dafa zdieľania skúseností 2019 sa 13. októbra v Melbournskej mestskej hale zúčastnilo približne 1 100 praktizujúcich.

Na konferencii hovorilo dvadsať praktizujúcich. Témy, o ktorých sa hovorilo, sa pohybovali od nasledovania princípov Falun Dafa – pravdivosti-súcitu-znášanlivosti – aby sa praktizujúci stali lepšími ľuďmi až po odhaľovanie propagandy šírenej Čínskou komunistickou stranou (ČKS) a tému spásy ľudí.

Objasňovanie pravdy o Falun Dafa

Potom, čo praktizujúci všetkých vekových kategórií a profesií získali z Falun Dafa fyzický a duchovný prospech, hľadali príležitosti, aby predstavili prax viacerým ľuďom.

Pani Zhou pracuje na jazykovej škole a Dafa začala praktizovať vo veľmi mladom veku. Avšak poľavila kvôli škole a kvôli vyhľadávaniu lepšieho života. Až v roku 2013 sa vrátila na kultivačnú cestu a získala späť svoje zdravie. Potom, čo jej niekoľkí kolegovia a klienti spomenuli dobrotu Dafa, začala ho tiež praktizovať. Keď si uvedomila, že mnohí Číňania boli oklamaní ohováračskou propagandou v Číne, často cez víkendy chodievala objasňovať pravdu na turistické miesta s nádejou, že pomôže rozptýliť ich nepochopenie.

„Počas tohto procesu“, povedala, „som sa tiež naučila byť trpezlivejšou a ohľaduplnejšou k ostatným. Takto som sa zlepšila na svojej kultivačnej ceste.“

Pani Mi, ktorá je zamestnaná na plný úväzok, hovorila o zmenách, ktorými prešla, keď si uvedomila dôležitosť misie učeníka Dafa.

Povedala: „Spočiatku som sa pripájala k skupinovému cvičeniu na turistickom mieste kvôli svojej vlastnej kultivácii. Neskôr som začala ľuďom hovoriť o praxi a prenasledovaní.“

Okrem šírenia informácií o Dafa cez Facebook na svojom pracovisku taktiež pracuje po práci v spravodajskom médiu Dafa. Jej víkendové pravidelné činnosti zahŕňajú chodievanie na turistické miesta v sobotu ráno, chodievanie na turistické miesta v nedeľu a staranie sa o domáce práce. „Zistila som, že keď vložíme naše srdcia do záchrany ľudí, naša produktívnosť sa výrazne zvýši.“

Falun Dafa bol v Číne počas posledných 20 rokov prenasledovaný. 75-ročná pani Pan objasňovala pravdu o Dafa a chcela, aby si Číňania vypočuli skutočný príbeh o Dafa. Chodila na turistické miesta v Sydney a v ďalších mestách a krajinách.

Keď sa mnohí Číňania dopočuli o histórii násilia a klamstiev počas každej politickej kampane ČKS, ako aj o nedávnom prenasledovaní Falun Dafa, rozhodli sa vystúpiť zo strany. Boli medzi nimi členovia posádky z China Eastern Airlines a čínski turisti od školských študentov po ľudí vo všetkých profesiách. Vďaka jej úsiliam vystúpilo z ČKS počas posledných desiatich rokov viac než 100 000 ľudí.

„Aby som robila veci dobre,“ povedala, „musím študovať dobre princípy Fa, udržiavať si spravodlivé myšlienky a neustále sa zlepšovať.“

2019 10 13 australia fahui 03
Dvadsiati praktizujúci rozprávali na konferencii o svojej kultivačnej praxi.
2019 10 13 australia fahui 03
Dvadsiati praktizujúci rozprávali na konferencii o svojej kultivačnej praxi.
2019 10 13 australia fahui 03
Dvadsiati praktizujúci rozprávali na konferencii o svojej kultivačnej praxi.
2019 10 13 australia fahui 03
Dvadsiati praktizujúci rozprávali na konferencii o svojej kultivačnej praxi.
2019 10 13 australia fahui 03
Dvadsiati praktizujúci rozprávali na konferencii o svojej kultivačnej praxi.
2019 10 13 australia fahui 03
Dvadsiati praktizujúci rozprávali na konferencii o svojej kultivačnej praxi.

Propagácia Shen Yunu

Pán Fan,  koordinátor propagácie Shen Yunu, povedal, že praktizujúci si všeobecne mysleli, že ohľadom propagácie Shen Yunu šla posledná sezóna dobre. Tiež s tým súhlasil a tešil sa z pokroku. Keď však dostával spätnú väzbu, vypočul si mnoho kritiky a dostalo sa mu len zopár pozitívnych slov.

Spočiatku bolo pre neho ťažké prijať kritiku a pokúsil sa objasniť isté záležitosti. „Avšak potom, čo som sa pozeral dovnútra,“ povedal, „a skutočne sa pozeral na seba ako na praktizujúceho, považoval som to za príležitosť zlepšiť sa. Bola to pre mňa predovšetkým pripomienka, aby som bol pokorným. Po druhé, spätná väzba sa zakladala na faktoch, čo znamená, že sú tu oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť. Konkrétnejšie, od výberu divadla a zvolenie hotela k propagácii a logistike, všetko je potrebné ustavične zlepšovať namiesto jednoduchého opakovania toho, čo sa vykonalo predošlý rok.

Pani Guo, majiteľka cestovnej agentúry vo Vietname, začala praktizovať v auguste 2015 a cvičenia praktizuje každý deň. Po čase sa k nej pridali aj jej dve deti, ako aj jej manžel. „Celá moja rodina v súčasnosti spoločne číta knihy Falun Dafa, ako aj počúva audio lekcie,“ vysvetľovala. „Keď sa Majstrove slová ponorili do môjho srdca, celá moja rodina uvidela vo mne zmeny. Tiež sme sa stali šťastnejšími než predtým.“

Keďže na pani Guo zapôsobilo vynikajúce predstavenie Shen Yunu, zorganizovala dve zájazdové skupiny, aby si pozreli Shen Yun, jednu v Austrálii a druhú na Novom Zélande. Okrem toho plánuje viac zájazdov pre predstavenia Shen Yunu v Austrálii, Japonsku a na Taiwane.

Minulý rok si približne 1 000 turistov s jej pomocou pozrelo Shen Yun. Niekedy bola veľmi zaneprázdnená a sotva mala čas na jedlo alebo spánok.

„Lenže keď si pomyslím, že ľudia zo všetkých spoločenských vrstiev si pozreli Shen Yun, viem, že všetky tieto úsilia stáli za to,“ povedala. Ako praktizujúca Dafa si uvedomuje dôležitosť toho, aby ľudia pochopili Dafa. „Som veľmi rada, že spolupracujem s ostatnými praktizujúcimi. Mnoho vecí sa na povrchu môže zdať jednoduchými, lenže vyžadujú od nás, aby sme sa im venovali a tvrdo na nich pracovali,“ vysvetlila.

Obchodní profesionáli: Uplatňovanie princípov Dafa v každodennom živote

Spomedzi nových praktizujúcich, ktorí nedávno začali praktizovať, pani Li povedala, že kedysi zvykla dávať hodinky, ako aj peňažné dary manažérom, aby si zaistila, že jej pridelia lepšie projekty a získa dodatočné zisky. Avšak potom, čo sa stala praktizujúcou, to prestala robiť a nasledovala princípy Dafa. Následkom toho ju jej kolegovia považovali za čestnejšiu a dôveryhodnú.

„Ako praktizujúca sa učím opustiť pripútanosti k sláve a materiálnemu záujmu,“ povedala. „Zaujímavé je, že pri udržiavaní čestnosti a integrity som zistila, že môjmu obchodovaniu sa darí lepšie než predtým.“ Medzitým sa ľudia, s ktorými prichádza do styku, dozvedeli o Dafa a niektorí čínski úradníci dokonca vystúpili z organizácií ČKS.

Ďalšia nová praktizujúca, pani Yin, povedala, že sa po desaťročia cítila stratená už od mladého veku. Keďže žila v pevninskej Číne, bola ovplyvnená ideológiou ČKS a v živote nemala mnoho nádeje. Potom, čo spoznala Falun Dafa a stala sa praktizujúcou, zmenila svoj postoj.

„Hlboko vo svojom srdci,“ povedala, „som vedela, že niečo také vzácne ako je Falun Dafa, sa musí zdieľať s ostatnými ľuďmi, aby si mohli zlepšiť svoje životy tak ako ja.“ Preto usporiadala deväťdňový seminár Falun Dafa na svojom pracovisku a ostatných miestach.

Počas hospodárskeho poklesu minulý rok mala pani Yin finančné ťažkosti a zdalo sa, že na to neexistuje riešenie. Povedala: „Tlak bol obrovský, no rozhodla som sa pokračovať v deväťdňovom seminári. Mala som jedinú myšlienku – toto je najdôležitejšie a nemôže to byť ovplyvnené mojimi problémami. Ostatné veci prenechám na Majstra Li [zakladateľa Falun Dafa].“ Na prekvapenie sa situácia zmenila a všetky jej ťažkosti sa vyriešili.

Silná viera a spravodlivé myšlienky

Maryann je vedúcou, ktorá sa stala praktizujúcou v roku 2013. Povedala: „V jeden deň som sa stretla s niekoľkými trápeniami, takmer s takými, ako sú opísané v Deviatej lekcii v Čuan Falune.“ Pokračovala: „V práci mi môj nadriadený povedal, že druhý kolega a ja sme niekoho diskriminovali. Nebola to pravda, lenže musela som spolupracovať s manažérskym tímom, aby sa to vyriešilo. Potom mi po príchode domov zatelefonovala moja dcéra, ktorá mi povedala, že má krízu a potrebuje, aby som sa postarala o svoju vnučku. Potom mi zavolala škola môjho syna a povedala, že ho vyhodili pre takú a takú príčinu a musím prísť na stretnutie, aby sme si o tom pohovorili. Neskôr v ten deň mi tiež zatelefonovali moji príbuzní vo Veľkej Británii, ktorí mi povedali, že mojej mladšej sestre diagnostikovali rakovinu prsníka.“

Ako praktizujúca si Maryann uvedomila, že musí mať silnú vieru vo Falun Dafa a tieto incidenty považovať za príležitosti na zlepšenie. Pod vedením princípov pravdivosti-súcitu-znášanlivosti vyriešila problém svojho syna a svoje vlastné konflikty v práci. Vďaka tomu si získala úctu od svojich kolegov ako aj od manažérskeho tímu a jej kultivačný stav sa taktiež výrazne zlepšil.

Popri práci sa tiež čo najviac snažila zúčastňovať sa na pravdu objasňujúcich projektoch, vrátane rozprávania sa s vládnymi úradníkmi o Dafa. Povedala: „Zvykla som byť pesimistická a mala som nízke sebavedomie. Uvedomila som si, že musím prekonať tieto ľudské názory a vykročiť napred.“ S Majstrovou pomocou sa stretla s poslancami v jej oblasti na mieste skupinového cvičenia, ktorí sa nielen zúčastnili udalosti na oslavu Svetového dňa Falun Dafa, ale taktiež aj napísali vyhlásenie.

Maryann povedala, že vďaka týmto skúsenostiam rozpoznala dôležitosť pevného štúdia Fa a silných spravodlivých myšlienok. Povedala: „Týmto spôsobom dokážeme vidieť moc Dafa, ktorá sa prejaví v našom kultivačnom prostredí. Pokiaľ robíme pevne a usilovne tri veci, uvidíme pozitívny efekt a zlepšenie v našom prostredí.“

Posielanie materiálov

Susan začala praktizovať Falun Dafa v roku 2010 a po niekoľko rokov bola zapojená do pravdu objasňujúcich projektov. Povedala: „Uvedomila som si, že ak sa len zúčastňujeme objasňovania pravdy, to nutne neznamená, že sme opravdivými praktizujúcimi. Pre praktizujúcich je najdôležitejšie študovať Fa a neustále sa pozerať dovnútra kvôli zlepšeniu.“ Čítaním lekcií Majstra Li pred prenasledovaním v roku 1999 si tiež veľmi zlepšila svoje pochopenie Fa.

Keďže Susan žila na vzdialenom vidieku, zvykla sa cítiť zle, pretože sa nemohla pripájať k aktivitám Dafa ako praktizujúci vo veľkých mestách. Keď si uvedomila, že je to pripútanosť, našla mnohé spôsoby na predstavenie Dafa ľuďom, ako napríklad posielanie materiálov. „Za to všetko veľmi vďačím Majstrovi – je to niečo, čo sa nedá vyjadriť slovami,“ povedala.

Študovanie a učenie sa Fa naspamäť

Mnohí praktizujúci hovorili o dôležitosti štúdia Fa. Pani Li zistila, že bolo dôležité učiť sa Fa naspamäť. „Je to proces skúšania mojej sily vôle a schopnosti trpieť, ako aj príležitosť na zlepšenie môjho xinxingu,“ vysvetlila.

Keďže vyrástla v Číne, bola ťažko ovplyvnená naočkovaním ČKS a kultúrou násilia a boja. Povedala: „Ak chceme dosiahnuť ríšu súcitu a stať sa nesebeckými osvietenými bytosťami, neznamená to, že by sme si mali vždy udržiavať pokojné a čisté mysle?“ Učenie sa Fa naspamäť jej pomohlo cítiť moc Dafa a viedlo ju k tomu, že chcela predstaviť prax viacerým ľuďom.

Pani Zheng povedala, že číta dve lekcie z Čuan Faluna každý deň a tiež sa učí Fa naspamäť. Povedala: „Štúdium Fa sa stalo súčasťou môjho života a je to pre mňa niečo vážne.“ Princípy Dafa jej dali múdrosť a súcit a pomáhajú jej ostať na ceste ako praktizujúca v tomto svetskom svete pokušení a úpadku morálky.

V posledných rokoch pani Zheng chodieva každý deň von objasňovať pravdu o Falun Dafa a pomáha Číňanom pochopiť, prečo ČKS pokračuje v zverejňovaní nenávistnej propagandy. Povedala: „Niekedy už bolo neskoro, keď som skončila v práci. Pýtala som sa samej seba: „Pôjdem aj tak dnes von? Odpoveď je ‚určite‘.“ Nikdy neváhala v rozprávaní ľuďom o tom, aký je Dafa vzácny, bez ohľadu na to, či bol horúci letný alebo chladný zimný či daždivý deň.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/10/15/180343.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha