Prehľad prenasledovania

Vlády Spojených štátov, Kanady, Veľkej Británie a Austrálie obdržali zoznam prenasledovateľov praktizujúcich Falun Gongu

31.10.19 | Od praktizujúcich Falun Gongu

(Minghui.org) Praktizujúci Falun Gongu zo Spojených štátov, Kanady, Veľkej Británie a Austrálie nedávno svojim vládam predložili identický zoznam páchateľov, ktorí sa zapojili do prenasledovania Falun Gongu v Číne. Praktizujúci žiadajú o zamietnutie víz a zmrazenie majetku týmto porušovateľom ľudských práv.

Praktizujúci v rôznych krajinách síce už v minulosti podali podobné zoznamy svojim vládam, no tento aktuálny krok je bezprecedentný v tom, že ide o úplne nový zoznam, ktorý bol predložený v štyroch krajinách zároveň.

Praktizujúci Falun Gongu budú naďalej spolupracovať s viacerými vládami západných krajín. Vždy keď bude vytvorený nový zoznam páchateľov, bude predložený viacerým vládam zároveň, aby bolo pre týchto páchateľov ťažšie nájsť pokojné útočisko pre seba a členov svojej rodiny ako aj pre svoje peniaze.

Mnohé západné krajiny zdieľajú spoločné pochopenie, že základné ľudské práva, vrátane práva na slobodu vierovyznania, musia byť chránené. Boli zavedené zákony, ktoré majú zabrániť porušovateľom ľudských práv využívať tieto krajiny ako svoje útočisko.

Pracovník ministerstva zahraničia Spojených štátov prednedávnom povedal, že 28 krajín prijalo alebo plánuje prijať zákony podobné americkému Globálnemu Magnitského zákonu. Takýto zákon umožňuje vláde potrestať člena zahraničnej vlády za porušovanie ľudských práv, vrátane odmietnutia vstupu a zmrazenia majetku či finančných transakcií.

Minulý december podali na základe kanadského Magnitského zákona praktizujúci Falun Gongu z Kanady zoznam páchateľov zapojených do prenasledovania kanadskej vláde, žiadajúc, aby páchateľom boli zamietnuté víza a zmrazené majetky v Kanade. V júli 2019 podali svoj zoznam (zahŕňajúci páchateľov z rôznych oblastí, profesií a úrovní vlády) ministerstvu zahraničia praktizujúci zo Spojených štátov so žiadosťou o zamietnutie víz. Pred niekoľkými týždňami poskytli svojim vládam takéto zoznamy praktizujúci z Kanady a Austrálie s cieľom znemožniť týmto ľuďom vstup do krajiny.

Pracovník ministerstva zahraničia Spojených štátov povedal, že dôkazy proti páchateľom poskytnuté v júli 2019 praktizujúcimi Falun Gongu boli spoľahlivé a dobre štruktúrované, že boli najlepšie spomedzi všetkých podobných zoznamov podaných prenasledovanými náboženskými skupinami a že budú radi, keď dostanú ďalšie zoznamy. Okrem toho tiež naznačil, že za posledné roky boli v celku dosť ľuďom v Číne zamietnuté víza za porušovanie ľudských práv kvôli ich zapojeniu sa do prenasledovania Falun Gongu.

Po prijatí najnovšieho zoznamu vlády Veľkej Británie, Kanady a Austrálie potvrdili, že budú podniknuté príslušné kroky.

Praktizujúci Falun Gongu budú naďalej pripravovať zoznamy páchateľov a súbežne ich podávať rôznym vládam, aby títo páchatelia a členovia ich rodín niesli zodpovednosť za svoje činy. Okrem požadovania odmietnutia víz a zmrazenia majetku budú praktizujúci Falun Gongu tiež nahlasovať príslušným imigračným úradom páchateľov, ktorí už žijú v zahraničí, dožadujúc sa ich vyhostenia.

Vyzývame tých, ktorí sa zúčastňujú prenasledovania Falun Gongu v Číne, aby okamžite prestali ubližovať praktizujúcim Falun Gongu. Okrem toho ich povzbudzujeme k tomu, aby zaznamenali a nahlásili porušovania ľudských práv inými, ktorí sa odmietnu prestať zapájať do prenasledovania Falun Gongu.

 

Príloha:

Nedávny zoznam podaný vládam Spojených štátov, Kanady, Veľkej Británie a Austrálie zahŕňa páchateľov z rôznych oblastí, profesií a úrovní vlády, ktorí sa zúčastnili prenasledovania Falun Gongu.

Nasleduje čiastočný výber kľúčových páchateľov zo zoznamu.

 

1. Jiang Zemin (江泽民)

generálny tajomník Ústredného výboru čínskej komunistickej strany (júl 1989 až november 2002)

predseda vojenskej komisie (1989-2004)

prezident Čínskej ľudovej republiky (1993-2003)

Jiang Zemin, strojca prenasledovania Falun Gongu, osobne spustil, plánoval, organizoval, nariadil a uviedol do platnosti prenasledovanie a zločiny proti miliónom praktizujúcim Falun Gongu, ktoré sa začali v roku 1999 v Číne. Tento tvrdý zásah nerozbehol ako akciu orgánov činných v trestnom konaní v rámci kriminálneho práva alebo postupu, ale ako mimozákonnú politickú kampaň využívajúcu primárne osoby a zdroje čínskej komunistickej strany. Výsledkom bolo mučenie, smrť a násilné odbery orgánov praktizujúcim Falun Gongu.

Prenasledovanie Falun Gongu bolo osobným rozhodnutím bývalého čínskeho vodcu Jiang Zemina. Jiang nariadil politbyru svoje rozhodnutie vytvoriť ilegálny bezpečnostný úrad komunistickej strany, „Úrad 610“, s cieľom riadiť a vykonávať jeho politiku prenasledovania. „Úrad 610“ bol založení na základe priameho rozkazu Jianga. Tento úrad je v skutočnosti Jiangovým veliacim orgánom a jeho osobnou platformou na riadenie a dohliadanie na kampaň prenasledovania.

 

2. Luo Gan (罗干)

Luo Gan je zodpovedný a spoluzodpovedný za ilegálne zabíjanie, mučenie a iné hrubé porušovanie medzinárodne uznávaných ľudských práv, ktorých sa dopustil voči praktizujúcim Falun Gongu najmä zo svojich nasledujúcich pozícii:

zástupca tajomníka Komisie pre politické a právne záležitosti (PLAC)

tajomník PLAC

zástupca veliteľa „vedúceho tímu na vyriešenie otázky Falun Gongu“ ústredného výboru ČKS

veliteľ „vedúceho tímu na vyriešenie otázky Falun Gongu“ ústredného výboru ČKS

 

3. Liu Jing (刘京)

Liu Jing je zodpovedný za ilegálne zabíjanie, mučenie a iné hrubé porušovanie medzinárodne uznávaných ľudských práv, ktorých sa dopustil voči praktizujúcim Falun Gongu najmä zo svojich nasledujúcich pozícii:

zástupca riaditeľa ústredného Úradu 610 (jún 1999 až august 2001)

riaditeľ ústredného Úradu 610 (september 2001 až október 2009)

 

4. Zhou Yongkang (周永康)

Ako minister verejnej bezpečnosti je Zhou Yongkang zodpovedný za prenasledovanie, ktorého sa dopustilo jeho ministerstvo. Okrem toho je zodpovedný aj za zločiny spáchané celým čínskym právnym systémom, keďže ten je ovládaný ČKS prostredníctvom PLAC. Vedúci tím na vyriešenie otázky Falun Gongu a Úrad 610 sú výkonnými orgánmi na koordináciu prenasledovania Falun Gongu.

Od 28. októbra 2007 do svojho dôchodku v roku 2012 by mal byť Zhou Yongkang plne zodpovedný za všetko prenasledovanie vykonané čínskym právnym systémom, keďže bol tajomníkom PLAC a veliteľom spomínaného vedúceho tímu ústredného výboru ČKS. Centrála PLAC ovláda ministerstvo verejnej bezpečnosti, najvyšší ľudový súd, najvyššiu ľudovú prokuratúru, ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo štátnej bezpečnosti. Vedúci tím hrá vo velení kľúčovú úlohu, ktorá bola vytvorená špeciálne na prenasledovanie Falun Gongu.

 

5. Li Lanqing (李岚清)

V rokoch 1999 až 2002 Li Lanqing plánoval, vedome a tajne pripravoval, podnecoval, spúšťal, nariaďoval, organizoval, riadil, zastrešoval, dohliadal, sledoval a kontroloval násilné odbery orgánov zaživa, ilegálne zabíjanie, násilné únosy, svojvoľné masové väznenie, krádeže, mučenie a iné hrubé porušovanie ľudských práv voči praktizujúcim Falun Gongu najmä zo svojich nasledujúcich pozícii:

vedúci „ústredného vedúceho tímu na vyriešenie otázky Falun Gongu“ (skrátene vedúceho tímu) ústredného výboru ČKS

člen stáleho výboru ústredného politbyra ČKS

 

6. Bo Xilai (薄熙来)

Ako vysokopostavený funkcionár mesta Dalian v provincii Liaoning ako aj mesta Chongqing, bol Bo Xilai aktívnym spolupáchateľom pri vykonávaní politiky „zničiť Falun Gongu“ v jeho oblastiach.

Počas jeho vlády zaznamenala provincia Liaoning a mesto Chongqing jedno z najhorších prenasledovaní praktizujúcich Falun Gongu. Praktizujúci boli väznení a mučení vo veľkých počtoch. Mnohí boli počas zadržania zmrzačení na doživotie, zabití a mučení. Mnohí ďalší boli ilegálne zadržaní a vzatí do rôznych ústavov na násilnú transformáciu, kde boli podrobovaní vymývaniu mozgu.

Podľa dostupných informácií bolo počas obdobia, keď bol Bo Xilai starostom Dalianu, zdokumentovaných 15 prípadov praktizujúcich Falun Gongu umučených na smrť. Kým bol Bo Xilai guvernérom provincie Liaoning, bolo zdokumentovaných 103 prípadov praktizujúcich zabitých v dôsledku mučenia – týmto číslom sa dostal na štvrtú pozíciu v celej krajine. V roku 2007, keď sa Bo Xilai presunul do Chongqingu, sa počet zdokumentovaných praktizujúcich umučených na smrť vyšplhal na 20.

Pod jeho rozkazmi a nariadeniami pracovné tábory a väzenia – ako tábor nútených prác Masanjia, väzenie Dabei, tábor nútených prác Zhangshi, tábor nútených prác Longshan a tábor nútených prác Dalian – podrobovali praktizujúcich Falun Gongu tým najukrutnejším metódam mučenia, ktoré boli následne prevzaté ostatnými oblasťami.

Dokonca aj rozsiahle zabíjanie praktizujúcich Falun Gongu prostredníctvom násilných odberov orgánov sa pravdepodobne začalo v provincii Liaoning pod vedením Bo Xilaia. Prvý zdokumentovaný prípad násilného odberu orgánov a predaja ľudskej mŕtvoly pochádza z mesta Dalian provincie Liaoning z obdobia, keď bol Bo Xilai starostom. Známky násilných odberov orgánov boli nájdene najmä v provincii Liaoning.

 

7. Wu Guanzheng (吴官正)

Od roku 1997 do roku 2002 bol Wu Guanzheng tajomníkom provinčného výboru strany v provincii Shandong, čo je najvyššia politická pozícia na úrovni provincií. Keď v roku 1999 začala kampaň na odstránenie Falun Gongu, Wu Guanzheng zatiahol svoju provinciu do ohavnej kampane mučenia, väznenia, ilegálneho zabíjania a ďalších hrubých porušovaní ľudských práv proti praktizujúcim Falun Gongu.

Pod jeho vedením trpeli praktizujúci Falun Gongu ohavným mučením a zomierali ukrutnými spôsobmi. Ako uvádza Minghui: „Od roku 1997 do roku 2002, keď bol Wu Guanzheng tajomníkom provinčného výboru strany v provincii Shandong, sa táto provincia stala jednou z provincií, kde boli praktizujúci Falun Gongu najviac prenasledovaní.“ Do decembra 2013 zdokumentovala stránka Minghui v provincii Shandong 96 prípadov praktizujúcich umučených na smrť alebo usmrtených v dôsledku prenasledovania. Väčšina z týchto ilegálnych vrážd sa udiala na základe jeho príkazov alebo pod jeho dohľadom, za čo musí niesť zodpovednosť.

 

8. Li Dongsheng (李东生)

V očiach čínskeho komunistického režimu pozostáva kampaň na vyhladenie Falun Gongu z dvoch hlavných častí – fyzická likvidácia a mučenie a manipulácia verejnej mienky. Fyzická likvidácia a mučenie sú vykonávané silovými inštitúciami štátu, ktoré spočiatku viedol bývalý zástupca riaditeľa ústredného Úradu 610 Liu Jing. Manipulácia verejnej mienky ohľadom Falun Gongu je vykonávané mediálnymi agentúrami, oddeleniami a organizáciami propagandy pod vedením Li Dongshenga, ktorý bol druhým zástupcom riaditeľa ústredného Úradu 610. Zločiny a priestupky, ktorých sa v rokoch 1999 až 2009 dopustil Li Dongsheng voči praktizujúcim Falun Gongu zo svojej pozície vedúceho propagandy, sú hlavnou témou v tejto správe.

V roku 2009 bol Li Dongsheng povýšený na riaditeľa ústredného Úradu 610 a zástupcu ministra verejnej bezpečnosti Číny a získal kontrolu nad celým aparátom prenasledovania, vrátane propagandy a verejnej bezpečnosti. Zo svojej novej pozície Li Dongsheng navštívil rôzne mestá s cieľom skontrolovať a sprísniť prácu bezpečnosti, čo je eufemizmus pre prenasledovanie Falun Gongu. Po jeho návštevách v týchto mestách nasledovalo zvýšenie mučenia, väznenia a násilných transformácií praktizujúcich Falun Gongu.

V roku 2013 sa politická kariéra Li Dongshenga skončila, keďže bol stranou vyšetrovaný pre „vážne porušovanie disciplíny strany a práva“. Li Dongsheng však nikdy nebol vyšetrovaný či potrestaný ani neniesol zodpovednosť za svoju úlohu v prenasledovaní Falun Gongu.

 

9. Qiang Wei (强卫)

Qiang, vysokopostavený člen čínskej komunistickej strany, prikázal, riadil a schválil mnoho prípadov porušovania ľudských práv, vrátane ilegálneho zabíjania a mučenia v Pekingu, v provincii Qinghai a provincii Jiangxi. Nariaďoval, podnecoval a vyvolával činy násilia proti praktizujúcim Falun Gongu, ktorých sa dopúšťali policajti, stráže vo väzeniach a iné osoby.

Uvalením trestu na Qiang za jeho hrubé zločiny naša vláda odhalí a podrobí zodpovednosti tých, ktorí sú zodpovední za trvajúce prenasledovanie Falun Gongu. Zabíjanie, mučenie a iné porušovanie ľudských práv proti Falun Gongu sa musí skončiť.

 

10. Wang Lijun (王立军)

Wang Lijun je Jozefom Mengelem Číny. Zo svojej dvojitej pozície ako policajný náčelník a medicínsky vedec viedol prenasledovanie Falun Gongu a osobne vykonával smrteľné testy a medicínske pokusy na zadržiavaných.

Dôkazy naznačujú, že jeho testy a pokusy, vykonávané pod záštitou medicínskeho pokroku, znamenajú mučenie a zabitie tisícov obetí, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou zahŕňajú praktizujúcich Falun Gongu.

 

11. Zhang Chaoying (张超英)

Máj 2003 – apríl 2013 (možno neskôr): riaditeľ Úradu nútených prác provincie Liaoning (neskôr premenovaného na úrad drogovej správy provincie Liaoning)

júl 1999 (možno skôr) – apríl 2003, riaditeľ tábora nútených prác Masanjia, tajomník strany

Zhang Chaoying bol riaditeľom tábora nútených prác Masanjia. Je zodpovedný za všetky činy mučenia a zabíjania, ktoré sa udiali v tábore Masanjia, vrátane 2. ženského oddielu Masanjia, ktorý bol neskôr zlúčený s 1. ženským oddielom Masanjia. V roku 2003 bol Zhang Chaoying povýšený na riaditeľa úradu nútených prác provincie Liaoning. Mal na starosti všetky pracovné tábory v provincii Liaoning.

 

12. Jia Chunwang (贾春旺)

1998 - 2002 minister verejnej bezpečnosti číslo

2003 - 2008 generálny prokurátor Najvyššej ľudovej prokuratúry

Jia Chunwang je bývalým ministrom verejnej bezpečnosti, ministerstva, ktoré riadi úrad verejnej bezpečnosti, políciu a pracovné tábory. Jeho funkčné obdobie ako ministra verejnej bezpečnosti od 1998 do 2002 sa zhoduje so začiatkom kampane na vyhladenie Falun Gongu. Ako šéf verejnej bezpečnosti bol Jia Chunwang aktívnym podporovateľom a nadšeným partnerom v zločine prenasledovania Falun Gongu. V reťazci velenia mašinérie proti Falun Gongu dostával Jia Chunwang príkazy priamo od ústredia PLAC a Úradu 610, ktoré na jeho povel následne vykonávali celonárodné siete policajtov a bezpečnostných pracovníkov. Pod jeho velením bolo veľké množstvo praktizujúcich Falun Gongu zatknutých, uväznených, mučených a ilegálne zabitých políciou a bezpečnostnými štruktúrami na policajných staniciach, v zadržiavacích zariadeniach a pracovných táboroch po celej krajine.

 

13. Li Wenzhang (李文章)

júl 2006 – január 2008: riaditeľ a tajomník strany Oddelenia spravodlivosti autonómneho regiónu Ningxia Hui, najvyšší politický komisár správy väzníc regiónu Ningxia Hui

jún 2015 – jún 2016: člen stáleho Výboru strany v autonómnom regióne Ningxia Hui, tajomník PLAC regiónu Ningxia Hui, prezident Spoločenstva práva regiónu Ningxia

jún 2016 – január 2019: člen stáleho Výboru provinčnej komisie strany za Liaoning, tajomník PLAC január 2019 – teraz: riaditeľ Politického oddelenia ministerstva štátnej bezpečnosti

Ústredie PLAC čínskej komunistickej strany je už dlhú dobu hlavným agresorom v prenasledovaní praktizujúcich Falun Gongu. Ako tajomník strany oddelenia spravodlivosti regiónu Ningxia a provincie Liaoning bol Li zodpovedný za prenasledovanie, mučenie, zabíjanie a mrzačenie praktizujúcich Falun Gongu v týchto oblastiach.

 

14. Fang Gong (方工)

Zástupca vedúceho prokurátora prvej vetvy pekinskej prokuratúry

vedúci prokurátor prvej vetvy pekinskej prokuratúry

zástupca vedúceho prokurátora pekinskej ľudovej prokuratúry

Keď v júli 1999 Jiang Zemin začal prenasledovať Falun Gong, najvyššia ľudová prokuratúra a najvyšší ľudový súd dôsledne nasledovali Jiangove príkazy. Ilegálne zatýkali praktizujúcich Falun Gongu a posielali ich do väzení a vytvorili novú legislatívu na úplnú podporu prenasledovania. Za uplynulých 20 rokov bolo mnoho nevinných praktizujúcich Falun Gongu ilegálne podrobených vymývaniu mozgu, odsúdených do väzenia a dokonca prenasledovaných na smrť.

 

15. Liu Rongsheng (刘荣胜)

Člen výboru ľudovej prokuratúry Changchunu z provincie Jilin, zástupca ministra kriminálneho vyšetrovania a vrchný žalobca

5. marca 2002 odvysielali praktizujúci Falun Gongu z Changchunu v provincii Jilin v mestách Changchun a Songyuan filmy „Falun Dafa v celom svete“ a „Pravda o sebaupálením na Námestí nebeského pokoja“ prostredníctvom siete káblovej televízie s cieľom objasniť pravdu o svojej situácii. Táto udalosť sa považuje za prvý prípad širokého prerazenia cez propagandu v oficiálnych vládnych médiách, ktoré vykonali občania, odkedy v Číne prevzala moc ČKS. Do tohto bodu ľudia v pevninskej Číne, žijúci roky pod prísnou komunistickou vládou, sledovali iba to, čo bolo uznané ČKS.

Správy uvádzajú, že do niekoľkých dní, odkedy boli filmy premietnuté, bolo v Changchune zatknutých približne 5 000 praktizujúcich. Samosprávna ľudová prokuratúra vydala verejné obvinenie voči 15 praktizujúcim, vrátane Liu Chengjuna a Liang Zhenxinga. Všetci títo praktizujúci Falun Gongu boli ilegálne zatknutí a 6. septembra 2002 boli poslaní na stredný ľudový súd v Changchune. 18. septembra stredný ľudový súd v Changchune ilegálne otvoril súdne pojednávanie. Liu Rongsheng zo samosprávnej ľudovej prokuratúry bol v tomto prípade verejným žalobcom. Praktizujúci boli obvinení zo „zničenia zariadenie rádia a televízie a organizácie a používania kultu na podrývanie zákona.“ 20. septembra 2002 bolo týchto 15 praktizujúcich Falun Gongu ilegálne odsúdených na tvrdé tresty.

16. Zhao Hongbo (赵洪波)

1996 – 2009: policajtka v Prvom zadržiavacom centre v meste Anshan v provincii Liaoning

2009 – súčasnosť: riaditeľka ženského zadržiavacieho centra v meste Anshan

 

Ženské zadržiavacie centrum v meste Anshan prijíma veľké množstvo zadržaných žien z okolitých oblastí ako Haicheng, Tai’an a Xiuyan. Niektoré z týchto zadržaných sú praktizujúce Falun Gongu.

Zhao Hongbo získala od ČKS mnoho ocenení. V roku 2009 získala ocenenie vlády pre mesto pod ústrednou správou a ocenenie pre 10 najlepších policajných dozorcov provincie Liaoning. V roku 2010 získala ocenenie pre mladých mesta Anshan a ocenenie „verejná hviezda“ mestskej polície Anshan. V roku 2011 sa okrem iného zaradila medzi desať najlepších policajtiek v provincii Liaoning.

Keď sa stala riaditeľkou ženského zadržiavacieho centra mesta Anshan, Zhao Hongbo dôsledne nasledovala Jiang Zeminovu politiku prenasledovania praktizujúcich Falun Gongu. Mučila praktizujúcich mentálne aj fyzicky, vrátane ich bitia, nútenia sedieť na lavičke dlhú dobu, vyzliekania donaha, urážania a násilného kŕmenia. Jej priame činy v prenasledovaní spôsobili usmrtenie praktizujúcej Falun Gongu Yu Baofang.

 

17. Su Jing (苏境)

Od októbra 1999 do augusta 2007 bola Su Jing vedúcou druhej ženskej divízie pracovného tábora Masanjia (tiež známej ako škola ideologického vzdelávania provincie Liaoning – centrum na vymývanie mozgov). Su Jing získala nasledujúce ocenenia:

čínske ministerstvo spravodlivosti - „vynikajúca expertka na vzdelávanie“ (národná hrdinka druhej úrovne)

provincia Liaoning - „vynikajúca vzorná ženská pracovníčka červenej zástavy“, „obľúbená policajtka“ v provinčnom a právnom systéme, „vynikajúca občianska služobníčka“ a „vzorná občianska služobníčka“ spojené s oceneniami za prvé miesta.

Tábor nútených prác Masanjia nie je bežným pracovným táborom. Je to vzorový pracovný tábor pod priamou kontrolou skupiny Jiang Zemina zameranej na prenasledovanie Falun Gongu. Spadá pod osobné oddelenie ČKS, ústredie vedúceho tímu na vyriešenie otázky Falun Gongu, PLAC, Úrad 610 a oddelenie spravodlivosti. Na donútenie praktizujúcich Falun Gongu vzdať sa svojej viery a dosiahnutie želanej „rýchlosti transformácie“ tábor Masanjia vytvoril a použil početné metódy mučenia, ktoré boli následne šírené ČKS po celej Číne.

V roku 2001 centrálna čínska televízia uviedla: „Ako zástupkyňa pracovno-rehabilitačného inštitútu Masanjia v provincii Liaoning sa riaditeľka Su Jing zúčastní debatnej skupiny ‚Anti-Falun Gong‘ a poskytne sériu prednášok po celej krajine.“

 

18. Ye Xiaowen (叶小文)

1991 – 1995: riaditeľ Úradu pre etnické a náboženské záležitosti, oddelenie spojeného pracovného frontu Ústredného výboru ČKS

1995 – 2009: riaditeľ Štátnej správy pre náboženské záležitosti Číny (predtým Úrad štátnej rady pre náboženské záležitosti)

2009 – 2016: tajomník komisie ČKS a zástupca riaditeľa Ústredného inštitútu socializmu

2016 – súčasnosť: člen národnej komisie Čínskej ľudovej politicko-poradenskej konferencie a zástupca riaditeľa komisie pre literatúru a históriu

2012: náhradník ústredného výboru 16. zjazdu ČKS

Ako vysokopostavený funkcionár ČKS zodpovedný za náboženské záležitosti podnecoval Ye propagandu s cieľom vyvolať hnev proti Falun Gongu. 20. júla 1999 začal bývalý vodca ČKS Jiang Zemin po celej Číne mobilizovať zdroje a nástroje propagandy kvôli prenasledovaniu Falun Gongu. O dva týždne, na stretnutí pracovných komisií ústredného úradu ČKS, ústredných úradov štátu a ústredných finančných úradov ČKS, vystúpil Ye Xiaowen so štvorhodinovou prednáškou na tému „Dôkladne a verne uplatnite náboženské nariadenie strany a jednoznačne odsúďte Falun Gong“. Videozáznam z tejto prednášky sa používal ako interný študijný materiál napríklad pre pekinskú časť ČKS a vládne úrady. He Lizhi, praktizujúci Falun Gongu a inžinier na ministerstve výstavby, bol donútený pozerať tento záznam vo svojej pracovnej skupine. Spomína: „Ye povedal, že Falun Gong je úplne o opaku toho, čo zastáva ČKS a že toto všetko ukazuje, že Falun Gong ‚zápasí o ľudí na ideologickom poli a vnútri ČKS‘. Ak by to ostalo nepovšimnuté, ciele ČKS by boli zruinované. Boj proti Falun Gongu je preto hlavným politickým bojom, ideologickým zápasom na život a na smrť a otázkou prežitia, ktorá určuje budúcnosť a osud ČKS a Číny.“

 

19. Zhang Deqing (张德清)

2001 – 2008: riaditeľ oddielu domácej bezpečnosti a ochrany spadajúcej pod úrad verejnej bezpečnosti mesta Yushu v provincii Jilin. Predtým veliteľ policajnej stanice Zhengyang.

Počas svojej kariéry ako politický inštruktor komunistickej strany, veliteľ policajnej stanice Zhengyang a následne riaditeľ oddielu domácej bezpečnosti a ochrany spadajúcej pod úrad verejnej bezpečnosti mesta Yushu, Zhang Deqing aktívne uskutočňoval Jiang Zeminovu politiku prenasledovania Falun Gongu. Brutálne prenasledoval miestnych praktizujúcich Falun Gongu a stal sa vynucovačom čínskeho komunistického režimu v prenasledovaní praktizujúcich Falun Gongu. V dôsledku toho boli praktizujúci zadržiavaní, posielaní do pracovných táborov, odsudzovaní do väzenia a dokonca mučení na smrť. Ich rodiny boli podrobované veľkej bolesti a utrpeniu. Po roku 2001 bol Zhang Deqing povýšený na riaditeľa oddielu domácej bezpečnosti a ochrany, kde ďalej vystupňoval svoje úsilie.

Podľa neúplných štatistík bolo počas siedmich rokov Zhang Deqinga v pozícii riaditeľa oddielu domácej bezpečnosti a ochrany 19 praktizujúcich Falun Gongu odsúdených do väzenia, pričom dĺžka trestov sa pohybovala až do 15 rokov. Vyše 260 praktizujúcich bolo poslaných do pracovných táborov, čo je najvyšší počet spomedzi všetkých okresných miest v Číne. Tisíce boli unesených, zadržiavaných a mučených. Napríklad Li Shuhua, Li Fengqin a Liu Huijun boli umučení na smrť Zhang Deqingom. Mal by niesť zodpovednosť za zločiny, ktoré spáchal.

 

20. Hou Qiang (侯强)

Prokurátor druhej úrovne na prokuratúre obvodu Yingze v meste Taiyuan v provincii Shanxi

zástupca veliteľa sekcie verejnej prokuratúry na 1. prokuratúre obvodu Yingze, vedúci druhého oddelenia kriminálnej prokuratúry

Hou Qiang dôsledne nasledoval Jiang Zeminovu politiku prenasledovania Falun Gongu a stal sa útočníkom ČKS proti praktizujúcim Falun Gongu. Podával na praktizujúcich žaloby za vlastnenie takzvaných „kriminálnych materiálov“, ako napríklad kníh Falun Gongu, informačných materiálov o Falun Gongu a počítačov a mobilných telefónov obsahujúcich súbory o Falun Gongu. Desiatky nevinných praktizujúcich bolo ilegálne odsúdených do väzenia. Zhang Jinsheng zomrel v dôsledku prenasledovania.

 

21. Liu Jianguo (刘建国)

September 2011 – jún 2013: tajomník Komisie ČKS pre politické a právne záležitosti mesta Tangshan

jún 2013 – január 2017: tajomník Komisie ČKS pre politické a právne záležitosti mesta Tangshan a predseda Celočínskej federácie odborov mesta Tangshan

január 2017 – súčasnosť: predseda celočínskej federácie odborov mesta Tangshan

V septembri 2011 bol Liu Jianguo dosadený za tajomníka Komisie ČKS pre politické a právne záležitosti mesta Tangshan. Liu bol zodpovedný alebo sám vykonával systematické, pokračujúce a ohavné porušovania náboženskej slobody. Zo svojej pozície aktívne uplatňoval Jiang Zeminovu politiku prenasledovania Falun Gongu. Počas svojej kariéry plánoval a organizoval veľký počet zatknutí praktizujúcich v Tangshane a inak ich prenasledoval. To zahŕňa únosy praktizujúcich Falun Gongu z 25. februára 2012 a 31. marca 2016 ako aj obťažovanie, únosy a odsúdenie praktizujúcich, ktorí podali trestné oznámenia na Jiang Zemina, z obdobia od roku 2015 do roku 2016.

 

22. Wang Lishan (王立山)

2001 – 2003: zástupca riaditeľa komisie ČKS provincie Hebei

marec 2003 – máj 2003: vrchný dekan a tajomník Vedúcej strany stredného ľudového súdu mesta Cangzhou v provincii Hebei

máj 2003 – január 2005: prezident a tajomník Vedúcej strany stredného ľudového súdu mesta Cangzhou v provincii Hebei

január 2005 – január 2009: člen komisie strany provinčnej prokuratúry Hebei a riaditeľ Úradu proti korupcii a podplácaniu

január 2009 – apríl 2011: zástupca prokurátora a člen vedúcej strany provinčnej prokuratúry Hebei

apríl 2011 – jún 2013: člen stáleho výboru komisie mesta Baoding pod ústrednou správou provincie Hebei a tajomník Komisie pre politické a právne záležitosti

jún 2013 – apríl 2015: riaditeľ vedúceho tímu na prevenciu a vyriešenie zlých náboženstiev (teda Úradu 610) provincie Hebei, zástupca tajomníka Komisie pre politické a právne záležitosti provinčnej komisie strany

apríl 2015 – september 2016: výkonný zástupca tajomníka Komisie pre politické a právne záležitosti provincie Hebei, riaditeľ provinčného úradu na udržiavanie mieru

Od apríla 2011 do decembra 2011 bolo podľa neúplných štatistík v Baodingu unesených aspoň 74 praktizujúcich Falun Gongu, 12 ich bolo prevychovaných, 1 bol ilegálne odsúdený do väzenia a 1 prenasledovaný na smrť. Úrad verejnej bezpečnosti mesta pod ústrednou správou Baoding určil policajným staniciam kvóty na počet unesených praktizujúcich do 1. októbra 2011. Poznáme mená 50 praktizujúcich, ktorí boli unesení a vyše 31 obťažovaných.

Od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 bolo podľa neúplných štatistík v Baodingu ilegálne zatknutých aspoň 76 praktizujúcich, 13 ich bolo ilegálne poslaných do pracovného tábora, 1 bol ilegálne súdený na súde a 3 boli ilegálne odsúdení do väzenia. 8 praktizujúci boli ilegálne zatknutí, 19 praktizujúci obťažovaní, 3 poslaní na „sedenia na vymývanie mozgu“, 9 ilegálne zadržiavaní, 3 boli prinútení stať sa bezdomovcami bez prostriedkov a 1 bol prenasledovaný na smrť.

 

23. Wang Xiankui (王宪魁)

apríl 2003 – október 2006: zástupca tajomníka komisie strany provincie Gansu, prezident Straníckej školy provinčnej komisie strany

október 2006 – august 2010: zástupca tajomníka komisie strany provincie Jiangxi, prezident Straníckej školy provinčnej komisie strany

august 2010 – november 2010: zástupca tajomníka, viceguvernér a vrchný guvernér Komisie strany provincie Heilongjiang

november 2010 – marec 2013: zástupca tajomníka Komisie strany provincie Heilongjiang a guvernér

marec 2013 – apríl 2017: tajomník Komisie strany provincie Heilongjiang a riaditeľ Stáleho výboru ľudového kongresu provincie Heilongjiang

apríl 2017 – súčasnosť: zástupca riaditeľa Zdravotnej komisie národného ľudového kongresu pre vzdelanie, vedu a kultúru, riaditeľ Stáleho výboru ľudového kongresu provincie Heilongjiang

Wang Xiankun pôsobil ako zástupca tajomníka, tajomník, vrchný guvernér a guvernér komisie strany provincie Heilongjiang. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Stáleho výboru ľudového kongresu provincie Heilongjiang. Počas svojej kariéry Wang Xiankui nasledoval politiku bývalého vodcu ČKS Jiang Zemina a zapojil sa do prenasledovania Falun Gongu. Od augusta 2010 do marca 2017 Wang Xiankui a jeho podriadení ilegálne zatkli stovky praktizujúcich Falun Gongu, čo viedlo k 62 úmrtiam. Provincia Heilongjiang sa pod jeho vedením stala jednou z najaktívnejších oblastí v prenasledovaní Falun Gongu v Číne.

 

24. Yang Xiaoping (杨晓萍)

Súčasnosť: viceprezident Obvodného súdu Panlong v meste Kunming v provincii Yunnan

námestník sudcu Kriminálneho súdu mesta Kunming v provincii Yunnan

2007: sudca a predsedajúci sudca

2003: pomocný sudca

Od apríla 2008 do januára 2012 bol sudca Yang Xiaoping zapojený do ilegálneho odsúdenia a prenasledovania 30 praktizujúcich Falun Gongu, vrátane Li Huipinga, Zhao Feiqionga a Li Wenboa. Všetci z nich boli odsúdení stredným súdom mesta Kunming v provincii Yunnan. Yang Xiaoping bol priamo zodpovedný za všetky tieto prípady.

 

25. Zhang Zaixing (张再兴)

Bývalý zástupca tajomníka strany za univerzitu Tsinghua

riaditeľ univerzity Tsinghua zodpovedný za otázku Falun Gongu

profesor a školiteľ doktorandov na oddelení marxizmu univerzity Tsinghua

Od začiatku ilegálneho potlačovania Falun Gongu, ktoré v júli 1999 nariadila kriminálna skupina Jiang Zemina, nasledoval Zhang Zaixing rozkazy Jiangovej skupiny. Dostával inštrukcie priamo od Li Lanqinga, riaditeľa Úradu 610, ktorý prenasledoval Falun Gong. Li Lanqing bol viacerými krajinami obvinený z „mučenia, masového zabíjania a neľudskosti“. Zhang Zaixing za ten čas vykonal niekoľko činov krutého prenasledovania praktizujúcich Falun Gongu na univerzite Tsinghua, prestížnej inštitúcii vyššieho vzdelania v Číne. Prenasledovanie je na tejto univerzite rozšírené a tvrdé, čím sa zaraďuje na prvé miesto z hľadiska prenasledovania zo všetkých univerzít v celej krajine.

Podľa správ CCTV zástupca tajomníka strany za univerzitu Tsinghua Zhang Zaixing povedal: „Fakulty a univerzity sú dvoranami vedy a organizácie ako ‚Falun Gong‘ nebudú mať dovolené na univerzite nič robiť. Rázne podporujem stranu a vládu v zákaze Falun Gongu a zákaze viacerých hlavných aktivít Falun Gongu... prepravte sa na dlhodobý a neúnavný boj proti organizácii Falun Gong.“

 

26. Dong Ning (董宁)

Obdobie neznáme: vedúci oddelenia domácej bezpečnosti, vetva Binbei, policajná stanica Binhai, provincia Shandong

2018: vedúci oddelenia bezpečnosti, vetva Binbei

Stránky Minghui.org uvádzajú, že podľa dostupných štatistík od roku 2000 Dong Ning priamo prenasledoval vyše 100 praktizujúcich Falun Gongu. Spôsobil smrť dvom praktizujúcim a vyše 30 praktizujúcich nechal odsúdiť, poslať do pracovných táborov a nelegálne zadržiavať. Okrem toho prehľadal domov vyše 70 praktizujúcim. Odkedy Dong Ning prevzal vedúcu pozíciu oddelenia domácej bezpečnosti v Binhai, bezpečnostné zložky zintenzívnili svoje prenasledovanie praktizujúcich Falun Gongu. Využitím sily svojej pozície si bezpečnostné zložky taktiež vynútili od prenasledovaných praktizujúcich veľké množstvá peňazí.

 

27. Yang Mingde (杨明德)

Zástupca generálneho tajomníka politickej a právnej komisie mesta Guangzhou v provincii Guangdong

2009 – 2016: riaditeľ Úradu prevencie mesta Guangzhou (teda „Úradu 610“)

Podľa neúplných štatistík bolo od roku 2009 do roku 2016 aspoň šesť praktizujúcich Falun Gongu prenasledovaných na smrť, konkrétne Zhao Ping, Xu Huizhu, Peng Wenxiu, He Yuer, Zhu Jianpeng a Chen Lianfang. Desiatky ďalších praktizujúcich Falun Gongu bolo ilegálne odsúdených do väzenia, vrátane Huang Qian, Zhu Yubiao, Zheng Jingxian, Wang Haihong, Wang Zhihong, Zhang Xiaoling a Zhang Yueqi. V čase zatknutia mal (mala) Zhang Yueqi len 16 rokov. Mnohí praktizujúci boli ilegálne zatknutí, zadržiavaní a posielaní na „sedenia na vymývanie mozgu“ na ďalšie prenasledovanie.

18. decembra 2012 poobede sa na Úrade verejnej bezpečnosti mestského obvodu Tianhe konalo stretnutie „anti-sektárskeho projektu“. Yang Mingde, v tom čase zástupca generálneho tajomníka Politickej a právnej komisie mesta Guangzhou a riaditeľ Úradu prevencie, vystúpil na stretnutí. Prehlásil, že „situácia ohľadom anti-sektárskych aktivít nebola nikdy lepšia ako teraz“ a že „vlády na všetkých úrovniach by mali považovať anti-sektársku prácu za najvyššiu prioritu a zvýšiť intenzitu útoku na zabezpečenie bezpečnosti spoločnosti.“

Praktizujúca Falun Gongu pani Zhao Ping bola právničkou, policajnou dôstojníčkou druhej úrovne a prednášajúcou na univerzite kádrového manažmentu verejnej bezpečnosti Guangzhou. 17 rokov bola prenasledovaná kvôli svojej odhodlanosti praktizovať Falun Gong. Potom čo pani Zhao 17. decembra 2013 zverejnila na stránke Minghui fakty o prenasledovaní praktizujúcich v ženskej väznici provincie Guangdong, bola obťažovaná a zastrašovaná pracovníkmi Politickej a právnej komisie mesta Guangzhou, Úradu 610, Oddelenia národnej bezpečnosti a Asociácie susedov. Zamestnanci úradu pouličného manažmentu Wushanu dokonca išli domov za matkou pani Zhao Ping do mesta Guiyang a vyhrážali sa jej s cieľom donútiť pani Zhao prestať písať články o prenasledovaní. 14. mája 2016 pani Zhao Ping umrela vo veku 58 rokov v dôsledku prenasledovania.

 

28. Cheng Shulin (陈树林)

Pred rokom 2010: riaditeľ Úradu náboženských záležitostí provincie Hunan, tajomník komisie strany za Hunan

január 2010 – september 2011: zástupca riaditeľa komisie Úradu 610 v provincii Hunan

september 2011 – august 2011: zástupca tajomníka Komisie pre politické a právne záležitosti Hunanu, riaditeľ komisie Úradu 610 v provincii Hunan, zástupca riaditeľa „anti-sektárskej asociácie“ Hunanu

Od roku 2010 bol Chen Shulin priamo zapojený do porušovaní ľudských práv páchaných voči praktizujúcim Falun Gongu. Ako riaditeľ komisie Úradu 610 v provincii Hunan nesie Chen vinu za poškodenie povesti Falun Gongu a prenasledovanie, mučenie, vraždenie a mrzačenie praktizujúcich. Hoci bol vo svojej pozícii iba tri roky, desiatky praktizujúcich bolo v tom čase prenasledovaných na smrť. Medzi prenasledovaných patria Xu Chensheng, Jiang Meilan, Guo Boqin, Zeng Haiqi, Peng Donglian, Xie Wutang, Peng Xiaobing, Zeng Zhaoqin, Zhu Guilian, Zhang Guoliang, Zhang Zhimin, Zhou Bosheng, Tan Cuiying a mnoho ďalších.

 

29. Dong Jun (董军)

1997 – 2002: asistent starostu mesta Xianyang v provincii Shaanxi; zástupca starostu mesta Xianyang

2002 – 2016: člen stáleho výboru komisie mesta pod ústrednou správou Xi'an; prvý tajomník Komisie pre politické a právne záležitosti straníckej komisie mesta pod ústrednou správou Xi'an; riaditeľ Úradu verejnej bezpečnosti mesta Xi'an; tajomník komisie strany Úradu verejnej bezpečnosti mesta Xi'an

2012 – 2016: zástupca tajomníka komisie strany mesta Xi'an; starosta mesta Xi’an

Počas svojho pôsobenia vo vyššie uvedených pozíciách Dong Jun dôsledne nasledoval skupinu Jiang Zemina v porušovaní čínskej ústavy a pošliapavaní práva. Zneužíval svoje postavenie na únosy praktizujúcich Falun Gongu na základe neodôvodnených obvinení, používal ilegálne zadržiavanie, posielal praktizujúcich do pracovných táborov a na „sedenia na vymývanie mozgu“ (sedenia na prenasledovanie praktizujúcich Falun Gongu, kde sa pokúšali donútiť ich vzdať sa svojej viery) a používal ďalšie metódy prenasledovania. Do dnešného dňa spôsobil Dong Jun smrť aspoň 3 praktizujúcim a je zodpovedný za 97 únosov, 29 ilegálnych odsúdení do pracovných táborov a 52 ilegálnych väznení na „sedeniach na vymývanie mozgu“.

 

30. Hou Lide (侯立德)

2002 – 2008: vedúci väzenia Duyun v provincii Guizhou. Počas svojho pôsobenia bol zodpovedný za mučenie, fyzické zmrzačenie, spôsobenie šialenstva a smrť mnohých praktizujúcich Falun Gongu.

Súčasnosť: inšpektor dozorného úradu provincie Guizhou a generálny tajomník provinčnej asociácie väzení.

Väzenie Duyun v provincii Guizhou je takzvaným „civilizovaným väzením“ vládnej úrovne a bolo založené ministerstvom spravodlivosti ČKS. S cieľom dosiahnuť, aby sa praktizujúci Falun Gongu vzdali svojej viery, väzenie vytvorilo „väzenie vo väzení“. Vytvorili takzvaný „dozorný tím“, „konverzačnú miestnosť“, „útočnú miestnosť“, „skupinu na premeny“, atď. Stráže vo väzení podnecovali a manipulovali väzňov bez svedomia, aby mučili praktizujúcich Falun Gongu, ktorí sa nevzdali svojej viery. Použili všetky druhy kriminálnych metód, ako napríklad dlhodobé pripútanie k posteli, barbarské násilné kŕmenie, zatváranie na samotku, sedenie na lavičke s jednou nohou, bitie, trestanie dlhotrvajúcim kľačaním, elektrošoky, naťahovanie tela, liatie vriacej vody na telo, pálenie cigaretovými ohorkami, poskytovanie iba detskej stravy, mrazenie ľudí, ilegálne predlžovanie doby trestu, 24-hodinové sledovanie, vymývanie mozgu hlasnými reproduktormi, zneužívanie na otrockú prácu, urážanie, atď. Okrem toho si striedali smeny, aby zabránili praktizujúcim celé týždne zaspať a nútili praktizujúcich pozerať a počúvať nahrávky a videá očierňujúce Falun Gong. Nútili praktizujúcich napísať „prehlásenia záruky“ (že nebudú praktizovať Falun Gong) v stave polovedomia, aby dosiahli cieľ „transformovania“. Mnohí praktizujúci Falun Gongu boli pod vplyvom prenasledovania zmrzačení, mentálne sa zrútili, alebo dokonca zomreli.

Stráže vo väzení sa vyhrážali: „Nebojíme sa ísť do pekla za prenasledovanie Falun Gongu. Nebojíme sa odplaty od Bohov.“ „Tí, ktorí sú ubití na smrť, sa považujú za samovraždy alebo úmrtie kvôli chorobe. S podporou komunistickej strany a vlády sa nebojíme použiť smrteľnú silu obzvlášť voči tým, ktorí odmietajú kompromis a nechcú sa obrátiť!“ Väzenie každý rok získalo odmeny vyše 100 000 yuanov za prenasledovanie Falun Gongu.

Od roku 2002 do roku 2008, keď bol Hou Lide vrchným veliteľom prenasledovania Falun Gongu vo väzení Duyun, ovládal stráže vo väzení a podnecoval ich k extrémne hrozným, ponižujúcim a barbarským metódam mučenia praktizujúcich Falun Gongu. Páni Wu Botong a Ma Tianjun, praktizujúci Falun Gongu, boli umučení na smrť. 

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/1/180140.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha