Zlepšovanie sa
pondelok, 06. júl 2020

Pevne negujme prenasledovanie

2.11.19 | Od praktizujúcej Falun Dafa z Číny

(Minghui.org) Majster nás naučil veľký Fa vesmíru, ktorý stvoril všetky bytosti. Sme časticami Dafa. Kto nás môže prenasledovať? Ak nemáme ľudské názory, naša myseľ je naplnená Fa a 100% veríme v Majstra a vo Fa – kto je schopný prenasledovať nás? Keď sa mi táto myšlienka vynorila v mysli, uvedomila som si, že aby som mohla čeliť veciam a na neuznávanie prenasledovania potrebujem spravodlivé myšlienky.

Neuznávanie prenasledovania od svetských ľudí

Na začiatku prenasledovania som nechápala, čo sú to staré sily. Myslela som si len, že zlá Čínska komunistická strana (ČKS) je príšerná a neznášala som ľudí, ktorí nás prenasledovali. Myslela som si, že prenasledovanie je spôsobené svetskými ľuďmi. Po intenzívnom štúdiu Fa som pochopila, že prenasledovanie na nás uvrhli staré sily.

Do roku 2005 som bola dvakrát zatknutá. Moja myseľ bola plná negatívnych myšlienok a nevedela som o neuznávaní starých síl a ich usporiadaní. Tieto myšlienky spôsobili prenasledovanie, ktorým som prechádzala. V tej dobe som si myslela, že neprechovávam strach a že mám oprávnene silný cit pre spravodlivosť. Potom som si uvedomila, že moje myšlienky boli individualistickým hrdinstvom, ktoré pochádza z indoktrinácie ČKS, a že som iba potvrdzovala seba použitím ľudského zmýšľania.

Kvôli mojim pripútanostiam k sebe a ľudským názorom bola moja kultivácia ťažká a vyčerpávajúca. V skutočnosti som kráčala cestou usporiadanou starými silami.

Neskôr som si uvedomila, že naša kultivácia nemá nič spoločného so starými silami. Neuznávam staré sily, ani toto prenasledovanie. Zvykla som nenávidieť tých, ktorí sa zapojili do prenasledovania. Rozmýšľala som o nich ako o zlých ľuďoch, ktorí pomáhajú zlým silám, a pristupovala som k nim so súťaživou mentalitou. Po prečítaní si Majstrovej básne som sa však zmenila.

Majster povedal:

„Spravodlivé myšlienky, spravodlivé činy

Napreduje pevne, neustále

Odstraňuje démonov, čo poškodzujú Fa

Je súcitný ku všetkým bytostiam“

(„Spravodlivý Boh“ zo zbierky Hong Yin II. časť)

Začala som sa pozerať dovnútra, častejšie vysielať spravodlivé myšlienky na odstránenie všetkého zlého a správať sa k ľuďom okolo mňa so súcitom.

V roku 2010 som odišla do dôchodku a vedúci oddelenia bývalých zamestnancov nášho pracoviska ma pozval na večeru. Použitím priateľstva a citov sa ma snažil presvedčiť, aby som prestala praktizovať Falun Dafa. Povedal: „Sestra, vieš, že som len dočasným vedúcim. Dúfam, že ma môžeš v tejto práci podporiť,“ čím naznačoval, že by som mu nemala spôsobovať problémy, aby mohol byť povýšený na oficiálneho vedúceho.

„Praktizujem Budhov Fa,“ povedala som, „ktorý učí ľudí byť dobrými. Prinesiem ti len požehnanie, nie problémy.“ Objasnila som mu pravdu o Falun Dafa a on so mnou súhlasil.

Vždy keď ho Úrad 610 a polícia žiadali, aby ma sledoval, zastal sa ma. Povedal im, že som dobrým človekom a že by som nemala byť sledovaná. Neskôr bol povýšený na oficiálneho vedúceho. Jedného dňa som ho stretla a opýtala som sa ho, či som mala pravdu. Ukázal mi zdvihnutý palec.

Používanie členov mojej rodiny ako figúrky

V roku 2001 vytvorili staré sily ilúziu choroby a prenasledovali môjho otca, ktorý tiež praktizoval. Vtedy sme nevedeli nič o neuznávaní starých síl, takže sme prijali túto ilúziu. Môj otec zomrel.

Neskôr som vo sne počula hlas, ktorý povedal, že čoskoro zomrie ďalší člen mojej rodiny, odkazujúc na moju matku. Zobudila som sa a vysielala som spravodlivé myšlienky: „Neuznávam staré sily a oni pre mňa nemôžu robiť usporiadania. Musím rozložiť prenasledovanie zacielené na moju matku.“

Povedala som o tom mame a ona tiež vysielala spravodlivé myšlienky. Vďaka našim silným spravodlivým myšlienkam prenasledovanie zlyhalo.

O 10 rokov neskôr sme však obidve poľavili vo vysielaní spravodlivých myšlienok. Staré sily medzi nami vytvorili bariéru. Mali sme konflikty a vzájomne sme sa na seba sťažovali. Povedala, že jej život je príliš ťažký a že nechce žiť. Mne sa o ňu zase nechcelo starať. Staré sily využili naše medzery a ona zomrela.

Staré sily prenasledovali aj moju dcéru, tiež praktizujúcu. Na dlhú dobu poľavila v kultivácii a ja som jej nepomohla. Pred svadbou išla za veštkyňou a pýtala sa na svoje manželstvo. Staré sily využili túto medzeru a použili jej manželstvo, aby ju zastavili v kultivácii.

Ja som sa zase nedokázala vzdať pripútanosti k nej. Často som sa sťažovala na svojho zaťa a vždy, keď som si pomyslela na jeho správanie, som sa cítila zle. Hoci som každý deň študovala Fa, vysielala spravodlivé myšlienky a pozerala sa dovnútra, nič nefungovalo. Niekedy som o nich dvoch premýšľala aj pri čítaní Fa a nedokázala som čítať pokojne.

Keď som jedného dňa zapla počítač, na monitore sa objavilo niekoľko slov: „neuznávaj staré sily.“ Vedela som, že to bol náznak od Majstra a uvedomila som si, že staré sily použili manželstvo mojej dcéry, aby ju prenasledovali a posilnili moje pripútanosti k nej.

Majster povedal, že by sme nemali uznávať prenasledovanie, takže som hneď začala vysielať spravodlivé myšlienky na odstránenie prenasledovania, ktoré vytvorili staré sily, používajúc jej manželstvo a moje pripútanosti. Takmer okamžite som pocítila úľavu. Vo svojich spravodlivých myšlienkach som cítila veľkú silu. Názory a pripútanosti sa hneď rozložili. Už som sa viac neobávala kvôli jej manželstvu a nesťažovala som sa na svojho zaťa. Dokázala som pokojne čítať Fa. Vďaka mojim spravodlivým myšlienkam sa moja dcéra vrátila k praktizovaniu Dafa.

Majster povedal:

„Či je to Budha, Tao, božstvo alebo démon, nemali by pohnúť vaším srdcom. Ak ste takýto, úspech je určite na obzore.“ (Šiesta lekcia, Čuan Falun)

Všetko, s čím sa stretnem, teda musím hodnotiť podľa Fa, častejšie čítať Fa a osvietiť sa k pravdám Fa na vyššej úrovni. Ak to dokážem, budem schopná rozložiť všetko zasahovanie a prenasledovanie. Žiaden sen, názor a nikoho slová nepohnú mojím srdcom a ani týmto veciam nebudem veriť. Nasledujem iba Dafa.

Rozloženie zasahovania od démona žiadostivosti

Staré sily vnucujú praktizujúcim skúšku žiadostivosti. Po niekoľko rokov som zažívala zasahovanie od démona žiadostivosti. Myslela som si, že som nikdy nemala pripútanosť k žiadostivosti a nemala by som prechádzať touto skúškou. Mala som však problém prechádzať skúškami v snoch. Chvíľu som intenzívne vysielala spravodlivé myšlienky a situácia sa zlepšila. Jedno dňa som sa však zobudila zo špinavého sna. Posadila som sa a požiadala som Majstra o pomoc. Povedala som: „Majster, nasledujem iba cestu, ktorú ste pre mňa usporiadali vy. Tie špinavé myšlienky neboli mnou. Bolo to spôsobené prenasledovaním starých síl a prehnitými démonmi. Nenasledujem ich usporiadania.“ Ďalej som vysielala spravodlivé myšlienky. Démon žiadostivosti bol úplne odstránený. Odvtedy sa mi v snoch neobjavilo žiadne zasahovanie.

Rozloženie finančného prenasledovania

Na začiatku prenasledovania som nemala jasné pochopenie finančného prenasledovania. Ako praktizujúca by som sa mala vzdať pripútaností k sláve a peniazom, a tak som na svojom pracovisku nebojovala o prémie. Keďže som sa odmietla vzdať svojej praxe, pracovisko mi zrušilo moju pozíciu hlavného výskumníka v mojom laboratóriu. Môj ročný príjem sa znížil o 10,000 yuanov. Nebola som tým pohnutá. Neskôr mi zrušili ďalšie prémie za dva roky.

Ako sa prenasledovanie zhoršovalo, zlo sa pokúšalo zastrašiť moje pracovisko pomocou prémii pre oddelenie. Provinčný Úrad 610 nám povedal, že ak nejaký člen fakulty praktizuje Falun Dafa, naše pracovisko nedostane prémie pre oddelenie a ani samotná fakulta nedostane príslušné prémie. Zlo sa zjavne snažilo zasiať nenávisť voči praktizujúcim Falun Dafa.

Odhalila som ich triky a začala som objasňovať pravdu svojim kolegom. Okrem toho som intenzívne vysielala spravodlivé myšlienky. Zlo bolo čoskoro rozložené. Nielenže dostalo prémie  moje pracovisko, ale aj ja sama.

Neuznávanie ilúzie choroby

Raz som cítila bolesť brucha. Nevenovala som tomu veľa pozornosti a ani som nevysielala spravodlivé myšlienky. Neskôr sa tá bolesť zhoršila a vysielanie spravodlivých myšlienok neúčinkovalo. Nepomáhalo ani hľadanie vo vnútri. Bolesť trvala vyše šesť mesiacov a zhoršovala sa. Mala som zápchu, ktorá zasahovala do mojich snáh na objasňovanie pravdy.

Uvedomila som si, že sa to dostalo do tohto štádia, pretože som nenegovala staré sily a nevysielala spravodlivé myšlienky hneď keď to začalo. Vtedy som to považovala za chorobovú karmu a nerozložila som hneď zasahovanie, čo znamená, že som uznala prenasledovanie.

Keď som sa k tomu osvietila, začala som intenzívne vysielať spravodlivé myšlienky. S Majstrovou pomocou sa táto ilúzia čoskoro stratila.

Odvtedy, vždy keď som prechádzala ilúziou choroby, okamžite som to odmietla a ilúzia sa rýchlo stratila. Pri menších nepríjemných pocitoch som si povedala, že to je dobrá vec. To Majster očisťuje moje telo a pomáha mi zvýšiť gong.

Moje telo je vytvorené z látky vysokej energie a každá bunka je plná gongu. Nič zlé do mňa nemôže zasahovať. S týmito myšlienkami dokážem pokojne čeliť každej zmene v mojom tele. Okrem toho sa pozerám dovnútra a napravujem každú myšlienku, ktorá nespĺňa kritéria Dafa. Občas som si nedokázala všimnúť svoje pripútanosti, ktoré zasahovali do mojej kultivácie. V týchto prípadoch som požiadala Majstra o náznaky. Náš milosrdný Majster mi zakaždým pomohol a ja som hladko prešla každou skúškou.

Počas 20-ročnej cesty pokojného odporovania prenasledovaniu sme sa spoliehali na pevnú vieru v Majstra a Fa. V procese kultivácie študujeme Fa a zároveň sa pozeráme dovnútra a odmietame staré sily. Verím, že nič v ľudskom svete nami nemôže pohnúť, pretože tu je všetko ilúziou, ktorú používajú staré sily, aby na zmiatli. Keď sa prebudíme, ilúzia sa stratí. S Majstrom a Fa nás nič nedokáže zastaviť na ceste k svojmu pravému ja, pokiaľ sa kultivujeme nasledujúc Fa.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/10/24/180454.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha