Zlepšovanie sa
pondelok, 06. júl 2020

Moje pochopenie ohľadom pripútanosti k „sebe“

7.11.19 | Od praktizujúceho Falun Dafa z Malajzie

(Minghui.org) Odstránenie pripútanosti k „sebe“ je niečím, čo musia spraviť všetci praktizujúci Falun Dafa. V priebehu kultivácie sa ukážu mnohé prejavy pripútanosti k „sebe“, zdá sa však byť obzvlášť ťažké ich prekonať.

Čo je „ja“?

 „Ja“, o ktorom hovoríme, je v skutočnosti vytvorené zo získaných názorov – ľudských pripútaností a karmy. Nie je to naša vrodená povaha ani naše „pravé ja“, ako Majster vysvetlil v učení Prednáška v Sydney. Inými slovami, toto „ja“ je živým objektom vytvarovaným našimi emóciami.

Väčšinu času žijeme pre naše „vytvorené ja“, ktoré rozhoduje o tom, ako žijeme svoje životy.

Majster Li ohľadom „ja“ povedal: „Zo sebeckosti a hnevu sa sťažuje na nespravodlivosť voči sebe.“ („Úrovne“ zo zbierky Základy pre ďalší pokrok)

Majster tiež poukázal na to, že je to démonickou časťou nás, ktorej sa musíme zbaviť. V každom z nás je to veľmi dominantné a na začiatku našej kultivačnej cesty je ho silno cítiť. Ak by sme neboli kultivujúcimi a ak by sme nemali Majstrovu pomoc, bolo by pre nás veľmi ťažké toto „ja“ skrotiť.

Ako sa „ja“ posilňuje

Keď je kŕmené našimi emóciami, „ja“ sa môže stať nevyhnutnou časťou nás, môže byť hlboko ukryté a môže sa stať seba-ochraňujúcim mechanizmom. Je svojou povahou sebecké a ide proti princípom Fa „pravdivosť-súcit-znášanlivosť“.

Keď nie sme ostražití v kultivácií, naberá na sile a rastie. Čím silnejším sa stane, tým viac máme potrebu ho ochraňovať zo strachu pred napadnutím.

Keď je „ja“ zneistené alebo sa bojí ublíženia či straty svetských záujmov, vytvára v nás strach.

Majster povedal:

„... strach alebo neprítomnosť strachu dokazuje ich ľudskosť alebo božskosť a je tým, čo odlišuje kultivujúcich od bežných ľudí. Je to niečo, čomu kultivujúci musí čeliť a je to najväčšia ľudská pripútanosť, ktorú kultivujúci musí odstrániť.“ („Študujte dobre Fa, a zbavenie sa pripútaností nie je ťažké“ zo zbierky Základy pre ďalší pokrok (Diel III))

Mojím pochopením je, že strach pochádza z tohto „ja“ a nie z našich skutočných ja alebo našich skultivovaných častí. Ak sa prestaneme oddávať strachu, „ja“ sa postupne oslabí. Pre mňa je toto najväčšou a najťažšou prekážkou, ktorú musíme prekonať.

Čím úspešnejší sme v bežnej spoločnosti alebo čím viac autority máme doma, tým ľahšie je pre „ja“ nabrať silu. Náš pocit nafúknutej dôležitosti požaduje, aby veci išli podľa nás, lenže toto len posilňuje našu karmu a pripútanosti k citom.

„Ja“ verí, že jeho želanie nemôžu byť odmietnuté, pretože by to ohrozovalo jeho existenciu, takže bojuje zubami-nechtami, aby sa ochránilo. Vo svojom urputnom boji o prežitie nie je pre neho nič privysoká cena, vrátane smrti fyzického tela.

Keď je naše „ja“ napadnuté, cítime sa nešťastne, ale pre „ja“ je to boj na život a na smrť. Vždy keď sa oddáme svojim ľudským pripútanostiam, podporujeme rast toho „ja“. Po čase sa môže stať nezastaviteľným. To, ako nás ovláda, sa zreteľne prejaví, iba keď Majster určí, že je čas, aby sme sa ho zbavili.

„Ja“ je veľmi prešibané a niekedy zakrýva jednu pripútanosť druhou. Keď je odhalená veľká pripútanosť, môže použiť menšiu ako štít alebo obetného baránka, aby ochránilo tú väčšiu pripútanosť.

Ako sa „ja“ prejavuje v našej kultivácii

Ľudské pripútanosti sú prejavom „ja“. Naše zvyky predvádzať sa, uspokojiť sa s drobným úspechom, pociťovať závisť a bojovnosť, všetky slúžia na posilňovanie „ja“.

„Ja“ je z časti vytvorené z karmy – myšlienkovej aj chorobovej karmy.

Tak ako jed, aj karma nakoniec spôsobí škodu. Keď je čas karmu odstrániť, Majster ju vytlačí na povrch, aby sme si ju všimli. My sa jej samozrejme chceme úplne zbaviť, ale chorobová karma nás namiesto toho núti vyhľadať lekársku pomoc a získať tak pre seba ďalšiu šancu na prežitie. Karma nás zvádza k hľadaniu lieku bežnými spôsobmi namiesto nasledovania učení Falun Dafa. Namiesto svojho zničenia nás teda karma uväzní vo svojich pazúroch a postupne oslabuje našu vieru v Majstra a Dafa.

„Ja“ sa bojí smrti, zatiaľ čo naše pravé ja nie. „Ja“ žije z uznania na povrchnej úrovni. Vyvoláva v nás túžbu vytvárať obraz toho, ako dobre sa kultivujeme, namiesto toho, aby sme svedomito pracovali na svojom zlepšení. Hľadáme uznanie, slávu a materiálne zisky a keď sa nám darí, naše sebecké „ja“ ďalej narastá a stáva sa silnejším.

„Ja“ je obzvlášť zapustené v niekom, kto je vplyvný alebo má autoritu v rámci skupiny či organizácie. Táto otázka bola široko preberaná v mnohých článkoch na Minghui napísaných praktizujúcimi v úlohe koordinátora.

V rámci komunity kultivujúcich je „ja“ rado, keď vytvárame rôzne kliky, keďže sa tak cíti bezpečnejšie. Kliky sú vytvorené na šírenie klebiet o iných, zhadzovanie ostatných a sú používané ako prostriedky na ochraňovanie našich hlboko zahrabaných ľudských pripútaností pred odhalením. To môže viesť k rozdeleniam medzi praktizujúcimi.

Ako sa blížime ku koncu našich kultivačných ciest, naša túžba po pohodlí je tiež zakorenená v tomto „ja“. Spôsobuje, že sa podvedome chceme vyhnúť ťažkostiam, zvádza nás na opustenie pravých princípov vesmíru, ktoré nariaďujú, že ľudské bytosti musia trpieť, aby splatili karmu. Túžba po uvoľnenom a pohodlnom živote je niekedy ťažko odhaliteľná, pretože sa stala našou druhou povahou. Správa sa však ako jed, ktorý pracuje pomaly a odjedá z našej vôle kultivovať sa, zatiaľ čo zhromažďovaná karma na druhej strane posilňuje „ja“.

Či vyzeráme byť milí a súcitní záleží na tom, aké silné je naše „ja“. Ak vo svojej kultivácii vo Falun Dafa spravíme rýchly pokrok a naša časť dosiahne štandard, je oddelená. Preto teda možno nebudeme takí súcitní ako predtým. Verím, že čím slabšie je „ja“, tým sme súcitnejší.

Všimol som si znepokojivý trend. Medzi praktizujúcimi je málo zdieľania a diskusie, obzvlášť po spoločnom štúdiu Fa. Niektorí praktizujúci majú obavy o svoje súkromie, pričom iní sa obávajú, že ich niekto bude súdiť. Dokonca aj keď príde na zdieľanie, zvykne byť na dosť povrchnej úrovni.

Oddelenia medzi praktizujúcimi sú spôsobené najmä seba-ochraňujúcim „ja“ v nás. Samozrejme, vplývajú na to aj iné činitele, ako napríklad, že praktizujúci prichádzajú z mnohých odlišných kultúr a zázemí a tiež to, že medzi nami môžu byť špióni.

Keď praktizujúci nespolupracujú ako jedno telo, začne sa zhoršovať dochádzka na skupinové štúdium Fa a cvičenia a kultivačné prostredie sa pre všetkých zhorší. Myslím si, že všetci musíme byť úprimní a vytvoriť lepšie kultivačné prostredie pre všetkých.

Keď „ja“ nedostane uspokojenie, po ktorom túži, môže sa cítiť deprimovane. Môže sa to prihodiť kvôli trvaniu nápravy Fa, nedostatku podpory pre svoj pohľad na vec alebo nedosiahnutiu takého dobrého výsledku pri objasňovaní pravdy ako iní praktizujúci. Všetko toto sa môže stať príčinou depresívneho pocitu. Ľahko môžeme stratiť svoju motiváciu, pretože naše ľudské túžby nie sú naplnené.

Keď sa „ja“ dostane pod tlak, môžeme sa stať emocionálnymi, čo môže viesť k mnohým zbytočným chybám. Majster chce, aby sme potvrdzovali Fa s múdrosťou. Moje osobné pochopenie „potvrdzovania Fa s múdrosťou“ je spraviť čo najmenej chýb, a tak dosiahnuť čo najväčší úspech. Keď je „ja“ silné, naše spravodlivé myšlienky sú často oslabené a naša múdrosť sa vytráca. To vytvára výbornú medzeru pre staré sily na zneužitie a podkopávanie našich snáh na záchranu ľudí.

Čím bližšie ku koncu našich kultivačných ciest sa dostaneme, tým viac by sme mali venovať pozornosť detailom. Musíme si byť vedomí každej našej myšlienky a byť ostražití pri zbavovaní sa ľudských pripútaností, ktoré objavíme, bez ohľadu na to, aké triviálne sa môžu zdať. Malá vec môže byť prejavom oveľa väčšej pripútanosti.

Skutočne odstrániť „ja“

Podľa môjho pochopenia sú dva spôsoby, ako sa zbaviť „ja“.

Jedným spôsobom je venovať veľké úsilie odhaľovaniu svojich emocionálnych pripútaností a túžob po sláve a osobnom zisku.

Druhým spôsobom je vždy sa pozerať na konflikty z hľadiska druhej strany. Na skrotenie tohto „ja“ musíme dať ostatných na prvé miesto. Keď sme skutočne pokorní, dokážeme u druhých vidieť ich pozitívne stránky. Potom dokážeme byť tými najodhodlanejšími, najtolerantnejšími a najsúcitnejšími bytosťami.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/10/25/180470.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha