Zlepšovanie sa
pondelok, 06. júl 2020

Ako mi zúčastnenie sa na online Fa konferencii v Číne poukázalo na medzery v mojej kultivácii

8.11.19 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Pekingu, Čína

(Minghui.org) Prednedávnom som pomohol niekoľkým praktizujúcim napísať ich skúsenosti a poslať ich. Počas tohto procesu som získal lepšie pochopenie Majstrovho učenia. Majster povedal:

Aby som vám povedal pravdu, celý kultivačný proces pre praktizujúceho je procesom neustáleho vzdávania sa ľudských pripútaností.“ (Prvá lekcia, Čuan Falun)

Bolo to pre nich po prvýkrát, čo sa zúčastnili online Fa konferencie zdieľania skúseností. Spočiatku si mnohí praktizujúci mysleli, že nemajú o čom písať, pretože mali pocit, že sa nekultivovali dobre. Anne (alias) a ja sme ich povzbudili a povedali sme im, že bez ohľadu na to, či sa človek kultivoval dobre alebo nie, všetci máme niečo, o čom by sme mohli písať. Nakoniec sa každý s Majstrovou pomocou rozhodol napísať skúsenosť.

Iba zopár z nich však vie písať na počítači. Nechceli mi spôsobovať záťaž. Povedal som im, že to pre mňa nie je problém a budem sa čo najviac snažiť pomôcť im s písaním. Keď som dokončil túto úlohu, uvedomil som si, že to bola príležitosť, ktorú pre mňa Majster usporiadal, aby som sa zlepšil. V tomto procese bolo odhalených mnoho z mojich pripútaností, ktoré som odstránil.

Odstránenie hnevu

Dovoľte mi najprv pohovoriť o svojej skúsenosti, keď som písal svoj vlastný článok. Keď som písal o jednom konflikte, ktorý som mal s May (alias), nedokázal som sa upokojiť. Myslel som si, že konflikt bol už vyriešený a už som sa ho zbavil. Avšak, keď som písal o podrobnostiach, môj hnev a rozhorčenie sa znova objavili. Nedokázal som sa upokojiť. Uvedomil som si, že sa musím znova pozrieť do seba. Vždy som si myslel, že som relatívne tolerantný k ostatným praktizujúcim. Prečo som bol rozrušený? Keď som sa pozeral do svojho vnútra, bol som šokovaný.

Vždy, keď som mal v minulosti konflikt s ostatnými praktizujúcimi, zvyklo to rýchle prejsť. May prechádzala v tom čase cez xinxingovú skúšku. Myslel som si, že som pre ňu urobil mnoho, no ona sa mi ani nepoďakovala. Namiesto toho sa na mňa sťažovala, čo podnietilo môj hnev. Uvedomil som si, že to bola pre mňa veľká xinxingová skúška. Po štúdiu Fa a pozeraní sa dovnútra som si myslel, že som sa toho zbavil a začal som sa s ňou znova rozprávať.

Prešlo niekoľko mesiacov. Keď som vo svojej skúsenosti písal o tom, čo sa stalo, môj hnev stále existoval. Odhalilo to moju nenávistnú mentalitu. Stále som vo svojej mysli prechovával zášť, hoci sa to stalo pred niekoľkými mesiacmi. Musel som sa toho zbaviť!

V tomto procese písania skúsenosti som tiež zistil, že stále mám kultúru strany.

May si uvedomila, že bola ovplyvnená kultúrou strany. Rozhodla sa odstrániť všetky knihy Čínskej komunistickej strany (ČKS) alebo ostatné publikácie ČKS z jej domu. Poprosila ma, aby som vyzdvihol tieto materiály a zbavil sa ich. Urobil som to dvakrát, čo nebolo vôbec jednoduché. Nechápal som, prečo ma o to požiadala. Pomyslel som si: „Som tiež ovplyvnený kultúrou strany?“ Potom som o tom už viac nepremýšľal. Keď sa na mňa May neskôr sťažovala, pomyslel som si, že som pre ňu urobil takú veľkú láskavosť a ona sa ku mne takto správala. Vyvolalo to vo mne mentalitu hnevu.

Počas písania tejto skúsenosti som počúval reláciu na pokračovanie v rádii Minghui o kultúre strany. Uvedomil som si, že som bol skutočne vážne ovplyvnený kultúrou strany. Prejavovalo sa to u mňa ako silné ego. Vždy som vravel svoje vlastné názory počas zdieľania skúseností s ostatnými a myslel som si, že moje pochopenia sú lepšie než ich. Prejavovalo sa to aj inými spôsobmi, ako ľahostajnosťou, nedbanlivosťou, silným hlasom, neformálnosťou atď. Odrazu som si uvedomil, že moja pomoc May odstrániť tie materiály ČKS mi poukazovala na to, že som sa mal očistiť od vplyvu kultúry strany vo svojom vnútri. Ďakujem Vám Majster, že ste mi pomohli uvedomiť si to!

Keďže som často v kontakte s ostatnými praktizujúcimi, robil som toho pre nich trocha viac, takže ma chválili. To zosilnilo moju mentalitu prílišného nadšenia a predvádzania sa. Keď o mne niekto povedal niečo negatívne, cítil som sa nepríjemne. Uvedomil som si, že by som sa May mal poďakovať.

Odstránenie mentality netrpezlivosti a potvrdzovania samého seba

Ann (alias) bola prvá praktizujúca, ktorá mi odovzdala svoju skúsenosť. Bola dosť dlhá, takže som zamýšľal čo najskôr ju prepísať do počítača. Ľahko sa to však povie, ťažšie urobí. Môj priestor na bývanie je veľmi obmedzený a nemám ani vhodné miesto, kam by som položil svoj počítač. Počítač dávam na stoličku, zatiaľ čo ja sedím na zemi s prekríženými oboma nohami alebo s jednou prekríženou nohou.

Hneď ako som začal, vynorili sa moje sťažnosti. Jej tón bol nepríjemný a písala donekonečna o drobnej veci. Nemohol som sa dočkať, kým ten prepis dokončím. Keď som na tom pracoval, navštívila ma druhá praktizujúca. Sťažoval som sa jej na to. Ona však poukázala na jednu vec: „Znova si netrpezlivý. Každý praktizujúci má svoj vlastný spôsob ako sa vyjadriť. Možno chcela zájsť do detailov. Nemôžeš to posudzovať podľa svojho myslenia.“

Odrazu som si pomyslel, že jej slová boli náznak od Majstra, aby mi poukázal na to, že by som mal odsunúť svoje ja nabok a zmeniť svoje názory. Uvedomil som si, že článok od Ann bol dobre napísaný. Obsah bol dobrý, ako aj jej rukopis.

Keď som prepisoval článok od Ann, prihodilo sa niečo úžasné. Citovala Majstrove slová, no neudala zdroj. Povedala, že to môže byť z „Vyučovania Fa na Fa konferencii v New Yorku 2019“ a požiadala ma, aby som to skontroloval. Keď som dokončil prepis jednej tretiny jej skúsenosti, zastavil som sa a rozhodol som sa najprv študovať Fa. Keďže som požičal svoju prednášku „Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2019“ druhému praktizujúcemu, rozhodol som sa študovať „Vyučovanie Fa vo Washingtone D.C. 2018“. Odrazu som uvidel citát, ktorý uviedla Ann vo svojom článku. Spojil som dlane dohromady na znak úcty a povedal som: „Ďakujem Vám Majster.“ Bolo to skutočne úžasné.

Ostatní praktizujúci mi pomáhajú zlepšovať môj xinxing

Poprosil som jedného praktizujúceho, aby kontaktoval ostatných dvoch, ktorých som už nemal čas priamo kontaktovať a požiadal ich, aby mu dali svoje skúsenosti. Povedal mi, že Linda (alias) ma nechcela zaťažovať a rozhodla sa, že skúsenosť nenapíše. Ihneď som sa pozeral dovnútra a na niečo som si spomenul. Naposledy napísala skúsenosť. Bola napísaná ceruzkou a slová boli dosť malé. Poprosil som ju, aby to prepísala a tiež som poukázal na niektoré časti, ktoré by bolo dobré preformulovať. Uvedomil som si, že by som sa s ňou mal porozprávať osobne.

Keď som stretol Lindu a opýtal som sa jej na jej skúsenosť, povedala mi: „Dobre, nechcela som napísať skúsenosť kvôli tomu, čo sa stalo naposledy. Rozhodla som sa, že ťa nebudem zaťažovať, aby si už viac nemusel prepisovať môj článok. Tentokrát som napísala dva články. Prečítala som ich Majstrovi a potom som ich spálila. Nie je pre teba ľahké každému pomôcť prepísať všetky tieto skúsenosti.“

Prekvapilo ma to a cítil som sa vinne. Rýchle som jej povedal: „Je mi to veľmi ľúto. Nevedel som, ako veľmi som zranil tvoje city.“ Opakovane som sa jej ospravedlnil.

Neskôr mi Linda poslala svoju skúsenosť. Bola napísaná ceruzkou a slová boli malé. (V skutočnosti to napísala veľmi pozorne a písmo bolo veľmi úhľadné.) Tentokrát som sa na to nesťažoval.

Keď som sa od nej vrátil domov, premýšľal som o tom. Bol som príliš pripútaný k sebe samému. Nevžil som sa do druhých a nebral som ohľad na to, ako sa cítili. Linda má veľmi jasno v princípoch Fa a má dobré pochopenie učení. Jej skúsenosti boli predtým publikované na webstránke Minghui. To, čo som urobil, malo taký negatívny dopad na spolupraktizujúcu. Vždy som všetko riešil na základe svojho vlastného pochopenia. Často som tiež upravil ich slová tak, aby zodpovedali môjmu mysleniu.

To, čo som robil pre miestnych praktizujúcich, bolo skutočne triviálne. Keď som premýšľal o obrovskom úsilí praktizujúcich, o ktorom hovorili vo svojich skúsenostiach a o tých, ktorí pracujú pre webstránku Minghui, som skutočne pozadu. Linda mi pomohla zlepšiť môj xinxing.

Keď som prepisoval Lindinu skúsenosť, prihodila sa mi ďalšia úžasná vec. Hneď ako som to dokončil, zbavil som sa jej rukopisu. (Je to môj zvyk z bezpečnostných dôvodov. Tiež mám strach.) Keď som neskôr kontroloval tento článok, našiel som vetu z Majstrovho učenia, ktorú som potreboval nájsť. Pamätal som si, že to bolo uvedené na konci rukopisu, no prehliadol som to. Bol som naozaj nervózny a uvedomil som si, že tento problém spôsobila moja nedbalosť.

Ostatní praktizujúci mi predtým poukázali na moju nedbalosť, no nevenoval som tomu skutočne pozornosť. Teraz mi to spôsobilo problém. Ak by som ten článok poslal Minghui, spôsobilo by im to problém. Skutočne som sa musel napraviť a každú záležitosť v kultivácii brať vážne.

Keď som identifikoval svoju pripútanosť, už som viac nebol rozrušený. Keď som v ten večer prepisoval inú skúsenosť, odrazu som si spomenul: „Otázka zabíjania“ v Siedmej lekcii. Otvoril som Čuan Falun a okamžite som našiel vetu, ktorú Linda citovala. Keď som si to znova prečítal, vedel som, že mi je tá veta dobre známa. Ako to, že som si len na to nemohol spomenúť? Uvedomil som si, že to bolo Majstrovo usporiadanie, aby som našiel svoje nedostatky a aby som sa ich zbavil. Bol to ďalší zázrak. Držal som ruky spojené pred hruďou a Majstrovi som povedal: „Ďakujem Vám Majster!“

Záver

Rád by som hovoril o Anne. Od začiatku po dokončenie našich článkov so skúsenosťami, pomáhala mne a ostatným. Dokáže písať na počítači, no nie je v tom zručná, keďže zvyčajne počítač nepoužíva. Aby mi tentokrát znížila množstvo práce, prepísala svoju vlastnú skúsenosť a tiež mi povedala, aby som si nerobil starosti, keďže ma môže podporiť. Tiež mi veľmi pomohla v zlepšení môjho xinxingu. Rád by som tu vyjadril, ako si ju cením.

Tentokrát všetci z nás napísali skúsenosti. Dvaja praktizujúci, ktorí sa prednedávnom pripojili k našej skupine štúdia Fa, ich tiež napísali. Vďaka písaniu týchto skúsenosti každý dokázal nájsť svoje nedostatky a cítil sa inšpirovaný k ešte usilovnejšej kultivácii. Myslím si, že som z tohto procesu získal najviac. Mám hlbšie pochopenie Majstrovho učenia:

Inými slovami, všetky veci, ktoré robíte, vrátane malých a nevýznamných vecí, všetko to robíte pre seba a ani jediná vec nie je robená pre Dafa, ani jediná vec nie je robená pre mňa, vášho Majstra.“ („Vyučovanie Zákona na Dafa konferencii v Západnom USA 2004“ vo Vyučovaní Fa na konferenciách – V. časť)

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/30/180534.html

Článok v čínštine

 

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha