Odbery orgánov

Správy Fox News poukazujú na štátom povolené odbery orgánov v Číne

9.11.19 | Od korešpondenta Minghui Wang Ying

(Minghui.org) 26. októbra 2019 TV Fox News priniesla správu o prebiehajúcom prenasledovaní praktizujúcich Falun Gongu v Číne, vrátane zabíjania praktizujúcich čínskym režimom pre ich orgány. Reportér Hollie McKay urobil rozhovory s praktizujúcimi a nezávislými vyšetrovateľmi a citoval správu z nezávislého Čínskeho tribunálu v Londýne. Svedectvá a výsledky skúmania potvrdili, že odbery orgánov živým praktizujúcim Falun Gongu v Číne v súčasnosti stále pokračujú.

Článok „Pozostalí a obete šokujúceho štátom povoleného odberu orgánov v Číne“ sa začína s príbehom Jennifer Zeng, ktorá bola zatknutá za praktizovanie Falun Gongu vo februári 2000. V pracovnom tábore v okrese Daxing ju vypočúvali ohľadom jej zdravotného stavu a urobili jej krvné testy bez jej súhlasu. Úradníkom povedala, že pred praktizovaním Falun Gongu trpela na hepatitídu typu C.

O dvanásť dní neskôr jej spoluväzenkyňa v cele zomrela na následky násilného kŕmenia. Zlé zaobchádzanie s praktizujúcimi Falun Gongu v pracovných táboroch bolo bežné, od fyzického týrania po násilné odbery orgánov. „Kvôli hepatitíde typu C som sa pravdepodobne nemohla stať darkyňou orgánov,“ povedala Zeng pre Fox News.

Správa tribunálu: Násilné odbery orgánov v Číne

2019 10 26 fox news report organ harvest 01
Správa z Čínskeho tribunálu potvrdila, že násilné odbery orgánov praktizujúcim Falun Gongu v Číne pokračujú.

Po jednom roku nezávislého posudzovania všetkých dostupných dôkazov porota Čínskeho tribunálu v júni 2019 oznámila svoj záver. Tribunál bol iniciovaný Medzinárodnou koalíciou na ukončenie zneužívania transplantácii v Číne (ETAC), medzinárodnou ľudsko-právnou dobročinnou organizáciou a predsedom tribunálu bol pán Geoffrey Nice QC, ktorý predtým viedol trestné konanie proti Slobodanovi Miloševicovi na Medzinárodnom trestnom súde pre bývalú Juhosláviu.

Správa tribunálu uvádza: „Násilné odbery orgánov sú páchané po celé roky a praktizujúci Falun Gongu sú jedným – a pravdepodobne hlavným – zdrojom pre zásoby orgánov.“

2019 10 26 fox news report organ harvest 02
Pán Geoffrey Nice QC, predseda Čínskeho tribunálu.

Správa zdôraznila výnimočne krátku čakaciu dobu na orgány v Číne, ako aj početné webstránky, ktoré propagujú srdce, pľúca a obličky na predaj. Tieto dôkazy poukázali na priemysel, v ktorom sú darcovia k dispozícii na požiadanie. Tribunál urobil záver, že zločiny proti ľudskosti sú páchané na obetiach praktizujúcich Falun Gongu a Ujguroch.

Svedectvá od svedkov

Han Yu bola zatknutá 20. júla 2015 a uväznená v Zadržiavacom centre okresu Haidian v Pekingu na 37 dní. V máji 2004 Han niekto zatelefonoval, že jej zomrel otec, ktorý bol praktizujúcim Falun Gongu a bol väznený v zadržiavacom centre 3 mesiace. Až o mesiac neskôr dovolili jeho rodine vidieť jeho telo v dedinskej márnici Xiao Zhuang v okrese Liangxiang. Rodinu sledovalo po celý čas cez desať policajtov.

„Napriek make-upu som videla zreteľné zranenia na jeho tvári a pod jeho ľavým okom vystupovala silná modrina. Od hrdla až po začiatok jeho oblečenia bolo vidieť stopy stehov,“ povedala Han. „Pokúsila som sa mu rozpnúť oblečenie. Policajti to uvideli a rýchle ma vytiahli von. Neskôr vošiel dnu druhý príbuzný a pokračoval v rozopínaní a zistil, že stehy pokračovali až po žalúdok.“

Obávala sa, že jej otec sa stal obeťou násilných odberov orgánov. Pitva nebola dovolená a telo ihneď spopolnili. „Nedovolili nám dokonca ani plakať, keď ho spopolňovali,“ povedala Han. Policajti ich sledovali po celý čas a zakázali fotografovanie. „Keď som sa dopočula o odberoch orgánov, dokázala som si predstaviť, čo sa stalo môjmu otcovi pred jeho smrťou. Stalo sa to a [stále] sa to deje,“ povedala.

Ďalšia obeť: Rodine dovolili vidieť len jeho hlavu

2019 10 26 fox news report organ harvest 03
Jiang Li opísala tragický koniec svojho otca Jianga Xiqing.

Jiang Li povedala, že jej otec Jiang Xiqing, ďalší praktizujúci Falun Gongu, bol tiež obeťou násilných odberov orgánov. Jiang Xiqing bol zatknutý v máji 2008 a vzali ho do tábora nútených prác. Jiang Li a ďalší traja príbuzní ho navštívili 27. januára 2009 a povedala, že vyzeral normálne.

„Potom o 15:40 nasledujúci deň pracovný tábor zavolal môjmu bratovi a povedali mu, že otec zomrel a ihneď zložili,“ povedala Jiang Li. „Siedmi z mojich príbuzných prišli do márnice o 22:30 so sprievodom policajtov. Prečítali nám predpisy – mohli sme vidieť jeho telo len na päť minút, neboli povolené žiadne kamery alebo komunikačné zariadenia a mohli sme ísť do mraziacej miestnosti a pozrieť si len Jiangovu hlavu a nie jeho celé telo.“

Keď sa staršia sestra Jiang Li pozrela na jeho tvár, skríkla, pretože časť tela okolo jeho nosa bola stále teplá. Jeho horné zuby hrýzli spodnú peru – bol nažive.

„Vytiahli sme do polovice otcovo telo. Dotkli sme sa jeho hrude, ktorá bola stále teplá. Mal oblečenú bundu. Moja staršia sestra sa pripravila, že mu poskytne kardiopulmonálnu resuscitáciu,“ pokračovala Jiang Li. „Lenže každý z nás bol nasilu odtiahnutý z mraziacej miestnosti štyrmi ľuďmi. Policajti v uniforme a v civile zasunuli telo môjho otca do mrazničky. Nariadili nám, aby sme rýchle podpísali súhlas s kremáciou a zaplatili poplatky.“

2019 10 26 fox news report organ harvest 04
Jiang Xiqing, prvý sprava v prednom rade, bol menovaný ako ďalšia obeť násilného odberu orgánov.

Rodina hľadala spravodlivosť, lenže ich právnikov zatkli a ich domov bol prehľadaný. Okrem toho, Jiang Li v roku 2010 bez vysvetlenia prepustil jej zamestnávateľ a potom ju zatkli.

2019 10 26 fox news report organ harvest 05
Praktizujúci Falun Gongu sú počas zadržiavania v čínskom väzenskom systéme podrobovaní častým fyzickým prehliadkam a krvným testom.  

Správ Fox New uviedla, že praktizujúci Falun Gongu sú nútení prechádzať cez časté fyzické prehliadky, vrátane ultrazvuku a röntgenu, na sledovanie kvality ich orgánov. Tiež boli vážne mučení policajtmi, ktorí sa pokúšali o to, aby sa zriekli svojej viery.

Štátom povolené zločiny

Po svedectve pred Čínskym tribunálom, Výskumné centrum odberov orgánov v Číne (COHRC) publikovalo v júli 2019 svoju vlastnú správu, založenú na rokoch výskumu a analýz. V správe sa uvádzalo, že „zabíjanie väzňov svedomia na požiadavku sa deje s podporou štátu, prebieha v priemyselnej miere a je vykonávané vojenskými, ako aj civilnými inštitúciami.“

V protiklade s obrovským počtom každoročných transplantácií orgánov nemá Čína zavedený dobrovoľný systém darcovstva orgánov. Čínski úradníci vyhlásili, že každý rok sa v Číne vykoná 10 000 transplantácií, lenže vyšetrovatelia odhadujú na základe svojich analýz omnoho vyšší počet – 60 000 až 100 000 transplantácií ročne.

Násilné odbery orgánov sú podnecované lukratívnymi ziskami, vysvetlila COHRC vo svojej správe. „Súbor informácií z roku 2007 ukazuje, že nemocnice si účtovali viac než 65 000 dolárov za transplantáciu obličky, 130 000 dolárov za pečeň a viac než 150 000 dolárov za pľúca alebo srdce. Zúfalí pacienti mohli urobiť vysoký ‘dar’ za nový orgán vo veľmi krátkom čase,“ uvádzala správa Fox News.

Táto hrozná forma praktík sa pravdepodobne začala v deväťdesiatych rokoch, no rýchle sa vystupňovala okolo roku 2000, keď sa praktizujúci Falun Gongu stali kľúčovým zdrojom orgánov.

„Čína neskôr vyhlásila, že väzni odsúdení na trest smrti súhlasili s darovaním svojich orgánov štátu, aby sa oslobodili od zločinov, ktoré spáchali proti štátu, prax, o ktorej Čína vyhlásila, že bola zastavená v januári 2015. Avšak vzrast aktivít transplantácií orgánov v Číne od roku 2000, spolu so správami o tisícoch transplantačných turistov cestujúcich do Číny za orgánmi, poukazuje na väčšiu zásobu orgánov ako tú, ktorá by mohla pochádzať len od popravených väzňov,“ uvádzala správa Fox News. V správe Tribunálu sa uvádza: „Rozsah čínskeho transplantačného priemyslu, spolu s ostatnými dôkazmi, poukazuje na pravdepodobnosť, že Čína je zapojená do násilných odberov orgánov a predaja orgánov väzňov svedomia za zisk.“

Tribunál potvrdil, že „nemá žiaden dôkaz o zrušení značnej infraštruktúry spojenej s čínskym transplantačným priemyslom a chýbajúce uspokojivé vysvetlenie zdrojov ľahko prístupných orgánov vedie k záveru, že násilné odbery orgánov pokračujú dodnes.“

Grace Yin z COHRC povedala, že čínska vláda pripustila menej závažné zneužívanie vyhlásením, že sa to deje len tým, ktorí čakajú na trest smrti, aby „odvrátili pozornosť od vážnejších problémov.“ „Koreň problému stále pokračuje pri prenasledovaní komunistickou stranou skupín veriacich a jej nepriateľstvu k skupinám, ktoré vníma ako hrozbu svojej ideologickej kontroly,“ pokračovala.

Olivia Enos, vedúca politická analytička ázijských štúdií v The Heritage Foundation (Nadácia dedičstva), povedala, že odbery orgánov sú už dlho prehliadaným aspektom porušovania ľudských práv a hovorí o nich hlavne Falun Gong.

Niektorí americkí politici začali venovať pozornosť tomuto problému. „Je to jednoducho také bizarné, až je tomu ťažké uveriť. [Vlády] môžu takto zneuctiť ľudskú bytosť,“ povedal Shawn Steel, poslanec Národného výboru republikánskej strany (RNC) za Kaliforniu. „Lekársky turizmus je obrovský biznis; ak je niekto bohatý, môže získať orgán, ktorý potrebuje, za pár týždňov. Tisíce ľudí sú obetované každý rok a nehovorí sa o tom.“

Začiatkom tohto roka Steel predstavil výboru RNC rezolúciu, v ktorej kritizoval Pekinskú prax násilných odberov orgánov väzňom. Rezolúcia bola v auguste jednohlasne prijatá na konferencii RNC.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/11/3/180587.html

Článok v čínštine

 

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha