Fa konferencie v Číne

Čínska Fahui: Zlepšovanie charakteru a hovorenie ľuďom o Falun Gongu ako podnikateľ (2. časť)

22.11.19 | Od praktizujúceho Falun Dafa z Číny

(Minghui.org) (pokračovanie 1. časti)

Dobrý deň Majster! Dobrý deň spolupraktizujúci!

Ďakujem vám za príležitosť zúčastniť sa Čínskej Fahui. Rád by som zdieľal o tom, ako som opustil pripútanosť k materiálnemu zisku a ako som rozprával ľuďom o Falun Dafa ako praktizujúci a podnikateľ.

Spolupráca s obchodnými partnermi ako praktizujúci

Predtým než som začal praktizovať Falun Dafa, som sotva spolupracoval so svojimi obchodnými partnermi a bola medzi nami prekážka. Keď som sa stal praktizujúcim, očistil som svoju myseľ vďaka pochopeniu princípov Dafa a ostal som skromný.

Keďže Majster Li žiadal praktizujúcich, aby zachraňovali ľudí, musel som začal so svojimi partnermi, keďže so mnou mohli mať predurčený vzťah. Prevzal som iniciatívu, oslovil som ich a začali sme sa rozprávať o témach súvisiacich s obchodom. Keď mali výrobcovia, ktorých som navštevoval, iných klientov, pozval som ich na večeru. Pri jedle som im povedal o Falun Dafa a o vystúpení z čínskej komunistickej strany (ČKS). Keď sa to niekoľkokrát zopakovalo, vytvoril som si s nimi vzťah.

Počas obchodných stretnutí ma niekedy kolega predstavil ostatným: „V tomto okrese je lídrom nás všetkých. Je to skvelý človek a veľmi dobre vedie svoj obchod. Jeho jedinou chybou je, že nepije alkohol, pretože praktizuje Falun Dafa.“ Vždy, keď sa to stalo, objasnil som pravdu o Falun Dafa a vysvetlil, prečo je pre človeka dobré vystúpiť z organizácií ČKS. Často to fungovalo veľmi dobre.

Raz si prišiel pár z inej provincie vyzdvihnúť dlh. Ich obchod bol malý a na hranici bankrotu. Počas jedla žena povedala: „My sme už odoslali náš tovar, ale nedostali sme zaplatené – je to niekoľko miliónov yuanov. Sme zúfalí.“ Keď som ich videl oboch zdeprimovaných, povedal som im o princípe Dafa „žiadna strata, žiaden zisk“. „Ak vám ľudia dlhujú veľa peňazí a odmietajú to zaplatiť, dávajú vám mnoho cnosti a pravdepodobne budú čeliť pohromám. Nič sa nedeje náhodou, takže sa o to prosím vás príliš nestrachujte. Okrem toho všetci vieme, že ‚dobro je odmenené dobrom a zlo sa stretne so zlom‘.“ Boli veľmi vďační, keď počuli tieto slová. „To, čo si povedal, naozaj dáva zmysel. Pred chvíľou som sa cítila veľmi zle a teraz som našla spôsob, ako sa s tým vysporiadať,“ povedala.

Obchodovanie zahŕňa veľa tajomstiev, ako napríklad informácie o dodávateľoch, výška ich marže a distribučná sieť. Niektoré veci sú síce medzi obchodníkmi všeobecne známe, ale každý má svoje tajomstvá. Keďže mám nejakých obchodných partnerov v iných mestách, niektorí z nich sa ma spýtali, či by som sa s nimi nemohol podeliť o nejaké informácie o zákazníkoch. Vždy som rád poskytol telefónne čísla na zákazníkov a ich dôveryhodnosť. Úprimne som pomáhal týmto kolegom a dúfal som, že sa ich produkty budú dobre predávať.

Keď odo mňa noví klienti kupovali tovar, občas sa pýtali, či k danému veľkoobchodníkovi existuje nejaká alternatíva. Ľudia bežne tieto informácie nezdieľajú. Keďže sa však považujem za praktizujúceho, často som im to bez váhania povedal. Moja manželka bola veľmi nahnevaná kvôli mojej otvorenosti: „Ako im to môžeš povedať? Je to obchodné tajomstvo. Ak budú všetci nakupovať tovar z iných miest, ako sa uživíme?“ Bola veľmi nahnevaná a rozhadzovala veci po dome. Odpovedal som: „Ak nám tie peniaze patria, nikto nám ich nevezme. Bude to v poriadku.“

Neskôr ostatní obchodníci tiež povedali nejakým zákazníkom o mne. Po príchode do môjho skladu mi hovorili o mojej povesti – že som čestný a úspešný. Povedal som o tom svojej žene a aj ona bola šťastná.

Majster povedal:

„Aj keď je váš dom postavený zo zlatých tehál, nemáte to vo svojej mysli a veľmi o tom nerozmýšľate. Keď sa ľudia kultivujú medzi bežnými ľuďmi, majú všetky druhy zamestnania. Keď robíte obchody, zarábate peniaze – čo na tom záleží, keď to nemáte v mysli? Keď o tom veľmi nerozmýšľate a nezáleží vám na tom, či to máte alebo nie, prešli ste touto skúškou.“ („Vyučovanie Fa v New Yorku“, „Prednášky v Spojených štátoch“)

„Pre tých, ktorí praktizujú kultiváciu medzi svetskými ľuďmi, nezáleží na tom, koľko máte peňazí, v akom vysokom postavení ste, alebo aký druh súkromného podnikania alebo podniku spravujete, nie je v tom rozdiel, keďže by ste mali obchodovať čestne a udržovať si spravodlivú myseľ.“ (Štvrtá lekcia, Čuan Falun)

Táto časť Majstrovho Fa bola pre mňa veľmi dôležitá, aby som sa dokázal ovládať. Nielenže to sám nasledujem, ale odporúčam aj svojim zákazníkom, aby „obchodovali čestne a udržiavali si spravodlivú myseľ“.

Keď som v minulosti spravil chybu, bez slova som ju napravil. Keď sa to stane teraz, ospravedlním sa zákazníkom a postarám sa o to, aby neutrpeli straty. Je zaujímavé, že som si všimol, že moji kolegovia majú voči mne väčšiu úctu. Keď som niekedy zmeškal spoločnú večeru s kolegami, jeden z nich povedal: „Všetci sme čakali, že prídeš, aby sme sa mohli porozprávať o princípoch Dafa, ktoré si sa naučil.“ Moje dcéry si na mne tiež všimli zmeny. „Otec, si teraz iný,“ povedala moja druhá dcéra. „V minulosti si si sotva všimol iných ľudí. Teraz si veľmi skromný.“ Povedal som im, že to Falun Dafa ma zmenil. Okrem toho som pochopil, že čím vyššia je bytosť, tým je skromnejšia.

Keď sme sa spolu s viacerými podnikateľmi stretli, aby sme sa porozprávali o učení sa od obchodníkov z iného mesta, jeden z nich ma prerušil a povedal: „Čo hovoríš znie skvele. Tvoja žena však stále predáva škodlivé falošné výrobky. Všetci to vedia.“ Ľudia boli zaskočení týmito slovami a pozerali sa na mňa, obávajúc sa, že s ním začnem bojovať, ako som to zvykol robiť. Keďže som sa však považoval za praktizujúceho a spomenul som si, že som ho v minulosti využíval, odmietol som vrátiť úder. Počas večere som sa mu ospravedlnil a všetko sa vrátilo do normálnych koľají. Okrem toho odvtedy začal prijímať fakty o Falun Dafa.

Zistil som tiež, že keď si praktizujúci udržiavajú súcit a dobre zaobchádzajú s inými, dokážu ľudí pozitívne ovplyvniť. Istá zákazníčka mi raz povedala, že vyzerám láskavo a pokojne ako jeden známy mních. Potom mi ukázala fotku zo sociálnych médií. Všimol som si, že úsmev toho mnícha bol trochu čudný. V každom prípade som ocenil, že svetskí ľudia si dokážu spájať praktizujúcich Dafa so súcitom a spravodlivosťou. My praktizujúci sme nakoniec vedení princípmi Dafa a môžeme prísť k pochopeniam, ktoré mnísi chcú, ale nemôžu nájsť.

Princípy úspešného podnikania

Mojím pochopením je, že udržiavanie spravodlivých myšlienok a čestné správanie sa prinesie úspech podnikaniu; v opačnom prípade môžeme čeliť ťažkostiam. Praktizujúci, ktorí sú podnikateľmi, nemajú žiadne vzory, ktoré by mohli nasledovať. Namiesto toho sa musíme správať podľa princípov Dafa a dosiahnuť charakterové požiadavky na praktizujúcich. Podnikanie môže byť unavujúce a komplikované, vždy však môžeme kultivovať povahu svojej mysle.

Raz sa ma priateľ spýtal: „Aké je tajomstvo tvojho úspechu?“ Pokrútil som hlavou. V skutočnosti som neprešiel tréningom v manažmente a ani som nestrávil veľa času premýšľaním o stratégiách. Myslím si, že ak len normálne pracujem, získam peniaze, ktoré mám získať. Ako učeník Dafa, najdôležitejšie je dobre robiť tri veci a všetko ostatné pôjde dobre.

Jeden podnikateľ sa ma spýtal: „Ty sa správaš k svojim zamestnancom dobre a ja tiež. Dávaš im prémie a ja som ich dával tiež. Keď však nie som nablízku, moji zamestnanci sa len zabávajú a nepracujú poriadne. Tvojim ľuďom však stačí len minimálny dohľad a usilovne pracujú. Povedz mi, ako si to dokázal?“ S úsmevom som povedal: „Ak budeš v budúcnosti praktizovať Falun Dafa, pochopíš.“ Svetský človek môže byť k ostatným milý, očakávajúc niečo na oplátku, dokonca aj keď to priamo nepovie. Praktizujúci Dafa však skutočne berú ohľad na druhých.

Počas stretnutí so zamestnancami som často hovoril príbehy o tradičnej čínskej kultúre zozbierané praktizujúcimi (napríklad o milosrdnom pánovi Wangovi). Tieto príbehy pochádzajú z božskej čínskej kultúry a prebúdzajú v ľuďoch svedomie.

Pozícia pokladníka je pre podnikanie veľmi dôležitá. Mne na tom však nezáleží a nechal by som tam hocikoho. Keď za mnou príde nejaký praktizujúci porozprávať sa, alebo ak kvôli niečomu musím ísť von, len tak si vyberiem zamestnanca, aby bol pokladníkom. Neobávam sa toho a zamestnanci to považujú za česť a nesklamali by ma.

Ak niektorý zo zamestnancov organizuje spoločenskú udalosť, ako svadbu alebo pohreb, zúčastním sa a hovorím o Falun Dafa. Ak si potrebujú kúpiť byt, často idem s nimi a pomôžem im ho nájsť. Ak si potrebujú požičať peniaze, je bežné, že im požičiam. Keď som jednej zamestnankyni požičal 140 000 yuanov, jej priatelia boli ohromení a povedali: „V dnešných časoch dokonca ani rodičia nepožičiavajú svojim deťom. Máš také šťastie!“ Keď som požičal ďalších 100 000 yuanov inej zamestnankyni, rozplakala sa a povedala: „Dokonca ani mama mi nepožičala tak veľa peňazí. Ak tu neodvediem dobrú prácu, mama sa s tým nezmieri!“ Ich vďačnosť pochádzala z ich láskavej povahy. Pre mňa to však bolo ako nič. V skutočnosti im vždy rád pomáham.

Počas tradičných čínskych sviatkov, ako festival dračej lode, festival stredu jesene, alebo čínsky nový rok zamestnancom vždy dávam dary. Môže to byť napríklad ryža, olej, ryba a tak ďalej. Raz sa to nakopilo na sedem vecí. Ľudia, ktorí sa o tom dopočuli, mi povedali: „Títo zamestnanci majú také šťastie, že tu pracujú. Niet divu, že sú takí usilovní.“ Raz pršalo a dvaja zamestnanci nemali nič proti dažďu. Hneď som išiel do obchodu a kúpil som im dva pršiplášte. Veľmi ich to dojalo.

Pred sviatkom čínskeho nového roka im vždy pripomeniem, aby povedali svojim priateľom a rodine o Falun Dafa. Vždy to malo dobrý účinok. Keď ma niekedy zamestnanci pozvali k sebe domov, povedal som ich rodičom o Falun Dafa. Počuli dobré veci o našom pracovisku a prijali, čo som im hovoril.

Počas uplynulých 20 rokov som nikdy nepotreboval brať lieky a bol som vždy zdravý. Ľudia tým boli prekvapení a ja som vždy povedal, že je to vďaka Falun Dafa. V práci som málokedy karhal zamestnancov. Naše pracovisko bolo uvoľnené a ja som im dával spätnú väzbu bez toho, aby som im ublížil. Dôveroval som zamestnancom, ale staral som sa o veci. Dával som im odmeny podľa zásluh. Jedna zamestnankyňa zvykla robiť problémy a jej rodičia nevedeli, čo robiť. Neskôr sa veľmi zmenila a raz si počas silnej búrky spomenula, že musí skontrolovať, či nezateká strecha. Veľakrát som ju za to pochválil.

Princípy podnikania sa mi nezdajú byť ťažké. Naša osobnosť určí spôsob organizovania a budeme posudzovaní na základe našich činov. Naozaj dôverovať zamestnancom a motivovať ich, aby zo seba vydali to najlepšie, prinesie podnikaniu úspechy.

Skutočne myslieť na druhých

Niektorí zákazníci mali malé obchody. Nekupovali od nás veľa, no predsa nás stáli veľa času. Moja manželka z toho niekedy bola nahnevaná a krivo sa na nich pozerala. Snažil som sa ju upokojiť slovami, že aj naše podnikanie bolo na začiatku malé. Keď prišli takíto zákazníci, väčšinou som im ponúkol pomoc pri výbere tovaru, zatiaľ čo som odstraňoval ich nepochopenia ohľadom Falun Dafa a vystupovania z ČKS. Všetci zákazníci pre mňa vyzerajú byť rovnakí, bez ohľadu na ich veľkosť. Okrem toho, veci sa z času na čas menia a malé podniky sa stanú veľkými a naopak.

Keď prišli zákazníci z ďalekých oblastí, potrebovali povybavovať niekoľko vecí a potom stihnúť autobus späť. Keď som videl, ako sa ponáhľajú, kúpil som im bicykel. „Okrem toho, ak niečo potrebujete, alebo ste si nevzali dosť peňazí, dajte mi vedieť,“ povedal som im.

Tieto veci sa môžu zdať triviálne, ale sú veľmi nápomocné. Niekedy keď sa zákazník pri odchode ponáhľal, vyložil na stôl hotovosť a povedal: „Vezmi si, koľko je potrebné na zaplatenie. O chvíľu sa vrátim.“ Často som bol dojatý takou dôverou, keďže to predstavuje ich dôveru v praktizujúcich, ktorí nasledujú princípy pravdivosti-súcitu-znášanlivosti.

Niektorí ľudia, ktorí práve začínajú podnikať, majú tendenciu kupovať lacné výrobky. Väčšina z nich sú však výpredajové veci, ktoré sa ťažko predávajú. Predtým než som začal praktizovať Dafa, som ich špeciálne odporúčal novým zákazníkom, aby som zarobil peniaze. Teraz sa však veci zmenili a často varujem nových zákazníkov, že tieto lacné výrobky sa nepredávajú dobre. Ľudia sú mi za to vďační.

Raz v zime večer, tesne pred zatvorením obchodu, prišlo dievča, ktoré malo cez 20 rokov. Bola z iného mesta a zdalo sa, že sa ponáhľa. „Chcem si otvoriť maloobchod, takže si chcem kúpiť nejaký tovar. Môžete mi pomôcť?“ opýtala sa zahanbene. „Prepáčte, dnes je už príliš neskoro. Vráťte sa prosím zajtra,“ odpovedala moja žena, pripravená zavrieť dvere.

„Už som si kúpila spiatočný lístok na zajtra ráno,“ pozrela na mňa prosebne. „V poriadku, neponáhľajte sa a vyberte si, čo potrebujete,“ povedal som.

Pomohol som jej vybrať veci, ktoré sa jej mohli hodiť. Keď si vyberala nejaké lacné veci, povedal som: „Tieto sa ťažko predávajú, radšej sa im vyhnite.“ S údivom sa na mňa pozrela: „Prečo ste ku mne taký milý?“ Usmial som sa a vysvetlil som jej, čo to znamená byť praktizujúcim Dafa. „Nuž, keďže ste taký dobrý, verím všetkému, čo hovoríte,“ povedala.

Kým som zabalil jej tovar, vonku sa zotmelo. Svietili lampy a v uliciach bolo málo ľudí. „Ako sa dostanete na autobusovú stanicu?“ opýtal som sa. „Pôjdem pešo,“ odpovedala.

Vedel som, že by to pre ňu bolo ťažké, keďže nepoznaná mesto a autobusová stanica je ďaleko. Zvažoval som, či by som jej mal pomôcť, ale vedel som, že toto váhanie pochádzalo z mojej sebeckosti. „Pomôžem vám,“ povedal som.

Vyložil som tovar na svoj bicykel a išiel som s ňou na autobusovú stanicu. Keď sme tam všetko zariadili, chystal som sa odísť. Povedal som: „Choďte niečo zjesť a oddýchnite si.“ „Všetky peniaze som minula vo vašom obchode,“ odpovedala. „Budem v poriadku. Zajtra ráno ma autobus vezme domov.“

Prekvapil ma smútok v jej hlase. Ľudia bojujú, len aby prežili. Ak by sa nikdy nedozvedeli o Dafa, aká budúcnosť by ich očakávala? „Neďaleko je občerstvenie a môžeme sa najesť spolu,“ povedal som. Ona však váhala. Povedal som jej, že sa aj tak musím najesť a bude lepšie, ak nebudem musieť jesť sám.

Po jedle mi poďakovala. „Iba moja mama je ku mne dobrá. Nikdy som neočakávala, že stretnem takého dobrého človeka,“ povedala. „Všetci praktizujúci Falun Dafa sú ako ja,“ odpovedal som, „ak sa dostanete do problémov, spýtajte sa v okolí a praktizujúci vám pomôžu.“

Vôbec som neočakával, že toto obyčajné dievča sa len za pár rokov stane veľkou šéfkou. Každý rok si odo mňa kupuje tovar v hodnote stoviek tisícov yuanov. Vždy keď sa stretneme, spomína na to, ako prišla prvýkrát. „Ak máte dané výrobky vy, nekúpim ich nikdy inde,“ povedala a pozvala ma k sebe na návštevu.

V jednej developerskej oblasti v okrese bol zatvorený jeden obchod a jeho majiteľ mal dlh takmer milión yuanov. Jeho veritelia ho obťažovali, aby im zaplatil a on bol z toho veľmi zúfalý a nemohol jesť. „O mojich 5 000 yuanov sa prosím netráp,“ povedal som mu. „Ak máš peniaze, zaplať najprv ostatným.“ Bol veľmi dojatý a ďakoval mne a Dafa.

Nové pochopenie peňazí

Moja najstaršia dcéra sa vydala a jej manžel bol dobrým manažérom. Na druhej strane, ja som nevedel, ako ďalej rozvíjať svoj podnik. Rozmýšľal som, že by som im dal svoj obchod, no zároveň som zvažoval, či by to pre mňa nebola veľká strata. V mysli som však vedel, že zmyslom môjho príchodu do tohto sveta je Dafa a vnímajúce bytosti, nie peniaze. Keďže je niekto, kto ma môže nahradiť, mal by som jednoducho odstúpiť. Dal som im teda všetky aktíva v hodnote desiatok miliónov yuanov.

Keď som odišiel zo svojej pozície, spočiatku som sa cítil prázdne a osamelo. Výrobcovia, zákazníci a dodávacie spoločnosti ma prestali kontaktovať. Všetci z nich ma opúšťali ako šarkany bez lana a zriedka mi niekto volal. Teraz už lepšie rozumiem životu. Koľko vecí v tomto svete, alebo koľko z nášho majetku, nám skutočne patrí? Ľudia často hovoria, že stačí mať peniaze na obživu. Každý však stále premýšľa o zarábaní čoraz viac peňazí. Kam nakoniec ide to bohatstvo? Môžeme si myslieť, že ostane pre naše deti. Keď sa nad tým však naozaj zamyslíme, je to ako darovať ich cudzincovi, pretože keď je majetok raz preč, nemá s nami nič spoločné.

Ak by som nebol praktizujúcim, nedal by som majetok svojim deťom. Okrem toho, môj zať vlastne ani nie je mojím pokrvným príbuzným. Dafa mi to však pomohol pochopiť.

Hovorí sa, že zachrániť bohatého človeka je ťažšie, ako nechať ťavu prejsť uchom ihly. Po 20 rokoch kultivácie v Dafa sa ťava ako ja nakoniec dostala cez ucho ihly. Bol som chudák, ktorý na prežitie každý deň potreboval lieky a teraz som novým človekom. Zmenila ma mocná cnosť Dafa a Majstra.

Okrem toho som týchto 20 rokov nepremárnil. Každý rok, každý mesiac a každý deň som robil tri veci. Bez ohľadu na to, ako veľmi som bol zaneprázdnený prácou, vždy som všetko prerušil a nevymeškal som vysielanie spravodlivých myšlienok. Keď som navštevoval svoje rodné mesto, často som objasňoval pravdu o Falun Dafa.

Predtým než som začal praktizovať Dafa, zarábal som vyše 100 yuanov za mesiac. Teraz dostávam v sociálnych dávkach vyše 3 000 yuanov mesačne. Hoci by som mohol míňať viac peňazí, stravujem a obliekam sa veľmi jednoducho. Po toľkých rokoch strávených riadením podnikania mám teraz hlbšie pochopenie peňazí.

Istú dobu mi peniaze pripadali cudzie, akoby so mnou nemali nič spoločné. Prišlo mi to trochu čudné, keďže som strávil toľko rokov zarábaním peňazí – pred začatím praktizovania Dafa som ťažko pracoval a pokračoval som v tom aj potom, akurát som to bral zľahka. Ako je teda možné, že peniaze mi zrazu pripadali také neznáme?

Pri pohľade na ľudí zaneprázdnených zarábaním peňazí bolo pre mňa niekedy ťažké pochopiť ich. Pýtal som sa, čo to robia. Pravdepodobne to bolo preto, že som s tým už skončil a moja myseľ sa stala čistou. Chápem obyčajných ľudí. Moja žena niekedy ráta príjem, ktorý máme z prenajímania niekoľkých nehnuteľností, a chce zarobiť viac. Povedal som jej: „Nezáleží na tom, koľko peňazí nazhromaždíš, je to len číslo. Od dávnych dôb až dodnes ľudia ťažko pracovali, aby zarobili peniaze a cítili sa dobre. Nikto však nevie, kam sa tie peniaze nakoniec podeli.“

Epilóg

Na mojej 20-ročnej ceste kultiváciou sa stalo mnoho vecí. Je to ako kniha s dobrými kapitolami, keď som úspešne prekonával ťažkosti, ako aj so zlými kapitolami, keď som neprechádzal niektorými skúškami. Niekedy som bol tiež zúfalý zo svojho pomalého postupu.

Či však svietilo slnko alebo padal dážď, vždy som vytrval v robení troch vecí. Postup na každom kroku bol možný len vďaka Majstrovej súcitnej pomoci. Bol to Falun Dafa a Majster, kto ma očistil a vytiahol z tohto špinavého prostredia. Navždy budem vďačný Dafa a Majstrovi.

Zdá sa, že 20 rokov je dlhá doba a mám toho veľa na zdieľanie. Aj tak sa mi však zdalo, že sa činím dosť biedne a nechcel som o tom napísať viac. Iba vďaka povzbudzovaniu od ostatných praktizujúcich a Majstrovej pomoci som z toho dokázal vytvoriť článok zdieľania skúseností a potvrdiť mocnú cnosť Majstra a Dafa.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/8/180645.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha