Zlepšovanie sa
nedeľa, 20. september 2020

Dôležitosť opustenia ega a schopnosti spolupráce

27.12.19 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Ako učeníci obdobia nápravy Fa musíme medzi sebou dobre spolupracovať. To, či je niekto schopný dobrej vzájomnej spolupráce s inými, závisí od kultivačnej úrovne daného praktizujúceho.

Opustenie ega

Opustenie ega je najdôležitejšie. Je to ťažké, keďže ego je vlastné každej osobe. No toto „ja“ nie je pravým ja – hlavným vedomím. Keď chce naše hlavné vedomie opustiť ego, je isté, že ego nebude súhlasiť. Bude zasahovať a odrážať do mozgu daného človeka mnoho dôvodov, ktoré ho v tejto snahe môžu zastaviť.

Najdôležitejšou vecou je rozlíšiť medzi myšlienkami, ktoré pochádzajú z hlavného vedomia človeka, a tými, ktoré pochádzajú z ega, keďže obe z nich sa odrážajú v myšlienkach nášho mozgu. Ak človek nedáva pozor, môže všetky myšlienky pokladať za svoje vlastné.

Hlavné vedomie je úplne altruistické a nemá myšlienky strachu alebo usilovania sa. Keď má človek myšlienky strachu či usilovania sa, určite prichádzajú z ega a sebeckých názorov. Čo teda robiť?

Jedným spôsobom je ignorovať ich a ostávať odhodlaný tým, že človek nasleduje Fa. Majster Li nám pomôže odstrániť naše sebecké ego a názory. Ďalším spôsobom je odstrániť ich ihneď. Bez ega a sebeckých myšlienok naše hlavné vedomie prevezme kontrolu a prirodzene bude nasledovať Fa.

Keď nám Majster pomôže odstrániť ego, alebo keď ho odstránime sami, môže sa znova objaviť. Toto sa deje, pretože ego bolo odstránené iba na jednej úrovni. Keď sa človek v kultivácii zlepší, ego sa objaví na ďalšej úrovni. Kultivácia Dafa odstraňuje pripútanosti úroveň za úrovňou, zvnútra von. Mnohí praktizujúci zažili pocit „Stále sa kultivujem, no nezažívam pocit zjavného zlepšenia. Je to akoby som ani neodstránil žiadne pripútanosti.“

Majster povedal:

„Samozrejme, niektorí naši praktizujúci sa činili veľmi dobre. Ale ani tí, čo sa činili dobre, nedosiahli stupeň vyžadovaný pre dovŕšenie. V minulosti si kultivujúci odstraňovali pripútanosti jednu za druhou. Ale vo vašom prípade takmer všetky vaše pripútanosti zostávajú, pričom sú zoslabované a zmenšované vrstvu za vrstvou, postupne zoslabované a zmenšované, ďalej a ďalej. Toto je prístup, ktorý som na vás použil a dovoľuje našim učeníkom Dafa, aby žili normálny život medzi bežnými ľuďmi, predtým ako dosiahnu dovŕšenie, a aby zachraňovali ľudí normálnym spôsobom, pričom sú jednými z nich. Zároveň, presne preto, že ľudské myšlienky neboli úplne odstránené, dovoľuje vám to kultivovať sa uprostred ich zasahovania, a keď dokážete zostať bdelý, neustále sa kultivovať a napĺňať svoje zodpovednosti ako učeník Dafa, to je mocná cnosť a je to jednoducho mimoriadne. Toto je vaša cesta.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii na západnom pobreží 2015“)

Musíme oslabovať a odstraňovať tú istú pripútanosť opakovaným hľadaním vo vnútri a neustálym opúšťaním ega.

Dobrá spolupráca s ostatnými praktizujúcimi

Oceány môžu prijať stovky riek, pretože sú veľké a veľkorysé. Keďže sú umiestnené najnižšie, vtekajú do nich všetky rieky.

Ako praktizujúci by sme mali byť veľkorysí a tolerovať nedostatky iných praktizujúcich. Mali by sme sa potichu dopĺňať a sústrediť sa vzájomne na pozitívne stránky. 

Je potrebné byť skromný, keďže ak si niekto myslí, že je lepší než iní, nebude schopný spolupracovať. Bez ohľadu na to, aká veľká sa zdá osvietená bytosť, sú nad ňou ďalšie nespočetné väčšie bytosti. Nemali by sme mať žiadne myšlienky ohľadom toho, akí úžasní sme.

Naopak, človek by si mal uvedomovať, že je iba maličkou časticou nekonečného vesmíru. S takýmto skromným nastavením mysle bude akákoľvek arogancia alebo vystatovačnosť minimalizovaná. Človek tak môže žiť šťastne s ostatnými, rešpektovať iných, vážiť si ich, byť láskavý a dobre vychádzať s ľuďmi.

Predvádzanie sa a zdôrazňovanie svojich schopností sú všetko prejavy umiestňovania samého seba vysoko. Mnohí praktizujúci mimo Číny sú veľmi schopní. Môžu cítiť, že ich metódy potvrdzovania Fa sú dobré a trvajú na vlastných spôsoboch, pričom sa odmietajú prispôsobiť. Výsledkom je, že mnoho vecí nie je hotových.

Moja rodina bola veľmi chudobná a iní sa na mňa pozerali zvrchu. Cítil som sa menejcenný a táto mentalita sa do mňa hlboko vpečatila. Neskôr som bol prenasledovaný za praktizovanie Falun Dafa. Trpel som stratou povesti, príjmu a sociálneho postavenia.

Mnoho ľudí bolo podvedených Čínskou komunistickou stranou (ČKS) a jej propagandou, takže ľudia nechápali a diskriminovali praktizujúcich. Keď sa na mňa ľudia pozerali zhora, odhalila sa moja mentalita menejcennosti.

Ľudia, ktorí ma predtým zdravili, ma ignorovali. Cítil som sa veľmi zle. Keď som sa pozeral dovnútra, všimol som si, že príčinou je, že som odmietal umiestniť seba nižšie.

Som veľmi maličkou časticou vesmíru, takže by som sa mal klásť na najnižšie miesto. Mal by som najprv myslieť na iných a prestať chcieť byť nadradený. Ak sa zvládnem umiestniť nižšie než iní, nebudem pohnutý tým, ak sa na mňa budú iní pozerať zvrchu.

Potvrdzovanie seba

Keďže sme praktizujúci, náš život pochádza z Dafa a sme časticami Fa. Sme s Dafa jedno a veci, ktoré robíme pre Dafa, robíme v skutočnosti pre seba. Prečo chcú niektorí praktizujúci potvrdzovať seba? Môže to byť tým, že sa sami oddelili od Fa.

Ďalším dôvodom seba-potvrdzovania je, že si daný praktizujúci o sebe myslí, že je úžasný. Keď má aj nejaké schopnosti, môže si začať myslieť, že je lepší než ostatní.

Majster povedal:

„Pokiaľ to náprava Fa potrebuje, mali by ste to spraviť dobre, a nie je tu miesto na dohadovanie sa. A nebuďte snobský kvôli vašim úlohám, a nemyslite si, že ste iný ako ostatní. Všetci ste jednou časticou. A v mojich očiach nie je nikto lepší ako niekto iný, keďže všetkých som vás vytiahol hore naraz. (Potlesk) Niektorí sú schopnejší, keď príde na jednu vec, iní sú schopnejší v inom – rozhodne by ste nemali nechať svoje myšlienky kvôli tomu divoko blúdiť. Hovoríte, že máte takéto veľké schopnosti a tak ďalej, avšak všetky vám ich dal Fa! V skutočnosti by to nešlo, ak by ste neuspeli v získaní tej úrovne schopností. Náprava Fa vyžadovala, aby vaša múdrosť dosiahla určitý bod, takže by ste si rozhodne nemali myslieť, že ste veľmi schopný. Niektorí praktizujúci chcú, aby som sa pozrel na ich zručnosti. Ale v skutočnosti, ja si myslím, že všetko som vám dal ja, a tak sa na to netreba pozrieť.“ („Vyučovanie Fa počas Lampiónového festivalu na Fa konferencii v Západnom USA 2003“)

Všetko čo máme, pochádza z Dafa, vrátane našich životov a všetkých našich schopností. Dafa je bezhraničný a my sme iba časticami. Nie je dôvod na potvrdzovanie samého seba. Keď robíme veci na potvrdenie Dafa, to je skutočná spolupráca s Majstrovou nápravou Fa. Potvrdzovanie seba nie je správne.

V minulosti som napísal niekoľko článkov, poslal ich na Minghui a následne boli publikované. Toto mi dalo pocit, že som o trošku lepší, než iní. Neskôr som si uvedomil, že to nie je správne. Ak by som nepraktizoval Dafa, nedokázal by som napísať ani zmysluplnú vetu. Moje pochopenia pochádzali z náznakov Majstra.

Naše kultivačné úrovne

Keď veľa praktizujúcich pracuje na rovnakom projekte, niektorí môžu byť v manažmente, zatiaľ čo iní sú obyčajnými zamestnancami. Nízka pozícia nie je ale ukazovateľom kultivačnej úrovne. Ríša dovŕšenia môže byť vyššia, než u vedúceho daného projektu.

Najťažšou vecou v kultivácii je opustiť ego a sebecké myšlienky. Opustenie ega je kľúčom ku kultivovaniu sa. Človek, ktorý sa umiestňuje nad iných to bude mať pri opúšťaní ega ťažké, pretože to nemôže zniesť. Ak sa človek umiestňuje nízko, bude jednoduchšie ego opustiť.

Voda tečie prirodzene do najnižšieho bodu a nikdy nesúťaží. Potichu vyživuje všetky živé veci a nežiada nič naspäť.

Skutočne spolupracovať znamená byť úplne bez sebectva a naozaj spolupracovať s inými. Musíme sa vzdať ega a naplniť to, čo chce Majster. Týmto spôsobom pôjdu veci na potvrdzovanie Fa dobre. Ustanovujeme si aj našu cnosť a v tomto procese sa pozdvihujeme.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/11/23/180823.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha