Zlepšovanie sa
nedeľa, 20. september 2020

Praktizujúci Falun Dafa sa nemôžu pasívne držať svetských túžob

28.12.19 | Od praktizujúcej Falun Dafa z Číny

(Minghui.org) Ako praktizujúci, ktorí sa kultivujú vo svetskej spoločnosti, si musíme udržiavať svoje myšlienky spravodlivé. Tento pozemský svet je plný pokušení, ktoré sa zdajú byť zaujímavé, a my niekedy dokonca môžeme prejavovať silnú túžbu po týchto veciach.

Sme životy vytvorené Dafa, zákonom vesmíru. Iba keď sa dokážeme prispôsobiť Dafa a preraziť cez ilúzie tohto sveta, môžeme pomôcť zachraňovať ľudí.

Pri uvažovaní o týchto veciach som získala hlboké pochopenie toho, aké dôležité je dávať si pozor, aby naše myšlienky a správanie boli myšlienkami a správaním kultivujúceho.

Napríklad, keď sa mi pri cvičení v mysli vynoria nejaké myšlienky, akože musím ísť nakupovať alebo že neskôr budem variť, v skutočnosti je to zasahovanie. Takéto myšlienky sa postupne stali mojím zvykom. Keďže som ich nebrala vážne, tieto zasahovania nenápadne rozdrobili posvätnosť mojej kultivačnej cesty. V dôsledku toho som nevedome praktizovala zlým spôsobom.

Majster povedal:

„Ako som povedal minule, mnoho ľudí praktizuje čchi-kung s nesprávnymi myšlienkami vo svojej mysli. Hoci praktizujú cvičenie v stoji s rukami a nohami trasúcimi sa od únavy, ich myseľ neodpočíva. Jeden premýšľa: „Ceny idú hore. Musím ísť nakupovať, len čo docvičím. Ak sa nepoponáhľam, veci budú drahšie.““ (Piata lekcia, Čuan Falun)

„Inými slovami, základná príčina toho, že človek nie je schopný dosiahnuť pokoj, nie je otázkou techník ani nejakých špeciálnych pohybov, ale toho, že vaša myseľ a srdce nie sú čisté.“ (Deviata lekcia, Čuan Falun)

Uvedomila som si, že naše mysle by sa kultiváciou mali stať menej komplikovanými. Mozog ovláda ľudské správanie. Čím jednoduchšou sa stane naša myseľ, tým čistejšie bude naše energetické pole. Predstavme si rozdiel medzi čistým domom a domom plným odpadu!

Praktizujúci Dafa majú veľké šťastie; boli sme vybratí Majstrom Li, aby sme sa stali Jeho učeníkmi. Všetko, čo robíme, je pod Jeho požehnaním a ochranou. V skutočnosti sme iba časticou Dafa počas obdobia nápravy Fa. Musíme sa neprestajne očisťovať, zvyšovať si svoj charakter a zladiť sa s Majstrovými želaniami.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/12/13/181074.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha