Zlepšovanie sa

Vysielanie spravodlivých myšlienok je veľmi dôležité

30.12.19 | Od praktizujúcej Falun Dafa z Číny

(Minghui.org) Pred pár dňami mi jedna praktizujúca povedala, že niekoho z jej rodiny praktizujúcich zatkla polícia. Povedala som jej, že je potrebné vysielať spravodlivé myšlienky intenzívnejšie a nenechať negatívne elementy, aby zasahovali. Na moje prekvapenie vyhlásila: „Načo je dobré vysielať spravodlivé myšlienky? Nevysielala tá a tá spravodlivé myšlienky opakovane? No i tak ju zatkla polícia.“ Keď som to počula, bola som v šoku.

Premýšľala som o tom. Mnoho praktizujúcich čo poznám, má takýto názor. Niektorí vysielanie spravodlivých myšlienok neberú vážne, pretože nevidia jeho okamžitý účinok. Niektorí si myslia, že názor „Vysielať spravodlivé myšlienky je zbytočné“, je ich vlastný. No negatívne myšlienky prichádzajú od negatívnych elementov.

Negatívne bytosti sú veľmi radi, keď vidia, že praktizujúci akceptujú ich myšlienky. Praktizujúci, ktorí sú podvedení nesprávnymi pochopeniami, neberú vysielanie spravodlivých myšlienok vážne. Nebudú potom negatívne bytosti ochraňované ľudskými myšlienkami praktizujúcich?

Vysielanie spravodlivých myšlienok je jednou z troch vecí, o ktoré nás Majster žiada a musia byť spravené dobre. Majster by nás o to nežiadal, ak by to nemalo zmysel.

Za konkrétnym prípadom prenasledovania praktizujúceho môže byť veľa zložitých dôvodov. Z povrchového pohľadu reálne dôvody nemôžeme vidieť.

Majster nám povedal:

„Ak konáš skutočne spravodlivým spôsobom, nič sa voči tebe neodváži zdvihnúť ani prst.“ („Vyučovanie Fa v San Franciscu, 2005“)

Takže keď je to jedna z troch vecí, ktoré musíme spraviť – robíme ju dobre?

„Robím to?“ a „Robím to dobre?“ – je to rozdiel iba v jednom slove, no to jedno slovo môže znamenať rozdiel vo výsledku. Dokonca aj v dennom živote musíme brať veci vážne, aby boli spravené dobre. Vysielanie myšlienok je najvážnejšia a posvätná vec.

Keď sme spolu s ďalšími praktizujúcimi zažívali ťažkosti a boli sme pod intenzívnym tlakom, keď sa nás ČKS snažila prenasledovať, vysielali sme spravodlivé myšlienky. V mnohých prípadoch sme skutočne videli silu našich spravodlivých myšlienok. Čím viac sme verili Majstrovi a Fa, tým viac sme videli výsledky tejto sily.

Rada by som sa podelila o moje pochopenia vysielania spravodlivých myšlienok, ktoré čerpám zo svojich skúseností.

Je našou zodpovednosťou zachrániť ľudí

Pred niekoľkými mesiacmi malo niekoľko miestnych praktizujúcich po dlhý čas zasahovanie z chorobovej karmy. Do ďalších zas zasahovali rodinné záležitosti cez emócie a žiadostivosť. Pomyslela som si: „Negatívne elementy sú naozaj zlé. Mučia praktizujúcich a nechajú ich správať sa, akoby neboli praktizujúcimi. Zasahujú do nášho zachraňovania ľudí a do Majstrovej nápravy Fa. Musím ich odstrániť.“

Majster povedal:

„Čo je Budha? „Tathágatom“ volajú ľudia niekoho, kto prichádza s pravdou a mocou robiť to, čo chce, zatiaľ čo skutoční Budhovia sú strážcami vesmíru a sú zodpovední za všetky spravodlivé elementy vo vesmíre.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Západnom USA“, „Učiteľ vedie loď“)

Keď som to čítala, pomyslela som si v srdci: „Musím byť zodpovedná voči všetkým spravodlivým prvkom vo vesmíre.“

Verím, že praktizujúci a vnímajúce bytosti, ktoré čakajú na záchranu, sú všetci spravodlivými elementami vo vesmíre. Bez ohľadu na to, ako sa my praktizujúci správame na povrchu, všetci sme spravodlivými elementami vesmíru, pretože reprezentujeme obrovské vesmírne telá. Prišli sme sem do ľudského sveta s Majstrom zachraňovať vnímajúce bytosti. Snažíme sa prispôsobiť Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti, aby sme sa mohli vrátiť k svojmu pravému ja. Počas mnohých reinkarnácií nám staré sily vnútili mnohé pripútanosti a ľudské názory a kvôli tomu sa niektorí z nás stratili v ľudskom svete. Naša motivácia prísť do ľudského sveta je dobre sa kultivovať, pomáhať Majstrovi napravovať Fa a zachraňovať ľudí.

Vnímajúce bytosti podstúpili obrovské riziko, aby sem prišli. No spravili to, lebo verili, že náprava Fa uspeje. Čakajú na to, aby ich Fa zachránil. Kým žili v tomto ľudskom svete, pripútali sa k peniazom a k emóciám. Zabudli, prečo prišli. No ich životy sú vzácne. Musíme ich zobudiť.

My praktizujúci sme zodpovední za všetky spravodlivé elementy vo vesmíre. Musíme úplne rozložiť všetky negatívne bytosti, ktoré sa snažia prenasledovať praktizujúcich a zničiť vnímajúce bytosti. Keď som si vyvinula z hĺbky srdca túto silnú myšlienku, moje telo bolo okamžite obklopené silnou energiou. Moja pravá ruka bola vzpriamená a moja myseľ veľmi bdelá. Ihneď som mohla cítiť Majstrovu súcitnú energiu.

Keď som vysielala spravodlivé myšlienky, na myseľ mi prišli Majstrove slová:

„Na ceste nápravy Fa, vrstvami vesmíru prenikám

Nespravodlivé a odporujúce, úplne odstraňujem

Nebesá si zmenu želajú, kto odporovať sa odváži?

Nanovo prebudovaný všehomír sa nikdy nepokazí“

(„Napravovanie Fa“, Hong Yin III)

 

„Sťa blesky do výšin kozmických udierajú

Burácajú mohutnou silou, nad nebesá siahajú

Zametajú vesmírnu klenbu, po posledné miesto

Degenerované a odchýlené razom odstraňujú“

(„Spravodlivé myšlienky“, Hong Yin IV.)

 

„...sila vašich myšlienok musí byť koncentrovaná a veľká, aby ste mali monumentálnosť najvyššej moci, ktorá môže zničiť všetko zlo vo vesmíre.“ („Spravodlivé myšlienky“, Základy pre ďalší pokrok III.)

Majster nám povedal:

„Učeníci Dafa utrpenia znášajú

Avšak vnímajúce bytosti ničené sú“

(„Pre tento život každý život bol“, Hong Yin III)

Keď verím, že som zodpovedná za záchranu ľudí, že nemám nechať zlé bytosti existovať a že učeníci Dafa nemajú byť prenasledovaní, som schopná ihneď dosiahnuť pokoj.

Moje spravodlivé myšlienky sa stali veľmi silnými. Necítim sa unavená bez ohľadu na to, ako dlho som vysielala. Naopak, som odpočinutá. Počas tohto procesu cítim, že Majster čistí moje telo a energetický štít je veľmi silný. Uvedomila som si, že ak sa cítim zodpovedná za záchranu ľudí, účinok bude veľmi rozdielny v porovnaní s tým, keď len chcem dokončiť úlohu na povrchu.

Naše motívy a postoj musia byť spravodlivé

Pri vysielaní spravodlivých myšlienok by sme mali byť súcitní a pokojní a neprechovávať žiadnu nenávisť. Nasledujeme pravdivosť-súcit-znášanlivosť, takže nemáme nenávisť. Mali by sme tiež chápať, že toto prenasledovanie je zapríčinené zlými elementami v iných dimenziách, ktoré sú proti praktizujúcim a vnímajúcim bytostiam. Nemali by sme byť pohnutí emóciami či nenávisťou. Inak uviazneme na ľudskej úrovni. Keď sme racionálni, pokojní a vedomí, môžeme využiť silu, ktorú nám dáva Fa.

Pred niekoľkými dňami boli zatknutí dvaja praktizujúci z mojej oblasti. Ja sama som uviazla v emóciách. Nemala som vôbec spravodlivé myšlienky a bola som unavená. Neskôr som si pripomenula, čo povedal Majster:

„Prenasledovať učeníkov Fa, ktorí zachraňujú svet, je bezhraničný hriech

Ak tí prenasledovaní sú naozaj Bohovia, čo potom

Ľudia, ktorí veria lžiam, sú obeťami prenasledovania

Bez ohľadu na to, koľko učeníci Dafa trpia, kráčajú po ceste k božstvu

Až keď spoznáš pravdu, je tam pre teba nádej“

(„Stále je tu ešte nádej“, Hong Yin IV.)

Vtedy som sa spamätala a znova sa mi vrátili spravodlivé myšlienky. Ak skutočne rozumieme Fa, nebudeme uviaznutí v ľudských názoroch a budeme schopní vysielať spravodlivé myšlienky.

Sme súcitní, no nemali by sme váhať pri odstraňovaní tých negatívnych bytostí v iných dimenziách, ktoré prenasledujú praktizujúcich a vnímajúce bytosti.

Usilovnosť ohľadom vysielania spravodlivých myšlienok

Keď vysielanie spravodlivých myšlienok je jednou z troch vecí, o ktoré nás Majster žiada, mali by sme to robiť tak usilovne, ako ďalšie dve veci. Mali by sme to robiť každý deň dobre a hlavne v štyroch stanovených časoch. Ohľadne našich situácií môžeme pridať ďalšie časy. Čím viac vyčistíme naše dimenzie, tým menej zasahovania budeme mať a tým lepšie budeme robiť tri veci.

Praktizujúci v niektorých oblastiach boli veľmi prenasledovaní. Nie je to však preto, že by vysielanie spravodlivých myšlienok nebolo efektívne. Príliš málo praktizujúcich venuje dostatočnú pozornosť vysielaniu spravodlivých myšlienok a príliš málo praktizujúcich to robí usilovne. Mnohí nedokážu vysielať ani v štyroch stanovených časoch. Dokonca aj keď áno, nerobia to dobre. Napríklad mnohí sú nepozorní či zaspávajú. Keď naše dimenzie nie sú vyčistené po dlhý čas, zlé veci sa v nich nakopia. Keď sa nakopia do určitého bodu, môžeme sa stretnúť s ťažkosťami či dokonca prenasledovaním. Dôvodom, prečo veľa ľudí nevysiela spravodlivé myšlienky dobre je to, že neveria, že je to účinné a následne to neberú vážne.

Pri vysielaní naše držanie rúk odráža náš postoj. Napríklad jeden praktizujúci pri vysielaní spravodlivých myšlienok zaspal. Všimla som si, že pri tom sedel na posteli či na sedačke a o niečo sa opieral. Keď sa opierame o vankúše, náš chrbát nikdy nebude rovno. Pri spojení rúk jeho prsty a palce nevytvárali ovál a lakte mával na nohách. Pripomenula som mu, že človek by mal sedieť vzpriamene v lotosovej pozícii a o nič sa pri vysielaní neopierať. Keď držíme ruky hore, lakte by mali byť vo vzduchu. Pri spojení rúk „ruky vytvárajú oválny tvar“ („Veľká Cesta k dovŕšeniu Falun Dafa“)

Vypočul si moje návrhy. Keď sa napravil, ihneď pocítil silnú energiu, jeho myseľ sa prebudila a únava odišla. Naša poloha držania rúk odráža náš postoj. Keď nemáme správny postoj, môžeme privolať zasahovanie.

Môžeme sa pozrieť na obrázky Majstra, ako vysiela spravodlivé myšlienky v článku v Základoch pre ďalší pokrok II: „Dve pozície rúk pri vysielaní spravodlivých myšlienok“

Udržiavanie si spravodlivých myšlienok v každom momente

Dvaja starší praktizujúci z mojej oblasti roky objasňovali pravdu. Tiež veľmi dobre spolupracovali. Jeden z nich hovoril s ľuďmi či rozdával materiály, zatiaľ čo druhý vysielal spravodlivé myšlienky. Často som ich videla hovoriť o Dafa. Stretli sa len s málo zasahovaním.

Raz keď boli znova takto objasňovať pravdu, jedného z nich policajti odviezli na policajnú stanicu. Druhý z nich vysielal spravodlivé myšlienky a prosil Majstra o pomoc. O 30 minút neskôr bol prvý praktizujúci prepustený.

Tí, ktorí vážne vysielajú spravodlivé myšlienky, budú schopní vysielať kedykoľvek a kdekoľvek sú. Každý deň pred odchodom von, či pred prácou na Dafa projektoch, vyčistia prostredie. V hroznom prostredí Číny nenechávajú žiadne medzery pre zlo. Sú schopní myslieť spravodlivo a aj sa tak správať. Kráčajú po svojich cestách a pomáhajú Majstrovi napravovať Fa.

Majster povedal:

„Dovoľte mi povedať vám, že všetci tí, čo ostali a ktorí môžu prenasledovať Dafa a učeníkov Dafa, sú kvôli samotným našim praktizujúcim. Žiakom, ktorí neberú vážne vysielanie spravodlivých myšlienok: zlo v dimenziách, ktoré by ste mali vziať na seba a za ktoré ste zodpovední, nebolo odstránené. To je príčina. Preto musíte brať vysielanie spravodlivých myšlienok vážne. Bez ohľadu na to, či si myslíte, že máte alebo nemáte schopnosti, mali by ste to robiť.“ („Prednáška Fa na konferencii na Floride, USA“)

Fa náprava sa blíži ku koncu. Negatívne elementy sú čoraz horšie a ešte viac sa snažia praktizujúcich i vnímajúce bytosti zničiť. No Majster nám dal schopnosti. Máme možnosť zničiť zlo. Všetko to závisí na tom, či sme ochotní použiť naše nadprirodzené schopnosti a či sme ochotní vysielať spravodlivé myšlienky s plnou vážnosťou. Je to veľmi dôležité.

Milí praktizujúci, aby sme zachránili viac vnímajúcich bytostí a minimalizovali škody, buďme zodpovední praktizujúci Dafa v období nápravy Fa a pochopme dôležitosť vysielania spravodlivých myšlienok a robme to dobre.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/12/10/181041.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha