Zostaňte racionálni

Epidémie samotné sú usporiadané Bohmi a sú v priebehu histórie nevyhnutné. Keď sa ľudia vo svojich srdciach pokazia, vytvoria karmu, ochorejú a zažívajú nešťastia. V takých časoch sa tí, ktorí neveria v Bohov, uchyľujú k rôznym „opatreniam“ [alebo „cuo-shi“ v čínštine]. Ale fakt, že „cuo-shi“ je homonymum iného slova v čínštine, ktoré znamená „nesprávny prístup“, už o niečom hovorí. V histórii bolo mnoho pozitívnych ponaučení, avšak dnešní Číňania ich neberú vážne kvôli ich ateistickému zmýšľaniu a tomu, že neveria v Bohov  –  oboje z toho je spôsobené tým, že ľuďom vymývala mozog zlá Čínska komunistická strana.

V skutočnosti epidémie prichádzajú vtedy, keď sa morálka a hodnoty ľudí pokazili a nahromadili si obrovské množstvo karmy. Keď je takáto epidémia usporiadaná Bohmi, čo možno potom spraviť na jej zastavenie? Je to koniec-koncov vôľa Bohov. Niektorí ľudia si to uvedomujú, a tak sa modlia k Bohom kvôli ochrane, ale to pravdepodobne nepomôže. Prečo? Pretože ľudia by mali byť odstránení, keď sa ich srdcia pokazili a keď sa ich karma stala obrovskou. Prečo by mali byť chránení? Ľudia by sa mali úprimne kajať pred Bohmi, priznať si svoje chyby a dúfať, že budú mať príležitosť, aby svoje spôsoby napravili. Iba tak to pôjde, iba to je zázračný liek.

Ale epidémia ako súčasný „čínsky komunistický vírus“ („wuhanský koronavírus“) má svoj cieľ a prichádza za určitým účelom. Prichádza, aby odstránil nasledovníkov zlej strany a tých, ktorí sú na strane zlej ČKS. Ak tomu neveríte, len sa pozrite, ktoré krajiny sú najtvrdšie zasiahnuté vírusom: sú to tie, ktoré sa úzko spojili so zlou ČKS a to isté platí pre jednotlivcov. Takže čo by mali ľudia spraviť? Ľudia by sa mali dištancovať od zlej ČKS a nestáť na jej strane. Je za ňou červený démon, pričom na povrchu koná násilne a nezastaví sa pred žiadnym zlom. Bohovia ju začínajú odstraňovať a všetci tí, ktorí sú na jej strane, budú odstránení. Ak tomu neveríte, počkajte a uvidíte.

Tí spomedzi učeníkov Dafa, ktorí neboli usilovní a ktorí ľahko chodia do extrémov, by sa mali rýchlo napraviť, úprimne študovať Fa a kultivovať sa – pretože ste vo veľkom nebezpečenstve. Opravdiví učeníci Dafa majú všetci energiu a dokážu zničiť karmu a baktérie, a sú poslami spásy v týchto posledných dňoch. Všetci vedia byť racionálni pri zachraňovaní ľudí a objasňovaní pravdy. V súčasnosti sa vyskytla situácia, keď v rôznych oblastiach niektorí študenti požiadali všetkých, aby spoločne vysielali spravodlivé myšlienky na rozloženie vírusu ČKS („wuhanského koronavírusu“). To nie je správne. Nie ste tu na to, aby ste menili históriu, ale aby ste zachraňovali ľudí uprostred najväčšieho nebezpečenstva v histórii. Veci ako objasňovanie pravdy, pomáhanie ľuďom vystúpiť z ČKS a jej pridružených organizácií a povzbudzovanie ľudí, aby úprimne recitovali opravdivé slová[1], sú najlepším zázračným liekom a spôsobom na zachraňovanie ľudí. Keď sa ľudská morálka zlepší, veci sa obrátia pozitívnym smerom. ČKS je vo svojich smrteľných mukách a spôsobuje v spoločnosti mnoho zmätku, aby ublížila ľuďom. Učeníci Dafa by sa nemali nechať chaosom vyviesť z rovnováhy a mali by zotrvať pri základných veciach, iba potom budú môcť cez ten chaos jasne vidieť.

 

Li Chung-č’

19. marca 2020

 

 

[1] Odkaz na dve vety, ktoré si ľudia často recitujú, s magickým účinkom. V čínštine: „Falun Dafa hao“ (čo sa často doslova prekladá ako „Falun Dafa je dobrý“) a „Zhen, Shan, Ren hao“ (čo sa doslova prekladá ako „pravdivosť, súcit, znášanlivosť sú dobré hodnoty“).