Ďalšia výstraha paličkou

Pozdravujem praktizujúcich v Japonsku!

Zdá sa, že za súčasnej situácie Majster nemá inú možnosť ako povedať niekoľko slov, aby sa veci utíšili. Kultivačná prax samotná je kráčaním po božskej ceste a ľudské pripútanosti predstavujú prekážky na každom kroku tejto cesty. Ale naša cesta je veľmi úzka, a ak len chvíľku nedávate pozor, môžete sa odchýliť, a keď sa odchýlite, budete mať problémy, dokonca veľmi veľké problémy a ak nedokážete nájsť cestu späť, budete to naveky ľutovať.

Pretože to, čo učeníci Dafa dosahujú, je väčší stav ovocia, a zároveň každý nesie zodpovednosť za spásu nespočetných vnímajúcich bytostí z jednej časti vesmírneho tela – bytostí na veľmi vysokých úrovniach – s takouto obrovskou zodpovednosťou sa vyžaduje, aby štandardy pre stúpanie boli mimoriadne prísne. Pretože úroveň ovocia, ktorú dosahujú, je obrovská, zložitosť je v každom ohľade tiež veľká a kultivácia uprostred ilúzie je takisto veľmi zložitá. Väčšina z vás zostala v priebehu namáhavej kultivácie neustále usilovná a nezvoľnili napriek tomu, že nepoznali skutočnú situáciu svojej vlastnej kultivácie. Čím vyššie sa človek kultivuje a čím vyššia je jeho zodpovednosť, tým tesnejšie je jeho telo zapečatené. Okrem Majstra nemá žiadna žijúca bytosť dovolené poznať skutočnú situáciu učeníkov Dafa, pretože toto sa priamo týka čistoty nového vesmíru.

Počas týchto rokov bolo mnoho špiónov, ktorí sa tvárili ako praktizujúci, a medzi nimi boli tí, ktorých počas úvodných dní staré sily usporiadali, aby sa tajne skrývali v podobe praktizujúcich. Keď príde stanovený čas, títo ľudia vystúpia a budú robiť veci, ktoré musia robiť. Pretože sa po dlhý čas skrývali tajne medzi praktizujúcimi, budú pôsobiť ešte klamlivejšie. (U väčšiny týchto ľudí ich ľudská stránka na povrchu o tom nevie. Niektorí zoči-voči mocnej cnosti Dafa úprimne vstúpili do Dafa a dokážu sa správať v súlade s Majstrovými požiadavkami, pevne odmietať usporiadania starých síl a stať sa opravdivými kultivujúcimi Dafa.) Samozrejme, staré sily to robia s výhovorkou, že stále budú ľudia, ktorí majú vo svojej kultivačnej praxi ľudské pripútanosti, takže budú takí, čo chcú vedieť, ako sa im darí v kultivačnej praxi, budú tam takí, ktorí obdivujú nadprirodzené schopnosti a budú tam takí, ktorí považujú proces zbavovania sa karmy za chorobu, takže budú prosiť tých s takzvanými nadprirodzenými schopnosťami, aby sa na nich pozreli. Ako teda idete napred po tejto ceste kultivačnej praxe, vždy sa z času na čas objavia ľudia s takzvanými nadprirodzenými schopnosťami, tváriac sa ako niekto. Na povrchu to vyzerá, akoby všetko, čo hovorili, vybrali z môjho Fa, ale to je len preto, aby pre seba našli výhovorky a poplietli tých, ktorí majú vo svojich srdciach usilovanie. Niektorí ľudia boli do toho vtiahnutí dosť hlboko a niektorí pomáhali medzi praktizujúcimi šíriť to, aká schopná je tá osoba [so zdanlivými nadprirodzenými schopnosťami], čím vytvárali rušenie v kultivácii praktizujúcich a zasahovali do cesty, ktorú Majster pre vás všetkých usporiadal.

Kultivačná prax je prísna v tom, že každý jeden krok je spojený s nasledujúcim a do žiadneho momentu alebo kroku nemožno zasahovať. Osoba, ktorá prišla zo Singapuru do Japonska a ktorá neustále cituje môj Fa mimo kontextu a ničí praktizujúcich, má bezpochyby problémy, ale nie je to v skutočnosti niečím, čo ste si na seba priniesli sami? Nie je to tak, že boli zneužité medzery u tých, ktorí majú pripútanosť k usilovaniu sa? Táto situácia už vytvorila dosť veľký rozruch medzi praktizujúcimi a vážne zasiahla do normálnej kultivačnej praxe – nie je to problém? Stav kultivačnej praxe učeníkov Dafa a ich tiel nemôže vidieť nik iný, len Majster, pretože sa to týka bezpečnosti budúceho vesmíru. Povedal som to mnohokrát za rôznych okolností a všetci tomu rozumejú, takže prečo veríte tým nezmyslom? Ľudský povrch bude mať nejaké bezvýznamné problémy, ktoré si všimnú tí, ktorí majú schopnosti, ale nič z toho neovplyvní základy. Avšak keď sa niekto pokúša pozrieť sa na to, ako sa praktizujúci kultivujú, alebo na to, akú chorobovú karmu majú, a nezodpovedne rozpráva nezmysly, je to zasahovanie do ich praxe. Keď sa niekto pozerá na to, aké pripútanosti majú praktizujúci – kultivujete sa potom vy alebo oni? Každý musí rozpoznať svoje vlastné pripútanosti, a keď cez to prechádza, to je skutočná kultivácia. Ak by vám iní poukázali na všetky vaše problémy, bralo by sa to ako vaša kultivácia? Samozrejme, v kultivačnej praxi vám Majster môže dať náznaky použitím úst iných ľudí, pretože vašu kultivačnú prax som usporiadal ja, a nie tí ľudia. Niektorí ľudia sú veľmi ochotní počúvať tú osobu a veriť jej nezmyslom: Je tá osoba tvojím Majstrom? Nazýva sa toto viera v Majstra?

V skutočnosti je povrch ľudského tela veľmi zložitý. Tí, ktorí tvrdia, že dokážu vidieť, nemôžu vidieť jasne skutočnú situáciu na každej jednej úrovni, ani nemôžu vidieť, ako to všetko spolu súvisí. Väčšina dnešných ľudí sú božské bytosti z nebies, takže by tu neboli schopní žiť, ak by sa nesprávali tak, ako ľudské bytosti. Takže keď sa reinkarnovali, k väčšine z nich sa pripojila zvieracia podstata, a iba potom boli schopní existovať tu medzi smrteľníkmi a iba potom mohli mať ľudské správanie. Nevidela Šákjamuniho matka v momente jeho narodenia bieleho slona? Tí, ktorí prišli z nebies, to všetci musia mať. Tí ľudia, ktorí vyhlasujú, že sú schopní vidieť, nemôžu tie veci rozlíšiť, a už vôbec nevedia o tomto nebeskom tajomstve, avšak niektorí ľudia aj tak ľahkovážne vyhlasujú, že tento sa reinkarnoval z tohoto a tamten sa reinkarnoval z tamtoho. Ľudský povrch je mimoriadne komplexný a v rôznych dimenziách sú mnohé rôzne situácie. Aby ste sa dokázali dostať z tejto ťažkej situácie, musel som odhaliť ďalšie nebeské tajomstvo, ale viete, aké to bude mať dôsledky? Vy praktizujúci, ktorí ste sa do toho významne zapojili, môžu vás staré sily nechať uniknúť?

Potom ako webstránka Minghui hovorila o tejto situácii, boli ľudia, ktorí sa to stále pokúšali obhajovať a dokonca publikovali veci online. Chcete zasahovať do kultivačnej praxe ešte väčšieho počtu učeníkov Dafa? Ste nahnevaní ohľadom správy na Minghui? Keď ste takí rozrušení, nie je to ľudská pripútanosť? Je toto stav kultivujúceho? Pozerali ste sa v tomto bode procesu dovnútra? Bez ohľadu na to, čo sa deje, tí učeníci Dafa, ktorí cez to prešli od 20. júla 1999, Majster si vás skutočne všetkých cení a nespočetní Bohovia si vás všetkých veľmi vážia, ale mali by ste si aj vy vedieť vážiť samých seba. Prebuďte sa! Už ste sa dostali cez najťažšiu časť vašej cesty; neprevráťte na samom konci svoju loď v smradľavej stoke. Navrhujem, aby ste sa držali ďalej od tejto osoby a nevytvárali jej publikum. Spása sa zameriava na všetkých ľudí, takže tí ľudia, ktorí zverejnili veci online, bez ohľadu na to, kto ste, dajte tie veci preč, pretože ak tam zostanú, stanú sa konkrétnym dôkazom toho, prečo nemôžete dosiahnuť dovŕšenie. Majster povie ešte jednu vec: V každej chvíli vášho života ste na ceste kultivačnej praxe a v každom momente som ja ten, kto sa o vás stará. Nemôžete sami vyhľadávať zasahovanie. Kráčajte dobre po tom kúsku vašej cesty, ktorý ešte zostal.

 

Li Chung-č’

5. júla 2020