Fa konferencii na Taiwane

Pozdravujem všetkých učeníkov Dafa, ktorí sa zúčastňujú Fa konferencie na Taiwane!

Dafa je kultivačná prax. Cieľom kultivácie učeníkov Dafa je dosiahnuť dovŕšenie. V súčasnosti je ľudský svet už na konci obdobia konca a do spoločnosti mimoriadne silno zasahuje zmätok v chaotickom svete. Hoci je to bitka medzi dobrom a zlom, musíte byť bdelí a nenechať do seba zasahovať, a zároveň lepšie objasňovať pravdu a zachraňovať ľudí vo svete. Keď objasňujete pravdu, neumiestňujte samých seba medzi bežných ľudí – iba keď sa umiestnite na správnu pozíciu, nebudete do toho vtiahnutí a budete sa môcť činiť ešte lepšie.

Želám vašej Fa konferencii veľa úspechov!

 

Majster Li Chung-č’

2020